Avalanche forecast for Sunnmøre Thursday 2019-05-09

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in avalanche release and runout areas. Avoid skiing in terrain traps. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Wet snow avalanches tend to release spontaneously.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze from west., change to fresh breeze from the southeast during the evening.
-11 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to breeze from the southeast during the evening.
-8 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / Volda

Snow

08.05.2019 kl. 15:55

1428 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Begynnende kantkorn over skare (til venstre) og i eit q3 brot i skiktovergang til høgre. Men laga er ikkje aktive per i dag
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Very easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W, NW above 400 masl Solinnstråling og dagtemperatur vil påverke skredproblemet. Naturlige utløste skred i str 1-2 er også sannsynlig

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, NW above 900 masl Lokale forskjeller i snødekket. Skredproblemet er størst i bratt terreng med lite solinnstråling

Tests

ECTN23@22cmQ2 Good

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Utfordrande forhold i fjellet på grunn av store forskjellar i skredproblem over korte avstandar avhengig av solinnstråling og dagtemperatur og bygevær/vind. Bygevær og litt skiftande vindretning med periodevis store nedbørsmengder gir lokale forskjeller med skredproblemet fokksnø. I områder i høgda med lite solinnstråling er det mykje løst bundet snø disponibelt for vindtransport og nokre stader også velutvikla rim på overflata. Der det er solinnstråling er det lite til ingen disponibel snø for vindtransport, men sannsynlig med våte laussnøskred anten med liten tilleggslast eller naturleg utløst Det er begynnande kantkornutvikling nokre stader i snødekket i områder med lite solinnstråling i høgda. Desse laga er per i dag ikkje aktive, men kan utvikle seg vidare om det er periodar med utstråling. Dagtemperaturen i høgda på 1400 moh var -4 og 10-11 grader ved havnivå. Så ein kan ikkje utelukke høg nok temperaturgradient i høgda til vidare kantkorndanning. Rimlaget over 1100 moh kan snøe eller bli begravd av fokksnø og kan då raskt bli eit nytt aktiv skredproblem. Solinnstråling og høg dagtemperatur vil påverke omfanget av skredproblemet med våte laussnøskred og skredstørrelse Forecast correct Hovudbodskap og skredproblem skildrar forholda godt

Snow Profile

1 cm F SH 10 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 16 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile Representativ snøprofil i nordvendt terreng i høgda med ingen eller lite solinnstråling. Får ingen glatte (q1) brot i stabilitetstestane ECT og Lille blokktest. Det verkar som begynnande kantkornlag er inaktive

ObsID: 194090

Sunnmøre / Volda

Snow

08.05.2019 kl. 15:47

1428 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Christer@obskorps Comment:  62cm finkorna nysnø. Godt feste mot gammel skare. 1 q2 brot på ca 20 cm i skiktovergang. Det største potensielle skredproblemet er rimlaget på toppen med rimkrystallar opptil 10-15mm store. Samt disponibel løst bundet snø for vindtransport
ObsID: 194089

Sunnmøre / Volda

Snow

08.05.2019 kl. 15:12

1481 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Christer@obskorps

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Velvoksne rimkrystaller over 1100moh

Snow Cover

Elevation of new snow 400 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Byevær og vind har gitt mykje nysnø, men det er ujevnt fordelt i terrenget. Nysnøgrense i nordlige sider er ca 400moh. Eit par hundre meter høgare i sørlig terreng

Weather

No precipitation -4.2 °C 45% clouds

ObsID: 194080

Sunnmøre / Volda

Snow

08.05.2019 kl. 13:08

835 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Store lokale forskjeller i snødekket etter solinnstråling og vindtransport. I bakgrunnen sørvendt bratt side med våte laussnøskred. I forgrunnen fersk fokksnø og stedvis overflaterim og sporadisk overflatekant

Snow Cover

ObsID: 194071

Sunnmøre / Volda

Snow

08.05.2019 kl. 13:04

841 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Lokal oppsprekking i leområder (lommer) der det har blåst inn fersk vindtransportert snø

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Komplekst snødekke med store lokale variasjoner, spesielt mellom der det er solinnstråling og våte laussnøskred og i skyggesider med delvis overflaterim, begynnende overflatevann og vindtransport av nysnø

ObsID: 194070

Sunnmøre / Volda

Snow

08.05.2019 kl. 11:29

35 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Nysnøgrense frå ca 4-500moh. Nattefrost i natt

Weather

No precipitation 8 °C 45% clouds Bygevær med snøbyger heilt til havnivå dei siste dagane. Men snøen smelter raskt ilågare terreng. Nysnøgrense ca 400-500moh. Nattefrost inatt

ObsID: 194058

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

06.05.2019 kl. 11:19

959 masl

Bjorndb (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjorndb
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjorndb

Avalanche Observation

6. May 11:24 Dry loose-snow avalanche 2 - Medium Naturaly released Steep slope

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gikk flere skred fra berget på noklane. Dei stoppa etter dei traff snøen under og fortsatte en hundre meter. Det vart ikkje vidare skred av snøen under.

ObsID: 193905

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.