Avalanche forecast for Sunnmøre Thursday 2019-04-25

2
Moderate
Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Be careful in avalanche release and runout areas. Avoid skiing in terrain traps. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Wet snow avalanches tend to release spontaneously.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
-1 °C to 8 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2000 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
0 °C to 9 °C at 1400 m a.s.l.
To the top during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / Stavbrekkfonna

Snow

25.04.2019 kl. 15:22

1264 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Løsneområde og skredbane er angitt på bildet.

Avalanche Observation

25. Apr 08:24 Glide avalanche 2 - Medium Naturaly released S-facing Avalanche release at 1292 masl and ended at 928 masl Wet snow/melting near the ground Slab Stavbrekkfonna

ObsID: 192688

Sunnmøre / STRANDA

Snow

25.04.2019 kl. 10:34

1011 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Nordøst siden av Kvitegga, rundt 8-900 moh.
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Sørsiden av Kalvskrednipa. Noen gamle og noen ferske skred. Det gikk flere størrelse 1 skred her under turen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Tynt med snø i Norangsdalen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Nordsiden av Kvitegga
Image Of Avalanche Problems
Image 6 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Glideskred på sørøstsiden av Skjerdingstindane
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent avalanches Størrelse 1 og 2 våte løssnøskred i sørsider

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Risikoen for store glideskred gjør at vi fort havner på FG2 til tross for at de fleste Sunnmøringene nok føler det er større risiko for skogbrann enn for snøskred. I går så jeg et skred i størrelse 3, som sannsynligvis var glideskred. Jeg ser også mange små våte løssnøskred i størrelse 1 og noen i størrelse 2. Mer overskyet vær kan gi oppvarming av nordsider og skred fra disse. Forecast correct

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Det finnes skarelag i snødekket som dreneres dårlig. Mulig dette kan gi våte flakskred. Problemet finnes sannsynligvis i alle himmelretninger grunnet overskyet vær og høye temperaturer. Det er også fortsatt mulig å få våte løssnøskred i størrelse 1 og 2.

Wet slab avalanche Wet snow/melting near the ground Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Jeg ser flere glideskred som har gått de siste dagene, mange sigesprekker og i går observerte jeg et skred på størrelse 3 (se observasjon fra Åknes i går).

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 550 masl Wet loose snow Wet Det begynner å minke på snø nå og det er kun noen få plasser igjen der det er mulig å gå på ski fra veien. Langs fjordene er det stort sett bart opp til i hvert fall 1000moh. I "innlandet" ligger snøgrensen på 5-600moh. Snødekket er helt isotermt opp til 1000moh, der jeg målte i dag. Jeg tror snødekket er stort sett isotermt og omdannet med mulige unntak i bratte nordsider på de aller høyeste toppene. Snøen er fast på formiddagen, også i skogen, til tross for varmegrader i natt. Men jeg tror den blir rotten utover dagen. Det er litt sugeføre men ikke alt for ille, øverste snøen er ok drenert. Men det er fortsatt noen tynne skarelag i snøen som samler opp vann.

Weather

No precipitation 8 °C 3 m/s from E ← 30% clouds

Tests

CTM14@11cmQ3 Good

ECTN22@11cmQ3 Good

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed 4 temperature points observed 2 Tests connected to snow profile

ObsID: 192653

Sunnmøre / STRANDA

Snow

25.04.2019 kl. 09:17

670 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE

Weather

No precipitation 9.5 °C 3 m/s from W → 60% clouds

ObsID: 192652

Sunnmøre / SKJÅK

Snow

25.04.2019 kl. 09:08

1238 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Bilde mens skredet går.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Bilde før skredet går.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Bilde etter skredet er gått.

Notes

Film av glideskredet ved Stavbrekka https://youtu.be/DA3gCnqgGzU

Avalanche Observation

25. Apr 07:33 4 - Very large Naturaly released S-facing Avalanche release at 1255 masl and ended at 928 masl Wet snow/melting near the ground Slab Stavbrekkfonna Glideskredet i østflanken ble filmet av webkamera. Skredet gikk etter langvarig gliding (uker). Film av skredet: https://youtu.be/DA3gCnqgGzU

ObsID: 192612

Sunnmøre / STRANDA

Snow

24.04.2019 kl. 14:53

1235 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Toppen av Flosteinnibba 1514 moh fra øst
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Østsiden av øvervollshornet
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Fjørstaddalen sett mot nordvest
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Østsiden av Vardanakken 878 moh og Fonna 665 moh
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Roaldshornet fra sørøst

Snow Cover

ObsID: 192540

Sunnmøre / STRANDA

Snow

24.04.2019 kl. 14:35

361 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gustav@NVE

Avalanche Activity

24. Apr. 12-18 Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE, S, SW. Above 1000 masl Noen små skred og noen større. Et som sannsynligvis var størrelse 3. Se bilde

ObsID: 192537

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

24.04.2019 kl. 12:23

1511 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Glideskred som gjekk i føremiddag.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Bilete tatt mot sør, hornindalsrokken lengst bak i midten.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Bilde tatt mot nordvest (bondalen og vidare mot fjella rundt standalen, molladalen osv).
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Bilde mot vest, klovetinden nærmast.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Bilete innover hjørundfjorden.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Hjørundfjorden mot slogen.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Vår i lavlandet.

Snow Cover

No snowdrift Snow line at 500 masl Snøoverflata består av grovkorna smelteomvandla snø, men fastheita og vassinnhald varierer med tid å døgnet og eksposisjon. Det fryst på om natta, men sola tiner det på dagen. Snøfordeling og snøgrense varierer i regionen. Lengst mot kysten er fjella snøfrie, men lenger inn er det snø i fjellet, og det er greit med snø i høgda over snøgrensa. Generelt er snøgrensa på omlag 500 moh, men dette varierer avhengig av om det er med fjorden, indre eller ytre, om det er bratte sider i sørvendte heng, og om det er trangare dalar som samlar snø om vinteren og ikkje får så mykje sol.

Weather

No precipitation 20 °C from SE ↖ Dei siste dagane har der vore varmt, klart og sol. Det er kaldare på kvelden og klarværet fører til stor varmeutstråling om natta.

Avalanche Activity

24. Apr. During the day Glide avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes Det gjekk eit glideskred i føremiddag når sola sto på. Det er også glidesprekker mange stadar, og godt utvikla glideskred.

24. Apr. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SW, W. Above 500 masl Det gjekk nokre våte laussnø skred på føremiddagen i dag der sola sto på. Størrelsen varierte, men såg for det meste middels til store skred (str 2-3). Dei eg såg som gjekk i dag var i austvendte fjellsider, men dei hadde sol på seg. Men såg også ferske som hadde gått i vestvendte fjellsider (kanskje i går). Det var også fleire gamle våte laussnøskred og flakskred.

ObsID: 192553

Sunnmøre / VOLDA

Snow

23.04.2019 kl. 10:22

1121 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Dårleg vinkel på bilete, men i fjellsida har det gått våte skred, både flakskred, laussnøskred og skavlbrot. I tillegg er der glidesprekker.

Snow Cover

Dei siste dagane har det vore mykje snøsmelting, og snøgrensa har blitt høgare. Fjella lengst ut mot kysten er snøfrie. På føremiddagen i dag var snøen i solvendte sider svært våt, men skyggesider hadde blitt faste på grunn av kaldare natt-temperatur og stor varmeutstråling. Det er i hovedsak grovkorna smelteomvandla snø, men stadvis er det finare snø med mykje vatn (sirup- og luggeføre).

Weather

No precipitation 20 °C 2% clouds Etter regn og grått søndag, har det vore 20 grader ved havnivå og sol dei to siste dagane. Det har vore ein god del vind i fjellet, utan at det påverkar den våte snøen i stor grad. Klarvær i natt har gitt stor varmeutstråling.

Avalanche Activity

23. Apr. During the day I den nordvendte sida til eidskyrkja har det gått fleire våte skred, både flakskred, laussnøskred og skavlbrot. I tillegg er det glidesprekker. Nokre skred ser gamle ut, nokre nyare, men akkurat skredtiddpunkt veit ikkje eg. Mistenker at det gjekk ein del under regnværet søndag og den påfølgende varme mandagen med sol. Små snømengder rasa ned i dag når sola sto på, og i bratte solvendte heng gjekk det små harmlause sørpeskred når ein rann. Generelt opplevast forholda som relativt stabile, men stadvis med veldig våt (råtten) snø som kan gi skred i bratte solvendte heng. Skredstørrelse vil vere avhengig av terrengformasjonen. Ellers i området har eg dei siste dagane sett nokre skred her og der, blant Anna gjekk det eit glideskred i ved kolåstinden lørdag.

ObsID: 192432

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.