Avalanche forecast for Sunnmøre Tuesday 2019-04-23

2
Moderate
Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Be careful in avalanche release and runout areas. Avoid skiing in terrain traps. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Wet snow avalanches tend to release spontaneously.
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from south.
1 °C to 9 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-1 °C to 9 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / VOLDA

Snow

23.04.2019 kl. 10:22

1121 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Dårleg vinkel på bilete, men i fjellsida har det gått våte skred, både flakskred, laussnøskred og skavlbrot. I tillegg er der glidesprekker.

Weather

No precipitation 20 °C 2% clouds Etter regn og grått søndag, har det vore 20 grader ved havnivå og sol dei to siste dagane. Det har vore ein god del vind i fjellet, utan at det påverkar den våte snøen i stor grad. Klarvær i natt har gitt stor varmeutstråling.

Snow Cover

Dei siste dagane har det vore mykje snøsmelting, og snøgrensa har blitt høgare. Fjella lengst ut mot kysten er snøfrie. På føremiddagen i dag var snøen i solvendte sider svært våt, men skyggesider hadde blitt faste på grunn av kaldare natt-temperatur og stor varmeutstråling. Det er i hovedsak grovkorna smelteomvandla snø, men stadvis er det finare snø med mykje vatn (sirup- og luggeføre).

Avalanche Activity

23. Apr. During the day I den nordvendte sida til eidskyrkja har det gått fleire våte skred, både flakskred, laussnøskred og skavlbrot. I tillegg er det glidesprekker. Nokre skred ser gamle ut, nokre nyare, men akkurat skredtiddpunkt veit ikkje eg. Mistenker at det gjekk ein del under regnværet søndag og den påfølgende varme mandagen med sol. Små snømengder rasa ned i dag når sola sto på, og i bratte solvendte heng gjekk det små harmlause sørpeskred når ein rann. Generelt opplevast forholda som relativt stabile, men stadvis med veldig våt (råtten) snø som kan gi skred i bratte solvendte heng. Skredstørrelse vil vere avhengig av terrengformasjonen. Ellers i området har eg dei siste dagane sett nokre skred her og der, blant Anna gjekk det eit glideskred i ved kolåstinden lørdag.

ObsID: 192432

Sunnmøre / STRANDA

Snow

21.04.2019 kl. 18:30

1228 masl

Ane-Marte (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ane-Marte

Weather

Drizzle 4 °C 7 m/s from SW ↗ 100% clouds Lett snø/yr, tidvis vind med sterk styrke

Snow Cover

Elevation of new snow 1200 masl. Snow line at 500 masl Wet loose snow Slush

ObsID: 192176

Sunnmøre / Indreeidsdalen infralydanlegg

Snow

21.04.2019 kl. 09:12

816 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Løsneområde for glideskred markert med gult.

Avalanche Activity

21. Apr. 6-12 One (1). 2 - Medium. Spontaneous release E Snøskred detektert av infralydanlegg. Sannsynligvis et middels gstort lideskred.

ObsID: 192139

Sunnmøre / Berildalen/Høgstolen

Snow

20.04.2019 kl. 13:30

921 masl

Lolafsen (Unknown)

Avalanche Activity

20. Apr. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE. Between 1000 masl and 0 masl Små til middels store løssnøskred. Naturlig utløst. Kommer fra 800-900 meters høyde og ned mot dalen. Stopper foreløpig relativt høyt oppe.

ObsID: 192022

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

20.04.2019 kl. 12:47

1125 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Tiltakande skyer frå sørvest til vest. Våt snø. Spor av små glideskred og våte laussnøskred. Tidspunkt uvisst

Weather

No precipitation 6 °C from SW ↗ 95% clouds Tiltkande vind å skyer. Våt snø pga lufttemperatur og innstråling. Delvis isa i spor og skyggesider

ObsID: 192013

Sunnmøre / Breidalen

Snow

20.04.2019 kl. 09:45

934 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Stavbrekkfonna er et glideskred med løsneonråde som deler seg i to flanker. Vestflanken raste ut 20.4. Østflanken kan være nært forestående.

Avalanche Observation

20. Apr 09:45 Glide avalanche 3 - Large Naturaly released S-facing Avalanche release at 1421 masl and ended at 928 masl Wet snow/melting near the ground Stavbrekkfonna Stavbrekkfonna, vestre flanke, gikk i dag kl. 09:45:37 i følge kamera og radar. Østre flanke (se bilde) kan være nært forestående basert på observert snødekkek som glir på bakken.

Notes

Timelapse 4.-20. april 2019 Se timelapse

ObsID: 192060

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

20.04.2019 kl. 09:19

368 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Mildt, ikkje nattefrost. Tiltakande skyer. Noko skredaktivitet av våte laussnøskred, men tidspunkt dessverre uvisst

Weather

No precipitation 13 °C 70% clouds Tendensen er tiltjukning av skyer. Mildt og ikkje nattefrost. Høg dagtemperatur i går.

ObsID: 191949

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.