Avalanche forecast for Sunnmøre Wednesday 2019-03-20

3
Considerable
Published:

Complex conditions with several avalanche problems. Be careful in areas with wind deposited snow, persistent weak layers are present in many areas.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to moderate gale from the south during the afternoon.
-11 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
12 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from west.
-7 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

20.03.2019 kl. 18:09

308 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildvær med forekomst av tette byger med nedbør og vindkast på liggende snø i høyden. Nedbør i form av snø over 400 meter.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Mildværet fortsetter kommende døgn. Nedbør i form av regn i høyere trekk og vindkast på liggende snø i høyden..

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad,

ObsID: 187312

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

20.03.2019 kl. 14:36

1082 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Notes

Fokksnø har moderat binding. Veksle mellom rygg og søkk. Myk nesten ubundet til delvis bundet og hard pakket på kule formasjoner. Sitter bra på gamle skaren pga mildværet. Ingen spenning i snødekke.

ObsID: 187287

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

20.03.2019 kl. 14:29

1082 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  OMH@VOLUNTARY

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små våte løssnø skred 7-800 MOH. Over 700 er det meste tørt.

Recent snowdrift Moderat

Weather

Avalanche Activity

20. Mar. 0-6 (+01:00) Loose wet avalanche Several (6-10). Spontaneous release NE, E, SE. Between 700 masl and 0 masl

Tests

40x40 gode bindinger. 40 cm fokksnø tør. Lite sjikt i fokksnøen. /•. F Oppå hardt smeltefryst. Små gamle kant over skaren. Virke nedbrytende. 0,4 mm. 80 cm smelte fryst grovkornet. P

ECTX Good

ObsID: 187286

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

19.03.2019 kl. 13:07

731 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Ca 45 cm ned til svakt lag. ECTPV
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Ver og snø mot Ø
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Mot V
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

100 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Snow line at 300 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Varierande snøgrense. Men ca 300. Høgare i V og lågare i Ø. Varierande snøoverflate over 600. Laussnø i søkk og renner, ellers frå skavlete til skare og is. Ryggar er avblåst og stein stikk fram. Kram snø i sørhelling opp til ca 500

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn. Kant over skare. Sjå profil. Sørvendt Rett over skoggrensa, ca 650.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW above 700 masl Siste nysnøflaket hadde ikkje bunde seg nok til at eg fekk gjennomført test på dette laget. Men med tanke på et det er så ferskt og ligg så høgt er det nok lett å løyse ut. Det var bra med snøfokk på toppane så transporten over 1000 har nok vore bra.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Eg fant kant i dag i V og S, men ser ingen grunn til at dette ikkje skal eksistere i N og Ø også. Første profilen min med kant og drønn var på 650 S.. Det virkar på drønn og ECT at forplantningsevna er god, og så djupt som det svake laget ligg er str 2 mest sannsynleg, kanskje på grensa til str 3. Lokalt vil nok laget ligge djupare og då vil str 3 vere mulig.

Weather

No precipitation 1 °C 6 m/s from SE ↖ 70% clouds For det meste høgt og tynt skydekke. Vind av varierande styrke frå SØ.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Siste snøtransporten vil kunne gje flakskred i NV+. Det virkar som om kantkornlaget er aktivt og fins frå 650 og og oppover. Det kan virke som om det er mest ustabilt i S, ut frå det eg såg i dag, og forrige veke, men det er ikkje sikkert. ingen store endringar for morgondagen Forecast correct

Avalanche Activity

19. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

ECTP25@52cmQ2 Medium Stabiliteten er i utgangspunktet god, det skal litt til for å påverke så langt ned, men når bruddet først går så er det veldig markant. Sjå også profil under faretegn. Der var det ECTPV i tilsvarande lag- kant over skare, men der var det lettare å sikkert sei at det var kant fordi laget over var hardare.

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 187074

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

19.03.2019 kl. 12:32

320 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Lett snofokk frå S

Snow Cover

Some snow drift

ObsID: 187060

Sunnmøre / STRANDA

Snow

19.03.2019 kl. 11:48

1177 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 11 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 2 of 11 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 3 of 11 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Danger Sign
Image 4 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Snøfokk over ryggen. Vind fra sør
Image Of Snow Profile
Image 5 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 6 of 11 Of:  Tests Copyright:  Comment:  ECTP7 Q2. Kollaps i kantkornlag under skarelag gjør at flaket sklir ut over skarelag
Image Of Danger Sign
Image 7 of 11 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Generelt vindpåvirket snødekke med noen cm løs snø oppå. Fokksnøen går fra P hardhet og bærende fokksnø til 1F.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Skredproblem i sider som ikke er påvirket av sol. Kantkorn oppå skare under 1F til P fokksnø.
Image Of Snow Profile
Image 10 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 11 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Kantkorn over skare. Fra bilde med hansken

Snow Cover

Moderate snow drift 0 cm new snow Snow line at 100 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Her ved Blåhornet må man opp til 400-450 moh for man får snø som er sammenhengende nok til å stå på ski, men dette varierer mye i regionen og i Hornindal ligger det 40-50 cm snø ved 300 moh. Mildværsskaren fra tidligere i vinter er fortsatt hard og solid men man merker at den begynner å omdannes slik at den er lettere å hakke seg ned i nå. Ved steinur og tynt snødekke begynner det dannes kantkorn ved bakken. Det har kommet rundt 5 cm nysnø som ligger ujevnt fordelt i terrenget, mellom 0-15 cm. Godt skiføre i søkk og leformasjoner. I nordsider ligger fortsatt små kantkorn/begynnende kantkorn i et omtrent 10 cm tykt lag oppå skaren. Oppå det ligger fokksnøen. Brudd skjer i overgangen mellom kantkorn og fokksnø. I sørsider er snødekket mer komplisert. Flere lag med solskare og kantkorn innimellom. Når jeg testet snødekket fikk jeg kollaps i laget med mest utviklet kantkorn men flaket sklidde oppå et av solskarelagene over. Sørsider virker ha en mer ustabil oppbygging men nordsider vil lades av fokksnøen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra sør gir kraftig snøfokk på toppet og rygger og lett snøfokk overalt ellers

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 700 masl Tiltagende vind fra sør flytter på løssnøen som ligger i toppen og danner fokksnøflak i nordsider.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl I nordsider er problemet fokksnø oppå små kantkorn. Brudd skjer i toppen på laget med små kantkorn. I sørsider er snødekket mer komplisert og det er lettere å løse ut kantkornlag rundt solskarelag. Jeg vet at dette gir FG3, men følslsen var FG2. Jeg tror det kun er lett å løse ut noen få plasser, slik at det blir lett å løse ut i få heng eller vanskelig i noen heng.

Weather

No precipitation 6 m/s from S ↑ 60% clouds Dagen startet med blå himmel og kun snøfokk fra noen topper. Nå er det stort sett overskyet og tiltagende vind.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkornlaget er aktivt, særlig i rundt solskare i sørsider. Dette vil kunne gi størrelse 2-3 skred og er nok relativt lett å løse ut hvis man treffer et svakt punkt, der snødekket er tynt. I tillegg vil vi ha et fokksnøproblem. Det ligger nysnø i terrenget så jeg vil si det største problemet blir nedføyket nysnø. Dette vil også være lett å løse ut men vil nok kun gi størrelse 2 skred. Tiltagende vind vil forverre situasjonen en stund fremover. Forecast correct Vi har nok gått fra nysnøflak til nedføyket nysnø/fokksnø som skredproblem nå når vinden tar ganske bra.

Tests

CTE8@27cmQ2 Poor Kollaps i kantkornlag under skarelag gjør at flaket sklir ut over skarelag

ECTP7@27cmQ2 Poor Kollaps i kantkornlag under skarelag gjør at flaket sklir ut over skarelag

Notes

Skredene ved Bondalseidet var et godt eksempel på at stabilitetstester kan fungere dårlig på kantkornlag. Der var det tatt en ECT som ga inntrykk av et stabilt snødekke. Rett etterpå fjernutløste de et relativt stort heng.

Snow Profile

8 stratigraphy layers observed 11 temperature points observed 2 Tests connected to snow profile Profil i sørside med solskarelag. Brudd skjer gjennom kollaps i kantkornlag over tykk smeltefrys men flaket sklir på skarelaget over. Veldig kraftig temperaturgradient i toppen. Kaldt og klart om natten og sol om dagen. PST ga brudd ved 34 cm til END hvis jeg førte sagen gjennom kantkornlaget (lag 6 fra toppen) men igjen sklir flaket på skarelaget over.

ObsID: 187063

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

19.03.2019 kl. 11:34

667 masl

Bjørnar@Hagefonna (**)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 187043

Sunnmøre / STORDAL

Snow

19.03.2019 kl. 11:11

672 masl

Lindab (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: drønn i snø i kneik på ca 25 graders helning. Hørte flere drønn på veg opp lia. Fjellsida er sørvendt og primært under 30 grader. Brattere parti lengre opp, men dette kan unngås.

Weather

from S ↑ 10% clouds Byger og vind

ObsID: 187037

Sunnmøre / Sykkylvsskaret

Snow

19.03.2019 kl. 11:00

851 masl

olliulla (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Siste innblåste snøv likte å løsne i Sykkylvsskaret på veg mot Ystevasshornet.

ObsID: 187117

Sunnmøre / Sykkylvsskaret

Snow

19.03.2019 kl. 11:00

851 masl

olliulla (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Sprekker til venstre. Akkurat der var øverste laget ca. 5 cm tjukt.

Danger Sign

Recent snowdrift Siste innblåste snøv likte å løsne i Sykkylvsskaret på veg mot Ystevasshornet.

ObsID: 187118

Sunnmøre / STRANDA

Snow

19.03.2019 kl. 09:54

815 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Kraftig snøfokk fra sør på topper og rygger
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE

Weather

No precipitation -1 °C 5 m/s from S ↑ 15% clouds

ObsID: 187016

Sunnmøre / STRANDA

Snow

19.03.2019 kl. 08:58

333 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøfokk fra fjelltoppene. Vind fra sør

ObsID: 187003

Sunnmøre / Blåskjerdingen

Snow

19.03.2019 kl. 08:08

717 masl

PetterHorthe (Unknown)

Danger Sign

No signs observed

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Weather

No precipitation

Tests

CTE8@20cmQ1 Gravde ned til tykt skarelag ca 60cm. Løsnet veldig lett på relativ jevn bruddflate.

ObsID: 187020

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

17.03.2019 kl. 11:51

369 masl

eskildskov (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  eskildskov Comment:  Noe snøtransport på toppene
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Minisastrugi

Snow Cover

Some snow drift Lett til moderat snøfokk

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Problems

Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger N, S, SW, W, NW Jeg fant ferske fokksnøflak i leheng, ca 10 cm tykkelse, 1F-4F som brøt lett oppå nedsnødd nysnølag. Q1-Q2 ut fra kjapptester.

Weather

Drizzle 5 m/s from SE ↖ 100% clouds Lenger oppe i Finger-sida var det nok kuling i kastene. Varierende vindretning fra hele østlig sektor.

ObsID: 186725

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

17.03.2019 kl. 10:57

550 masl

KjetilMorken (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  KjetilMorken
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  KjetilMorken

Weather

from NE ↙ Vinden flytter tørr snø

ObsID: 186749

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.