Avalanche forecast for Sunnmøre Wednesday 2019-03-13

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Locally unstable conditions due to wind slabs in lee areas. Persistent weak layers may also be triggered where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast during renoon.
-14 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to breeze from the southwest wednesday night.
-11 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / Volda

Snow

13.03.2019 kl. 17:00

343 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Ingen skredaktivitet i vestvendt renneformasjoner på snøhornet. Trass mykje vindtransport inn i toppen av rennene i går. Lite snø i dette terrenget med unntak av renner og forsenkingar skjerma for tidlegare vind

Avalanche Activity

13. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Observasjon frå veg. Ingen skredaktivitet i vestvendte renneformasjoner på Snøhornet

ObsID: 186040

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.03.2019 kl. 13:33

643 masl

Robin@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Robin

Weather

1 °C 1 m/s from N ↓ 75% clouds Vind kan være feil pga vi står i en dal

Tests

ECTN28@10cmQ3 Medium Stor tilleggsbelastning fikk snøprofilen til å bryte på 90 cm. Der er glideflaten q1 og det svake laget er nedføyket nysnø på 10 cm

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønner i leheng mot nord

Notes

Ved tilleggsbelastning etter endt ect, brøyt profilen seg til en blokk på 90 cm med glideflate q1. Vi hørte ogdå drønn da vi tok av skiene for å grave i le siden.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter Easy to trigger Likely Unknown Not given N above 0 masl

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 300 masl Wet loose snow Moist

ObsID: 185996

Sunnmøre / Volda

Snow

13.03.2019 kl. 12:55

762 masl

eskildskov (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  eskildskov
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  eskildskov Comment:  Skytende sprekker

Weather

No precipitation 1 m/s 90% clouds Klarnet opp litt etterhvert. Minimalt med vind

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn og skytende sprekker i fokksnøen i V

Snow Cover

No snowdrift 1-2 cm nysnø i skogen. Over tregrensa har det blåst fra øst. Fokksnø i V. Skytende sprekker og drønn i snøen her. Det svake laget er nedsnødd nysnø. Oppå ryggen finner jeg kantkorn (tror jeg) av varierende størrelse oppå gammelskaren, under gammel nedbrutt snø. For det meste >3 cm.

Avalanche Activity

13. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 186018

Sunnmøre / grande

Snow

13.03.2019 kl. 11:49

1296 masl

halgeir@svv (****)

Avalanche Activity

12. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, W, NW. Above 900 masl Har blitt fortalt at det gikk små snøskred mens det blåste. Skredmassene nådde ikke veg og snøskyen blåste bort.

ObsID: 185967

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

12.03.2019 kl. 14:47

474 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sterk vind fører til snøfokk og mulig dannelse av skavler i heng. På grunn av lite snø i indre strøk etter siste værhendelse vurderer vi dog sannsynlighet for skred helt ned på veg som liten.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt mulighet for en del snøfokk, vind i morgen også - lite nedbør. .

ObsID: 185827

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

12.03.2019 kl. 14:43

697 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil gravd i bruddkanten på skredet.

Tests

ECTP11@40cmQ1 Poor Profil gravd i bruddkant viser tydelig svakt lag som nedføyka laussnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, SW, W, NW above 500 masl Slik eg opplevde dette i dag var det svært lett å løyse ut- og med veldig god forplantningsevne. Det blir lett str 3. Utbredelsen er eg meir usikker på, men det er nok minst "noen"- tanken om "mange" slo meg også mtp den vindtransporten som er generelt på fjellet no. Då nærmar vi oss FG4. Ferdselsråd: hald deg heime.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Svært hissige forhold i V-NV-N sektor. Fokksnø på svakt lag av nedføyka nysnø. Eg fulgte eit trakkemaskinspor opp frå skisenteret som går opp mot 713. Når eg hadde tatt 3 steg ut på villsnøen sa det whom og det skaut ein sprekk 7-8 meter bortover ryggen. Når eg kom over kanten hadde eg løyst ut eit 50-60 meter breidt og 2 meter langt (henget er lite) flakskred. Dersom dette er representativt, og det trur eg at "sannsynlig" er eit betre begrep enn "mulig" i dag. Fjernutløysing mulig. Det er lenge sidan eg har vore bort i så potent snødekke. Dette vil nok vere aktuelt også for morgondagen Forecast correct

Snow Profile

40 cm P/1F RG 0 mm/0 mm D, 0.2 cm F DF 1 mm/0 mm D, 50 cm K MFcr 0 mm/0 mm Profil gravd i bruddkanten på skredet.

ObsID: 185825

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

12.03.2019 kl. 14:37

701 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Bruddkant 10-40 cm.
ObsID: 185824

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

12.03.2019 kl. 14:32

695 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Str 1 bortover langs ein skavl/ heng
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Skytande sprekk. Linsa på kameraet på telefonen min er dessverre knust, så bildekvaliteten er dårlig

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svært hissige forhold!! Fjernutløyste str 1 skred frå toppen i lite heng

ObsID: 185822

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

12.03.2019 kl. 14:05

683 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig og "raskt" drønn. Tar ein progil her.

ObsID: 185812

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

12.03.2019 kl. 13:59

134 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev39 Straumshamn - Stigedalen,

ObsID: 185809

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

12.03.2019 kl. 13:59

29 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv652 Lauvstad - Syvden,

ObsID: 185810

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

12.03.2019 kl. 13:59

184 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 0 °C Ingen tegn til skred (0moh) kl 14:01 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabile ver forhold.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabile verforhold.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad,

ObsID: 185811

Sunnmøre / STRANDA

Snow

12.03.2019 kl. 12:24

930 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 3 of 6 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Lange sprekker dannes på lag med nedføyket nysnø
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Gustav@NVE Comment:  10cm fokksnø oppå 8 cm nedføyket nysnø. "naturlig utløst sprekk"
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -4 °C 13 m/s from S ↑ 100% clouds Mye vind. Tidvis vanskelig å holde balansen. Kraftig snøfokk med stor snøtransport. Når jeg gravde snøprofil ble det 40 cm snøfokk i bunn av gropen på en minutt

Tests

CTE1@30cmQ3 Poor

ECTP7@30cmQ3 Poor

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnøflaken sprekker opp av seg selv og når man går på dem. Opp til 7-8m lange sprekker

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk og stor snøtransport

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The overlying slab is soft. Very easy to trigger 3 - Large N, NE, W, NW above 700 masl Kantkorn finnes i alle himmelretninger og skred kan gå overalt der det er fokksnø

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release Likely 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, W, NW above 700 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kraftig vindtransport gir mye fersk fokksnø i dag. To skredproblemer, nedføyket nysnø og kantkorn over skare gir krevende forhold. Tidligere var det relativt enkelt å unngå skredproblemet da store deler av fjellet kun hadde ubunden snø. Nå er det nok fokksnø i alle heng. Jeg så flere lange sprekker som var dannet av seg selv i fokksnøen. Dette indikerer at vi kan forvente naturlig utløste skred i dag. Definitivt FG3. Fokksnøen har lagt seg oppå nedføyket nysnø, som vil stabilisere seg på et par dager, men fokksnøen som ligger oppå kantkorn vil nok ta lenger tid. Vi kan sannsynligvis forvente krevende forhold en stund fremover. Nå har jeg observert vedvarende svake lag mange plasser. Den gamle fokksnøen gikk fra å være 1F fasettert fokksnø i forrige uke til å bli 4F kantkorn i løpet av helgen. Morgendagens faregrad burde opp til FG3. Jeg tipper at helgens skred gikk på samme kombinasjon av skredproblem. Nedføyket nysnø som ble dannet av vinden. Kantkorn som var mer utviklet i høyden og i tillegg så ble fokksnøflaken svekket av solinnstråling i sørvendte helninger over 30 grader.

Snow Cover

Heavy snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Den gamle igjenfrosne skaren ligger i bunn, oppå det ligger 5-20 cm kantkorn fra 1F til 4F i hardhet. Løsere kantkorn, som er mer velutviklet, finner jeg iblant i bunn, rett over skaren og iblant i toppen, rett under fokksnøen. Brudd kan skje på begge plasser. På toppen ligger nå 1F fokksnø i varierende tykkelse. Det har vært mye snø tilgjengelig for transport. Kuling vin flytter på både nysnø og på kantkorn. Man kan føle forskjellen mellom mykere nysnø og kvassere kantkort i ansiktet når man går i snøfokken. Rabber og steiner som tidligere var smeltet frem er nå blåst frem igjen. Noen plasser er den gamle skaren blåst frem.

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Veldig lite sikt

Snow Profile

30 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 50 cm K MF 2 mm/0 mm D -5 °C @ 0 cm, -5.4 °C @ 10 cm, -5.9 °C @ 20 cm, -5.5 °C @ 30 cm, -5.3 °C @ 40 cm 2 tests connected to snow profile Vanskelig å grave snøprofil i kuling og kraftig snøfokk.

ObsID: 185796

Sunnmøre / Volda

Snow

12.03.2019 kl. 11:47

336 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Periodevis Snøfokk som gir litt pålagring i toppen av renneformasjoner på Snøhornet

Danger Sign

Recent snowdrift Snøbyger og synleg fokk over 1100moh

Avalanche Activity

12. Mar. 6-12 (+01:00) Loose dry avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. Above 1100 masl Snørutsje (svært lite løssnøskred) på grunn av snøfokk inn i bratt terreng på Snøhornet. Spor av skredmasser/klumper i to renneformasjoner. Str 1 - men tidspunkt og skredtype ukjent

ObsID: 185760

Sunnmøre / Volda

Snow

12.03.2019 kl. 11:39

275 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Snøhornet med lette snøbyger. Snøen ligg ujevnt fordelt i terrenget på grunn av skiftende og periodevis vind

Weather

Snow 4 °C 100% clouds Snøbyge med førebels lite nedbør tilbakken. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget på grunn av vindtransport

ObsID: 185761

Sunnmøre / STRANDA

Snow

12.03.2019 kl. 11:35

849 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE Comment:  "Selvutløst sprekk". Øvre svake lag er nedføyket nysnø. Nedre svake lag er kantkorn

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: "selvutløst sprekk" som har gått på nedføyket svakt lag med nysnø. Lenger ned finnes også et svakt kantkornlag

ObsID: 185758

Sunnmøre / STRANDA

Snow

12.03.2019 kl. 11:21

838 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE

Weather

No precipitation -3 °C 8 m/s from S ↑ 100% clouds Mye vind og snøtransport i fjellet

ObsID: 185751

Sunnmøre / STRANDA

Snow

12.03.2019 kl. 10:49

665 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Svært mye snøfokk fra fjelltoppene i dag

ObsID: 185733

Sunnmøre / Volda

Snow

12.03.2019 kl. 07:38

1287 masl

Christer@obskorps (*****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Synlig fokk frå vind fråsørlig sektor på Snøhornet og Koppefjellet i Volda

ObsID: 185692

Sunnmøre / STRANDA

Snow

11.03.2019 kl. 18:30

800 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Danger Sign
Image 2 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Danger Sign
Image 3 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 5 of 5 Of:  Weather Copyright: 

Weather

No precipitation -5 °C 3 m/s from SE ↖ 5% clouds Kaldt klart vær akkurat nå. Jeg hadde ikke termometer med meg men mistenker at temperaturgradienten er stor.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kantkorn oppå skare

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Jeg var i Romsdal hele helgen, men er nå tilbake. Vi ser mye av det samme her som i Romsdal, men det har kommet mindre snø her. Oppå mildværskaren ligger små kantkorn. De er rundt 4F hardhet og relativt godt utviklet. Oppå det ligger 5 cm med mindre godt utviklet kantkorn og 10-15 cm F nysnø som er tilgjengelig for transport. Jeg tipper kantkornene var godt utviklet i høyden i helgen. Sammen med vind kan det ha skapt skredene vi så. Jeg var spesifikt ute å så etter kantkorn onsdag og torsdag i forrige uke. Da fant jeg ikke noe kantkorn under 1100 moh. Den fasetterte fokksnøen hadde da 1F hardhet på 1000 moh men har nå gått til 4F på bare 700 moh. Ferdselsråd blir å unngå all skredterreng med bunden snø. All bunden snø vil være sensitiv. Vinden i morgen vil kunne skape en krevende situasjon.

ObsID: 185633

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.03.2019 kl. 14:49

706 masl

KjellaugM@friluftsliv_hivolda (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  Kjemryh Comment:  Bilde av bruddkant etter klapptest
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Kjemryh
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from E ← 20% clouds Sol og oppholdsvær mandag. Litt snø søndag kveld.

Tests

ECTP25@30cmQ1

ECTP25@30cmQ1 Good Brudd med full forplantning etter 25 slag på 30cm.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Problems

Loose snow Easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S, SW above 500 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Snøen har ikke bundet seg mye, men nok til å danne små myke flak. Vil bindes mer over tid og danne fastere flak som igjen kan føre til større skred. Drønn i snøen, men ingen sprekkdannelse rundt skiene. God forplantning, den nye snøen har festet seg dårlig til den eldre og gjør den dermed lett å løse ut. Når snøen bindes mer, vil skredene bli større. Med fortsettende varme temperaturer vil snøen omvandles og stabiliseres mer. Forecast correct Lokalt varsel stemmer bra med vurderinger gjort i terrenget.

Snow Cover

105 cm in total No snowdrift 30 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Snow Profile

2 cm F PP 0 mm/0 mm, 25 cm F DF 0 mm/0 mm, 2 cm 1F DH 0 mm/0 mm, 7 cm K RG 0 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 35 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 33 cm P RG 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 185626

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

11.03.2019 kl. 14:21

184 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad,

ObsID: 185588

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

11.03.2019 kl. 14:21

29 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv652 Lauvstad - Syvden,

ObsID: 185589

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

11.03.2019 kl. 14:21

134 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabile ver forhold,ingen vesentlige nedbør siste døgnet.. EV39 Straumshamn - Stigedalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabile ver forhold,ingen vesentlige nedbør siste døgnet..

ObsID: 185590

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.03.2019 kl. 13:54

690 masl

Vemund@Friluftsliv_HiVolda (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Vemund@Friluftsliv_HiVolda
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Vemund@Friluftsliv_HiVolda

Weather

No precipitation -1 °C

Danger Sign

Whumpf sound Drønn og kjente vi "datt" litt ned i snøen

Snow Cover

10 cm new snow Snow line at 300 masl Some loose snow (1-10cm)

ObsID: 185583

Sunnmøre / Brunstadhornet, Urke, Ørsta

Snow

11.03.2019 kl. 13:00

1020 masl

tormode@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Bilde viser omtrentlig omriss av skred. Skikjører kom inn i skredet fra høyre omtrent på toppen om omrisset
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Vindtransport ved Slogen 9.mars ca kl. 09:00

Avalanche Observation

9. Mar 16:20 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Remotely triggered SE-facing Avalanche release at 1102 masl and ended at 1016 masl Buried weak layer of new snow 40 m wide fracture Lee side observasjon gjort 2 dager etter skred og dermed er bruddkant delvis blåst igjen.

Weather

Snow -4 °C 12 m/s from NW ↘ 100% clouds Disse opplysningene er basert på observasjon gjort et stykke unna skredet på skred tidspunkt.

Tests

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Varsel stemte bra for dagen hvor skredet gikk

Incident

En person omkom i skred ved Gullmorbreen lørdag 9.mars. Den omkomne var i et turfølge på 2 personer.(mann, omkommet + dame) Turen starter på Brunstad (120 moh) i Velledalen, Sykkylven og mål var Urke (10 moh), Ørsta. Dette er en overgangstur tur som går retning sørover og noe av turen vestover. Det var også et mål å bestige Brunstadhornet (1524) som del av turen. Skredet gikk ca kl. 1620. Mye vindtransport døgnet i forkant. Flere andre skiløper utløst skred på Sunnmøre samme dag. Markant mer vind i høyden enn lengre nede. Dominerende vindretning NV. Snow People killed Backcountry skiing beskrivelse av flere skred samme dag

Avalanche Activity

9. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Easy to trigger Specific steep slopes. SE. Above 1100 masl

ObsID: 196142

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.03.2019 kl. 09:01

3 masl

Christer@obskorps (*****)

Weather

No precipitation -2 °C 10% clouds Snøbyger med lokale forskjeller i nedbørsmengde i løpet natta. Vêret har letta utover morgenen no med lokale lave tåkeskyer og elles lettskya

ObsID: 185510

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

10.03.2019 kl. 16:44

25 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 3 °C Standal FV79 (0moh) kl 16:45 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø,tomme fonnhjøl og at eventuelle ras ikkje vil nå Fv70. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Minkende bygeaktivitet og lågare temperaturs.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 185411

Sunnmøre / Aldalen

Snow

10.03.2019 kl. 15:43

661 masl

Lea@Friluftsliv_hivolda (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Ved stor tilleggsbelastning ble det i enkelte heng dannet mindre flak.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Vindpåvirket snø fra sør-vest under nytt nysnø lag.

Weather

Snow -1 °C 2 m/s from W → 80% clouds Vinden løyet utover dagen

Tests

ECTX Med høyere belastning så vi lagdeling i øverste delen av snøen. Laget var ca 17 cm under overflaten og hardpakket fokksnø.

Danger Sign

Recent cracks I områder over 600hm

Whumpf sound I sørvendt retning over 600 hm

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 600 masl

Avalanche Activity

10. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 13 cm P RG 0 mm/0 mm, 28 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm K IF 0 mm/0 mm

ObsID: 185396

Sunnmøre / STRANDA

Snow

10.03.2019 kl. 11:02

453 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Weather

Snow 80% clouds Bygever. Litt lettare ver no. 5 minus.

Snow Cover

5 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry 5 cm nysnø i natt/dag. Ca 20 cm laus snø i skogen.

ObsID: 185329

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.