Avalanche forecast for Sunnmøre Monday 2019-03-11

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Wind and fresh snow may give demanding conditions in the alpine. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger there. Especially avoid convex terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and large steep slopes until the new snow has stabilized. Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you released while skiing. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to breeze from the north during the afternoon.
-14 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to fresh breeze from the southeast during the evening.
-16 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / STRANDA

Snow

11.03.2019 kl. 18:30

800 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Danger Sign
Image 2 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Danger Sign
Image 3 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 5 of 5 Of:  Weather Copyright: 

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kantkorn oppå skare

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Jeg var i Romsdal hele helgen, men er nå tilbake. Vi ser mye av det samme her som i Romsdal, men det har kommet mindre snø her. Oppå mildværskaren ligger små kantkorn. De er rundt 4F hardhet og relativt godt utviklet. Oppå det ligger 5 cm med mindre godt utviklet kantkorn og 10-15 cm F nysnø som er tilgjengelig for transport. Jeg tipper kantkornene var godt utviklet i høyden i helgen. Sammen med vind kan det ha skapt skredene vi så. Jeg var spesifikt ute å så etter kantkorn onsdag og torsdag i forrige uke. Da fant jeg ikke noe kantkorn under 1100 moh. Den fasetterte fokksnøen hadde da 1F hardhet på 1000 moh men har nå gått til 4F på bare 700 moh. Ferdselsråd blir å unngå all skredterreng med bunden snø. All bunden snø vil være sensitiv. Vinden i morgen vil kunne skape en krevende situasjon.

Weather

No precipitation -5 °C 3 m/s from SE ↖ 5% clouds Kaldt klart vær akkurat nå. Jeg hadde ikke termometer med meg men mistenker at temperaturgradienten er stor.

ObsID: 185633

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.03.2019 kl. 14:49

706 masl

KjellaugM@friluftsliv_hivolda (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  Kjemryh Comment:  Bilde av bruddkant etter klapptest
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Kjemryh
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tests

ECTP25@30cmQ1

ECTP25@30cmQ1 Good Brudd med full forplantning etter 25 slag på 30cm.

Snow Cover

105 cm in total No snowdrift 30 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Snøen har ikke bundet seg mye, men nok til å danne små myke flak. Vil bindes mer over tid og danne fastere flak som igjen kan føre til større skred. Drønn i snøen, men ingen sprekkdannelse rundt skiene. God forplantning, den nye snøen har festet seg dårlig til den eldre og gjør den dermed lett å løse ut. Når snøen bindes mer, vil skredene bli større. Med fortsettende varme temperaturer vil snøen omvandles og stabiliseres mer. Forecast correct Lokalt varsel stemmer bra med vurderinger gjort i terrenget.

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from E ← 20% clouds Sol og oppholdsvær mandag. Litt snø søndag kveld.

Avalanche Problems

Loose snow Easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S, SW above 500 masl

Snow Profile

2 cm F PP 0 mm/0 mm, 25 cm F DF 0 mm/0 mm, 2 cm 1F DH 0 mm/0 mm, 7 cm K RG 0 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 35 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 33 cm P RG 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 185626

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

11.03.2019 kl. 14:21

184 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad,

ObsID: 185588

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

11.03.2019 kl. 14:21

29 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv652 Lauvstad - Syvden,

ObsID: 185589

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

11.03.2019 kl. 14:21

134 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabile ver forhold,ingen vesentlige nedbør siste døgnet.. EV39 Straumshamn - Stigedalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabile ver forhold,ingen vesentlige nedbør siste døgnet..

ObsID: 185590

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.03.2019 kl. 13:54

690 masl

Vemund@Friluftsliv_HiVolda (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Vemund@Friluftsliv_HiVolda
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Vemund@Friluftsliv_HiVolda

Danger Sign

Whumpf sound Drønn og kjente vi "datt" litt ned i snøen

Snow Cover

10 cm new snow Snow line at 300 masl Some loose snow (1-10cm)

Weather

No precipitation -1 °C

ObsID: 185583

Sunnmøre / Brunstadhornet, Urke, Ørsta

Snow

11.03.2019 kl. 13:00

1020 masl

tormode@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Bilde viser omtrentlig omriss av skred. Skikjører kom inn i skredet fra høyre omtrent på toppen om omrisset
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Vindtransport ved Slogen 9.mars ca kl. 09:00

Danger Sign

Recent snowdrift

Tests

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Varsel stemte bra for dagen hvor skredet gikk

Weather

Snow -4 °C 12 m/s from NW ↘ 100% clouds Disse opplysningene er basert på observasjon gjort et stykke unna skredet på skred tidspunkt.

Avalanche Observation

9. Mar 16:20 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Remotely triggered SE-facing Avalanche release at 1102 masl and ended at 1016 masl Buried weak layer of new snow 40 m wide fracture Lee side observasjon gjort 2 dager etter skred og dermed er bruddkant delvis blåst igjen.

Incident

En person omkom i skred ved Gullmorbreen lørdag 9.mars. Den omkomne var i et turfølge på 2 personer.(mann, omkommet + dame) Turen starter på Brunstad (120 moh) i Velledalen, Sykkylven og mål var Urke (10 moh), Ørsta. Dette er en overgangstur tur som går retning sørover og noe av turen vestover. Det var også et mål å bestige Brunstadhornet (1524) som del av turen. Skredet gikk ca kl. 1620. Mye vindtransport døgnet i forkant. Flere andre skiløper utløst skred på Sunnmøre samme dag. Markant mer vind i høyden enn lengre nede. Dominerende vindretning NV. Snow People killed Backcountry skiing beskrivelse av flere skred samme dag

Avalanche Activity

9. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Easy to trigger Specific steep slopes. SE. Above 1100 masl

ObsID: 196142

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.03.2019 kl. 09:01

3 masl

Christer@obskorps (*****)

Weather

No precipitation -2 °C 10% clouds Snøbyger med lokale forskjeller i nedbørsmengde i løpet natta. Vêret har letta utover morgenen no med lokale lave tåkeskyer og elles lettskya

ObsID: 185510

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

10.03.2019 kl. 16:44

25 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø,tomme fonnhjøl og at eventuelle ras ikkje vil nå Fv70. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Minkende bygeaktivitet og lågare temperaturs.

Weather

Snow 3 °C Standal FV79 (0moh) kl 16:45 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 185411

Sunnmøre / Aldalen

Snow

10.03.2019 kl. 15:43

661 masl

Lea@Friluftsliv_hivolda (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Ved stor tilleggsbelastning ble det i enkelte heng dannet mindre flak.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Vindpåvirket snø fra sør-vest under nytt nysnø lag.

Danger Sign

Recent cracks I områder over 600hm

Whumpf sound I sørvendt retning over 600 hm

Tests

ECTX Med høyere belastning så vi lagdeling i øverste delen av snøen. Laget var ca 17 cm under overflaten og hardpakket fokksnø.

Weather

Snow -1 °C 2 m/s from W → 80% clouds Vinden løyet utover dagen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 600 masl

Avalanche Activity

10. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 13 cm P RG 0 mm/0 mm, 28 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm K IF 0 mm/0 mm

ObsID: 185396

Sunnmøre / STRANDA

Snow

10.03.2019 kl. 11:02

453 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Snow Cover

5 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry 5 cm nysnø i natt/dag. Ca 20 cm laus snø i skogen.

Weather

Snow 80% clouds Bygever. Litt lettare ver no. 5 minus.

ObsID: 185329

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

09.03.2019 kl. 18:45

784 masl

Arnfinn@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Arnfinn@forsvaret Comment:  Tatt fra kamera i SeaKing

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: En del fokksnø, med vind fra nord og nordvest i området. Krysslasting av snø inn i henget jeg var i.

Weather

Snow 5 m/s from N ↓ 70% clouds

Avalanche Observation

9. Mar 18:45 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Remotely triggered W-facing 50 cm high and 20 m wide fracture Steep slope Ble heist ned i fokksnøflak over glatt skare. Skredet gikk umiddelbart. Mykt flak; sank ned ca 40cm

Incident

Snow Did not affect anything Other

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Easy to trigger Widespread steep slopes. S, SW, W Sett skred i disse eksposisjonene under innflyging til søksområdet.

ObsID: 185226

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

09.03.2019 kl. 16:00

1007 masl

Ragnar (*****)

Incident

Fra Aftenposten: "En mann i 50-årene er bekreftet omkommet i et snøskred ved Brunstadhornet på Sunnmøre. Han ble funnet av sin kjæreste, en kvinne i 40-årene, etter å ha bli tatt av raset." Snow People killed Backcountry skiing Mann omkom i snøskred på Sunnmøre

ObsID: 185418

Sunnmøre / Ytstevasshornet

Snow

09.03.2019 kl. 15:04

1321 masl

Ida (Unknown)

Avalanche Observation

9. Mar 14:57 (+01:00) 3 - Large Human triggered S-facing Avalanche release at 1199 masl and ended at 871 masl Skred fra Ytstevasshornet- Holetindane. gått sørover helt ned mot Storevatnet. Går ett sett skispor inn og ut. ingen tatt.

ObsID: 185167

Sunnmøre / STRANDA

Snow

09.03.2019 kl. 14:45

742 masl

Drablo (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Drablo

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det vart observert fleire små laussnøskred og flakskred i skogsterrenget under Blådalen. Snøen føltest ut til at den hadde dårleg feste til snøunderlaget under.

Weather

-1 °C

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger Likely 1 - Small Widespread steep slopes S, SW between 600 masl and 500 masl Siste nysnø er observert til å ha dårleg binding til skarelag og er sårbar for soleksponering, sannsynlegvis i heng vendt mot sør og sør-vest.

Avalanche Observation

9. Mar 14:45 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered SW-facing Poor bonding between crust and overlying snow 10 cm high and 5 m wide fracture Forrest Eg utløyste skredet og observerte ingen i nærleiken verken over, under eller på sida. Det vart gjort søk med skredsøkaren og den fekk ingen respons ifrå eventuelle andre skiløparar med skredsøkar i sendemodus. Snømengdene i skredet såg ut til å vere for små til å begrave meg eller andre skiløparar, men det hadde krefter nok til å gjere skade og terrengfeller som skog og skrentar var tydelege faremoment. Hendinga vart rapportert til Skipatrulja på Strandafjellet.

Incident

Skredhendinga skjedde fordi snødekket bestod av tynt nysnølag (15-20 cm) og hadde dårleg binding til skarelag under. Det var også brattheng i skogen (over 30 grader) og sterkt eksponert av sollys. Snøen hadde dårleg binding lengre ned i skogen og glei veldig lett ut i små tørre flakskred. Eg fall og utløyste ski og stavar, men eg vart ikkje teken av sjølve skredet sjølv om fallet skjedde i skredområdet. Eg kom uskada ut av hendinga, og der vart ikkje observert nokon andre skiløparar i nærleiken verken før, under eller etter. Snow No one buried, but close call Skiresort, off-piste

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small. Easy to trigger Widespread steep slopes. S, SW. Above 600 masl Det vart søkt med skredsøkar i søkemodus utan teikn til skredtekne skiløparar i eit skred som vart løyst av meg. Eg observerte ingen skiløparar i nærleiken verken før, under eller etter.

ObsID: 185206

Sunnmøre / Skårasalen

Snow

09.03.2019 kl. 14:43

1329 masl

Ida (Unknown)

Avalanche Observation

9. Mar 14:45 (+01:00) 2 - Medium Human triggered -facing Utløst skred ved Skårasalen.. 100 meter bredt og 300 meter langt. ingen er tatt. går skispor ut og inn av raset

ObsID: 185165

Sunnmøre / Skårasalen, inngangen til lisjeskår.

Snow

09.03.2019 kl. 14:40

1174 masl

Ernest (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Borge Amdam Comment:  5 personer hadde kjørte ned rett til høyre for boten av skaret, siste mann kjørte lengre ut til høyre før han svingte tilbake inn mot midten igjen. Skredet løsna da han svingte mot midten igjen.

Danger Sign

Recent avalanches Skred utløst av skiløper, ved innkjøring i Lisjeskår.

Avalanche Observation

9. Mar 14:40 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered NE-facing Avalanche release at 1201 masl and ended at 1138 masl Poor bonding between crust and overlying snow 20 cm high and 60 m wide fracture Steep slope Lisjeskårdalen.

ObsID: 185292

Sunnmøre / saudehornet

Snow

09.03.2019 kl. 14:32

1262 masl

Ida (Unknown)

Avalanche Observation

9. Mar 14:32 (+01:00) 3 - Large Human triggered S-facing Avalanche release at 1288 masl and ended at 832 masl Gått skred fra toppen av Saudehornet sørover helt ned i dalen. skal være to par skispor ut og inn av skredet. ingen tatt

ObsID: 185163

Sunnmøre / STRANDA

Snow

09.03.2019 kl. 14:05

973 masl

Njål (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hard skare under drevsnø. Obs på veivalg.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable

ObsID: 185218

Sunnmøre / Sandegga

Snow

09.03.2019 kl. 13:29

1192 masl

Ida (Unknown)

Avalanche Observation

9. Mar 13:29 (+01:00) 2 - Medium Human triggered E-facing Gått to skred på Sandegga retning Fledalen. ett som er 300 m langt, 30-40 m bredt og ett som er 70 m langt og 50 m bredt

ObsID: 185150

Sunnmøre / Grøtdalstindane

Snow

09.03.2019 kl. 13:11

1190 masl

Ida (Unknown)

Avalanche Observation

9. Mar 12:57 (+01:00) Unknown 2 - Medium Human triggered E-facing Close to ridge Skred gått på østsiden at Grøtdalstindane mot litledalen. Skredet har gått fra toppen. Går skispor inn i skredet, disse har kommet seg ut.

ObsID: 185141

Sunnmøre / Grøtdalstind

Snow

09.03.2019 kl. 12:55

1189 masl

sondrep (Unknown)

Image Of Incident
Image 1 of 1 Of:  Incident Copyright:  Vegard Bøyum Comment:  Bilde tatt fra nedre del av skredtunga. Bredde ca. 40 m. Høgde på bruddkant varierte fra 20-40 cm.

Incident

Personen som løste ut skredet ble dratt med ca. 10 m nedover. Skredet ble løst ut når skiløperen var helt oppe i høyre del av skredet (se bilde) ca 10 m under ryggen. Sannsynlig årsak til utløsing: Svakt lag av nysnø med fersk vindtransportert snø som hadde bundet seg til mykt flak på toppen av dette svake laget.. Store deler av henget var ubunden snø helt ned til gammelt bærende skarelag. Det var området i umiddelbar nærhet av ryggen som var vindpåvirket. Et tydelig skille mellom ubunden og vindpåvirket snø ca 10 m under ryggen. Skredet var i hovedsak et flakskred bestående av myke flak + at det dro med seg mye ubunden snø nedover siden. Skiløperen som utløste skredet ble dratt nedover ca. 10 m. Falt i skredet og var under snøen et lite øyeblikk. Klarte å "svømme" ut i ytterkant av skredet og fikk stoppet nokså raskt. Hadde da snø til midt på låret. Mistet en stav. Ellers like hel. Det var en god avtale med ferdselsmønster som gjorde at det ikke var to stykker i skredet. Snow Close call Backcountry skiing

ObsID: 185230

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

09.03.2019 kl. 12:53

47 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv651 Fyrde - Straumshamn, Stabile ver forhold ingen vesentlige nebørs mengder siste døgnet.

ObsID: 185134

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

09.03.2019 kl. 12:53

134 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev39 Straumshamn - Stigedalen, Stabile ver forhold ingen vesentlige nedbørsmengder siste døgnet.

ObsID: 185135

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

09.03.2019 kl. 12:53

184 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabile ver forhold og ingen vesentlige nedbørsmengder siste døgnet.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabile ver forhold ingen vesentlige nedbørsmengder neste 24 timane..

Weather

No precipitation -4 °C Dalsfjorden (0moh) kl 12:53 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Stabile ver forhold og ingen vesentlige nedbørsmengder siste døgnet.

ObsID: 185136

Sunnmøre / Volda

Snow

09.03.2019 kl. 12:45

1142 masl

Ruben (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ruben

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sprekker opp rund skiene. Virker som er svakt lag kollapset og førte til 3 små skred mellom 50-100 meter fra oss ( 2 personer på tur). Skredene var 10-30 meter brede. Bruddkant på 30-40 cm og alle stoppet av seg selv etter ca 50-80 meter etter som det ikke var bratt nok. Alle skredene startet på kul/i heng.

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Observation

9. Mar 14:45 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 2 - Medium Human triggered SE-facing 30 cm high and 30 m wide fracture Close to ridge

Incident

2 stykk i turfølget. Startet tidlig var kaldt, med tørr snø og lite vind. Vi utløste 2 små skred med 50-100 meters avstand fra oss selv. Dette var mens vi stod i det bratteste henget, valgte derfor å gå opp på ryggen istedenfor å rigge om der vi stod. Rett før vi kom opp på ryggen gikk det et lite skred til 50 m fremfor oss. Det virket som om det var et svakt lag under oss som kollapset i det hendelsene skjedde. Det sprakk opp rundt skiene og hørtes ut som om det gikk et søkk i hele snødekket. Ps: ellers underveis i turen var det ikke faretegn slik som sprekker rundt skiene for snøen på overflaten var rent tørt pudder. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 185229

Sunnmøre / STRANDA

Snow

09.03.2019 kl. 12:08

1124 masl

Gustaf Larsson (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Gustaf Larsson

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Whumpf sound

Avalanche Observation

9. Mar 10:55 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered SE-facing 30 cm high and 40 m wide fracture Lee side

Incident

Skilöparen gick rätt upp i bratt leområde. Observerte på avstånd. Skilöparen fortsatte sedan uppåt, troligen inte skadad Snow

ObsID: 185111

Sunnmøre / Årsnesdalen

Snow

09.03.2019 kl. 12:00

1059 masl

krzepta (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Fresk vind transportert snø i hele dalen, fresk snø

Snow Cover

Moderate snow drift Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Ujevnt mengde tørr snø 10-60cm. Veldig ujevnt 600-1200m

Avalanche Problems

SE above 1400 masl

Notes

Vind påvirket snø, ujevnt mengde, kraftig vind over 1100m

ObsID: 185222

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

09.03.2019 kl. 10:56

1136 masl

Asmkar (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn og skytende sprekker herfra og oppover

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tests

ECTP6@35cmQ1 Går på nedføyka nysnø

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Mye snø tilgjengelig for transport. Ujevn mengde. Fra 10-60cm.

Weather

Skiftende vind. Føyka i nesten alle himmelretninger ila dagen. Kanskje mest fra nordøst

ObsID: 185133

Sunnmøre / STRANDA

Snow

08.03.2019 kl. 13:11

833 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil på ca. 830 moh i solvendt side. Tynn, sprø solskare (?) mellom de to siste nysnølagene. Ikke kantkorn i forbindelse med skarelag. Forenklet visning av nederste meter, da vi ikke grov helt ned til bakken.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Bilde av snøprofilet som er logget (se over).
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Dette bildet er tatt ca. 30 høydemeter over profilet vist under 'snøprofil'. Her er nysnøen mer vindpåvirket (i motsetning til ovennevnte). Vi fant her: 5 cm nysnø (F) over 15 cm nedbrutt snø (1F), 2 cm nedføyka løs nysnø, 1 cm tynn og sprø skarehinne, 2 cm nedbrutt nysnø og til slutt 100 cm stabil gammelsnø.

Danger Sign

Recent avalanches Løssnøskred str 1 i østvendt heng over Korsmyra.

Whumpf sound Drønn ifm små nysnø-/fokksnøflak nær toppen.

Snow Cover

172 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry 10-20 cm ubunden nysnø generelt sett, men noe varierende. Små nysnøflak/fokksnøflak på vindusatte steder, stedvis med drønn. Lett snøfokk observert på toppene

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredproblem stemmer godt med varselet for i dag: Nysnøflak str. 2 i noen bratte heng over tregrensa (ca. 600 moh). Lett å påvirke (vi hørte drønn ved kollaps i disse flakene). En del ubunden snø ga str. 1 løssnøskred i få bratte heng. Litt nedbør og bris gjør at skredfaren vil holde seg på omtrent samme nivå lørdag. Forecast correct Varselet beskriver situasjonen i vårt område godt.

Weather

Snow from NW ↘ 100% clouds Bygevær

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW above 600 masl Nysnøflak/fokksnøflak observert i sørvendt heng. Svakt lag kan variere mellom 1) nedføyka løs snø, eller 2) dårlig binding til undreliggende skare.Hos oss virka nedføyka løssnø å være mest relevant. Vi så fann ikke kantkorn her. Snødekket bestod ellers av en del ubunden snø. Stemmer godt med varselet.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release E. Between 1300 masl and 1000 masl

Snow Profile

10 cm F PP 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 35 cm K MF 0 mm/0 mm D, 120 cm 1F MF 0 mm/0 mm W -2 °C @ 0 cm, 0 °C @ 52 cm, 0 °C @ 172 cm Profil på ca. 830 moh i solvendt side. Tynn, sprø solskare (?) mellom de to siste nysnølagene. Ikke kantkorn i forbindelse med skarelag. Forenklet visning av nederste meter, da vi ikke grov helt ned til bakken.

ObsID: 184927

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.