Avalanche forecast for Sunnmøre Saturday 2019-03-09

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with storm slabs, typically behind ridges, ribs and in gullies. Be aware that persistant weak layers can be burried below the new snow in some locations.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation, up to 18 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from north., change to moderate gale from the northwest during the evening.
-13 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. friday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from north., change to breeze from the northeast during the afternoon.
-16 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

09.03.2019 kl. 18:45

784 masl

Arnfinn@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Arnfinn@forsvaret Comment:  Tatt fra kamera i SeaKing

Avalanche Observation

9. Mar 18:45 Dry slab avalanche 1 - Small Remotely triggered W-facing 50 cm high and 20 m wide fracture Steep slope Ble heist ned i fokksnøflak over glatt skare. Skredet gikk umiddelbart. Mykt flak; sank ned ca 40cm

Incident

Snow Did not affect anything Other

Weather

Snow 5 m/s from N ↓ 70% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: En del fokksnø, med vind fra nord og nordvest i området. Krysslasting av snø inn i henget jeg var i.

Avalanche Activity

9. Mar. During the day Dry slab avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Easy to trigger Widespread steep slopes. S, SW, W Sett skred i disse eksposisjonene under innflyging til søksområdet.

ObsID: 185226

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

09.03.2019 kl. 16:00

1007 masl

Ragnar@NVE (*****)

Incident

Fra Aftenposten: "En mann i 50-årene er bekreftet omkommet i et snøskred ved Brunstadhornet på Sunnmøre. Han ble funnet av sin kjæreste, en kvinne i 40-årene, etter å ha bli tatt av raset." Snow People killed Backcountry skiing Mann omkom i snøskred på Sunnmøre

ObsID: 185418

Sunnmøre / Ytstevasshornet

Snow

09.03.2019 kl. 15:04

1321 masl

Ida (Unknown)

Avalanche Observation

9. Mar 14:57 3 - Large Human triggered S-facing Avalanche release at 1199 masl and ended at 871 masl Skred fra Ytstevasshornet- Holetindane. gått sørover helt ned mot Storevatnet. Går ett sett skispor inn og ut. ingen tatt.

ObsID: 185167

Sunnmøre / STRANDA

Snow

09.03.2019 kl. 14:45

742 masl

Drablo (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Drablo

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger Likely 1 - Small Widespread steep slopes S, SW between 600 masl and 500 masl Siste nysnø er observert til å ha dårleg binding til skarelag og er sårbar for soleksponering, sannsynlegvis i heng vendt mot sør og sør-vest.

Avalanche Observation

9. Mar 14:45 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered SW-facing Poor bonding between crust and overlying snow 10 cm high and 5 m wide fracture Forrest Eg utløyste skredet og observerte ingen i nærleiken verken over, under eller på sida. Det vart gjort søk med skredsøkaren og den fekk ingen respons ifrå eventuelle andre skiløparar med skredsøkar i sendemodus. Snømengdene i skredet såg ut til å vere for små til å begrave meg eller andre skiløparar, men det hadde krefter nok til å gjere skade og terrengfeller som skog og skrentar var tydelege faremoment. Hendinga vart rapportert til Skipatrulja på Strandafjellet.

Incident

Skredhendinga skjedde fordi snødekket bestod av tynt nysnølag (15-20 cm) og hadde dårleg binding til skarelag under. Det var også brattheng i skogen (over 30 grader) og sterkt eksponert av sollys. Snøen hadde dårleg binding lengre ned i skogen og glei veldig lett ut i små tørre flakskred. Eg fall og utløyste ski og stavar, men eg vart ikkje teken av sjølve skredet sjølv om fallet skjedde i skredområdet. Eg kom uskada ut av hendinga, og der vart ikkje observert nokon andre skiløparar i nærleiken verken før, under eller etter. Snow No one buried, but close call Skiresort, off-piste

Weather

-1 °C

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det vart observert fleire små laussnøskred og flakskred i skogsterrenget under Blådalen. Snøen føltest ut til at den hadde dårleg feste til snøunderlaget under.

Avalanche Activity

9. Mar. During the day Dry slab avalanche 1 - Small. Easy to trigger Widespread steep slopes. S, SW. Above 600 masl Det vart søkt med skredsøkar i søkemodus utan teikn til skredtekne skiløparar i eit skred som vart løyst av meg. Eg observerte ingen skiløparar i nærleiken verken før, under eller etter.

ObsID: 185206

Sunnmøre / Skårasalen

Snow

09.03.2019 kl. 14:43

1329 masl

Ida (Unknown)

Avalanche Observation

9. Mar 14:45 2 - Medium Human triggered -facing Utløst skred ved Skårasalen.. 100 meter bredt og 300 meter langt. ingen er tatt. går skispor ut og inn av raset

ObsID: 185165

Sunnmøre / Skårasalen, inngangen til lisjeskår.

Snow

09.03.2019 kl. 14:40

1174 masl

Ernest (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Borge Amdam Comment:  5 personer hadde kjørte ned rett til høyre for boten av skaret, siste mann kjørte lengre ut til høyre før han svingte tilbake inn mot midten igjen. Skredet løsna da han svingte mot midten igjen.

Avalanche Observation

9. Mar 14:40 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered NE-facing Avalanche release at 1201 masl and ended at 1138 masl Poor bonding between crust and overlying snow 20 cm high and 60 m wide fracture Steep slope Lisjeskårdalen.

Danger Sign

Recent avalanches Skred utløst av skiløper, ved innkjøring i Lisjeskår.

ObsID: 185292

Sunnmøre / saudehornet

Snow

09.03.2019 kl. 14:32

1262 masl

Ida (Unknown)

Avalanche Observation

9. Mar 14:32 3 - Large Human triggered S-facing Avalanche release at 1288 masl and ended at 832 masl Gått skred fra toppen av Saudehornet sørover helt ned i dalen. skal være to par skispor ut og inn av skredet. ingen tatt

ObsID: 185163

Sunnmøre / STRANDA

Snow

09.03.2019 kl. 14:05

973 masl

Njål (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hard skare under drevsnø. Obs på veivalg.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable

ObsID: 185218

Sunnmøre / Sandegga

Snow

09.03.2019 kl. 13:29

1192 masl

Ida (Unknown)

Avalanche Observation

9. Mar 13:29 2 - Medium Human triggered E-facing Gått to skred på Sandegga retning Fledalen. ett som er 300 m langt, 30-40 m bredt og ett som er 70 m langt og 50 m bredt

ObsID: 185150

Sunnmøre / Grøtdalstindane

Snow

09.03.2019 kl. 13:11

1190 masl

Ida (Unknown)

Avalanche Observation

9. Mar 12:57 Unknown 2 - Medium Human triggered E-facing Close to ridge Skred gått på østsiden at Grøtdalstindane mot litledalen. Skredet har gått fra toppen. Går skispor inn i skredet, disse har kommet seg ut.

ObsID: 185141

Sunnmøre / Grøtdalstind

Snow

09.03.2019 kl. 12:55

1189 masl

sondrep (Unknown)

Image Of Incident
Image 1 of 1 Of:  Incident Copyright:  Vegard Bøyum Comment:  Bilde tatt fra nedre del av skredtunga. Bredde ca. 40 m. Høgde på bruddkant varierte fra 20-40 cm.

Incident

Personen som løste ut skredet ble dratt med ca. 10 m nedover. Skredet ble løst ut når skiløperen var helt oppe i høyre del av skredet (se bilde) ca 10 m under ryggen. Sannsynlig årsak til utløsing: Svakt lag av nysnø med fersk vindtransportert snø som hadde bundet seg til mykt flak på toppen av dette svake laget.. Store deler av henget var ubunden snø helt ned til gammelt bærende skarelag. Det var området i umiddelbar nærhet av ryggen som var vindpåvirket. Et tydelig skille mellom ubunden og vindpåvirket snø ca 10 m under ryggen. Skredet var i hovedsak et flakskred bestående av myke flak + at det dro med seg mye ubunden snø nedover siden. Skiløperen som utløste skredet ble dratt nedover ca. 10 m. Falt i skredet og var under snøen et lite øyeblikk. Klarte å "svømme" ut i ytterkant av skredet og fikk stoppet nokså raskt. Hadde da snø til midt på låret. Mistet en stav. Ellers like hel. Det var en god avtale med ferdselsmønster som gjorde at det ikke var to stykker i skredet. Snow Close call Backcountry skiing

ObsID: 185230

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

09.03.2019 kl. 12:53

47 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv651 Fyrde - Straumshamn, Stabile ver forhold ingen vesentlige nebørs mengder siste døgnet.

ObsID: 185134

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

09.03.2019 kl. 12:53

134 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev39 Straumshamn - Stigedalen, Stabile ver forhold ingen vesentlige nedbørsmengder siste døgnet.

ObsID: 185135

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

09.03.2019 kl. 12:53

184 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -4 °C Dalsfjorden (0moh) kl 12:53 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabile ver forhold og ingen vesentlige nedbørsmengder siste døgnet.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabile ver forhold ingen vesentlige nedbørsmengder neste 24 timane..

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Stabile ver forhold og ingen vesentlige nedbørsmengder siste døgnet.

ObsID: 185136

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

09.03.2019 kl. 12:45

1142 masl

Ruben (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ruben

Avalanche Observation

9. Mar 14:45 Dry loose-snow avalanche 2 - Medium Human triggered SE-facing 30 cm high and 30 m wide fracture Close to ridge

Incident

2 stykk i turfølget. Startet tidlig var kaldt, med tørr snø og lite vind. Vi utløste 2 små skred med 50-100 meters avstand fra oss selv. Dette var mens vi stod i det bratteste henget, valgte derfor å gå opp på ryggen istedenfor å rigge om der vi stod. Rett før vi kom opp på ryggen gikk det et lite skred til 50 m fremfor oss. Det virket som om det var et svakt lag under oss som kollapset i det hendelsene skjedde. Det sprakk opp rundt skiene og hørtes ut som om det gikk et søkk i hele snødekket. Ps: ellers underveis i turen var det ikke faretegn slik som sprekker rundt skiene for snøen på overflaten var rent tørt pudder. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sprekker opp rund skiene. Virker som er svakt lag kollapset og førte til 3 små skred mellom 50-100 meter fra oss ( 2 personer på tur). Skredene var 10-30 meter brede. Bruddkant på 30-40 cm og alle stoppet av seg selv etter ca 50-80 meter etter som det ikke var bratt nok. Alle skredene startet på kul/i heng.

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 185229

Sunnmøre / STRANDA

Snow

09.03.2019 kl. 12:08

1124 masl

Gustaf Larsson (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Gustaf Larsson

Avalanche Observation

9. Mar 10:55 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered SE-facing 30 cm high and 40 m wide fracture Lee side

Incident

Skilöparen gick rätt upp i bratt leområde. Observerte på avstånd. Skilöparen fortsatte sedan uppåt, troligen inte skadad Snow

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Whumpf sound

ObsID: 185111

Sunnmøre / Årsnesdalen

Snow

09.03.2019 kl. 12:00

1059 masl

krzepta (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Fresk vind transportert snø i hele dalen, fresk snø

Avalanche Problems

SE above 1400 masl

Notes

Vind påvirket snø, ujevnt mengde, kraftig vind over 1100m

Snow Cover

Moderate snow drift Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Ujevnt mengde tørr snø 10-60cm. Veldig ujevnt 600-1200m

ObsID: 185222

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

09.03.2019 kl. 10:56

1136 masl

Asmkar (Unknown)

Weather

Skiftende vind. Føyka i nesten alle himmelretninger ila dagen. Kanskje mest fra nordøst

Tests

ECTP6@35cmQ1 Går på nedføyka nysnø

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn og skytende sprekker herfra og oppover

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Mye snø tilgjengelig for transport. Ujevn mengde. Fra 10-60cm.

ObsID: 185133

Sunnmøre / STRANDA

Snow

08.03.2019 kl. 13:11

833 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil på ca. 830 moh i solvendt side. Tynn, sprø solskare (?) mellom de to siste nysnølagene. Ikke kantkorn i forbindelse med skarelag. Forenklet visning av nederste meter, da vi ikke grov helt ned til bakken.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Bilde av snøprofilet som er logget (se over).
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Dette bildet er tatt ca. 30 høydemeter over profilet vist under 'snøprofil'. Her er nysnøen mer vindpåvirket (i motsetning til ovennevnte). Vi fant her: 5 cm nysnø (F) over 15 cm nedbrutt snø (1F), 2 cm nedføyka løs nysnø, 1 cm tynn og sprø skarehinne, 2 cm nedbrutt nysnø og til slutt 100 cm stabil gammelsnø.

Weather

Snow from NW ↘ 100% clouds Bygevær

Danger Sign

Recent avalanches Løssnøskred str 1 i østvendt heng over Korsmyra.

Whumpf sound Drønn ifm små nysnø-/fokksnøflak nær toppen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredproblem stemmer godt med varselet for i dag: Nysnøflak str. 2 i noen bratte heng over tregrensa (ca. 600 moh). Lett å påvirke (vi hørte drønn ved kollaps i disse flakene). En del ubunden snø ga str. 1 løssnøskred i få bratte heng. Litt nedbør og bris gjør at skredfaren vil holde seg på omtrent samme nivå lørdag. Forecast correct Varselet beskriver situasjonen i vårt område godt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW above 600 masl Nysnøflak/fokksnøflak observert i sørvendt heng. Svakt lag kan variere mellom 1) nedføyka løs snø, eller 2) dårlig binding til undreliggende skare.Hos oss virka nedføyka løssnø å være mest relevant. Vi så fann ikke kantkorn her. Snødekket bestod ellers av en del ubunden snø. Stemmer godt med varselet.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release E. Between 1300 masl and 1000 masl

Snow Cover

172 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry 10-20 cm ubunden nysnø generelt sett, men noe varierende. Små nysnøflak/fokksnøflak på vindusatte steder, stedvis med drønn. Lett snøfokk observert på toppene

Snow Profile

10 cm F PP 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 35 cm K MF 0 mm/0 mm D, 120 cm 1F MF 0 mm/0 mm W -2 °C @ 0 cm, 0 °C @ 52 cm, 0 °C @ 172 cm Profil på ca. 830 moh i solvendt side. Tynn, sprø solskare (?) mellom de to siste nysnølagene. Ikke kantkorn i forbindelse med skarelag. Forenklet visning av nederste meter, da vi ikke grov helt ned til bakken.

ObsID: 184927

Sunnmøre / Bondalseidet

Snow

07.03.2019 kl. 16:00

659 masl

Ellisiv@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -3 °C 1 m/s from SW ↗ 100% clouds

Tests

ECTX Good

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

Det snødde tett og var lavt skydekke, Vi møtte lokale som sa det hadde gått skred tidlegare lenger oppe, men mildvêret ser ut til å ha gjort snødekket meir stabilt. Vi fant ingen svake lag og fekk ikkje utslag på ECT-test. Det var 15cm nysnø og er meldt meir snø framover. Dette kan påverke skredforholda på fleire måtar, men utfallet kan bli forskjellig med tanke på temperatur, snømengde og vindforhold.

Avalanche Problems

Loose snow

Snow Cover

100 cm in total 15 cm new snow Wet loose snow Moist

Snow Profile

15 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm P MF 0 mm/0 mm, 20 cm P MF 0 mm/0 mm, 0.5 cm I 0 mm/0 mm, 15 cm F MF 0 mm/0 mm, 1 cm I 0 mm/0 mm, 10 cm 4F MF 0 mm/0 mm, 2 cm I 0 mm/0 mm, 30 cm F MF 0 mm/0 mm

ObsID: 184782

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

07.03.2019 kl. 13:52

948 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Bildet viser brotflate i skiktovergang i delvis nedbrutt nysnø under tynn solskare. Brotet er q1 - blokka under viser spor av mine krystallundersøkingar av begynnende kant i eit par cm under denne brotflata, men eg kunne ikkje finne målbare krystaller.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow 100% clouds

Danger Sign

No signs observed Opp til 1000moh er nysnøen frå lørdag/søndag påverka av mildvær og fått ei grovkorna bærande skarelag på toppen, og med finkorna snø under mot gammal smelteomvandla snødekke. Måndag har det vore relativt stor skredaktivitet med fleire våte laussnøskred. Men i dag har skaren fryst med litt løst ubundet snø på toppen etter snøfall onsdag i områder skjerma for vind. Ingen skredaktivitet eller farteikn å sjå. Korleis forholda er over 1000moh er ikkje observert

Avalanche Danger Assessment

1 Low Observasjonstur i sørvendt helling som har hatt stor solpåverkning og høg temperatur på måndag og tysdag. Mange gamle våte laussnøskred frå måndag. Over 1000moh og i nordlig sektor med mindre solinnstråling kan skredproblemet med nysnø/fokksnø vere meir markert enn i denne sida Det gamle snødekket har vore utsett for langvarig mildvær og regn og eg vurderer det som stabilt med unntak av glideskred i nokre få utsatte bratte heng. Det er litt nysnø frå onsdag og litt nysnø frå i dag som er disponibelt for vindtransport. Kor mykje løst bundet snø som er disponibelt for vindtransport har lokale variasjonar etter tidlegare vind og solinnstråling. Forecast correct Faregraden vudert lokalt i ytre deler av regionen. Eg vurderer at varsla faregrad (2) er riktig i varslingsregionen ut i frå mindre solpåverka snødekke i nordlig sektor og over 1000moh. Og at det enkelta stader er løst bundet snø disponibelt for vindtransport

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 900 masl Det er løst ubundet nysnø disponibelt for vindtransport. Det ligg løst bundet nysnø under solskare på 1000moh og i nordlig sektor over denne høgda er det meir truleg at det er mogleg å påverke dette laget der solinnstrålinga er mindre og det kanskje ikkje er smelt/frys skare. NB! Vindtransport av snø kan raskt endre dette skredproblemet til fokksnø

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Cover

Elevation of new snow 300 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Over 1000moh er det litt tørr løssnø disponibelt for vindtransport i skjerma områder. Det snør lett og med liten intensitet. Opptil 1000moh var det i denne fjellsida ikkje spor av rimdanning i nysnøen frå onsdag.

Snow Profile

5 cm F PP 1 mm/0 mm D, 3 cm P MF 1 mm/0 mm D, 1 cm F DF 1 mm/0 mm D, 2 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F RG/FC 1 mm/0 mm D Begynnande kantkorndanning i dette laget, men ikkje tydelege eller lett kjennbare krystaller, 15 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm/0 mm M Under ligg gammal smelteomvandla grovkorna snødekke. Snødekket er ujevnt fordelt i terrenget og solinnstråling på måndag og tysdag har påverka mykje i bratt sør og vestlig terreng. Profilen er difor tatt i nordvestlig microheng med mindre solinnstråling enn terrenget elles på denne høgda

ObsID: 184659

Sunnmøre / STORDAL

Snow

07.03.2019 kl. 11:54

898 masl

MSA@nortind (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  MSA@nortind Comment:  Nordøstover
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  MSA@nortind
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -2 °C 0 m/s 100% clouds Stille. Tetter til. Lett snø.

Tests

CTN Good Død snø

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. Gammel snø er stabil. Ny snø (10-20 cm) fester godt til underlaget. Om det blåser opp finnes det snø tilgjengelig for vindtransport. FG gjeldene her vi er. Sannsynligvis øst og nord som er mest utsatt. Ingen snøfokk observert.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Very difficult to trigger Unlikely 1 - Small Specific steep slopes N, NE, E above 700 masl Har ikke gått høyere enn 900 moh. Usikkert hvordan det er høyere opp. Sannsynlig mer vindpåvirkning høyere oppe. Mer vind tidlig på dagen. Vind dreining fra øst til vest.

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Snow line at 300 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Stabilt. Tørrsnø ca 25 cm på eldre gjennomfuktet snødekket. Litt påbegynnende kant iblandet nysnøen. Øverste snøen sitter godt fast på gammel snø. Øverste snø er tørka ut. Generelt dødsnø.

Snow Profile

23 cm F/1F DF/RG 1 mm/0 mm D Gradvis hardere jo dypere i snødekke. Godt bundet til gammelt hardt snødekke., 40 cm K MFcl 1 mm/2 mm D, 70 cm 1F MF 2 mm/0 mm W -1.8 °C @ 0 cm, -2.7 °C @ 10 cm, -1.6 °C @ 20 cm, -1.3 °C @ 30 cm, -0.4 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm Over 3 m snø der vi gravde.

ObsID: 184641

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

07.03.2019 kl. 09:34

361 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Tiltakande skydekke og litt temperaturstigning etter nattefrost. Litt nysnø frå onsdag

Weather

No precipitation 1 °C 100% clouds Nattefrost i natt før det skya over og litt temperaturstigning

ObsID: 184591

Sunnmøre / STRANDA

Snow

06.03.2019 kl. 16:10

1042 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE

Weather

No precipitation 3 m/s from S ↑ 30% clouds

Snow Cover

Rundt 20cm snø oppå gammel smeltfrys. 15 cm 1F fokksnø og 5cm F nysnø. Godt bundet til smeltfrys under. Ingen svake lag her. Ingen tegn til overflaterim eller godt utviklet overflatekant

ObsID: 184514

Sunnmøre / STRANDA

Snow

06.03.2019 kl. 15:42

883 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Her er det fortsatt nysnø krystaller i overflaten. Drøyt 5cm med F hardhet. Ingen tegn til overflaterim akkurat her

Snow Cover

ObsID: 184506

Sunnmøre / STORDAL

Snow

06.03.2019 kl. 14:14

801 masl

nemis (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  nemis

Avalanche Observation

6. Mar 14:15 Wet loose-snow avalanche 1 - Small Human triggered E-facing Steep slope Sluff på islag løsner under skiløper.

ObsID: 184488

Sunnmøre / Sunndalsnipa

Snow

06.03.2019 kl. 13:00

758 masl

Ellisiv@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow 2 °C 2 m/s from N ↓ 70% clouds Overskya og litt nedbør i form av snø tidlig på dag. Klarna opp i 12-tida og blei sol og lett skydekke.

Tests

ECTX Good Ingen utslag på stabilitetstest, men det øverste laget med nysnø (ca 5cm) sprakk litt opp ettersom det var litt omvandla og vått.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stabilt snødekke med ingen svake lag, og eit islag langt oppe. Skal snø meir dei neste dagane, så kan bli eit skredproblem i le-heng dersom nedbøren kjem i kombinasjon med vind og dannar fokksnø. Forecast correct

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small SE, S, SW above 700 masl

Avalanche Activity

6. Mar. 18-24 Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE, S

Snow Cover

220 cm in total 5 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 300 masl Wet loose snow Moist

Snow Profile

5 cm 4F DF 0 mm/0 mm M, 3 cm P MF 0 mm/0 mm, 4 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 1 cm I 0 mm/0 mm, 17 cm P MF 0 mm/0 mm, 8 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 1 cm I 0 mm/0 mm, 64 cm P MF 0 mm/0 mm

ObsID: 184508

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

06.03.2019 kl. 12:53

983 masl

eskildskov (Unknown)

Weather

No precipitation 2 m/s 80% clouds

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

6. Mar. During the day No avalanche activity Kun våte løssnøskred som vel gikk i helga

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Observasjon opp til ca 1000moh: 3-5cm nysnø fra i natt. Fuktig i soleksponerte sider. Ligger oppå 10-40cm 4f finkornet snø med varierende fuktighet avhengig av høyde. Under dette er det gamle omvandlede snødekket. I høyden i skyggesidene ligger det opp mot 30 cm tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport

ObsID: 184505

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.