Avalanche forecast for Sunnmøre Friday 2019-03-08

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with storm slabs, typically behind ridges, ribs and in gullies. Be aware that persistant weak layers can be burried below the new snow in some locations.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation.
Fresh breeze from east., change to strong breeze from the northeast during the evening.
-8 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 18 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from north., change to moderate gale from the northwest during the evening.
-13 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. friday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / STRANDA

Snow

08.03.2019 kl. 13:11

833 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil på ca. 830 moh i solvendt side. Tynn, sprø solskare (?) mellom de to siste nysnølagene. Ikke kantkorn i forbindelse med skarelag. Forenklet visning av nederste meter, da vi ikke grov helt ned til bakken.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Bilde av snøprofilet som er logget (se over).
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Dette bildet er tatt ca. 30 høydemeter over profilet vist under 'snøprofil'. Her er nysnøen mer vindpåvirket (i motsetning til ovennevnte). Vi fant her: 5 cm nysnø (F) over 15 cm nedbrutt snø (1F), 2 cm nedføyka løs nysnø, 1 cm tynn og sprø skarehinne, 2 cm nedbrutt nysnø og til slutt 100 cm stabil gammelsnø.

Danger Sign

Recent avalanches Løssnøskred str 1 i østvendt heng over Korsmyra.

Whumpf sound Drønn ifm små nysnø-/fokksnøflak nær toppen.

Snow Cover

172 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry 10-20 cm ubunden nysnø generelt sett, men noe varierende. Små nysnøflak/fokksnøflak på vindusatte steder, stedvis med drønn. Lett snøfokk observert på toppene

Weather

Snow from NW ↘ 100% clouds Bygevær

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW above 600 masl Nysnøflak/fokksnøflak observert i sørvendt heng. Svakt lag kan variere mellom 1) nedføyka løs snø, eller 2) dårlig binding til undreliggende skare.Hos oss virka nedføyka løssnø å være mest relevant. Vi så fann ikke kantkorn her. Snødekket bestod ellers av en del ubunden snø. Stemmer godt med varselet.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredproblem stemmer godt med varselet for i dag: Nysnøflak str. 2 i noen bratte heng over tregrensa (ca. 600 moh). Lett å påvirke (vi hørte drønn ved kollaps i disse flakene). En del ubunden snø ga str. 1 løssnøskred i få bratte heng. Litt nedbør og bris gjør at skredfaren vil holde seg på omtrent samme nivå lørdag. Forecast correct Varselet beskriver situasjonen i vårt område godt.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release E. Between 1300 masl and 1000 masl

Snow Profile

10 cm F PP 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 35 cm K MF 0 mm/0 mm D, 120 cm 1F MF 0 mm/0 mm W -2 °C @ 0 cm, 0 °C @ 52 cm, 0 °C @ 172 cm Profil på ca. 830 moh i solvendt side. Tynn, sprø solskare (?) mellom de to siste nysnølagene. Ikke kantkorn i forbindelse med skarelag. Forenklet visning av nederste meter, da vi ikke grov helt ned til bakken.

ObsID: 184927

Sunnmøre / Bondalseidet

Snow

07.03.2019 kl. 16:00

659 masl

Ellisiv@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

100 cm in total 15 cm new snow Wet loose snow Moist

Weather

Snow -3 °C 1 m/s from SW ↗ 100% clouds

Avalanche Problems

Loose snow

Avalanche Danger Assessment

Det snødde tett og var lavt skydekke, Vi møtte lokale som sa det hadde gått skred tidlegare lenger oppe, men mildvêret ser ut til å ha gjort snødekket meir stabilt. Vi fant ingen svake lag og fekk ikkje utslag på ECT-test. Det var 15cm nysnø og er meldt meir snø framover. Dette kan påverke skredforholda på fleire måtar, men utfallet kan bli forskjellig med tanke på temperatur, snømengde og vindforhold.

Tests

ECTX Good

Snow Profile

15 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm P MF 0 mm/0 mm, 20 cm P MF 0 mm/0 mm, 0.5 cm I 0 mm/0 mm, 15 cm F MF 0 mm/0 mm, 1 cm I 0 mm/0 mm, 10 cm 4F MF 0 mm/0 mm, 2 cm I 0 mm/0 mm, 30 cm F MF 0 mm/0 mm

ObsID: 184782

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

07.03.2019 kl. 13:52

948 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Bildet viser brotflate i skiktovergang i delvis nedbrutt nysnø under tynn solskare. Brotet er q1 - blokka under viser spor av mine krystallundersøkingar av begynnende kant i eit par cm under denne brotflata, men eg kunne ikkje finne målbare krystaller.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Opp til 1000moh er nysnøen frå lørdag/søndag påverka av mildvær og fått ei grovkorna bærande skarelag på toppen, og med finkorna snø under mot gammal smelteomvandla snødekke. Måndag har det vore relativt stor skredaktivitet med fleire våte laussnøskred. Men i dag har skaren fryst med litt løst ubundet snø på toppen etter snøfall onsdag i områder skjerma for vind. Ingen skredaktivitet eller farteikn å sjå. Korleis forholda er over 1000moh er ikkje observert

Snow Cover

Elevation of new snow 300 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Over 1000moh er det litt tørr løssnø disponibelt for vindtransport i skjerma områder. Det snør lett og med liten intensitet. Opptil 1000moh var det i denne fjellsida ikkje spor av rimdanning i nysnøen frå onsdag.

Weather

Snow 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 900 masl Det er løst ubundet nysnø disponibelt for vindtransport. Det ligg løst bundet nysnø under solskare på 1000moh og i nordlig sektor over denne høgda er det meir truleg at det er mogleg å påverke dette laget der solinnstrålinga er mindre og det kanskje ikkje er smelt/frys skare. NB! Vindtransport av snø kan raskt endre dette skredproblemet til fokksnø

Avalanche Danger Assessment

1 Low Observasjonstur i sørvendt helling som har hatt stor solpåverkning og høg temperatur på måndag og tysdag. Mange gamle våte laussnøskred frå måndag. Over 1000moh og i nordlig sektor med mindre solinnstråling kan skredproblemet med nysnø/fokksnø vere meir markert enn i denne sida Det gamle snødekket har vore utsett for langvarig mildvær og regn og eg vurderer det som stabilt med unntak av glideskred i nokre få utsatte bratte heng. Det er litt nysnø frå onsdag og litt nysnø frå i dag som er disponibelt for vindtransport. Kor mykje løst bundet snø som er disponibelt for vindtransport har lokale variasjonar etter tidlegare vind og solinnstråling. Forecast correct Faregraden vudert lokalt i ytre deler av regionen. Eg vurderer at varsla faregrad (2) er riktig i varslingsregionen ut i frå mindre solpåverka snødekke i nordlig sektor og over 1000moh. Og at det enkelta stader er løst bundet snø disponibelt for vindtransport

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Profile

5 cm F PP 1 mm/0 mm D, 3 cm P MF 1 mm/0 mm D, 1 cm F DF 1 mm/0 mm D, 2 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F RG/FC 1 mm/0 mm D Begynnande kantkorndanning i dette laget, men ikkje tydelege eller lett kjennbare krystaller, 15 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm/0 mm M Under ligg gammal smelteomvandla grovkorna snødekke. Snødekket er ujevnt fordelt i terrenget og solinnstråling på måndag og tysdag har påverka mykje i bratt sør og vestlig terreng. Profilen er difor tatt i nordvestlig microheng med mindre solinnstråling enn terrenget elles på denne høgda

ObsID: 184659

Sunnmøre / STORDAL

Snow

07.03.2019 kl. 11:54

898 masl

MSA@nortind (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  MSA@nortind Comment:  Nordøstover
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  MSA@nortind
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Snow line at 300 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Stabilt. Tørrsnø ca 25 cm på eldre gjennomfuktet snødekket. Litt påbegynnende kant iblandet nysnøen. Øverste snøen sitter godt fast på gammel snø. Øverste snø er tørka ut. Generelt dødsnø.

Weather

Snow -2 °C 0 m/s 100% clouds Stille. Tetter til. Lett snø.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Very difficult to trigger Unlikely 1 - Small Specific steep slopes N, NE, E above 700 masl Har ikke gått høyere enn 900 moh. Usikkert hvordan det er høyere opp. Sannsynlig mer vindpåvirkning høyere oppe. Mer vind tidlig på dagen. Vind dreining fra øst til vest.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. Gammel snø er stabil. Ny snø (10-20 cm) fester godt til underlaget. Om det blåser opp finnes det snø tilgjengelig for vindtransport. FG gjeldene her vi er. Sannsynligvis øst og nord som er mest utsatt. Ingen snøfokk observert.

Tests

CTN Good Død snø

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Profile

23 cm F/1F DF/RG 1 mm/0 mm D Gradvis hardere jo dypere i snødekke. Godt bundet til gammelt hardt snødekke., 40 cm K MFcl 1 mm/2 mm D, 70 cm 1F MF 2 mm/0 mm W -1.8 °C @ 0 cm, -2.7 °C @ 10 cm, -1.6 °C @ 20 cm, -1.3 °C @ 30 cm, -0.4 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm Over 3 m snø der vi gravde.

ObsID: 184641

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

07.03.2019 kl. 09:34

361 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Tiltakande skydekke og litt temperaturstigning etter nattefrost. Litt nysnø frå onsdag

Weather

No precipitation 1 °C 100% clouds Nattefrost i natt før det skya over og litt temperaturstigning

ObsID: 184591

Sunnmøre / STRANDA

Snow

06.03.2019 kl. 16:10

1042 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE

Snow Cover

Rundt 20cm snø oppå gammel smeltfrys. 15 cm 1F fokksnø og 5cm F nysnø. Godt bundet til smeltfrys under. Ingen svake lag her. Ingen tegn til overflaterim eller godt utviklet overflatekant

Weather

No precipitation 3 m/s from S ↑ 30% clouds

ObsID: 184514

Sunnmøre / STRANDA

Snow

06.03.2019 kl. 15:42

883 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Her er det fortsatt nysnø krystaller i overflaten. Drøyt 5cm med F hardhet. Ingen tegn til overflaterim akkurat her

Snow Cover

ObsID: 184506

Sunnmøre / STORDAL

Snow

06.03.2019 kl. 14:14

801 masl

nemis (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  nemis

Avalanche Observation

6. Mar 14:15 Wet loose-snow avalanche 1 - Small Human triggered E-facing Steep slope Sluff på islag løsner under skiløper.

ObsID: 184488

Sunnmøre / Sunndalsnipa

Snow

06.03.2019 kl. 13:00

758 masl

Ellisiv@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

220 cm in total 5 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 300 masl Wet loose snow Moist

Weather

Snow 2 °C 2 m/s from N ↓ 70% clouds Overskya og litt nedbør i form av snø tidlig på dag. Klarna opp i 12-tida og blei sol og lett skydekke.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small SE, S, SW above 700 masl

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stabilt snødekke med ingen svake lag, og eit islag langt oppe. Skal snø meir dei neste dagane, så kan bli eit skredproblem i le-heng dersom nedbøren kjem i kombinasjon med vind og dannar fokksnø. Forecast correct

Tests

ECTX Good Ingen utslag på stabilitetstest, men det øverste laget med nysnø (ca 5cm) sprakk litt opp ettersom det var litt omvandla og vått.

Avalanche Activity

6. Mar. 18-24 Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE, S

Snow Profile

5 cm 4F DF 0 mm/0 mm M, 3 cm P MF 0 mm/0 mm, 4 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 1 cm I 0 mm/0 mm, 17 cm P MF 0 mm/0 mm, 8 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 1 cm I 0 mm/0 mm, 64 cm P MF 0 mm/0 mm

ObsID: 184508

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

06.03.2019 kl. 12:53

983 masl

eskildskov (Unknown)

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Observasjon opp til ca 1000moh: 3-5cm nysnø fra i natt. Fuktig i soleksponerte sider. Ligger oppå 10-40cm 4f finkornet snø med varierende fuktighet avhengig av høyde. Under dette er det gamle omvandlede snødekket. I høyden i skyggesidene ligger det opp mot 30 cm tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport

Weather

No precipitation 2 m/s 80% clouds

Avalanche Activity

6. Mar. During the day No avalanche activity Kun våte løssnøskred som vel gikk i helga

ObsID: 184505

Sunnmøre / STORDAL

Snow

05.03.2019 kl. 14:00

1320 masl

Erlend_ValldalNatur (Unknown)

Weather

No precipitation 2 m/s 10% clouds

Notes

Rimkrystaller observert i toppflanken (SØ frå 1200moh) og på toppen av Ørastolen.

ObsID: 184355

Sunnmøre / STORDAL

Snow

05.03.2019 kl. 13:00

1134 masl

Erlend_ValldalNatur (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Erlend-skipatruljesogn Comment:  Bruddflate

Tests

CTH22@20cmQ2 Brudd i vindpåverka snø. 5cm over skarelag.

ObsID: 184359

Sunnmøre / STRANDA

Snow

05.03.2019 kl. 13:00

1365 masl

OleNy@nordfjordfhs (Unknown)

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 600 masl. Layered snow begins at 700 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -7 °C 4 m/s from SW ↗ 75% clouds

ObsID: 184407

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

05.03.2019 kl. 12:17

684 masl

Guro@friluftsliv_hivolda (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Guro@friluftsliv_hivolda

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

205 cm in total Crust Dry

Weather

-2 °C from N ↓ 30% clouds Sol og fint vær siste døgn. Minusgrader på natta, varmere på dagen. Ingen nedbør.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Forecast correct Snødekket er generelt stabilt med grovkornet snø helt ned til bakken fra ca 30cm fra overflaten. Vi fant et lag ca 5 cm fra overflaten som fikk brudd i ECT test, men med dårlig forplantingsevne. Totalt er inntrykket at det er stabilt snødekket, men vi synes at det er vanskelig å melde faregrad når vi fikk utslag på slag 5.

Tests

ECTN5@5cmQ1 Good Etter 5 slag på spaden kom det et lite brudd på kanten av søyla på 5 cm, øverste skarelag. Etter gjennomført test klarte vi å løfte av hele laget(se bilde).

Avalanche Activity

5. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 184325

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

05.03.2019 kl. 11:08

959 masl

Runes (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Runes

Avalanche Activity

5. Mar. 0-6 Loose wet avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. S, SW

ObsID: 184239

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.