Avalanche forecast for Sunnmøre Saturday 2019-02-16

2
Moderate
Published:

Wet natural avalanches possible. The avalanche danger stays at the same level as long as the rain continues. Avoid avalanche release and run out areas.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid staying for a longer period in avalanche release and run out areas. Wet snow avalanches tend to release spontaneously. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Timing is important.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in avalanche release and runout areas. Avoid skiing in terrain traps. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Wet snow avalanches tend to release spontaneously.

Wet snow (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Strong breeze from southwest., change to gale from the southwest during the evening.
-3 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1500 m a.s.l. friday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
15 mm precipitation.
Moderate gale from southwest., change to breeze from the northeast during renoon.
-7 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. saturday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

16.02.2019 kl. 14:55

75 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Much water in the snow regn på snø

Weather

No precipitation 2 °C Viddal (10moh) kl 12:30 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Minkande snømengder etter midlveret siste dagane. Regn i lavlandet og snø i høgda sisre døgn,ingen nye skredobservasjoner.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det er meldt avtakande nedbør og rolige verforhold neste døgn..

ObsID: 181410

Sunnmøre / Ålesund

Snow

16.02.2019 kl. 14:33

630 masl

Ernest (Unknown)

Danger Sign

No signs observed Våt snø helt til bakken. Flere ggamle lag som en kjente hardhet forskjell på. Men mye påvirkning som skulle til for å få utglidning. Et lag på 35 cm gav etter , men som sagt, etter mye påvirkning. Antar at disse fryser i hverandre når kulden kommer.

Weather

5 °C 0 m/s 50% clouds

ObsID: 181542

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

16.02.2019 kl. 11:54

184 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Weather

Sleet 1 °C Kontraktsområdet (0moh) kl 11:54

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildveret siste dagane smelta snøven lang opp. Kom litt sludd/snø i morgentimane, men ikkje nokk til å utgjere noken forandring/fare.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt roligare ver utover dagen og morgendagen..

ObsID: 181380

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

16.02.2019 kl. 11:03

474 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt utrygt for ras enkelte steder primært grunna nedbør som reg og snø no i morgentimene. Meldt at temperaturen skal stige sakte neste døgn.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Mindre vind i høgda kombinert med at nedbøren avtar utover dagen...

ObsID: 181367

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

15.02.2019 kl. 14:32

882 masl

Runes@RKH_Skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Runes

Avalanche Activity

15. Feb. 6-12 (+01:00) Cornice One (1). 2 - Medium. Spontaneous release NW. Above 0 masl

ObsID: 181243

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

15.02.2019 kl. 14:04

75 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige verforhold med lite vind og ingen nedbør. 10-12 grader på vegnivå.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Verprognosene seier lavare temperatur og noko nedbør i natt,men dette vil ikkje påvirke skredfaren i særlig grad..

ObsID: 181234

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

15.02.2019 kl. 13:27

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 11 °C Kontraktsområde (0moh) kl 13:28

ObsID: 181208

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

15.02.2019 kl. 10:25

474 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt utrygt for ras enkelte steder primært grunna rask temperaturstigning. Meldt en del vind i høgda komande døgn samtidig som det skal kom ytterligere nedbør som snø i høgda og regn i lavlandet.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt vind i høgda kombinert med en del nedbør..

ObsID: 181137

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

15.02.2019 kl. 09:03

25 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 3 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 4 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 5 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

Danger Sign

Quick temperature change

Weather

No precipitation 9 °C FV70 Festøy-Store Standal (0moh) kl 09:28

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Minka ein god del på snø opp over fjellsidene,eventuelle ras vil truleg ikkje nå veginstalasjona. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Temperaturane skal litt ned og varmen blir avløst av noko regn.

ObsID: 181108

Sunnmøre / Skjåk

Snow

14.02.2019 kl. 20:00

1268 masl

torehum@svv (*****)

Snow Cover

250 cm in total Moist Snødekket på SM4-måler er tilsynelatende så godt som isotermt (null grader tvers gjennom) kl. 20, se animasjon under 'notater'. En mulig feilkilde kan være at det renner noe vann langs målestang.

Notes

Animasjon av temperaturprofil fra tirsdag kl. 20 til torsdag kl. 20. Se link nedenfor. Snøtemperaturprofil (animasjon)

ObsID: 181036

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

14.02.2019 kl. 16:22

184 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

14. Feb 16:32 (+01:00) - 13. Feb 16:32 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small. Spontaneous release W. Below 0 masl Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Små ubetydlige skred som stopper i gjøla

Danger Sign

Quick temperature change

Weather

Rain 8 °C Kontraktsområdet (0moh) kl 16:23

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildveret har tatt svert mykje av snøven i utsatte område, forventa at snøsmeltinga held fram.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vermelding.

ObsID: 180997

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

14.02.2019 kl. 15:00

75 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt høge temperaturar,litt regn i kveld.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: 8-10 grader og nedbør..

ObsID: 180989

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

14.02.2019 kl. 14:30

29 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet

Avalanche Activity

14. Feb 14:47 (+01:00) - 13. Feb 14:47 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium. Spontaneous release NE. Between 600 masl and 500 masl Gjelder Ev39 Ørsta - Festøy, Løsneområdet ukjent

Danger Sign

Quick temperature change

Recent avalanches

Weather

No precipitation 8 °C Store standal (0moh) kl 14:43

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Gått ein del skred,Breidsvedet har gått og var noko større enn antatt. EV39 Ørsta - Festøy er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt same temperatur,lite regn.

ObsID: 180987

Sunnmøre / Breidalen

Snow

14.02.2019 kl. 10:20

934 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Beskrivende bilde fra situasjonen i Breidalen. Fra webkamera over Oppljostunnelen (930 moh).

Weather

4 °C 19 m/s from NW ↘ 100% clouds

Notes

Følg snøtemperaturen i snødekket midt på bildet (1260 moh), på linken under. Snowsense ved Stavbrekkfonna

ObsID: 180916

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

14.02.2019 kl. 10:12

474 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Meldt moderate nedbørsmengder i form av regn med milde temperaturer. Vind og omslag til høyere temperaturer i høyden.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbør i form av regn, vind og omslag til høyere temperaturer i høyden..

ObsID: 180934

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

14.02.2019 kl. 09:44

25 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Weather

Rain 8 °C Fv70 Festøya-Store Standal (0moh) kl 09:57

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite minkande snø i høgda,forholdsvis tomme rashjøl,legg vurdering til 2 då det er lite truleg at eventuelle ras vil nå vegen. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbørsmengd vil etter kvart avta men fortsatt høg temperatur.

ObsID: 180911

Sunnmøre / Vassfonna

Snow

14.02.2019 kl. 07:58

405 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

12. Feb 16:00 (+01:00) Dry slab avalanche 4 - Very large Naturaly released E-facing Avalanche release at 1379 masl and ended at 433 masl Lee side Vassfonna Litt usikkert klokkeslett. Skred har gått i vannet og ut på sletta og over skredoverbygget.

ObsID: 180894

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

13.02.2019 kl. 16:25

75 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet

Avalanche Activity

13. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche 3 - Large. Spontaneous release NW. Between 500 masl and 400 masl Gjelder Fv41 Kalvatn - Viddal,

Danger Sign

Recent avalanches

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Weather

No precipitation 6 °C Leira (10moh) kl 16:20 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det er meldt stogende temperatur til kvelde og natta.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Verprognosene er fortsatt mildt med litt nedbør i morgen..

ObsID: 180787

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.02.2019 kl. 14:22

881 masl

Runes@RKH_Skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Runes
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Runes

Avalanche Activity

13. Feb. During the day (+01:00) Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. S, SW. Between 800 masl and 0 masl

ObsID: 180767

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.02.2019 kl. 14:21

13 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Hagefonna

Incident

Snow Did not affect anything

Avalanche Observation

12. Feb 22:30 (+01:00) Wet slab avalanche 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 893 masl and ended at 297 masl 50 cm high and 60 m wide fracture Steep slope Vollagjølet Var visst flakskred når skodda letta. Vanskelig å anslå tidspunkt men ifølge folk på Vinjevoll før kl. 23 i går kveld. Også vanskeleg å anslå brothøgd og brotlengde. Kan godt vere meir enn 1000 m3. Kantkorn om eg skal gjette svakt lag. Ser ut som nokre mindre flakskred har løsna i tilknytning til det største.

ObsID: 180770

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

13.02.2019 kl. 14:09

25 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra skredsaktivitet
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Activity

13. Feb. During the day (+01:00) Wet slab avalanche 1 - Small. Spontaneous release NE. Between 600 masl and 500 masl Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

Danger Sign

Quick temperature change

Weather

No precipitation 6 °C Standalvegen Fv70 (0moh) kl 14:09

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Høg temperatur som fører til smelting opp over fjellsidene som har vedvarande svake lag. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vedvarende høg temperatur.

ObsID: 180765

Sunnmøre / Volda

Snow

13.02.2019 kl. 12:30

778 masl

Eltervaag (Unknown)

Tests

ECTN26@80cmQ2 Good

ECTN15@55cmQ3 Medium Brudd i fokksnø

Snow Cover

Wet loose snow Wet Tynn skare (3-4mm) like over tregrensa

Weather

3 °C from S ↑ 90% clouds 30 cm snø fra søndag til tirsdag ved grøndalsvstnet. Mildt tirsdag kveld og utover. Mye vind natt til onsdag

ObsID: 180834

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

13.02.2019 kl. 11:52

29 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev39 Ørsta - Festøy,

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Recent snowdrift

Weather

No precipitation 7 °C Festøy-ørsta (0moh) kl 11:56 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø,gode rasforbygg. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø,E39 ørsta-festøya.

ObsID: 180722

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.02.2019 kl. 11:27

47 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnar@Hagefonna Comment:  Frå venstre: Snøhauggjølet, Reitagjølet og Vollagjølet.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnar@Hagefonna Comment:  Ymse våte laussnøskred frå Vallahornet.

Avalanche Activity

13. Feb. 0-6 (+01:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Både Vollagjøet, Reitagjølet og Snøhaugjølet har gått ned til skoggrensa. Sannsynligvis i natt. Høyrde ein del buldring i går kveld før eg la meg lenger ute i Hagen. Eg trur skredfaren nådde toppen i går kveld/natt. Og ikkje imorgon. Iallefall for områder under 1000 moh. Får ikkje sett noko over den høgda no pga sikt.

ObsID: 180712

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.02.2019 kl. 11:00

787 masl

Christer@obskorps (*****)

Avalanche Activity

13. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. SE, S, SW. Below 1000 masl Observert frå veg. Nokre str 2 og mange str 1 i alle himmelretninger

ObsID: 180699

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

13.02.2019 kl. 10:29

430 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

13. Feb 10:33 (+01:00) - 12. Feb 10:33 (+01:00) Dry slab avalanche 4 - Very large. Spontaneous release E. Between 800 masl and 700 masl Gjelder Fv60 Stranda - Hellesylt, Gikk over Røyratunnelen

ObsID: 180694

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

13.02.2019 kl. 10:29

474 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet store mengder snø, vind i høyden, omslag til høyere temperaturer.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Skal komme vesentlig mer nedbør, regn og ytterligere temperaturstigning..

ObsID: 180695

Sunnmøre / Skorene

Snow

13.02.2019 kl. 08:00

1607 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

13. Feb 00:00 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large SW-facing Avalanche release at 1569 masl and ended at 931 masl Skorene mot Hesjedalen Usikkert når skredet gikk. Dette er tolket ut fra bildeserie. Men det gikk iallfall etter 9.2. kl. 10:45 og iallfall før 13.2.2019 kl. 10:24, mest sannsynlig 12.-13.2.

ObsID: 181666

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

13.02.2019 kl. 09:39

25 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Activity

13. Feb 10:21 (+01:00) - 12. Feb 10:21 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small. Spontaneous release NE. Between 600 masl and 500 masl Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal, Løsneområde ikkje synlig

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Recent snowdrift

Recent avalanches

Weather

Rain 4 °C Standalvegen Fv70 (0moh) kl 09:40 Snøfokk siste døgn. Værobservasjon fra Standalvegen (0 moh) kl 10:06 Ingen, 4,0 °C. Snøfokk siste 12 timer.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Begrunner 3 at det er fare for skred men vil trulig ikkje nå veginstalasjon pga fonnvern/magasin på strekninga. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Temperatur økning,snøsmeltnig når svake lag etter kvart oppover i fjellet.

ObsID: 180690

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.02.2019 kl. 09:05

7 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (Unknown)

Weather

Rain 7 °C from E ← 100% clouds En god del vind, daltrekk frå aust. Vanskeleg å seie noko om vind i høgda grunna dårleg sikt

Avalanche Activity

13. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 0 masl Vanskeleg å seie om skreda er flakskred eller laussnøskred, men antek at det er laussnøskred pga. vêret og brattheita på fjellsidene her. Storleiken ligg på 1-2.

ObsID: 180667

Sunnmøre / Viddal

Snow

13.02.2019 kl. 00:00

2 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

13. Feb 00:00 (+01:00) Snø på FV. 41 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: >1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 180682

Sunnmøre / Viddal

Snow

13.02.2019 kl. 00:00

11 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

13. Feb 00:00 (+01:00) Snø på FV. 41 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 180685

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.