Avalanche forecast for Sunnmøre Tuesday 2019-02-12

3
Considerable
Published:

The wind is picking up and rotates to SW moderate gale. More precipitation is expected and temperature rises in the evening. This is giving a change to the situation. Persistent weak layers in the snow cover. Wet avalanches, mainly loose, may occur below 600 m a.s.l.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid avalanche release and run out areas. Wet snow avalanches tend to release spontaneously. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest.
-12 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. monday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation.
Fresh breeze from west., change to moderate gale from the southwest during the afternoon.
-10 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / Volda

Snow

12.02.2019 kl. 20:11

655 masl

Christer@obskorps (*****)

Snow Cover

No snowdrift Moist Førebels er det berre dei øvste 10cm som er påvirka av mildvær på denne høgda

Weather

Drizzle from S ↑ 100% clouds Usikker vindretning men fråsørlig sektor

ObsID: 180601

Sunnmøre / Dalsfjorden

Snow

12.02.2019 kl. 18:00

0 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

12. Feb 18:00 (+01:00) Snø på FV. 40 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft. Nattestengt på FV. 40 mellom 12.02.2019 kl. 18:00 og 13.02.2019 kl. 10:00.

ObsID: 180663

Sunnmøre / Stranda

Snow

12.02.2019 kl. 16:15

427 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 9 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 9 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 9 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 9 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 9 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 6 of 9 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 7 of 9 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 8 of 9 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 9 of 9 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

12. Feb 16:15 (+01:00) Snø på FV. 60 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: >1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 180781

Sunnmøre / STRANDA

Snow

12.02.2019 kl. 16:02

626 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Incident

Vegen var stengt pga skredfare Snow Did not affect anything

Avalanche Observation

12. Feb 14:00 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released E-facing Avalanche ended at 568 masl Lee side Resmyra 30 m av vegen er dekt av skredet. 3-4 m høyde

ObsID: 180579

Sunnmøre / Blåskjerdingen

Snow

12.02.2019 kl. 15:01

717 masl

PetterHorthe (Unknown)

Tests

CTV@60cmQ1 Poor Løste ut ved videre frigjøring av blokk. Blokk gravd fram i lehenge, mye innblåst snø.

CTV@20cmQ1 Poor Løste ut ved frigjøring av blokk

ObsID: 180659

Sunnmøre / STRANDA

Snow

12.02.2019 kl. 14:00

560 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright: 
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright: 

Notes

bildevedlegg til følgende regobs: https://www.regobs.no/Registration/180579 https://www.regobs.no/Registration/180579

ObsID: 181143

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

12.02.2019 kl. 12:49

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vindtranportert snø i høga,regn på snø. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økning i nedbør som regn under 600m,vind i høgda,vindtransportert snø,legg inn 3 som faregrad då det er venta at eventuelle fonner går i rasmagasin .

Weather

Rain 3 °C Standal (0moh) kl 12:50 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal, Dårlig sikt oppover i fjellet

ObsID: 180534

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

12.02.2019 kl. 12:30

29 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite truleg at eventuelle ras når vegen,eventuelle ras vil truleg stoppe i rasmagasin eller gå over rasforebygg. EV39 Ørsta - Festøy er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigande temperatur,regn på snø opp til ca 600m,vindtransportert snø.

Weather

Rain 3 °C Ørsta E39 (0moh) kl 12:31 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev39 Ørsta - Festøy,

ObsID: 180528

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

12.02.2019 kl. 11:46

474 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommetr store mengder snø, vind i høyden, og snart omslag til høyere temperaturer.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Skal komme mer nedbør, regn og ytterligere temperaturstigning..

ObsID: 180511

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

12.02.2019 kl. 09:30

75 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har kome ca 30 cm nysnø i lavlandet site 2 døgn og betydelig meir i høgda. Observerer mykje vind og snøfokk på toppane.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: I løpet av dagen skal vinden øke til liten storm,i tillegg er det meldt en god del nedbør og kraftig temperaturstigning..

Weather

No precipitation 1 °C Viddal (10moh) kl 09:30 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk i øyeblikket.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 180460

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

12.02.2019 kl. 08:00

47 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Veirforandring. FV651 Fyrde - Straumshamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Veirprognoser. Vegen er stengt frå kl 10 00.

Weather

Snow 0 °C Geislida (400moh) kl 11:20 25 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

Quick temperature change

ObsID: 180505

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snow

11.02.2019 kl. 14:59

730 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Dersom du ser nøye etter er det to karar inni snøføyka der...
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bildet viser sastrugi/skavlar på toppen av knollen. All laussnø er deponert lenger ned i sida.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP21@76cmQ2 Poor

ECTN11@12cmQ2 Poor

Snow Cover

150 cm in total Heavy snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det har snødd heilt ned til fjorden. ca 20 cm laussnø på 400 moh og oppvover. Laus nederst,og gradvis meir bunden frå 5-600. Frå skoggrensa er all laussnø blåst av rabbar og ryggar ( ned på gammal skare/is) og ut i lesider. Moderat til kraftig snøfokk i kasta. Det har komme 4-5 cm til i løpet av ettermiddag/kveld.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable 20 cm nysnø og 7-8 ms vind frå NV - og muligens kraftigare vind høgare opp, gir mykje snøtransport ut i SV-leheng + omkringliggande eksposisjonar. Til stades rett over skoggrensa, i alle fall frå 700. Dette er lett å løyse ut for ein skiløpar. Vedvarande svakt lag, med ein meir usikker utbredelse, gir ein kompleks skredsituasjon. Dette laget vil kunne lett løysast ut om det ligg høgare opp i snødekket (gjerne i toppen av heng, rett under kanten der snødekket er tynnare enn lenger ned i henget) Vinden ser ut til å skifte til V og SV retning som vil gje leheng i alle Ø - NØ- sektorar. Det skal vere nok snø fortsatt tilgjengeleg for transport. Forecast correct Varselet stemmer bra. Vi fann ikkje kantkorn på 600 i dag, men mulig dette er tilstades andre plassar.

Weather

Snow -3 °C 7 m/s from NW ↘ 100% clouds Bygever og ujamn vind (frå 0 - 7 m/s) . Tidvis sikt og gløtt av blå himmel.

Danger Sign

Recent snowdrift Kraftig snøtransport. ca 20 cm nysnø og 7 m/s vind. ingen skred observert, men ein del dårlig sikt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Om dette laget er lett å løyse ut eller ikkje er nok avhengig av kor djupt det ligg i det enkelte henget. Enkelte plassar vil nok dette laget ligge så høgt oppe i snødekket at eg vurderar det til at det vil kunne vere lett å løyse ut, i og med at overliggande lag er mjukt. I og med at kantkorn veks "overalt", dersom forholda ligg til rette, så vil nok dette finnast i fleire eksposisjonar, sjølv om eg berre har observert dette i V-SV. Vi fann det i dag på 700. Når vi grov i skoggrensa på 600 så fann vi ingenting. Mulig at dette er annleis lenger inn i regionen.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 600 masl

Avalanche Activity

11. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen skred observert, men det var lite sikt så vanskelg å få oversikt. Fekk eit overblik inn mot Saudehornet, ingen skred der i indikatorskred og lesider for NV.

Snow Profile

12 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 16 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 7 cm F DF 1 mm/0 mm D, 74 cm P RG 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile Eg meinar at ECTP21 skjedde i toppen av snølag nr 6. I profilen kjem kollapsen nederst. Kan vi ha målt i profilen og ikkje dobbeltsjekka med sideveggen? Slik går det når det er mange kokkar... Uansett så konkluderte vi med at dette er kantkorn.

ObsID: 180382

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

11.02.2019 kl. 13:51

184 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Uendrede verforhold. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uendrede verforhold.

Weather

No precipitation -1 °C Dalsfjorden (0moh) kl 13:52 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Uendra ver forhold.

ObsID: 180365

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

11.02.2019 kl. 12:26

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn på snø,vindtranportert snø i høgda med nysnø. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økende teperatur,regn på snø i lavlandet,økning i vindstyrke,vindtranportert snø i høgda og snø over ca 600m.

Weather

Rain 2 °C Standal Fv70 (0moh) kl 09:37 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 180461

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.02.2019 kl. 12:18

715 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP21@76cmQ2 Medium Truleg skredproblem 2

ECTN11@12cmQ2 Repres skredproblem 1

Snow Cover

150 cm in total Moderate snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Nysnøen har lagt seg ujevnt i terrenget på grunn av vind. Ca 20 cm nysnø midt på dag. Nysnøen er avblåst på vindeksponerte rygger og forhøgningar. Men generelt er det mykje tørr løsnø disponibelt for meir vindtransport

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Typisk skredvêr med byer med periodevis stor nedbørsintensitet kombinert med vind og vindtransport. Snøundersøkingar viser også at det er lett å påverke fokksnø som ligg på lausare nysnø. Mykje tilgjengeleg laus snø på overflata gjer det truleg med stor vindtransport av snø i tillegg til snø i byene. Det var moderat snøfokk på 700 moh på observasjonsturen og synleg fokk frå nokre fjell på bilturen tilbake. Skredproblem 2 med vedvarande svakt lag ligg djupare og vil vere vanskelegare å påverke. I ytre deler av regionen tyder tidlegare observasjonar som eg har gjort at skredproblemet er noko ujamnt representert, og at ein må over i alle fall 700moh for å finne det. Skredproblem 1 med nysnøflak vil gi størst skredfare mens vinden flyttar på snø og fører til pålagring i bratte heng. Relativt milde temperaturar og tjukkare svake lag av delvis nedbrutt nysnø vil etterkvart bli omforma gjennom runding og stabilisere seg i løpet av 1-3 dagar. Det er meldt litt mildare vêr framover, men framleis byever og nok vind til at det framleis vil vere vindtransport av nysnø og disponibel løst bundet snø på bakken. Dreiande vindretning vil og gi vinden tilgang til nye områder med løst bundet nysnø på bakken for vindtransport. Skredproblem 2 ligg relativt djupt og vil vere vanskelegare å påverke for ein skiløpar, men det er ikkje umogleg at skred i dei øvste snølaga kan påverke dette svake laget og dermed gi betydeleg auke i skredmasse og skredstørrelse. At det svake laget ligg djupt vil mest truleg gi seinare vekst av kantkorn (dårlegare betingelsar for oppbygging), men og at det vil ta lengre tid for mildvær og trenge ned å omforme krystallane. Forecast correct Stabilitetstestar viste begge skredproblema frå varselet i dag. Men skredproblem nr 2 vedvarande svakt lag over det gamle snødekket har i ytre delar varslingsregionen lokale forskjellar i kor aktivt det er (i forhold til tidlegare undersøkingar eg har gjort) og ein må opp i minimum 700 moh for å finne dette laget. Høgda på skredproblem 2 kan vere lågare i indre delar av regionen på grunn av mindre varme nokre av dei raske mildværskifta som har vore.

Weather

Snow 7 m/s from NW ↘ 100% clouds Byever med varierande nedbørsintensitet og vindstyrke.

Danger Sign

Recent snowdrift Periodevis moderat til kraftig snøfokk

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Skredproblemet vart påvist i stabilitetstest i det som mest truleg er kantkornlag over eldre snødekke.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 600 masl Fastare lag av innblåst fokksnø legg seg på svake lag av delvis nedbrutt nysnø.

Avalanche Activity

11. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårleg til iite sikt på fjellet, men på bilturen frå Bondalseidet var det litt sikt mot Saudehornmassivet, Nivane og norsida av Melshornet. Det var då ikkje moleg å sjå teikn til skredaktiviet i skåler og renneformasjonar mm.

Snow Profile

12 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 16 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 7 cm F DF 1 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile Snøprofilen viser representativt leområde med innblåst snø frå Nordvest. Snødekket er ujevnt fordelt i terrenget.

ObsID: 180333

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

11.02.2019 kl. 12:13

25 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø,vindtranportert snø,. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meir snø,økende vind og vindtransportert snø.

ObsID: 180335

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

11.02.2019 kl. 12:00

75 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Observerer fleire små skred på begge sider av fjorden. Snøbyger og skodde,vanskelig å sjå toppane.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det er meldt meir nedbør og stigande temperatur i morgen. Skredfaren kan auke noko neste døgn..

Weather

Snow 2 °C Viddal (10moh) kl 12:00 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Recent avalanches

Large snowfall

Avalanche Activity

11. Feb 12:19 (+01:00) - 10. Feb 12:19 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release NW. Between 300 masl and 200 masl Gjelder Fv41 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 180332

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.02.2019 kl. 11:23

691 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Ujevn vind periodevis middel til stor fokk

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 180316

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.02.2019 kl. 09:36

13 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Weather

Snow 0 °C 6 m/s 100% clouds Har snøva ca 7-8 cm sidan i går kveld i Ørsta. Kjennest som litt fuktigare snø som kjem no enn for 2 timar sidan. Litt ujamn vind. Tippar V NV

ObsID: 180268

Sunnmøre / Stranda

Snow

11.02.2019 kl. 06:38

305 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

11. Feb 06:38 (+01:00) Snø på FV. 655 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 655 mellom 11.02.2019 kl. 11:00 og 17.02.2019 kl. 12:30.

ObsID: 186842

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

10.02.2019 kl. 16:44

25 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen faretegn. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vinden dreier til nord med øknig til frisk bris med snøbyger som gir vindtrasportert nysnø.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 180176

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

10.02.2019 kl. 16:25

75 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nedbør som regn i lavlandet og snø i fjellet,men ikkje store mengder. Forholdsvis moderat skredfare i dag.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: I morgen er det meldt meir nedbør og stigande temperatur,skredfaren kan auke noko..

ObsID: 180173

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

10.02.2019 kl. 13:00

1145 masl

Kjetså (Unknown)

Snow Cover

Ø - SØ. Skare til ca 550 moh, tynt skarelag/mildværspåvirket overflate med tørr snø under fra 550-650 moh. 650 -> ulik grad av vindpåvirket fokksnø avhengig av lokalt terreng.

Weather

from NE ↙ Vekslende skydekke, enkelte lette snøbyger. I høyden (1100 moh) NØ(-Ø) frisk bris til liten kuling. Noe snøtransport mot SV.

ObsID: 180204

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

10.02.2019 kl. 10:23

184 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). U endra ver frå siste oppservasjon.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: U endra ver siste døgn..

Weather

No precipitation 3 °C Heile området (0moh) kl 10:24 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Uendra ver type siste døgn.

ObsID: 180077

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

09.02.2019 kl. 11:43

184 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Uforandred verforhold. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uforandred verforhold.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Stabile verforhold

ObsID: 179888

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.