Avalanche forecast for Sunnmøre Sunday 2019-02-10

2
Moderate
Published:

Persistent weak layers of facets or buried surface hoar may be triggered, especially where the slabs are thin. Wind direction is turning to fresh breeze from N on Sunday afternoon. Some storm slabs may from.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-8 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the north during the afternoon.
-10 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

10.02.2019 kl. 16:44

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen faretegn. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vinden dreier til nord med øknig til frisk bris med snøbyger som gir vindtrasportert nysnø.

ObsID: 180176

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

10.02.2019 kl. 16:25

75 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nedbør som regn i lavlandet og snø i fjellet,men ikkje store mengder. Forholdsvis moderat skredfare i dag.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: I morgen er det meldt meir nedbør og stigande temperatur,skredfaren kan auke noko..

ObsID: 180173

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

10.02.2019 kl. 13:00

1145 masl

Kjetså (Unknown)

Weather

from NE ↙ Vekslende skydekke, enkelte lette snøbyger. I høyden (1100 moh) NØ(-Ø) frisk bris til liten kuling. Noe snøtransport mot SV.

Snow Cover

Ø - SØ. Skare til ca 550 moh, tynt skarelag/mildværspåvirket overflate med tørr snø under fra 550-650 moh. 650 -> ulik grad av vindpåvirket fokksnø avhengig av lokalt terreng.

ObsID: 180204

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

10.02.2019 kl. 10:23

184 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Uendra ver type siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). U endra ver frå siste oppservasjon.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: U endra ver siste døgn..

Weather

No precipitation 3 °C Heile området (0moh) kl 10:24 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 180077

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

09.02.2019 kl. 11:43

184 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Stabile verforhold

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Uforandred verforhold. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uforandred verforhold.

ObsID: 179888

Sunnmøre / Volda

Snow

08.02.2019 kl. 16:00

829 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sunnivsk

Avalanche Activity

8. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). Spontaneous release E

ObsID: 179822

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

08.02.2019 kl. 14:56

494 masl

Jostein_hivolda@naturguide (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  her ser man små busker som stikker opp og den utfreste snøen som har laget striper i snøen 90grader på vindretingen forran i bilde. som også bekreftet at vinden har kommet fra sør etter siste snøfall.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  dette er snøen i laget på 74-75cm. ser ut som finkornet snø som "nettop" har blitt grovkornet snø og er i prosessen. men vet ikke hva det egentlig er.

Snow Profile

10 cm F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm 1F MF 0 mm/0 mm så ut som finkornet snø i prossesen på vei til å bli grovkornet snø. var så tynt at var usikker på om det var 1 finger eller 4 fingre. se bilde, 34 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 25 cm P MF 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile profilen var gravd nordvent. begge de svake lagene var dårlig binding mellom lagene. øveste laget gikk vedlig lett. det spredde seg ikke og var Q2, men gikk fortsatt veldig lett ut, så ville vært forsikt i nordvendte heng til snøen har fått stabelisert seg.

Tests

ECTN30@20cmQ2

ECTN3@10cmQ2

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Very easy to trigger 3 - Large N above 500 masl Første laget gikk allerede på slag 3 på ECT'en, det sprede seg ikke men gikk vedlig lett. lag 2 gikk også innen en halvmenter men ikke før slag 30 og Q2. men snøen over er myk så man kommer lett nedover i snødekket og kan påvirke mer, så ville vist stor forsiktighet i nordvente heng til snøen har fått stabelisert seg .

Avalanche Activity

8. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity så ingen skred på denne turen

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

Det er flere svake lag, det øveste svake alget bryter lett og snøen over er myk. det ligger bare på 10cm, men i større lehegn kan det ha samlet seg tykkere lag. vi fant ingen kantkorn eller rim. så nordvente heng og andre formasjoner som kan samle snø må man vøre fosiktige med. det har også vørt en temp øking siste dagene som man må tenke på i sørheng. svake lagene var i fokksnø sp vil stablisere seg etterhvert. snøen var så fuktig her at den er ikke så lett flyttbar ved ny vind. det er verken meldt mye nerdbør eller sterk vind og tempraturer rundt null +-4grader. så kan se ut som at snøen får tempretur og tid til å stabelsiere seg etterhvert. blåse nesten ikke der vi stod , men fikk høre at det blåste mye på toppen. vil vøre mer påvirket av vind jo høyere du kommer.

Snow Cover

115 cm in total Elevation of new snow 800 masl. Snow line at 0 masl Wet loose snow Moist På grunn av tempraturstigningen de siste dagene var snøen i skogen dekket av skarelag. gikk fra skare til fuktig løssnø på ca 300-400 m. usikker på nysnø siste 24 t, men overflate snøen er delvis nedbrudd så har blåst siden sist snøfall og har blåst fra sør her, det var myke (derfor gasnke ferske) lehaler bak småbusker som viste at vinden hadde kommet fra sør. Det er ikke veldig mye snø og har blåst så er tynt snødekke langs rygger og stikker opp noen store steiner og busker fra snødekket spesielt på konvekse fomasjoner men også noensteder i skogen der det ikke har vært mye vind. der vinden har tatt er snødekket hardt nok tiul å bære en skikjører under ca 10cm delvisnedbrutt snø, men de mer skjermede områdene så synker man lenger ned i snøen når man går på ski.

ObsID: 179818

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

08.02.2019 kl. 12:34

415 masl

Runes@RKH_Skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Runes

Avalanche Activity

8. Feb. 12-18 (+01:00) Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. S. Between 700 masl and 0 masl

ObsID: 179747

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

08.02.2019 kl. 11:31

564 masl

Halvard@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Comment:  Stabilt og fint uten svake lag, fikk et brudd på slag nr 30 ved skillet mellom delvis omvandlet nysnø og finkornet snø. Gravd i østvendt heng

Tests

ECTN30@30cmQ2 Good Et veldig lite brudd, snøen var veldig stabil

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Very difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E above 600 masl Fikk et brudd på slag 30 i ECT-testen, skal mye til å løse ut. Men fikk et lite brudd 30cm ned i snødekket der den delvis omvandlete snøen lå på finkornet snø, og så antydning til sprekker på ca 1100moh, i terreng på 38 graders helning

Avalanche Activity

8. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skavler og fokksnø har bygd seg opp i retning N-NØ bak rygger, etter sterk vind fra S-SV i går

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Litt vind og relativt mildt det siste døgnet har gjort at noen leheng har fått stor pålagring av fokksnø. Denne fokksnøen er relativt stabil, men mulig å løse ut ved stor tilleggsbelastning. Skredproblemet ligger hovedsakelig i heng som vender N og Ø, i renner og daler bak rygger. Noen skytende sprekker ved høyde på over 1100m i bratt terreng. Meldt relativt rolig og stabilt i morgen, så jeg vil tro forholdene vil stabilisere seg ytterligere. Ingen tegn til svake lag i snøen nå, og tror heller ikke det vil dannes noen svake lag den nærmeste tiden basert på værmeldinger. Forecast correct Varsom har relativt rett, men har ikke sett noen tegn til svake lag som varsom nevner i sine varsler

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from SE ↖ 50% clouds Sterk vind i fjellet i går, rolig i dag, relativt mildt med litt sol, har skapt antydninger til skarelag under 500moh

Snow Cover

185 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Østvendt heng, mye snø

ObsID: 179817

Sunnmøre / Ådalstind

Snow

08.02.2019 kl. 10:00

1165 masl

hilde@svv (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Nysnøflak rett over tregrensa
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vindpåvirket hard snøoverflate, nordvendt
Image Of Weather
Image 5 of 6 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Lett snøfokk
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Avblåst på rygg

Snow Profile

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0.1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 50 cm 1F RG 0 mm/0 mm D

Tests

ECTX Good Fikk brudd i kantkornlag (små kantkorn) mellom fokksnø ved å velte litt på søyla. Q2 brudd

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 500 masl

Avalanche Activity

8. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed Har ikke sett noen faretegn i dag. I

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Selv om nysnøflak ligger på ei glatt overflate virka det som om denne hadde festet seg godt til underlaget. Det var heller ikke så mye av det der jeg gikk i dag. Anser derfor kantkornlag mellom fokksnølag som det største skredproblemet, men dette var vanskelig å påvirke. Det er ikke mye snø tilgjengelig for snøtransport over tregrensa der jeg gikk i dag, men kan være det har kommet mere snø i andre deler av regionen. Dermed ut fra det jeg har sett i dag, uendret faregrad så lenge det ikke kommer mere nedbør. Forecast correct Godt

Weather

Snow -2.5 °C 5 m/s from S ↑ 50% clouds Overskyet fra morgenen, med lett snø. Lettet utover dagen og nå er det klar himmel

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 3 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Wind slab (hard slab) Dry Snødekket variere. Det ligger mere snø i skogen, og i nordvendt helning. Mere avblåst på rygger og sørvendte helninger. I skogen ligger ca 3 cm nysnø løst lagret over en tynn smelteskare. Rett over skoggrensa har nysnøen dannet fokksnøflak noen steder, mens andre steder er denne avblåst. Det er da en hard vindpåvirket overflate.

ObsID: 179759

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

07.02.2019 kl. 13:04

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vær og temp. Uforandret skredfare neste døgn: Vær melding og synkande temp.

Weather

No precipitation 2 °C Dalsfjorden (600moh) kl 13:04 33 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 179580

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

07.02.2019 kl. 10:43

641 masl

Robin@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Robin@Friluftsliv_Hivolda Comment:  Etter endt stabilitetstest som ga ECT X, hoppet vi på blokken og den løste ut på 40cm dybde. Det svake laget ble upåvirket, men det er et nedføyket nysnø lag på ca 50 cm dybde.

Tests

ECTX Good God - Relativt god stabilitet, men ikke helt stabilt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter Very difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, NW above 500 masl

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye snøføyk på toppene, skipor tettes igjen etter en times tid. Blåser fra sør/sørvest slik at lesidene får vindtransportert snø, verst er nord/nordøst side

Quick temperature change Område: For kommunen. Beskrivelse: På det siste døgnt gikk temperaturen fra et par minus til et par pluss grader

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skal litt til for å løse ut skred Med tanke på nedbøren og vinden som er meldt vil det bli lengre ned til det svake laget. Men fokksnøen vil legge seg mer nordvestlig retning. Temperaturen kan svinge disse dagene så vær forberedt på dårlige bindinger Forecast correct Enig med varsom, vi fant ikke et nedføyket kantkornlag, bare nedføyket nysnø.

Weather

Snow 2 °C 10 m/s from S ↑ 90% clouds Nedbør falt som snø fra 500moh, sterk vind i dag som transporterer mye snø

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 17 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Det legger seg betydelig med fokksnø i le heng

ObsID: 179562

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

07.02.2019 kl. 10:41

641 masl

Halvard@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Comment:  Etter endt stabilitetstest med ECTX hoppet vi på blokken og fikk et brudd uten forplantning ved det tynne skarelaget vi fant ved 40cm. Det ligger et lag nedføyket nysnø rundt 50cm under overflaten, men vi fikk ingen brudd der.

Tests

ECTX Good Relativt god stabilitet, men ikke hundre prosent stabilt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, NW above 500 masl Var et svakt lag med nysnø rundt 50cm dypt, men dette gjorde ingen utslag i stabilitetstesten

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye snøføyk fra toppene, skispor opp melshornet snødd igjen etter 1 time. Dannes mye fokksnø i nordøstvendte heng, etter snøfall i går og mye vind fra S-SV i dag

Quick temperature change Område: For kommunen. Beskrivelse: I løpet av siste døgnet gikk temperaturen fra et par minus til flere plussgrader

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I leheng mot N og Ø legger det seg mye fokksnø etter nedbør på onsdag og sterk vind på torsdag. Det ligger et nedføyket nysnølag relativt dypt, men dette gikk ikke til brudd av en ECT-test. Den vindtransporterte fokksnøen binder seg godt sammen og danner en fare for flakskred i leheng Meldt relativt mildt framover med vind fra SØ, så i leheng mot NV kan det legge seg fokksnø og skape en fare for flakskred. Stigende temperatur kan og skape dårlige bindinger i snøen som gjør at skred lettere kan utløses. Forecast correct Varslet faregrad er korrekt, selv om vi ikke fant et nedføyket kantkornlag i henget hvor vi gravde, fant vi et nedføyket nysnølag.

Weather

Snow 2 °C 10 m/s from S ↑ 90% clouds Nedbør i går, falt som snø fra 500moh. Sterk vind i dag som transporterer mye snø

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 17 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Legger seg mye fokksnø i leheng og bak rygger

ObsID: 179561

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.