Avalanche forecast for Sunnmøre Thursday 2019-02-07

2
Moderate
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snow pack, especially at tree line. Be careful in areas with wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to moderate gale from the southwest during the afternoon.
-12 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Strong breeze from southwest., change to breeze from the south during renoon.
-12 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

07.02.2019 kl. 13:04

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vær og temp. Uforandret skredfare neste døgn: Vær melding og synkande temp.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 2 °C Dalsfjorden (600moh) kl 13:04 33 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 179580

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

07.02.2019 kl. 10:43

641 masl

Robin@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Robin@Friluftsliv_Hivolda Comment:  Etter endt stabilitetstest som ga ECT X, hoppet vi på blokken og den løste ut på 40cm dybde. Det svake laget ble upåvirket, men det er et nedføyket nysnø lag på ca 50 cm dybde.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter Very difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, NW above 500 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skal litt til for å løse ut skred Med tanke på nedbøren og vinden som er meldt vil det bli lengre ned til det svake laget. Men fokksnøen vil legge seg mer nordvestlig retning. Temperaturen kan svinge disse dagene så vær forberedt på dårlige bindinger Forecast correct Enig med varsom, vi fant ikke et nedføyket kantkornlag, bare nedføyket nysnø.

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 17 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Det legger seg betydelig med fokksnø i le heng

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye snøføyk på toppene, skipor tettes igjen etter en times tid. Blåser fra sør/sørvest slik at lesidene får vindtransportert snø, verst er nord/nordøst side

Quick temperature change Område: For kommunen. Beskrivelse: På det siste døgnt gikk temperaturen fra et par minus til et par pluss grader

Weather

Snow 2 °C 10 m/s from S ↑ 90% clouds Nedbør falt som snø fra 500moh, sterk vind i dag som transporterer mye snø

Tests

ECTX Good God - Relativt god stabilitet, men ikke helt stabilt

ObsID: 179562

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

07.02.2019 kl. 10:41

641 masl

Halvard@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Comment:  Etter endt stabilitetstest med ECTX hoppet vi på blokken og fikk et brudd uten forplantning ved det tynne skarelaget vi fant ved 40cm. Det ligger et lag nedføyket nysnø rundt 50cm under overflaten, men vi fikk ingen brudd der.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, NW above 500 masl Var et svakt lag med nysnø rundt 50cm dypt, men dette gjorde ingen utslag i stabilitetstesten

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I leheng mot N og Ø legger det seg mye fokksnø etter nedbør på onsdag og sterk vind på torsdag. Det ligger et nedføyket nysnølag relativt dypt, men dette gikk ikke til brudd av en ECT-test. Den vindtransporterte fokksnøen binder seg godt sammen og danner en fare for flakskred i leheng Meldt relativt mildt framover med vind fra SØ, så i leheng mot NV kan det legge seg fokksnø og skape en fare for flakskred. Stigende temperatur kan og skape dårlige bindinger i snøen som gjør at skred lettere kan utløses. Forecast correct Varslet faregrad er korrekt, selv om vi ikke fant et nedføyket kantkornlag i henget hvor vi gravde, fant vi et nedføyket nysnølag.

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 17 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Legger seg mye fokksnø i leheng og bak rygger

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye snøføyk fra toppene, skispor opp melshornet snødd igjen etter 1 time. Dannes mye fokksnø i nordøstvendte heng, etter snøfall i går og mye vind fra S-SV i dag

Quick temperature change Område: For kommunen. Beskrivelse: I løpet av siste døgnet gikk temperaturen fra et par minus til flere plussgrader

Weather

Snow 2 °C 10 m/s from S ↑ 90% clouds Nedbør i går, falt som snø fra 500moh. Sterk vind i dag som transporterer mye snø

Tests

ECTX Good Relativt god stabilitet, men ikke hundre prosent stabilt.

ObsID: 179561

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

06.02.2019 kl. 10:58

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vær og temp. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognose.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 179347

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

05.02.2019 kl. 14:00

692 masl

Morgan@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Morgan@Friluftsliv_Hivolda
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Morgan@Friluftsliv_Hivolda

Avalanche Activity

5. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S. Above 800 masl Små løssnøskred naturlig utløst

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Difficult to trigger Unlikely 1 - Small Specific steep slopes SE, S, SW, W above 0 masl Ingen tegn til brudd ved spadetest på profil

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Observert løssnøskred ved noen bratte heng. Stabilt der jeg står nå. Muligheter for at snøscooter kan løsne skred Muligheter for at synlige rimkrystaller på overflaten der jeg står kan bli nedsnødd de neste dagene og utgjøre en fare ved dannelse av flakskred Forecast correct

Snow Cover

125 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Layered snow begins at 500 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort sett overalt øyet ser

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noen få løssnøskred som er synlige i bratte heng rundt området her, både vest- og øst vendt

Weather

No precipitation from S ↑ Yr melder vind fra sør, men her jeg står nå er det lite vind

Tests

ECTX Good Brudd på -80cm ved fysisk hopp av person ved skille mellom finkornet og grovkornet snø

ObsID: 179279

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

05.02.2019 kl. 13:59

702 masl

Halvard@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Comment:  Flere løssnøskred utløst av sol i sørvendt heng på veirahaldet
Image Of Danger Sign
Image 2 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Comment:  Små løssnøskred utløst i vestvendt heng, bildet viser også klart at det er rimkrystaller på overflaten
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Comment:  Flere løssnøskred fra sørsiden av Veirahaldet
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Comment:  Lite skred utløst i vestvendt heng ved toppen av Ørsta skisenter
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda

Avalanche Activity

5. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. W. Between 700 masl and 600 masl Lite løssnøskred utløst av sol

5. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. S. Above 800 masl Flere små løssnøskred utløst av solen i sørvendt heng

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Difficult to trigger Unlikely 1 - Small Specific steep slopes SE, S, SW, W above 700 masl Snøprofilen vår viste ingen tegn til brudd, men vi har observert flere små løssnøskred utløst av solen i sider V og S

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Observert flere små løssnøskred i noen bratte heng. Relativt tykt lag med rimkrystaller øverst i snødekke, som kan bli nedsnødd og dermed ustabilt i dagene som kommer. Stabilitetstesten og snøprofilen vi gravde i vestvendt heng viste god stabilitet og ingen tegn til farlige lagdelinger. Områder som blir solpåvirket, særlig med bart fjell som kan smelte snøen oppå er de skumleste områdene for å utløse løssnøskred Rimkrystallaget øverst kan bli nedsnødd i dagene som kommer, og dermed bli ustabilt, særlig hvis vi får en vindøkning. Forecast correct

Snow Cover

125 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ligger rimkrystaller på overflaten i alle himmelretninger

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 5-6 ferske løssnøskred utløst av sol, både i vestvendte og sørvendte heng

Weather

No precipitation 0 m/s 5% clouds Sol og klart, null vind

Tests

ECTX Good Fikk ingen brudd før vi hoppet på spaden, da fikk vi brudd 80cm ned ved skillet mellom finkornet og grovkornet snø

ObsID: 179278

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

05.02.2019 kl. 12:15

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temp og nedbør siste døgn.. Uforandret skredfare neste døgn: Veir utsikter.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 179235

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

05.02.2019 kl. 08:55

masl

Christer@obskorps (*****)

Weather

No precipitation -3 °C Roleg vær, stjerneklart med utstråling. -7 ved havnivå iVolda -8 ved havnivå i ørsta

ObsID: 179200

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

04.02.2019 kl. 11:58

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Temperatur og snømengde. Uforandret skredfare neste døgn: Temp og værprognose.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 1 °C Rosetvikane (600moh) kl 11:59

ObsID: 179120

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.