Avalanche forecast for Sunnmøre Tuesday 2019-02-05

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Wind deposited snow could rest on a weak layer of buried facets.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-14 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-12 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

05.02.2019 kl. 14:00

692 masl

Morgan@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Morgan@Friluftsliv_Hivolda
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Morgan@Friluftsliv_Hivolda

Snow Cover

125 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Layered snow begins at 500 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort sett overalt øyet ser

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noen få løssnøskred som er synlige i bratte heng rundt området her, både vest- og øst vendt

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Observert løssnøskred ved noen bratte heng. Stabilt der jeg står nå. Muligheter for at snøscooter kan løsne skred Muligheter for at synlige rimkrystaller på overflaten der jeg står kan bli nedsnødd de neste dagene og utgjøre en fare ved dannelse av flakskred Forecast correct

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Difficult to trigger Unlikely 1 - Small Specific steep slopes SE, S, SW, W above 0 masl Ingen tegn til brudd ved spadetest på profil

Tests

ECTX Good Brudd på -80cm ved fysisk hopp av person ved skille mellom finkornet og grovkornet snø

Weather

No precipitation from S ↑ Yr melder vind fra sør, men her jeg står nå er det lite vind

Avalanche Activity

5. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S. Above 800 masl Små løssnøskred naturlig utløst

ObsID: 179279

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

05.02.2019 kl. 13:59

702 masl

Halvard@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Comment:  Flere løssnøskred utløst av sol i sørvendt heng på veirahaldet
Image Of Danger Sign
Image 2 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Comment:  Små løssnøskred utløst i vestvendt heng, bildet viser også klart at det er rimkrystaller på overflaten
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Comment:  Flere løssnøskred fra sørsiden av Veirahaldet
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Comment:  Lite skred utløst i vestvendt heng ved toppen av Ørsta skisenter
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda

Snow Cover

125 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ligger rimkrystaller på overflaten i alle himmelretninger

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 5-6 ferske løssnøskred utløst av sol, både i vestvendte og sørvendte heng

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Observert flere små løssnøskred i noen bratte heng. Relativt tykt lag med rimkrystaller øverst i snødekke, som kan bli nedsnødd og dermed ustabilt i dagene som kommer. Stabilitetstesten og snøprofilen vi gravde i vestvendt heng viste god stabilitet og ingen tegn til farlige lagdelinger. Områder som blir solpåvirket, særlig med bart fjell som kan smelte snøen oppå er de skumleste områdene for å utløse løssnøskred Rimkrystallaget øverst kan bli nedsnødd i dagene som kommer, og dermed bli ustabilt, særlig hvis vi får en vindøkning. Forecast correct

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Difficult to trigger Unlikely 1 - Small Specific steep slopes SE, S, SW, W above 700 masl Snøprofilen vår viste ingen tegn til brudd, men vi har observert flere små løssnøskred utløst av solen i sider V og S

Tests

ECTX Good Fikk ingen brudd før vi hoppet på spaden, da fikk vi brudd 80cm ned ved skillet mellom finkornet og grovkornet snø

Weather

No precipitation 0 m/s 5% clouds Sol og klart, null vind

Avalanche Activity

5. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. W. Between 700 masl and 600 masl Lite løssnøskred utløst av sol

5. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. S. Above 800 masl Flere små løssnøskred utløst av solen i sørvendt heng

ObsID: 179278

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

05.02.2019 kl. 12:15

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temp og nedbør siste døgn.. Uforandret skredfare neste døgn: Veir utsikter.

ObsID: 179235

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

05.02.2019 kl. 08:55

masl

Christer@obskorps (*****)

Weather

No precipitation -3 °C Roleg vær, stjerneklart med utstråling. -7 ved havnivå iVolda -8 ved havnivå i ørsta

ObsID: 179200

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

04.02.2019 kl. 11:58

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Temperatur og snømengde. Uforandret skredfare neste døgn: Temp og værprognose.

Weather

No precipitation 1 °C Rosetvikane (600moh) kl 11:59

ObsID: 179120

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

03.02.2019 kl. 14:55

778 masl

Runes@RKH_Skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Runes

Avalanche Activity

3. Feb. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SW. Above 0 masl

ObsID: 179020

Sunnmøre / Volda

Snow

03.02.2019 kl. 14:54

560 masl

Jostein_hivolda@naturguide (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  litt vanskelig å se det , men er et lite dråpeformet løssnøskred i midten av bildet
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent avalanches et lite (antatt skredstørrelse 1) løssnøskred på sørveggen av Koppefjellet

Snow Cover

105 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry siste dagene har det blåst fra sør sørøst, men usikker på om det har blåst i natt. Det har iallefall ikke gjort det her jeg står, men mulig denne fjellsiden har ligget beskyttet for vinden. den lette nye snøen ligger på trærene i hele skogen og snøen har også fått ligge veldig upåviket over skoggrensen iallefal her. veldig fint lag med nysnø også over skoggrensa. kjenner at underlaget under nysnøen er hardere over skoggrensa enn i skogen.

Avalanche Danger Assessment

fare for å utløse fokksnølaget langs rygger og der snøen er tynn ved opstikkene steiner og der terrenget er konvekst. fant ingen tegn til kantkorn eller rim akkurat her. bruddet kom ikke før ECTn27 og q2 som kna tyde på at det er vanskelig å utløse. har kommet nysnø som ligger lett tilgjengelig over skoggrensa klar til og transporteres og lage fare for flakskred . var -6 ved 0moh i dag og er medlt mildere neste 2 dager så bruddet jeg fikk i dag vil nok stabelisere seg iløpett av dagene som kommer.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, W, NW above 500 masl bruddet jeg fikk var i en sjikt overgang. da man går rett gjennom nysnøen så er den laget bare 10cm ned i snødekket så ikke langt nede men var vanseklig å propagere. fant ingen tegn til rim eller kankorn her. så her er det større sjangse for utløse av flakskred der det øverste laget er aller tynnes ved steiner og langs rygger eller ved ekstra stor belasting som fall. vanskelig å orpagere og tynt lag tyder på ikke alt for stort skred. men laget som gikk var vedlig vindpåvirket så i leheng regner jeg med at laget er tykkere så vil bli større skred , men laget vil være enda leger nede så vanskeligere å utløse midt må men må da være ekstra forsiktig på toppen og bunnna vhegnet. siden jeg ikke fant tegn til kankorn eller rim i det svake laget vil det nok stabelisere seg etter hvert som snøen blir hardere. så ikke snøfokk i dag, emn masse snøfokk i går med vinden fra sørøst øst. så pass på i bratte leheng.

Tests

ECTN27@20cmQ2 svake laget var sjikt overgang. fikk ikke respons før slag 27, men når det ble gjort lille blokk test rett ved siden av gikk blokken vedlig lett til brudd ved islolering. Snøen under nysnøen spakk også oppp rundt skiene over skoggrensen.

Avalanche Activity

3. Feb. 18-24 (+01:00) Loose dry avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes løssnø skred utløst i forbindelsenmed det nye snøfallet i natt/dag. usikker på hvor mye det har blåst i natt, men regner emd at det er akutelt problem i bratte heng i alle himmelretninger.

Snow Profile

10 cm F PP 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 15 cm F RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 35 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 25 cm K MF 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile gikk ikke til brudd på 20cm før ECTN 27 , men gikk til brudd bare ved isolering på blokk test rett ved siden av. Jeg sjekket også undersiden av blokken fant ingen tydelige tegn på kantkorn og var heller ikke løst, satt godt sammen så hadde ikke engenskapene til kantkorn heller.

ObsID: 179041

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

03.02.2019 kl. 14:35

652 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Bjørnar@Hagefonna Comment:  Fuktig nederst.
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright:  Bjørnar@Hagefonna
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Hagefonna
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Hagefonna
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Hagefonna

Snow Cover

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes above 0 masl

Tests

ECTX Medium Såg ingen kollaps. Og iallefall ingen forplanting. Men fekk ut to tydelege lag i fokksnøen.

ObsID: 179022

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

03.02.2019 kl. 13:31

761 masl

Christer@obskorps (*****)

Avalanche Activity

3. Feb. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. S, SW, W Fleire små tørre laussnøskred etter at bygeværet slutta og det vart lettskya/litt sol

ObsID: 179018

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

03.02.2019 kl. 13:00

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Nedbørsmengde og temp. Uforandret skredfare neste døgn: Vær prognoser.

Weather

Snow -1 °C Fv 40 (600moh) kl 13:00

ObsID: 179004

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

03.02.2019 kl. 09:19

373 masl

Christer@obskorps (*****)

Weather

Snow -3 °C 100% clouds Kaldt og stjerneklart -8 til -12 på starten av natta før bygevær på morgenen. Ca 3cm nysnø med litt ulike variasjoner etter lokal intensitet i bygene

ObsID: 178960

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

02.02.2019 kl. 15:53

741 masl

Runes@RKH_Skredgruppe (Unknown)

Tests

ECTP14@35cmQ2 Medium

ObsID: 178870

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

02.02.2019 kl. 14:58

1061 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Synleg fokk frå nokre fjell og dalområde midt på dag før vinden løya. Sørlig vind som flytta på lett nysnø frå snøfall i natt

Danger Sign

No signs observed Lokale forekomster av rim under fokksnølag, men ingen fareteikn å observere

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket er samansett med fleire vekselvise lag mellom fokksnø/finkorna snø og svake lag. Men hovudinntrykket er at det er vanskeleg å påverke dei svake laga. Det er gjer at snøprofilen ser mykje verre ut enn korleis snødekket reagerer på belastning. Det har vore mykje vind i ytre deler av regionen og snødekket er ujevtn fordelt og rimlag er mest i skjerma lokale område. Det kom litt nysnø i natt som er lett å flytte på med vind. I skjerma område er framleis laust bundet snø disponibelt for vindtransport. Meir vind, og spesielt andre vindretningar frå nordlig sektor kan finne meir snø å flytte på som har vore skjerma for sørlig vind Nedføyka rimlag observert i Kalvedalen i dag var ikkje aktive, og vil neppe bli meir utvikla over tid. Kulde vil kunne utvikle kantkornlag. Forecast correct Det er lokale forskjeller i regionen og på korte avstander etter eksponering av vind

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, NW above 700 masl Rimlaget verkar lokalisert til mindre området som har vore skjerma for vind. Krystallane her var størst mellom 800-900moh. Over denne høgda var rimkrystallane små og vanskelige å identifisere

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW above 700 masl Fokksnøen er ujevnt fordelt i terrenget ligg stadvis på lausare delvis nedbrutt nysnø.

Weather

-9 °C

Snow Profile

3 cm F PP 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F DF/SH 0 mm/1 mm På denne høgda og på denne staden er rimkrystallane i dette laget så små at det er vanskeleg å skilje dei frå delvis nedbrutt nysnø i laget under., 4 cm F DF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm F RG 0 mm/0 mm, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F SH 0 mm/0 mm Rimlag, men ikkje veldig glatt brot. Mellomting mellom Q1 og Q2., 2 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm Gammalt skare og islag, 1 cm 4F RG/FC 0 mm/0 mm Små kantkorn under skaren -9 °C @ 0 cm Profilen ser mykje verre ut enn korleis snødekket oppfører seg. Ingen av de svake laga virka "aktive" på denne staden. Det har vore mykje vind og tjukkelsen på dei ulike laga varier mykje etter lokalitet. Hovudinntrykket er at snødekket er relativt stabilt. Ligg lågare i terrenget ca 850moh er det lokale skjerma område med meir utvikla rimlag under fokksnøen. Men rimlaget ligg på mjuk delvis nedbrutt nysnø og er lite aktiv som svakt lag

ObsID: 178875

Sunnmøre / Fjord

Snow

02.02.2019 kl. 14:40

1173 masl

KjetilMorken (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  KjetilMorken

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Dry Hard vindpakket snø med 2-3 cm myk vindpakket snø på toppen. Stedvis noe gjennombruddskare.

Weather

4 m/s from NE ↙

Avalanche Activity

3. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 178951

Sunnmøre / Snøhornet

Snow

02.02.2019 kl. 13:45

605 masl

Johannes_SB@Naturguide_HVO (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright: 

Tests

CTH27@15cmQ1 Medium Rimlag som løsnet under 10cm fokksnø og 5cm nysnø

Weather

-7 °C 2 m/s from SW ↗ 3% clouds Klart og kaldt, stort sett vindstille

ObsID: 179049

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

02.02.2019 kl. 13:17

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt veir. Uforandret skredfare neste døgn: Veirutsikter.

Weather

No precipitation 3 °C Dalsfjorden (600moh) kl 13:17

ObsID: 178840

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

02.02.2019 kl. 13:06

1190 masl

LarsBukkehave (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  LarsBukkehave

Incident

Snow Did not affect anything Skiresort, off-piste

Avalanche Observation

2. Feb 13:06 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 1 - Small Human triggered S-facing Loose snow Steep slope

Avalanche Activity

2. Feb. 12-18 (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. SE, S, SW Udløst af skiløber

ObsID: 178873

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

02.02.2019 kl. 12:44

940 masl

Kristoffer (*)

Snow Cover

Some snow drift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Fra tidligere ser det ut til at vinden hovedsakelig Ø-SØ. Så det varierer sterkt hvor mye myk snø som ligger igjen

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er tydelig tegn til vindpåvirkning fra Ø-SØ og det har lagt seg fokksnø i leheng. Jeg unngikk disse områdene. Temperaturen er ikke spesielt lav, og solen har begynt å varme i sydhellningene. Pr nå stabiliserer snødekket seg. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Unknown S, SW above 800 masl Fant et nedsnødd nysnølag ca 30cm ned, men dette hadde begynt å stabilisere seg og hadde ikke glatt bruddflate

Weather

No precipitation -4 °C 2 m/s from W →

ObsID: 178871

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

02.02.2019 kl. 12:31

759 masl

Christer@obskorps (*****)

Avalanche Activity

2. Feb. During the day (+01:00) Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. Above 1000 masl Små snørutsjee til str 1 tørre laussnøskred frå nattens snøfall

ObsID: 178874

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

02.02.2019 kl. 12:20

563 masl

Åsmund Steen (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Åsmund Steen Comment:  Lite flakskred fra Firkanthaugen under Fingeren på Standaleidet. Det går skispor fra dagen før på undersiden av skredtunga

Avalanche Activity

2. Feb. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium Isolated steep slopes. W

ObsID: 178855

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

02.02.2019 kl. 08:50

394 masl

Christer@obskorps (*****)

Snow Cover

3 cm new snow Nysnø i natt. Litt lokale forskjeller på nysnømengde

Weather

No precipitation -4 °C 100% clouds Nedbør som snø i natt med lokale forskjeller. 1cm nysnø i Volda og 2,5 cm på Standalseidet

ObsID: 178789

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.