Avalanche forecast for Sunnmøre Friday 2019-02-01

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be aware that there can be pockets with persistent weak layer beneath wind deposited snow. Be careful in these areas, especially in and close to terrain traps.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
-15 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to fresh breeze from the southeast during the evening.
-17 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

01.02.2019 kl. 14:30

686 masl

Christer@obskorps (*****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW above 700 masl Snødekket i mange området er relativt avblåst, men det er fortsatt tilgjengeleg snø til vindttransport. Periodevis synleg fokk frå fleire fjell

Weather

No precipitation -4 °C 60% clouds Høge slørskyer dekker mykje av himmelen, men opplevd som lettskya

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er store forskjellar innad i varslingsregionen. I ytre delar har vinden tatt meir og det er mindre tilgjengeleg snø til vindtransport. Sjølv om det i dag også var synleg fokk frå fleire fjell. Skal prøve å kome litt høgare og sjå etter rim og kantkorn dei neste dagane. Snøen ligg løst bundet i nokre skogsområde og nokre fjellsider som har vore skjerma for vind. Det er begynnande kantkorndanning under tidlegare fokksnølag. Men kantkornlaget var ikkje nok utvikla og utbredd til at det er eit skredproblem under 700moh der eg gikk i dag. Såg iingen rimlag. Men det kan vere rim i andre område i varslingsregionen og kantkornt kan vere eit skredproblem i høgare område Ved kulde og utstråling kan kantkornlag vere under utvikling. Fokksnøen ligg mange stader på laus nysnø og vil relativt raskt stabilisere seg.. Det er i ytre deler stadig mindre disponibel løs snø for vindtransport frå sørlig vinderetning Forecast correct Observasjonar i dag kan tyde på at varselet passer best for indre deler av varslingsregionen.

Danger Sign

Recent snowdrift Periodevis mykje vind og vindtransport av snø

Avalanche Activity

1. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen fersk skredaktivitet i sjå i området rundt Standalseidet, Kvanndalen mm

ObsID: 178729

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

01.02.2019 kl. 14:16

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen tegn til skredaktivitet,eventuelle ras vil trulig ikkje nå vegen. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Litt lavere temperatur,lite vintransportert vind neste 24 timer.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 178716

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

01.02.2019 kl. 13:45

774 masl

Jens Arne Gjørsvik (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Jens Arne Gjørsvik
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Jens Arne Gjørsvik Comment:  Lille blokktest 40 x 40

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger Possible Specific steep slopes N, NE, NW between 800 masl and 500 masl

Weather

No precipitation -4 °C 7 m/s from SE ↖ Stabilt kaldt rundt -3 til - 5 grader

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snow Cover

100 cm in total Moderate snow drift Layered snow begins at 500 masl Wind slab (hard slab)

Notes

Ekstra informasjon. Ved lille blokktest fikk vi også Q3 brudd ved 55 cm dybde med meget stor belastning - spark. Små kantkorn observert her. Også Q2 brudd ved 20 cm i pakket fokksnø, moderat belastning.

ObsID: 178733

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

01.02.2019 kl. 12:50

29 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite skavler,begrensa snøoppsamling i fonnhjøl. Uforandret skredfare neste døgn: Litt lavare temperatur ingen betydelig økning av vindtransportert snø,oppholdsvær.

ObsID: 178703

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

01.02.2019 kl. 12:07

184 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Roleg og stabilt veir.

ObsID: 178691

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

01.02.2019 kl. 12:07

7 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -1 °C Fv 40 (600moh) kl 12:07

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt veir og minus gr.. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178692

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

01.02.2019 kl. 09:48

469 masl

Christer@obskorps (*****)

Weather

No precipitation -4 °C from SW ↗ 10% clouds Synlig fokk frå nokre fjel

ObsID: 178660

Sunnmøre / STRANDA

Snow

31.01.2019 kl. 16:30

646 masl

OleNy@nordfjordfhs (Unknown)

Weather

No precipitation -8 °C 6 m/s from S ↑ 80% clouds Det blåser fortsatt fra en sørlig retning, som gjør at skredproblemet fokksnø vedvarer på samme måte.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker i en bratt side på 30-35 grader. Lett å skyve ut små flak over nedtrakkede spor.

Snow Cover

Heavy snow drift 200 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Wind slab (hard slab) Dry Over tregrensen er det avblåst på rygger. Det er veldig vindpakket fokksnø der vinden tar, mens i lesidene legger det seg mye løsere fokksnø.

ObsID: 178596

Sunnmøre / Stavtjørna

Snow

31.01.2019 kl. 16:00

475 masl

Helgehamster (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 
ObsID: 178740

Sunnmøre / STRANDA

Snow

31.01.2019 kl. 13:22

363 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  halgeir@svv Comment:  Løsneområdet til skredet i Grandefonna i går. Ikke snøfokk kl 13. Bruddkanten gikk mot horisonten 1400 MOH. Fokket igjen nå.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er lett snøfokk på de mest utsatte toppene pga vind fra S, SØ. Det har vært vind hele natta, men avtagende vind utover dagen.

Avalanche Activity

31. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 178559

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

30.01.2019 kl. 17:54

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178425

Sunnmøre / Stranda

Snow

30.01.2019 kl. 16:02

24 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

30. Jan 16:02 (+01:00) Snø på FV. 63 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 63 mellom 30.01.2019 kl. 16:50 og 31.01.2019 kl. 16:05.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 179602

Sunnmøre / Stranda

Snow

30.01.2019 kl. 16:02

9 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

30. Jan 16:02 (+01:00) Snø på FV. 63 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 63 mellom 30.01.2019 kl. 16:50 og 31.01.2019 kl. 16:05.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 179603

Sunnmøre / STRANDA

Snow

30.01.2019 kl. 16:00

78 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Grandefonna
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  200-300 m lang bruddkant. Liten høydeforskjell i løsneområdet.

Avalanche Observation

30. Jan 16:00 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released W-facing Buried weak layer of surface hoar Lee side Grandefonna

ObsID: 178429

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

30.01.2019 kl. 13:56

754 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Vindherja overflate. Sastrugi/småskavlar på opp mot 30 cm.

Snow Cover

ObsID: 178400

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

30.01.2019 kl. 13:32

734 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fersk vindtransportert snø i V-NV-N sektor i, og over tregrensa. Aukande skredfare i dag, men fortsatt innanfor FG2. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW above 700 masl Nysnøflak er også å finne ned i skogen, særleg i opne område der vinden har fått godt tak. Dvs ned mot 600 moh.

ObsID: 178393

Sunnmøre / Volda

Snow

30.01.2019 kl. 13:22

152 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Sunnivsk
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Sunnivsk
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Sunnivsk

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøfokk frå sørvestleg retning på fjelltoppar. Observert på toppar som ligg på sørsida av Voldsfjorden. Avblåste ryggar i høgda.

ObsID: 178386

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

30.01.2019 kl. 13:08

680 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  ECTN3@16 Q2. Svakt lag nedføyka laussnø ECTP13@13 Q2 var også et resultat i ei anna grop. same svake lag.
ObsID: 178379

Sunnmøre / STRANDA

Snow

30.01.2019 kl. 12:59

987 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  halgeir@svv
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  halgeir@svv
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  halgeir@svv
Image Of Weather
Image 4 of 6 Of:  Weather Copyright:  halgeir@svv
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  halgeir@svv Comment:  Økende hardhet mot dypet. Bilde fra område uten nedføyket rim.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  halgeir@svv Comment:  Øvre 10 cm kollapset når den ble frigsaget. 1f øverst, 5-10 cm F under. Her kollapset snødekket.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Very easy to trigger Possible 1 - Small Specific steep slopes N, W, NW above 700 masl Ingen naturlige skred observert på dette skredproblemet, kun skiløperutløst. Skredproblemet kan kanskje defineres som nedføyket oppknust rim.

Weather

No precipitation -2 °C 6 m/s from SE ↖ 60% clouds

Avalanche Danger Assessment

Mye vind fr SØ i dag og det flyttes en del snø. Fortsatt mye snø tilgjengelig ved økende vind. Den nyføyka snøen løses svært lett ut i mindre heng. Kollapser ved frigjøring under ect. Observerte langkorn under skarelag, men dette var ikke aktivt der jeg gravde.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skrytende sprekker hvor fokksnø har lagt seg over rim/løssnø.

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Avalanche Activity

30. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Very easy to trigger Isolated steep slopes. N, W, NW Løses svært lett ut av skiløper med forplantning til fjernutløsning.

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 178381

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

30.01.2019 kl. 12:39

687 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Stig Løland@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Snøfokk.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Mot V

Weather

No precipitation 6 m/s from SE ↖ 90% clouds -1°C. Vind SSØ

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Oppsprekking rundt ski i lesider.

Avalanche Activity

30. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Laus snø nederst i skogen. Gradvis meir vindpåvirka oppover. Rett over skoggrensa vindpakka hard. 1F

ObsID: 178377

Sunnmøre / STRANDA

Snow

30.01.2019 kl. 11:13

896 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  halgeir@svv

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjernutløses av meg. Størrelse1. I le av vinden. Rim er svakt lag.

ObsID: 178355

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

30.01.2019 kl. 10:07

326 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk på toppane. Vind frå SØ.

ObsID: 178331

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

30.01.2019 kl. 10:00

579 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Øystein Øye Bjørdal Comment:  Austleg
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Øystein Øye Bjørdal
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Øystein Øye Bjørdal

Avalanche Activity

30. Jan. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SW, W. Between 500 masl and 500 masl Veldig små naturleg utløyste flakskred i bekkedalane i botnen av Vikeskåla. Fire-fem skred i V-SV retning, og eit i Ø retning. Ca 10-20cm brotkant.

ObsID: 178391

Sunnmøre / Fjord

Snow

30.01.2019 kl. 09:29

993 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  halgeir@svv Comment:  Sett fra Størdal mot Blåtinden.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det fyker på noen utsatte topper nå. Vinden er fra SØ og det er svært varierende vind og temperaturforhold i området.

ObsID: 178322

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

29.01.2019 kl. 16:26

7 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 1 °C Kontraktsområdet (100moh) kl 16:27

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178251

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

29.01.2019 kl. 14:58

16 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnar@Hagefonna Comment:  Ferskt laussnøskred vestsida Sandhornet

Avalanche Activity

29. Jan. 12-18 (+01:00) Loose dry avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release W

ObsID: 178248

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.