Avalanche forecast for Sunnmøre Monday 2019-01-21

3
Considerable
Published:

The danger increases when the wind picks up. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-14 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation, up to 13 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from west., change to breeze from the south during renoon.
-16 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. monday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / NORDDAL

Snow

21.01.2019 kl. 20:49

883 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Øvre pil peker på mulig løsneområde. Nedre pil peker på skredavsetning.

Avalanche Observation

21. Jan 20:49 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 851 masl and ended at 730 masl Steep slope Breiskredfonna Str 1,5. Skred detektert med infralyd, slik at eksakt tidspunkt er kjent. Bildet er fra observasjon 23. januar. Signalvarighet: 24 s.

ObsID: 177424

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

21.01.2019 kl. 13:49

184 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Tempraturen steig ikkje so mykje som det var meldt, so frosten som var i går stabiliserte snøen. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt forholdsvis rolig ver framover med tempratur rundt eller under 0 grader..

Weather

No precipitation 0 °C Dalsfjord, Austefjord, Bjørkedal (0moh) kl 13:50

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 176877

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

21.01.2019 kl. 12:32

394 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE above 700 masl Ut frå vindretning, vindstyrke i natt og snø tilgjengeleg så skal det vere flakskred i ø-heng som er hovudproblem. På 700 og under var det ingenting som tyda på særlig ustabilitet. Ingen sprekkdanning eller andre faretegn. ECTX og ingen klare svake lag. Q3 på alt av testar. Burde vore høgare, men pga sikkerheit så ville eg ikkje inn i bratta.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vestleg vind skal ha gitt nysnøflak i ø. Sjå resonnement i skredproblem. Fantastisk skiføre. Forecast correct Så høgt som eg var i dag var det vanskeleg å konkludere med FG 3, men i ein SSU- tankegang så stemmer dette nok bra. Det er/var snø tilgjengeleg og meldt bra med vind natt til i dag.

ObsID: 176864

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

21.01.2019 kl. 11:16

701 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Litt usikker på lag nr 5. Mulig beg. kanting.

Weather

Snow from W → Akkurat no kom det inn litt ver. Fram til no har det vore klart og vindstille

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry Når det var klart og god sikt var det ingen snøtransport

Danger Sign

No signs observed Ein del snø tilgjengeleg, men ingen faretegn så langt som eg var-ca 700. Ingen sprekkar, drønn eller ferske skred.

Tests

ECTX Medium

Avalanche Activity

21. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Så vidt eit par str 1 laussnøskred

ObsID: 176847

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

21.01.2019 kl. 10:24

509 masl

Runes (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Runes

Avalanche Activity

21. Jan. During the day (+01:00)

21. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium. Spontaneous release

ObsID: 176827

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

21.01.2019 kl. 10:19

474 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Quick temperature change

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vore mykje snøv i natt og mykje vind. . FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Nedsbør skal minke, vind skal minke. Og det skal bli kaldere.

Avalanche Activity

21. Jan 10:27 (+01:00) - 20. Jan 10:27 (+01:00) Loose dry avalanche Spontaneous release E. Between 800 masl and 700 masl Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Oppskredsfonna

ObsID: 176828

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

21.01.2019 kl. 10:15

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Synkende temperaturer utover dagen. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Synkende temperatur,søen har sunke litt i sammen etter noko sludd og regn i lavlandet.

Weather

No precipitation -1 °C Store Standal (0moh) kl 10:23

Danger Sign

Quick temperature change

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 176826

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

21.01.2019 kl. 09:32

75 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Litt regn i lavlandet og snø i høgda i natt. Temperaturen er på veg ned etter mildare ver i natt. Ingen ferske skredobservasjoner.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Det er meldt kaldare ver og ingen nedbør..

Weather

No precipitation 1 °C Viddal (10moh) kl 09:30 6 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

ObsID: 176812

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

21.01.2019 kl. 09:04

495 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps

Snow Cover

200 cm in total 20 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Totalt 200 cm snø her i skogen. Ca 50 cm (flyttbar) laussnø, gradvis fastare. Dersom det var folk her i går ( som ikkje er usannsynleg), er det kome 20 cm nysnø (i gamle skispor). Ingen synlig snøfokk, men det bles no bra frå V i høgda. Kjennast så vidt i skogen.

ObsID: 176804

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

21.01.2019 kl. 08:39

445 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s from N ↓ 80% clouds Lågt skydekke. Litt sig i skyene frå N.

ObsID: 176799

Sunnmøre / NORDDAL

Snow

21.01.2019 kl. 03:00

773 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Skredhendelsen er skredet rett til venstre for midten av bildet.

Avalanche Observation

21. Jan 03:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released E-facing Avalanche release at 947 masl and ended at 605 masl Steep slope Breiskredfonna Trolig skred fra hendelse registrert med infralyd kl: 03:00, 21. januar. Signalvarighet: 48 s. Klarte ikke å se bruddkant. Antar at skredet løsnet i brattheng grunnet avgrenset skredavsetning som må ha fulgt forsenkning i terrenget.

ObsID: 177421

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

20.01.2019 kl. 16:06

184 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Blitt betydlig kaldere siste døgn uten nedbør.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Rolige verforhold no, men meldt litt nedbør til natta, en må avvente å sjå kva som kjem..

Weather

No precipitation -4 °C Dalsfjord, Bjørkedal, Austefjord (0moh) kl 16:06

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Ingen observert aktivitet verken på fv 40, fv651 eller rv651.

ObsID: 176739

Sunnmøre / Nordre Sætretind

Snow

20.01.2019 kl. 14:00

1206 masl

Fnugg (Unknown)

Tests

CTE2@80cmQ1 Blokken løsnet av seg selv når den var isolert, men på grunn av at ski ble benyttet til utsaging av testblokk er det usikkert om dette ville skjedd ved mer forsiktig isolering. Det svake laget som gikk i brudd lå på haglkorn - hele blokken raste ut.

ObsID: 176792

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

20.01.2019 kl. 13:16

673 masl

Runes (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Runes
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Runes

Avalanche Activity

21. Jan. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5)

ObsID: 176797

Sunnmøre / NORDDAL

Snow

20.01.2019 kl. 13:00

529 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  halgeir@svv Comment:  Oppskredfonna 20. Jan ca kl 12.47. Registrert på infralyd.

Avalanche Activity

20. Jan. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release E

ObsID: 176718

Sunnmøre / STRANDA

Snow

20.01.2019 kl. 12:56

496 masl

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Kraftig snøfokk på toppane. Vind frå SV.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 176703

Sunnmøre / Oppskredfonna

Snow

20.01.2019 kl. 12:47

1554 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Avsetning fra skred i Oppskredfonna. Terminus var i dalbunnen. To bruddkanter kan observeres i bildet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Bilde fra dalbunnen. Flak i trolig fokksnø er løst ut over flere av konveksene på skredets vei nedovr.

Avalanche Observation

20. Jan 12:47 (+01:00) Dry slab avalanche 4 - Very large Naturaly released E-facing Avalanche release at 1540 masl and ended at 541 masl 300 m wide fracture Close to ridge Oppskredfonna Samme skred som skredet Halgeir@SVV har lagt ut. Tidspunkt registrert med infralyd. Signalvarighet: 81 s. Bilde fra observasjon 23. januar.

ObsID: 177418

Sunnmøre / STRANDA

Snow

20.01.2019 kl. 11:39

315 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk fra toppene

ObsID: 176686

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

20.01.2019 kl. 11:18

474 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Recent avalanches

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommer meir nedbør til natta, og litt vind i toppene.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Må ha økt oppmerksomheit til imorgå, då det skal komme meir nedbør til natta..

Avalanche Activity

20. Jan 11:27 (+01:00) - 19. Jan 11:27 (+01:00) Loose dry avalanche Spontaneous release SW. Between 300 masl and 200 masl Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Fonnanesfonna på Homlong som gjekk igår ettermiddag

ObsID: 176679

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

19.01.2019 kl. 16:34

184 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snømengde, varierende tempratur. Skredfarevurdering for sunnmøre generelt.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Meldt kaldere ver og mindre nedbør framover..

Weather

No precipitation 0 °C Dalsfjord, Bjørkedal, Austefjord. (0moh) kl 16:39 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Quick temperature change

Large snowfall

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Ingen skredaktivitet observert verken på fv.40 fv651. Eller rv651.

ObsID: 176595

Sunnmøre / STRANDA

Snow

19.01.2019 kl. 14:46

1138 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Showel shear i lag med smeltekant.
Image Of Tests
Image 4 of 6 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Showel shear i Showel shear i lag med delvis nedbrutt/myk fokksnø
Image Of Tests
Image 5 of 6 Of:  Tests Copyright:  Comment:  ECT i lag med begynnende kantkorn
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Dette lille skiløperutløste skredet viser at det er litt forplantingsevne i fokksnøen

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye vind og snøvær. Klassisk dag med høy faregrad. Men det var sol midt på dagen som fikk mange å glemme skredfaren å kjøre brattheng ned mot Blådalen. Det ble løst ut noen mindre skred. Ganske lett å løse ut fokksnø over nedføyket nysnø, med relativt god evne til forplanting, tilsier FG3. Lag med begynnende kantkorn under skaren er vanskelig å påvirke da det ligger relativt dypt og er beskyttet av et kraftig skarelag. Snøværet fortsatte i dag, kom sikkert 10 cm snø i løpet av dagen. Dette sammen med litt vind vil nok opprettholde skredfaren på FG3 skulle jeg tro. Forecast correct

Weather

Snow -8 °C 5 m/s from NW ↘ 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 500 masl Er også svake bindinger i fokksnøen

Tests

ECTP29@55cmQ3 Good Showel shear, ECT, CT, lille blokktesten, pst og deep tap ga respons i dette laget som er begynnende kantkorn under skare. Flere av testene ga også respons høyere opp på lag med nedføyket nysnø.

Avalanche Activity

19. Jan. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Very easy to trigger Isolated steep slopes. E, SE, S, SW. Above 500 masl Noen småskred går i den ferske fokksnøen i brattheng

Snow Profile

11 stratigraphy layers observed 13 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 176593

Sunnmøre / VOLDA

Snow

19.01.2019 kl. 14:42

276 masl

Vemund@Friluftsliv_HiVolda (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Vemund Comment:  70cm totalt, mye løs snø
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Vemund Comment:  Hagl på toppen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Vemund Comment:  Nederste snødekke

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s

Snow Cover

70 cm in total 2 cm new snow Other Kommet litt hagl i natt/morgentimene. Øverste 5cm av snødekket har smeltet litt sammen og fryst på til tynt skarelag. Veldig lite bærende. Begynner å dannes begerkrystaller de nederste 7 cm. Knyttneve fast tørr løssnø fra 35-65 cm.

Tests

ECTX Good

ObsID: 176564

Sunnmøre / STRANDA

Snow

19.01.2019 kl. 14:10

955 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  OMH@VOLUNTARY

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct Synes Sunnmøre og Romsdalen treffe godt i sin beskrivelse. Godt jobbet.

Weather

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Snø dekket er betydelig mer fast. 40x40 bryter20-30 cm øverste lett. Tørre flaksskred mulighet. Det finnes ulikt sjikt lengre ned 40-70 cm men det går ikke så lett i brudd. Løst og dårlig binding

Avalanche Activity

19. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 176559

Sunnmøre / STORDAL

Snow

19.01.2019 kl. 14:05

1126 masl

KjetilMorken (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  KjetilMorken

Weather

from W → Kraftig snøfall. Lettere fra ca kl 14. Vestlig vind ca 10 m/s. Noe snøfokk.

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) 30-40 cm tørr løssnø i leområder der vinden ikke har tatt. Avblåst på rygger med 0-20 cm vindpakket myk snø over is.

Avalanche Activity

20. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 176646

Sunnmøre / STRANDA

Snow

19.01.2019 kl. 13:37

847 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Snow Cover

180 cm in total Some snow drift 130 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Siste døgnet 25 cm nysnø. Ikke noe endring av betydning

Avalanche Activity

19. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 176549

Sunnmøre / STRANDA

Snow

19.01.2019 kl. 12:33

699 masl

SonSten (Unknown)

Tests

Poor Blokka gled ut når jeg kutta bak blokka, brudd ved 140cm og 120cm

ObsID: 176519

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

19.01.2019 kl. 12:25

308 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det kjem meir snøv til natta. Og meldt stabilt med vind.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt mye nedbør og vind meldt kommende døgn. Sannsynlig litt temperaturstigning.

ObsID: 180384

Sunnmøre / STRANDA

Snow

19.01.2019 kl. 12:20

794 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små skred I brattheng og sprekker i snøen

ObsID: 176513

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

19.01.2019 kl. 11:56

17 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

19. Jan 12:25 (+01:00) - 18. Jan 12:25 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small. Spontaneous release SE. Between 300 masl and 200 masl Gjelder Fv92 Valldal - Tafjord, Flak ifrå slett Fjellskjæring

ObsID: 176514

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

19.01.2019 kl. 11:56

474 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet mye nedbør også siste døgn! Vind minker i høyden og dette vil gjær at rasfaren etterkvart vil minke.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbør og til dels kraftig vind i toppene skal etter meldingene avta!.

Avalanche Activity

19. Jan 12:25 (+01:00) - 18. Jan 12:25 (+01:00) Loose dry avalanche Spontaneous release SW. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Grandefonna Fv63, og over rasoverbygg Nerhusstranda Fv92.

ObsID: 176515

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

19.01.2019 kl. 11:32

25 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 3 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 4 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 5 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra skredsaktivitet
Image Of Not given
Image 6 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite og ingen vind. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ikkje venta meir nedbør,lågare temperaturer,lite vind transportert snø.

Weather

No precipitation -1 °C Fv 70 strekning,Festøy Store Standal (0moh) kl 11:44 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Activity

19. Jan 11:52 (+01:00) - 18. Jan 11:52 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release E. Between 600 masl and 500 masl Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal, Spire nådd rasmagasin,harmlaust skred

ObsID: 176504

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

19.01.2019 kl. 11:07

75 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nedbør som snø første del av natta som gjekk over til regn om morgenen. Ingen nedbør no,oppklarning,delvis skya og temperaturen har gåt ned.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Det er meldt opphaldsver og lite nedbør og vind med lavare temperaturar neste døgn..

Weather

No precipitation 0 °C Viddal (10moh) kl 11:00 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Activity

19. Jan 11:17 (+01:00) - 18. Jan 11:17 (+01:00) Loose dry avalanche 2 - Medium. Spontaneous release NW. Between 500 masl and 400 masl Gjelder Fv41 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 176496

Sunnmøre / Ørsta

Snow

19.01.2019 kl. 04:37

4 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

19. Jan 04:37 (+01:00) Snø på FV. 41 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 176846

Sunnmøre / Ørsta

Snow

19.01.2019 kl. 04:30

409 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

19. Jan 04:30 (+01:00) Snø på FV. 41 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 176845

Sunnmøre / Breisvedet

Snow

19.01.2019 kl. 00:00

1 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

19. Jan 00:00 (+01:00) Snø på FV. 70 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 176506

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

18.01.2019 kl. 16:18

75 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og mykje laus mjellsnø.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det er meldt meir nedbør i natt..

Weather

No precipitation 1 °C Leira (10moh) kl 16:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 176408

Sunnmøre / Åsesætra

Snow

18.01.2019 kl. 15:00

609 masl

Sindre@nortind (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Kom dessverre ikke så høyt i dag, men god sikt. Tydelige vindbølger i høyden fra i går i Ø-SV. 50-80cm løs snø i skogen.

Tests

CTM14@54cmQ3 Good

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Ferske ustabile nysnøflak og fokksnøflak i høyden er dagens skredproblem. Ikke vært høyt nok til å kjenne så mye på det. Mer snø lager nye ustabile flak. Kantkornutvikling under skarelag dypt i snødekket bør følges med på. Trolig kommet lengere høyere opp og der snødekket er tynnere. Forecast correct Godt varsel.

Avalanche Activity

18. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Ikke sett noen naturlig utløste skred i løpet av dagen.

Snow Profile

4 stratigraphy layers observed 2 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile Profil akkurat fra skoggrensen S-Ø-vendt på toppen av konveks formasjon. Fant et skarelag med begynnende kantkorndannelse under, (som nevnt i varselet, men overraskende langt ned i moh). Små krystaller foreløpig, men vekstforhold. Virket ikke som noe problem her nå, men mulig høyere opp og der snødekket er tynnere?

ObsID: 176417

Sunnmøre / STORDAL

Snow

18.01.2019 kl. 13:15

613 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  OMH@VOLUNTARY
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  OMH@VOLUNTARY

Weather

Avalanche Activity

18. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 176385

Sunnmøre / STORDAL

Snow

18.01.2019 kl. 13:14

613 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Avalanche Activity

18. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 176384

Sunnmøre / STRANDA

Snow

18.01.2019 kl. 12:40

968 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 11 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 2 of 11 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Snow Profile
Image 3 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Smeltekant
Image Of Snow Profile
Image 6 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  ECTP på nedføyket nysnø (44 cm)
Image Of Snow Profile
Image 7 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  PST58 End på nedføyket nysnø (44cm)
Image Of Snow Profile
Image 8 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  PST 55 END på smeltekant (90cm)
Image Of Avalanche Activity
Image 9 of 11 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Skikuttet et lite heng. Bedømte det var innafor ettersom skredproblemet var myke flak. Sklei ut veldig enkelt. Minimal pålagring for å løse ut skred i størrelse sluff til 1. Tilnærmet umulig å løse ut noe større i denne snøen. Men kanskje hvis det er litt mer vindpåvirket.
Image Of Avalanche Activity
Image 10 of 11 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Sprekker i 4F snø i skoggrensen, myke flak
Image Of Snow Cover
Image 11 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Stort sett godt med snø i terrenget men noen rabber og rygger er fortsatt bare

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vi har totalt 4 skredproblem, noe som kan trekke opp faregraden; nysnøflak rundt skoggrensen, nedføyket nysnø over skoggrensen, fokksnøoverganger over skoggrensen og kantkorn i høyden. Det gikk naturlig utløste skred i går noe som tilsier FG3, i dag har vinden roet seg og snøen stabiliseres. Men temperaturen i snødekket er lav og stabiliseringen vil ta litt tid. Ut fra det jeg observerte vil jeg si FG2 men det er mulig det finnes større fokksnøflak som kan stabiliseres langsomt noen plasser. I morgen er det ventet frisk bris og liten kuling i fjellet, noe som vil gi FG3 igjen. Forecast correct Dagens varsel er bra, sett over hele regionen og med tanke på gårsdagens skred i Geiranger vil jeg si det er riktig med FG3 i dag. I morgen blir det i hvert fall FG3.

Weather

No precipitation -7.3 °C 1 m/s from NW ↘ 40% clouds Oppklarende kaldt vær I dag etter mye snø i går. Lite vind og ingen vindtransport i dag

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Svært mye tørr løssnø i skogen. Danner sprekker og myke flak i skoggrensen. Mer vindpåvirket over skoggrensen der nedføyket nysnø og fokksnø blir hovedskredproblem. Kantkornlaget bedømmes lite potent enn så lenge. Totalt 4 skredproblemer: nysnøflak, nedføyket nysnø, fokksnø og kantkorn. Jeg hadde satt nysnøflak og nedføyket nysnø eller fokksnø som hovedproblemer.

Danger Sign

Recent cracks Sprekker dannes i myke nysnøflak i skoggrensen. Lett å løse ut små skred.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Very easy to trigger 1 - Small NE, E, SE, S between 800 masl and 400 masl Myke flak i skoggrensen som er svært lette å løse ut

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 600 masl

Tests

CTM12@30cmQ2 Medium Gikk på fokksnøovergang midt i fokksnøpakken

ECTP22@44cmQ3 Medium Nedføyka nysnø

Avalanche Activity

18. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Very easy to trigger Widespread steep slopes. NE, E, SE, S. Between 800 masl and 400 masl Myke flak i skoggrensen.God sikt, så kun et par veldig små heng som hadde gått.

Snow Profile

11 stratigraphy layers observed 14 temperature points observed 2 Tests connected to snow profile Her har vi 3 skredproblem: Nedføyket nysnø, fokksnøoverganger og kantkorn. Kantkornlaget er begynnende kant fra smeltekorn.

ObsID: 176396

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

18.01.2019 kl. 12:03

474 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet mye nedbør også siste døgn! Vind øker i høyden og dette vil medføre drev og dannelse av skavler med mye snø i le henga.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Nedbør og til dels kraftig vind skal etter meldingene vedvare!.

Avalanche Activity

18. Jan 12:10 (+01:00) - 17. Jan 12:10 (+01:00) Loose dry avalanche 4 - Very large. Spontaneous release SW. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Grandefonna Fv63, og over rasoverbygg Nerhusstranda Fv92.

ObsID: 176354

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

18.01.2019 kl. 11:03

134 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lett nysnø heilt frå fjordnivå til tops.. EV39 Straumshamn - Stigedalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Venta meir snø neste døgn..

Weather

Snow -1 °C Dalsfjord, Austefjord, Bjørkedal (0moh) kl 11:05

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Large snowfall

ObsID: 176340

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

18.01.2019 kl. 11:00

25 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ein del nysnø i løpet av natta og vindtransportert ubunden nysnø i går og nysnø i natt har vi vurdert rasfaren til 3,. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ikkje venta noko særlig meir snø før til natta og til morgentimane,er venta lite vind så begrensa vindransportert snø.

Weather

No precipitation 0 °C Standal Fv70 (0moh) kl 11:16 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 176342

Sunnmøre / Volda

Snow

18.01.2019 kl. 08:09

22 masl

Christer@obskorps (*****)

Weather

Snow 100% clouds Byevær med varierande intensitet og opphold mellom byene. Det har kome 14cm nysnø i natt (i tidsrommet 2230-0800). Periodevis vind i byene så nysnøen vil legge seg ujevnt i terrenget. Vindretninga er mest truleg nordvestlig med leområder i austlig og sørlig sektor

ObsID: 176284

Sunnmøre / VOLDA

Snow

18.01.2019 kl. 07:30

110 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Moist Nye 12 cm i løpet av natta. Snør fortsatt. Fuktig laussnø her, men skal nok ikkje langt opp før det er tørt. -1°C.

ObsID: 176268

Sunnmøre / Norddal

Snow

18.01.2019 kl. 06:00

5 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

18. Jan 06:00 (+01:00) Snø på FV. 91 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 179598

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.