Avalanche forecast for Salten Wednesday 2021-05-05

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Wind deposited snow can also cover persistent weak layer. Sun and high temperatures gives higher risk of wet loose-snow and slab avalanchift and increasing avalanche danger. Be aware of cornice falls.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to strong breeze from the east during the afternoon.
-11 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to breeze from the east during the afternoon.
-14 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

05.05.2021 kl. 07:11

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Kald natt. Skyfritt.

Snow Cover

ObsID: 271293

Salten / FAUSKE

Snow

04.05.2021 kl. 11:36

644 masl

idab@svv (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  idab@svv
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  idab@svv
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -0.8 °C 8 m/s from SW ↗ 70% clouds Under 500 moh ca. 4 m/s. Vinden økte utøver turen, som mestca. 10 m/s. Nesten klart ved turstart, lette skyer kommer inn utøver dagen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabilt. Begrenset mengd snø for vindtransport. Forecast correct Oppleves som noe høy, kantkorn lagret er ikke observert i høyden rundt 600 moh trolig må man høyere. Tror ikke vindøkningen gir en spesielt høyere skredfare da mengden snø tilgjengelig for vindtransport er relativt liten.

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Delvis lett snøfokk over 500 moh. Spår fra antatt igår er delvis nedføket. Overflaten er ikke påvirke av sola over 400 moh, under er den noe slush i toppen. Ved fra 500 moh og oppover der overflaten noe hardare, vindpåvirket middels hard, fra 500-400 moh noe mykere, vindpåvirket myk. Ca. 50 cm snødybde i skogen. Ved gravepunkt over 2 meter.

Tests

LBT@33cmQ2 Middels kraft for brudd. Fokksnøen har begynne å stabilisere seg, ved utgraving bildes noe flak, disse er relativt ustabile men prosessen er på gang.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Usikker på eksponeringen da kun undersøkt et heng på min tur. Men vurderer de som sannsynligvis med samme forhold i mange heng.

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

8 cm 4F DF 1 mm D, 18 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm P RG 1 mm M, 8 cm K MFcr 1 mm D, 55 cm P MFcr 2 mm D -0.5 °C @ 0 cm, -3 °C @ 10 cm, -2.6 °C @ 20 cm, -1.6 °C @ 30 cm, -0.9 °C @ 40 cm, -0.5 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm

ObsID: 271231

Salten / SALTDAL

Snow

04.05.2021 kl. 11:17

565 masl

tuh@nve (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  tuh@nve
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  tuh@nve Comment:  Fuktige begerkrystaller ved bakken
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  tuh@nve Comment:  Tetthetsmåling
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Snøstasjonen på Storstilla ndf Balvatn
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  tuh@nve Comment:  Begerkrystaller ved bakken
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

120 cm in total Wet loose snow Moist Hele snøpakken er fuktig, men fortsatt bærende pga tykke skarelag. Tydelig lag med begerkrystaller ved bakken.

Snow Profile

10 cm 4F DF M, 38 cm P MFcr M, 22 cm 1F RG M, 10 cm P MFcr M, 20 cm 1F MF M, 20 cm F+ DH M 275.08 kg/m³ (68.77 mm) @ 0 cm, 392.98 kg/m³ (98.24 mm) @ 25 cm, 373.33 kg/m³ (93.33 mm) @ 50 cm, 373.33 kg/m³ (93.33 mm) @ 75 cm, 180.98 kg/m³ (34.39 mm) @ 100 cm

ObsID: 271653

Salten / FAUSKE

Snow

03.05.2021 kl. 12:48

933 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  De to lagene som går i brudd samtidig. Det øverste bruddet går primært i sprøhagl PPgp, det nederste i begynnende kantkorn RGxf.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Begynnende kantkorn, RGxf.

Snow Profile

Rask spadeprøve i fokksnøen i sørhelning nær toppen av Kvalhornet, ca 950 moh. Bryter i nedføyket sprøhagl og begynnende kantkorn *over* skarelag ved moderat belastning. Q2.

ObsID: 271087

Salten / BODØ

Snow

03.05.2021 kl. 12:24

946 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Gravepunkt, i N-vendt side på 950 m.o.h., nær toppen av Kvalhornet.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Kantkorn på begge sider av skarelag. Bruddet ved ECT følger primært i kantkorn under skaren, som er mer fasettert og utviklet enn kantkorn over skaren.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Kantkorn under skarelag som går i brudd på ECT.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Kantkorn dypere i profilen.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Bruddflaten etter ECT. Bruddet følger primært kantkorn under skare også stedvis i kantkorn over det samme skarelaget.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Spadetest. Brudd i kantkorn under skare etter moderat press, STM.
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 11 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Ikke observert annen skredaktivitet enn slike små (str 1) løssnøskred i SØ- og Ø-vendte heng. Disse kan være fra i går. Også noen beskjedne skavlbrudd her og der.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Snødekke på rundt 600 m.o.h., rundt grensen mellom tørr snø og smeltefrys-dekke. Kistrandryggen i bakgrunnen.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Myk fokksnø ned fra Kvalhornet.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Begynnende lenker med fasetterte krystaller under skaren også under tregrensen, der snødekket er (svært) tynt.
Image Of Snow Cover
Image 11 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Snødekke, Eitråskartind.

Weather

No precipitation -6.3 °C 2 m/s from SE ↖ 40% clouds Delvis skyet. Kaldt vinddrag i høyden, men glimtvis godt og varmt når solen dukker frem i kombinasjon med le.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mange lagdelinger i snøen nå, og store variasjoner i snøen mellom høyder, sol/skygge, natt/dag, lo/le. Kantkorn finnes i flere høyder og himmelretninger men er på denne turen ikke observert i kombinasjon med et spesielt ugunstig overliggende flak. Testene (i henholdsvis N- og S-vendte sider) viser grei stabilitet og ingen forplantning. Samtidig er det kaldt i høyfjellet -- kantkorn har gode kår og fokksnøen kan trenge litt mer tid på å stabilisere seg. En kald bris i høyfjellet bidrar til å dempe effekten fra solen og faren for våte skred over 600 m.o.h. Fokksnø avtar som skredproblem. Kantkorn har en god natt i vente, med forventet kulde og klarvær. Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Myk og tørr fokksnø over ca. 600 m.o.h., stedvis hard is/skare. Under 600 m.o.h. et aktivt smeltefrys-dekke som varierer gjennom døgnet. Hardt på morgenen, mykt og fuktig+ midt på dagen. Smeltefrys-såle på alle høyder. Relativt lite snø tilgjengelig for vindtransport.

Tests

ECTN22@36cmQ2 Good Bruddflaten går gjennom kantkornlagene på begge sidene av skaren, men primært i kantkorn under skare.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium E, SE, S

Snow Profile

1 cm F-4F DF/SH 2 mm D, 16 cm 4F/4F- RG 2 mm D, 8 cm 1F+ RG 2 mm D, 1.5 cm I IF, 6 cm P MF D, 1.5 cm 4F-1F FCxr 2 mm D, 1 cm I MFcr, 2 cm F FC 2 mm D, 20 cm P-K MF D, 3 cm F-4F FC 2 mm D, 4 cm K MF D, 2 cm I IF, 44 cm K MF, 10 cm K-I MF -5.6 °C @ 0 cm, -5.5 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3.7 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 50 cm, -3.1 °C @ 70 cm, -2.3 °C @ 90 cm, -1.7 °C @ 120 cm 1 tests connected to snow profile Gravepunkt forsøkt etablert i nordvendt terreng i høyfjellet, med både tynt snødekke og fersk(ere) fokksnø. 120 cm ble det tynneste jeg fant på denne høyden. Separat gravepunkt på samme høyde, men i sørvendt terreng, se egen registrering.

ObsID: 271080

Salten / FAUSKE

Snow

03.05.2021 kl. 11:17

963 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps

Snow Cover

Snødekke på omkringliggende fjell. Observert fra Kvalhornet,

ObsID: 271069

Salten / BODØ

Snow

02.05.2021 kl. 15:49

625 masl

Politiops (Unknown)

Avalanche Observation

2. May 15:49 Avalanche release at 889 masl

ObsID: 270969

Salten / BODØ

Snow

02.05.2021 kl. 15:13

987 masl

André@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  André@obskorps

Incident

Muling kneskade i møte med sluff Snow Other Backcountry skiing

Avalanche Observation

2. May 15:13 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered N-facing Poor bonding between layers in wind deposited snow 10 cm high and 10 m wide fracture In gully or concave form Raketten Skuff eller flakskred. Løsnet med skicutt ca 10m.

ObsID: 270960

Salten / BODØ

Snow

02.05.2021 kl. 15:00

986 masl

Hilmo (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hilmo
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hilmo

Incident

Utløst av skikjører. Svært lite vindpåvirket nysnø, dårlig bundet til skarelag. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

2. May 15:47 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered SE-facing Avalanche release at 984 masl and ended at 834 masl Poor bonding between crust and overlying snow 10 cm high and 40 m wide fracture Steep slope

ObsID: 270998

Salten / FAUSKE

Snow

02.05.2021 kl. 07:51

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Valnesfjord nå. Flere cm med nysnø også ved havnivå.

Weather

Danger Sign

Quick temperature change Særlig aktuelt der solen titter frem og tar tak.

Large snowfall Bare 10 cm ved havnivå i løpet av natten, antagelig mer i fjellet.

ObsID: 270892

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.