Avalanche forecast for Salten Monday 2021-05-03

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Breeze from northwest.
-15 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from east.
-17 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

03.05.2021 kl. 12:48

933 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  De to lagene som går i brudd samtidig. Det øverste bruddet går primært i sprøhagl PPgp, det nederste i begynnende kantkorn RGxf.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Begynnende kantkorn, RGxf.

Snow Profile

Rask spadeprøve i fokksnøen i sørhelning nær toppen av Kvalhornet, ca 950 moh. Bryter i nedføyket sprøhagl og begynnende kantkorn *over* skarelag ved moderat belastning. Q2.

ObsID: 271087

Salten / BODØ

Snow

03.05.2021 kl. 12:24

946 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Gravepunkt, i N-vendt side på 950 m.o.h., nær toppen av Kvalhornet.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Kantkorn på begge sider av skarelag. Bruddet ved ECT følger primært i kantkorn under skaren, som er mer fasettert og utviklet enn kantkorn over skaren.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Kantkorn under skarelag som går i brudd på ECT.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Kantkorn dypere i profilen.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Bruddflaten etter ECT. Bruddet følger primært kantkorn under skare også stedvis i kantkorn over det samme skarelaget.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Spadetest. Brudd i kantkorn under skare etter moderat press, STM.
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 11 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Ikke observert annen skredaktivitet enn slike små (str 1) løssnøskred i SØ- og Ø-vendte heng. Disse kan være fra i går. Også noen beskjedne skavlbrudd her og der.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Snødekke på rundt 600 m.o.h., rundt grensen mellom tørr snø og smeltefrys-dekke. Kistrandryggen i bakgrunnen.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Myk fokksnø ned fra Kvalhornet.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Begynnende lenker med fasetterte krystaller under skaren også under tregrensen, der snødekket er (svært) tynt.
Image Of Snow Cover
Image 11 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Snødekke, Eitråskartind.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mange lagdelinger i snøen nå, og store variasjoner i snøen mellom høyder, sol/skygge, natt/dag, lo/le. Kantkorn finnes i flere høyder og himmelretninger men er på denne turen ikke observert i kombinasjon med et spesielt ugunstig overliggende flak. Testene (i henholdsvis N- og S-vendte sider) viser grei stabilitet og ingen forplantning. Samtidig er det kaldt i høyfjellet -- kantkorn har gode kår og fokksnøen kan trenge litt mer tid på å stabilisere seg. En kald bris i høyfjellet bidrar til å dempe effekten fra solen og faren for våte skred over 600 m.o.h. Fokksnø avtar som skredproblem. Kantkorn har en god natt i vente, med forventet kulde og klarvær. Forecast correct

Tests

ECTN22@36cmQ2 Good Bruddflaten går gjennom kantkornlagene på begge sidene av skaren, men primært i kantkorn under skare.

Weather

No precipitation -6.3 °C 2 m/s from SE ↖ 40% clouds Delvis skyet. Kaldt vinddrag i høyden, men glimtvis godt og varmt når solen dukker frem i kombinasjon med le.

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Myk og tørr fokksnø over ca. 600 m.o.h., stedvis hard is/skare. Under 600 m.o.h. et aktivt smeltefrys-dekke som varierer gjennom døgnet. Hardt på morgenen, mykt og fuktig+ midt på dagen. Smeltefrys-såle på alle høyder. Relativt lite snø tilgjengelig for vindtransport.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium E, SE, S

Snow Profile

1 cm F-4F DF/SH 2 mm D, 16 cm 4F/4F- RG 2 mm D, 8 cm 1F+ RG 2 mm D, 1.5 cm I IF, 6 cm P MF D, 1.5 cm 4F-1F FCxr 2 mm D, 1 cm I MFcr, 2 cm F FC 2 mm D, 20 cm P-K MF D, 3 cm F-4F FC 2 mm D, 4 cm K MF D, 2 cm I IF, 44 cm K MF, 10 cm K-I MF -5.6 °C @ 0 cm, -5.5 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3.7 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 50 cm, -3.1 °C @ 70 cm, -2.3 °C @ 90 cm, -1.7 °C @ 120 cm 1 tests connected to snow profile Gravepunkt forsøkt etablert i nordvendt terreng i høyfjellet, med både tynt snødekke og fersk(ere) fokksnø. 120 cm ble det tynneste jeg fant på denne høyden. Separat gravepunkt på samme høyde, men i sørvendt terreng, se egen registrering.

ObsID: 271080

Salten / FAUSKE

Snow

03.05.2021 kl. 11:17

963 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps

Snow Cover

Snødekke på omkringliggende fjell. Observert fra Kvalhornet,

ObsID: 271069

Salten / BODØ

Snow

02.05.2021 kl. 15:49

625 masl

Politiops (Unknown)

Avalanche Observation

2. May 15:49 Avalanche release at 889 masl

ObsID: 270969

Salten / BODØ

Snow

02.05.2021 kl. 15:13

987 masl

André@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  André@obskorps

Avalanche Observation

2. May 15:13 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered N-facing Poor bonding between layers in wind deposited snow 10 cm high and 10 m wide fracture In gully or concave form Raketten Skuff eller flakskred. Løsnet med skicutt ca 10m.

Incident

Muling kneskade i møte med sluff Snow Other Backcountry skiing

ObsID: 270960

Salten / BODØ

Snow

02.05.2021 kl. 15:00

986 masl

Hilmo (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hilmo
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hilmo

Avalanche Observation

2. May 15:47 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered SE-facing Avalanche release at 984 masl and ended at 834 masl Poor bonding between crust and overlying snow 10 cm high and 40 m wide fracture Steep slope

Incident

Utløst av skikjører. Svært lite vindpåvirket nysnø, dårlig bundet til skarelag. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 270998

Salten / FAUSKE

Snow

02.05.2021 kl. 07:51

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Valnesfjord nå. Flere cm med nysnø også ved havnivå.

Weather

Danger Sign

Quick temperature change Særlig aktuelt der solen titter frem og tar tak.

Large snowfall Bare 10 cm ved havnivå i løpet av natten, antagelig mer i fjellet.

ObsID: 270892

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.