Avalanche forecast for Salten Thursday 2021-04-15

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released avalanches can occur where the snow is wet. A persistent weak layer is also present in the snowpack.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from west., change to moderate gale from the southwest during the evening.
-8 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
6 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southwest., change to fresh breeze from the southwest during the afternoon.
-4 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

15.04.2021 kl. 16:15

318 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no Økning i temperaturer og regn. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no og værmelding. .

Weather

No precipitation 0 °C -Fauske (100moh) kl 07:24

ObsID: 267680

Salten / FAUSKE

Snow

13.04.2021 kl. 11:10

698 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Blåfjellet til høyre i bildet. Eiteråskartind helt til venstre.

Avalanche Activity

13. Apr. During the day Loose wet avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. E Flere løssnøskred i østsiden av Blåfjellet ned mot Olånsådalen, sannsynligvis løsnet ila siste døgnet pga solpåvirkning. Flere liknende skred i fjellene omkring i ø,sø og s retning.

ObsID: 267351

Salten / FAUSKE

Snow

13.04.2021 kl. 11:07

546 masl

idab@svv (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  idab@svv
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabile vår forholdene. Det ventes noe nederbørd og vind, finns en del tilgjengelig snø for transport. Faren øker der vinden legger ifra seg snø. Forecast correct Stemmer godt med de jeg observert idag.

Weather

No precipitation 1.6 °C 0 m/s 10% clouds

Avalanche Activity

13. Apr. During the day No avalanche activity

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Snøen blir fuktigere utøver dagen når sola ligger på. Typisk vår snø, noe tørr snø i høyden som blir påvirket underdagen når sola står på og fryser på natten.

Tests

LBT@60cmQ2 Middels til stor kraft. Brudd ved noe hagel i fokksnøen, dårlig binding i fokksnøen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl

Snow Profile

2 cm F PP 1 mm M, 3 cm 1F MFcr 1 mm M, 17 cm 4F RG 1 mm D, 26 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm P MFcr 1 mm D, 30 cm P MF 1 mm D, 10 cm K MFcr/PPco M, 5 cm I MFcr 1 mm M -1.8 °C @ 0 cm, -3.3 °C @ 10 cm, -3.7 °C @ 20 cm, -2.8 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1.7 °C @ 50 cm, -1.3 °C @ 60 cm, -1 °C @ 70 cm, -0.8 °C @ 80 cm, -0.7 °C @ 90 cm

ObsID: 267281

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

13.04.2021 kl. 07:24

318 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no og værmelding. .

Weather

No precipitation 0 °C -Fauske (100moh) kl 07:24

ObsID: 267228

Salten / Eiteråga

Snow

12.04.2021 kl. 14:34

552 masl

Steinar (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Steinar
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Steinar
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Steinar

Avalanche Activity

12. Apr. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Easy to trigger Specific steep slopes Flere naturlig utløste skred i heng og under skavler. Ett mindre skred utløst av skikjører. Solpåvirket, våt, tyngre snø også i høyden.

ObsID: 267192

Salten / FAUSKE

Snow

12.04.2021 kl. 14:03

960 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Gravepunkt, 960 m.o.h., nær toppen av Kistrandtind.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Innsynking på høyfjellet.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Innsynking ved tregrensen.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Brudd i avrundede kantkorn.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Kvalhornet sett fra Kistrandryggen.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Stedvis mye vindtransportert snø.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Utsikt mot V. Kistrandtind og Mjønestindan i forgrunnen.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Utsikt mot N.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Gravepunk, 960 m.o.h.

Danger Sign

Whumpf sound Ett drønn, 775 m.o.h., se egen registrering.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkorn under skare er tilbake som uttalt skredproblem. Krystallene også ved 1000 m.o.h. er riktignok avrundede, men laget kan påvirkes der det overliggende flaket er mykt og/eller tynt. Skavler og store ansamlinger med fokksnø særlig i SØ-helninger, men fokksnøen i seg selv virker relativt stabil. Solen tar tidvis godt i bratte og solvendte heng og kan gi våte skred. Store temperaturforskjeller i ulike høyder. Mildværet vil bryte ned svake lag der dette er gjeldende, men i høyfjellet og i sider som ikke eksponeres for solstråling vil svake lag kunne vedvare. Mildt vær gjør at skredproblemene avtar og vi er tilbake på FG2.

Weather

No precipitation -6.3 °C 4 m/s from SW ↗ 40% clouds Enkelte byger på formiddagen, etterhvert bare delvis skyer og en god del sol. Store variasjoner i temperatur, se registreringer.

Snow Cover

Fuktige (M) og myke flak til godt over tregrensen, derfra fastere og tørre flak (D). Innsynking med ski hele veien fra havnivå til 1000 m.o.h., rundt 10 cm i skogen og knappe 5 cm på høyfjellet. Skavler og store dyner med et par dager gammel vindtransportert snø i SØ-helninger.

Tests

ECTP7@10cmQ1 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl

Snow Profile

1 cm F PPgp/PP 3 mm D, 6 cm 1F-P RG 1 mm D, 2 cm K MFcr, 2 cm F-4F FCxr 1 mm D Vanskelig å avgjøre om det er fasetterte avrundede partikler (RGxf) eller avrundede fasetterte partikler (FCxr). , 4 cm I MF, 15 cm P RG 1 mm D, 15 cm K MF Hardt lag videre ned. Snødekket totalt 100 cm på gravepunkt. -4.8 °C @ 0 cm, -4.6 °C @ 10 cm, -4.4 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm 1 tests connected to snow profile Snødekket 100 cm på gravepunkt. Valgte punkt med tynt snødekke og tynt overliggende fokksnø for å se etter kantkorn under skare. Nederste halvdel hard/isete og ble ikke gravd frem.

ObsID: 267171

Salten / BODØ

Snow

12.04.2021 kl. 13:34

961 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Utsikt mot nord.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Utsikt mot vest, Kistrandtind og Mjønestindan i forgrunnen.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Utsikt mot øst. Eitråskartind og Kvalhornet.

Snow Cover

ObsID: 267155

Salten / FAUSKE

Snow

12.04.2021 kl. 12:58

774 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Torbjorn@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  RGxr under skare. Flak med fokksnø oppå.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 267140

Salten / BODØ

Snow

12.04.2021 kl. 12:27

911 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Bilde tatt fra Yttertind mot nord. Fra venstre: Heggmotind, Storvikfjellet, Ånsvikfjellet, Småtindan, Breiviktind.

Weather

No precipitation -3 °C 3 m/s from NE ↙ 30% clouds Delvis skyer som ligger på ca 1000moh. Solen varmer og flere små solskred kan ses i fjellsidene mot sør.

ObsID: 267137

Salten / FAUSKE

Snow

12.04.2021 kl. 11:53

364 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Gårsdagens skred i IS1, Kistrandryggen. Større enn antatt, mulig størrelse 2.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Våte skred i bratt solvendt terreng.
ObsID: 267123

Salten / FAUSKE

Snow

12.04.2021 kl. 11:13

317 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Gravepunkt, drøye 300 m.o.h. på Kistrandryggen.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Her går bruddet under ECT.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Bruddflaten etter ECT (til høyre). Overliggende flak deler seg når det løftes vekk langs et lag med sprøhagl (til venstre).

Avalanche Danger Assessment

Se egen oppsummerende observasjon.

Tests

ECTP5@38cmQ1 Poor

Snow Profile

3 cm F PPgp 3 mm M, 12 cm F-4F/4F DF 2 mm M, 20 cm 1F DF/RG 2 mm M, 0.5 cm K MF, 3.5 cm 4F FCxr 2 mm Vanskelig å avgjøre om oppbyggende (RGfc) eller nedbrutt (FCxr)., 11 cm K MF, 15 cm 1F MF M, 20 cm 4F MF M-W, 35 cm 1F MF M-W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0.2 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm 1 tests connected to snow profile Gravepunkt omtrent på høyde med flakskred som løsnet i går i IS1. Gravepunkt noen hundre meter lenger øst.

ObsID: 267119

Salten / BODØ

Snow

12.04.2021 kl. 11:04

281 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  LeneP@forsvaret

Weather

No precipitation 7 °C 0 m/s 60% clouds Ila siste 30 min har skydekket brutt opp og sola varmer godt.

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Noen vindskavler etter siste dagers vind i fjellet kan ses på bilder. Skavlene vender mot sø.

ObsID: 267113

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

12.04.2021 kl. 10:40

318 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no og værmelding. .

Weather

No precipitation 3 °C -Fauske (100moh) kl 10:17

ObsID: 267106

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

12.04.2021 kl. 10:17

318 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no og værmelding. .

Weather

Snow 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

ObsID: 267100

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.