Avalanche forecast for Salten Thursday 2021-04-08

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs. Be aware of wet avalanches in steep sun exposed slopes.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest., change to breeze from the west during the evening.
-9 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to breeze from the southeast during the evening.
-13 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

08.04.2021 kl. 13:20

795 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Lille blokktest oppunder Innertind. Første brudd går i begynnende kantkort (RGxf, eventuelt FCxr) under skare. Eldre fokksnø virker nokså stabil her. Merk pågående skredaktivitet i bakgrunnen, små (størrelse 1) tørre løssnøskred og nysnøflak.
ObsID: 266318

Salten / FAUSKE

Snow

08.04.2021 kl. 12:53

745 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Gravepunkt etter gjennomført ECT, Innertind. Se eget gravepunkt på 800 m.o.h., hvor LBT ga tilsvarende svar.
Image Of Weather
Image 2 of 10 Of:  Weather Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Bygevær.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  I den nedre del av pakken er det mulig å finne spor av gamle begerkrystaller (DH), men disse er betydelig avrundet og binder nå godt.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Noe fuktig snødekke på ca. 600 m.o.h., hvor solen tar tak.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Tørt snødekke, ca. 800 m.o.h.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Fuktig snødekke i lavlandet.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Brudd går i lag med avrundede krystaller med antatt begynnende fasetter (RGxf).
Image Of Avalanche Activity
Image 8 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Små tørre løssnøskred.
Image Of Avalanche Activity
Image 9 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Små tørre flakskred.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Ubunden tørr snø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stort snøfall siste døgn, og det går flere små naturlig utløste tørre skred i de bratteste hengene. Solen vil også kunne ta godt i sør- og sørvestvendte heng og gi små naturlig utløste våte skred. Får brudd i svake lag under skarelag i stabilitetstester på 600-800 m.o.h., men disse virker ikke spesielt potente. Ustabil fokksnø ikke observert. Snøfokk observert på toppene, 800-1000 m.o.h. Mye snø tilgjengelig for vindtransport fra ca. 600 m.o.h., og det kan raskt bygge seg opp et nytt fokksnøproblem i lesidene i høyden. Lenger ned er snøen fuktig (eller allerede MF) og mindre tilgjengelig for transport.

Weather

-6.3 °C 4 m/s from W → 60% clouds Snøbyger og perioder med sol. Stort sett rolige vindforhold, men tidvise kast fra vest. Begynnende moderat snøfokk på toppene midt på dagen. Store variasjoner i temperaturen gjennom dagen.

Tests

ECTN28@58cmQ2 Good

ECTN13@34cmQ2 Medium

Avalanche Activity

8. Apr. 0-6 Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release SE, S. Above 800 masl Observerte flere små (størrelse 1) tørre skred i det bratteste henget oppunder toppen av Innertind.

Snow Profile

10 cm F PP 3 mm D, 20 cm F/1F DF 2 mm D, 2 cm K MF, 8 cm 4F-1F RGxf 2 mm D, 5 cm I MFpc, 3 cm 1F MF, 9 cm P MF 2 mm, 3 cm F-4F RGxf 2 mm D, 8 cm K MF, 2 cm 4F MF D, 26 cm P-K MFpc/DHxr 4 mm, 4 cm 1F MF/DHxr 4 mm -6 °C @ 0 cm, -2.4 °C @ 10 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -3.2 °C @ 30 cm, -2.8 °C @ 40 cm, -2.6 °C @ 50 cm, -2.3 °C @ 60 cm, -1.7 °C @ 80 cm, -1.3 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile Temperaturen på 10 cm dobbeltsjekket.

Snow Cover

30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mye nysnø fra havnivå og opp mot 1000 m.o.h. Rundt 30 cm. Noe fuktig (M) i toppen av dekket opp til ca. 500-550 m.o.h., tørt (D) videre opp. Begynnende og iallfall moderat snøfokk på toppene fra rundt kl. 1315.

ObsID: 266297

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

08.04.2021 kl. 12:01

318 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 266275

Salten / FAUSKE

Snow

08.04.2021 kl. 10:19

237 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps

Snow Cover

Godt med tørr nysnø fra havnivå og opp gjennom skogen. Bygevær.

ObsID: 266230

Salten / FAUSKE

Snow

07.04.2021 kl. 14:04

388 masl

Emil Bakken (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Emil Bakken Comment:  Skytende sprekk på 10 meter + drønn i 30 graders sørlig helning. Fokket mye så sprekken tettet seg fort
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Emil Bakken
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  Emil Bakken
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Emil Bakken

Weather

Snow

Tests

ECTP30@25cmQ2 Medium

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 266111

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

07.04.2021 kl. 08:33

318 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 266024

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

06.04.2021 kl. 12:37

318 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Large snowfall

ObsID: 265873

Salten / FAUSKE

Snow

06.04.2021 kl. 10:47

516 masl

idab@svv (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  idab@svv Comment:  Tattmot øst (sørøst)
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  idab@svv Comment:  På ca. 350 moh begynner de å strikke noe rundt skiene, bryter på ca. 3 cm der det er noe nedføket nysnø (som har delvis blitt rundet)
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabilt. Fokksnøen vil stabilisere seg med tiden. Samtidig som de er meldt noen nederbørd i dagene som kommer samt at vinden står på, gir noe pålagring og kan gi ny snø for vindtransport men tror ikke skredfaren vil øke noe særlig på grunn av det. Forecast too high Fikk ikke mulighet å søke etter vedvarende svagt lag på grunn av vær. Skredproblem fokksnø stemmer godt overens med de jeg observert, men opplever at varslet faregrad 3 er noe høy.

Notes

Ved rask stabilitet test så bryter de under skarelag på hagel. Skaret er ganske hard å kreves noe kraft for å ta seg igjennom de.

Weather

No precipitation 0.4 °C 10 m/s from NW ↘ 90% clouds Mye vind, nesten så at solen kommer igjennom skyene. Noe lett regn ved start tur og avslutt tur.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 400 masl Det er også mulig å finne noe nysnøe kristaller i fokksnøen men ikke noe lag.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø har lagt seg i områder der vinden tar noe mindre. Noe flak danning i områder der fokksnøen har lagt seg.

Avalanche Activity

6. Apr. During the day No avalanche activity Delvis dårlig sikt

Snow Profile

7 cm 4F RG/PP 1 mm D, 7 cm K MFcr 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm D, 60 cm 1F MF 2 mm M -0.8 °C @ 0 cm, -0.7 °C @ 10 cm, -0.6 °C @ 20 cm, -0.2 °C @ 30 cm, -0.2 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm I topp laget med rg er det mulig å finne nysnø kristaller en bit under overflaten men ikke mulig å finne igjen et lag med nedføket nysnø.

Snow Cover

115 cm in total Moderate snow drift Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Ved ca 250 moh overgår snøen fra å hva fuktig til å bli mer torr..

ObsID: 265855

Salten / FAUSKE

Snow

06.04.2021 kl. 09:52

535 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  kjus@nortind Comment:  Testheng.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  kjus@nortind
Image Of Danger Sign
Image 3 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  kjus@nortind Comment:  Vindtransport i fjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 8 Of:  Avalanche Observation Copyright:  kjus@nortind
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 8 Of:  Avalanche Observation Copyright:  kjus@nortind
Image Of Tests
Image 6 of 8 Of:  Tests Copyright:  kjus@nortind Comment:  SØ helling ca 20 grader bratt.
Image Of Tests
Image 7 of 8 Of:  Tests Copyright:  kjus@nortind
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Very easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW above 500 masl Det flyttes mye snø i fjellet over 500 meter. Mange heng vil få pålagring.

Avalanche Observation

6. Apr 09:03 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered SE-facing Avalanche release at 544 masl and ended at 544 masl Buried weak layer of new snow 15 cm high and 75 m wide fracture Steep slope Dette var et testheng og er kjent som et le-heng med sannsynlighet for skred. Bekreftet dagens forhold i fjellet. Lett å løse ut skred i fersk fokksnø. Mulig størrelsen kan klassifisere som str 2.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Jeg antar at problemet med vedvarende svake lag er lite tilstede generelt, men vi mangler observasjoner innland og høyt. Det preserende problemet akkurat nå er fokksnø. Mye vind i fjellet kommende døgn vil skape fare for ustabile fokksnølag i le-heng. Forecast correct Vedvarende svake lag problematikken kan skape usikkerhet. Det må kanskje settes inn et tiltak for å verifisere dette?

Weather

No precipitation -0.1 °C 15 m/s from N ↓ 90% clouds Rolige værforhold under 300 meter. Mildt og fuktig snø. Over 400 blåser det mer, fortsatt kram snø. Over 500 meter er det kraftig vind. Snøen er relativt tørr. Mildt. I vindkastene er det vanskelig å stå oppreist.

Tests

ECTPV@20cmQ1 Poor Testen bekrefter forholdene som ble avdekket i testhenget i omtrent samme område. Nedføyket nysnølag. Dårlig binding.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det blåser kraftig over 500 meter. Vind fra nordlig retning. Det ligger ca 10 cm snø tilgjengelig for transport. Muligens noe mer over 600 meter.

Avalanche Activity

6. Apr. During the day Svært begrenset sikt i fjellet åpner ikke opp for slik informasjon. Nevnte testheng regner jeg ikke med.

Snow Profile

20 cm 4F- RG D-M, 3 cm F DF D, 15 cm P MF D -1 °C @ 0 cm, -1.1 °C @ 10 cm, -1.1 °C @ 20 cm, -0.7 °C @ 30 cm, -0.6 °C @ 40 cm Gravepunkt på ca 550/600 meter i SØ helling ca 20 grader bratt.

Snow Cover

Moderate snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Den løse nysnøen ligger på et solid smeltelag. Ca 10 cm ny snø som er fuktig/kram opp til 400 meter. Kram/tørr over dette. Stort sett jevnt fordelt i fjellet.

ObsID: 265854

Salten / FAUSKE

Snow

05.04.2021 kl. 15:13

6 masl

Jannicke@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Jannicke@obskorps Comment:  Mot Mjønestindene og Kistrandryggen fra Valnesfjord kirke

Snow Cover

Snow line at 0 masl Moist Bygevær i dag. Nedbør som snø på havnivå

ObsID: 265689

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

05.04.2021 kl. 14:45

318 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

Danger Sign

Large snowfall

Much water in the snow regn på snø

ObsID: 265686

Salten / SØRFOLD

Snow

05.04.2021 kl. 13:23

1041 masl

Sølve@Nordland_fk (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sølve@Nordland_fk

Avalanche Activity

5. Apr. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release SE Bruddkant ca. 1050 moh. Usikker tidspunkt, men bruddkant ser fersk ut. Ser ikke avsetninger.

ObsID: 265669

Salten / HAMARØY

Snow

05.04.2021 kl. 12:48

933 masl

Schoning (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Schoning

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 265707

Salten / BODØ

Snow

05.04.2021 kl. 12:46

15 masl

idab@svv (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  idab@svv

Weather

No precipitation 1 °C 3 m/s from SE ↖ 40% clouds

Snow Cover

5 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Moist

ObsID: 265647

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.