Avalanche forecast for Salten Saturday 2021-03-06

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Unstable conditions due to wind slabs in lee areas. Persistent weak layers may also be triggered where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from northwest., change to fresh breeze from the southwest during the afternoon.
-13 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
15 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from northwest.
-14 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

06.03.2021 kl. 13:44

348 masl

Jannicke@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Jannicke@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Jannicke@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Large snowfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tørr snø. Innsynking ca 35 cm på ski

Weather

Snow 100% clouds Bygevær. Fra stille og grei sikt i det ene øyeblikket, til tett snødrev og ca 15m/s vind

Snow Cover

20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Dry

Avalanche Activity

6. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

1 cm F DF D, 9 cm F PP D, 30 cm 4F DF D, 22 cm 4F RG D, 20 cm P MFcr D, 20 cm 4F MF 3 mm M, 38 cm F M -0.1 °C @ 0 cm, -3.3 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -1.7 °C @ 30 cm, -1.7 °C @ 40 cm, -1.2 °C @ 50 cm, -0.8 °C @ 60 cm

ObsID: 259615

Salten / FAUSKE

Snow

06.03.2021 kl. 12:51

42 masl

FAA@Forsvaret (***)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  FAA@Forsvaret

Weather

Snow -5 °C 6 m/s from NW ↘ 100% clouds

Notes

En god del vind fra Nord-Nordvest, ca 5-8ms. Tidvis dårlig sikt langs rv80

ObsID: 259578

Salten / BODØ

Snow

06.03.2021 kl. 09:24

1044 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Mjønestindan sett fra sør, midtitind midt i bildet.

Weather

Snow -4 °C 12 m/s from W → 75% clouds Værrapport fra 150moh i Skjerstadfjorden: Bygevær. Tildels tette snøbyger. Vind har dreiet fra NV til V ila siste 30 min, 12-14 m/s, -4 grader. Nysnø helt ned til havnivå. Tydelig snøfokk i høyden i Mjønestindan.

ObsID: 259543

Salten / FAUSKE

Snow

06.03.2021 kl. 08:59

5 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Utsikt retning Mjønestindan fra Valnesfjord. Vinden flytter på mye snø nå, også ved havnivå.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps

Snow Cover

ObsID: 259534

Salten / SALTDAL

Snow

05.03.2021 kl. 14:26

771 masl

Gaute (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Gaute

Tests

ECTN25@30cmQ3 Good Sjikt i nysnø

ObsID: 259457

Salten / FAUSKE

Snow

05.03.2021 kl. 14:00

328 masl

FAA@Forsvaret (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  FAA@Forsvaret
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  FAA@Forsvaret

Weather

Snow -2 °C 2 m/s from NW ↘ 100% clouds

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ligger ca 40cm tørr nysnø over en tykk homogen såle. Har testet flere testheng uten utglidning. Forecast correct Snøen er stabil lokalt i dette henget.

Notes

Kommet nye 15-20cm tørr nysnø siste 24t. -2grader

ObsID: 259485

Salten / FAUSKE

Snow

04.03.2021 kl. 13:09

357 masl

FAA@Forsvaret (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  FAA@Forsvaret Comment:  Bildet tatt i retning SØRVEST
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  FAA@Forsvaret Comment:  Bildet tatt opp mot Nordre nattmålstua retning NORVEST
Image Of Notes
Image 3 of 4 Of:  Notes Copyright:  FAA@Forsvaret
Image Of Notes
Image 4 of 4 Of:  Notes Copyright:  FAA@Forsvaret

Weather

Snow -1 °C 30% clouds Tidvis snøbyger inn fra VEST.Ingen vind i skogen. Lett vind fra NORVEST over skoggrensa, ca 4ms

Snow Cover

10 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 30 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Delvis til helt avblåst over skoggrensa. Steiner stikker fram

Notes

Turrapport fra Nordre Nattmålstuva Kommet ca 15cm nysnø, som ligger oppå en kompakt såle. Det er lite snø i området for tiden og være, men veldig fin puddesnø i skogen Hørte noen drønn på tur opp over myrene, men ikke noe på utsatte steder. Over tregrensa var det delvis til helt avblåst, og steiner stikker frem.

ObsID: 259224

Salten / FAUSKE

Snow

04.03.2021 kl. 11:24

780 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Gravepunkt, ca 800 moh. Toppen av Kvalhornet i bakgrunnen.
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Tette byger og dårlig sikt det meste av turen.
Image Of Weather
Image 3 of 8 Of:  Weather Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Snø- og haglbyger under stabilitetstestene.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Finner igjen gamle vedvarende svake lag i snøen på 800 m.o.h., men begerkrystallene er avrundede (DHxr) og tenderer mot fuktig (M).
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Løse begerkrystaller (DHxr), nær ved å kunne formes til snøball.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -6.5 °C 5 m/s from N ↓ 100% clouds Tette snø- og haglbyger først på dagen, dårlig sikt i høyden. Solen tittet selvfølgelig frem da observatør var tilbake ved bilen.

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Løs og tørr (D) nysnø oppå såle med våtere snø (M-S) opp til ca. 400 moh. Derfra mer ujevnt fordelt nysnø oppå en fastere/frossen såle. På høyfjellet vekslende isskare og myke fokksnøflak.

Tests

ECTP30@70cmQ3 Medium

Avalanche Danger Assessment

Finner igjen lag med (avrundede) begerkrystaller på ca. 800 m.o.h., men lagene ligger nå under et tykt og hardt MF-lag og kan følgelig være vanskelig å påvirke. I toppen av snødekket har myke fokksnøflak lagt seg oppå relativt glatt MF-skare, men noen større ustabilitet mellom skare og fokksnø ble ikke observert. Fant m.a.o. ikke noen spesielt uttalte skredproblem. Det er likevel nærliggende å tro at skredproblem knyttet til fersk fokksnø og vedvarende svake lag kan finnes i regionen. Varsom-varsel peker spesielt på skredproblem (vedvarende svake lag) som kan ligge høyere enn fjellene i dette området.

Snow Profile

3 cm F PP/PPgp 3 mm D, 14 cm 1F RG/DF 1 mm D, 0.5 cm I MFcr, 37.5 cm K MF D Sandwich av flere frosne MF-lag med gode bindinger. , 5 cm 4F-1F MF W, 5 cm K MF M, 15 cm F DHxr 4 mm D-M, 10 cm P MF D-M, 10 cm F DHxr 4 mm D-M -6.4 °C @ 0 cm, -4.5 °C @ 10 cm, -2.8 °C @ 20 cm, -1.3 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 259183

Salten / FAUSKE

Snow

04.03.2021 kl. 10:59

505 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Store ansamlinger av skredmasser fra sist ukes mildvær
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Enkelte steder var lyngen framme i dagen, kun dekket av nysnøen fra siste dager
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Snødekket varierer veldig. Fra kompakt såle med smeltefryst underlag med 10-15cm nysnø på toppen. Til avbåst isskare og lyng på vindutsatte partier.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Interessant å se hvordan mildværet sist uke har skapt dette. Sannsynligvis opphopning av vann i snødekket som har ført til utglidning av sørpe på mer eller relativt flatt terreng. Massene strakk seg flere hundre meter på ca 500moh rett SØ av Nattmålstuva 634moh.

Weather

Varierende vær mellom kl 1030 og 1430. Tidvis tette snøbyger og vindstille, til opphold og sol med vind fra NV mellom 4-10 m/s. Mye snøtransport i periodene med høy vindstyrke. -4 på Nattmålstuva 634moh. Under tregrensa på ca 400moh var snøen upåvirket av vinden.

Snow Cover

ObsID: 259167

Salten / FAUSKE

Snow

04.03.2021 kl. 10:55

483 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  LeneP@forsvaret

Snow Cover

ObsID: 259165

Salten / FAUSKE

Snow

04.03.2021 kl. 10:28

548 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Oversikt, sørpeskred. Tatt ovenfra og ned. Skilt med "Kvalhornet" kan skimtes bak skredmassene som bøyer ned mot venstre.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Skredmassene I utløpsområdet har frosset.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Løsneområdet, i relativt flatt terreng oppunder Søndre Nattmålstuva.

Avalanche Observation

25. Feb 10:29 (+01:00) Slush flow Naturaly released Avalanche release at 544 masl and ended at 508 masl Verken fersk eller snøskred, men et opptil ukegammelt sørpeskred. Melder likevel inn på grunn av terrengforholdene. Skredbanen sammenfaller med "trygg" og slak (5-10°) normaltrasé opp mot Søndre Nattmålstuva og Kvalhornet. Flere hundre meter langt og et par hundre meter bredt.

ObsID: 259236

Salten / FAUSKE

Snow

04.03.2021 kl. 09:41

242 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Kjapp profil i skogen under Kvalhornet. Tørt (D) i toppen, meget vått (V) og stedvis sørpe (S) i bånn.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Tynt snødekke gjennom skogen.

Snow Cover

Snow Profile

ObsID: 259135

Salten / FAUSKE

Snow

03.03.2021 kl. 08:57

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Utsikt retning Mjønestindan fra Valnesfjord. Kuling fra vest og snøbyger, også ved havnivå. Utsetter obs-tur til i morgen.

Snow Cover

ObsID: 258884

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.