Avalanche forecast for Salten Saturday 2021-02-27

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Wet avalanches is expected due to rising temperatures and rain. Avoid avalanche terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest.
-7 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. friday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
20 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas.
Breeze from southwest., change to moderate gale from the southwest during renoon.
-7 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

27.02.2021 kl. 15:58

5 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Utsikt retning Mjønestindan, fra Valnesfjord. Vått.

Snow Cover

ObsID: 258231

Salten / D1807(NFK13) Nord-Salten 2020-2025

Snow

27.02.2021 kl. 13:47

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

ObsID: 258211

Salten / FAUSKE

Snow

27.02.2021 kl. 12:34

610 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Gravepunkt på 600 meter i SØ helling Søndre Nattmålstuva. Snødybde 120 cm. Grop til bakken. Våt og fuktig snø hele veien til bakken.
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  kjus@nortind Comment:  Sludd og regn på gravepunkt. Observatør startet optimistisk med de beste gore-tex klærne og ble likevel våt til skinnet i løpet av 2,5 timer i fjellet.
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  kjus@nortind Comment:  Bildet mot øst. I ve kant sees p618. Godt snødekke for ski, men sugeføre. Fortsatt relativt lite snø i fjellet (ca 50 cm i snitt).
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Sleet 0.3 °C 8 m/s from W → 100% clouds Det regner under 600 meter. På 600 tenderer det til sludd, men fortsatt iblandet mye regn. Man må nok opp mot 800-1000 meter for å møte nedbør iform av snø.

Danger Sign

Much water in the snow Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har kommet mye nedbør iform av regn de siste dagene - og det ventes fortsatt endel regn. Mildværet har gått høyt og snødekket opp til 600 meter er vått ned til bakken.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 0 masl Wet loose snow Wet Dårlig vær i fjellet begrenset obs turen. Hvor høyt man kan forvente farlig lagdeling er usikkert, men på 600 meter var det førefall til bakken. Observerte noen kantkornkrystaller ved bakken på 400 meter, men i all hovedsak avrundede krystaller.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Værutsiktene fremover betyr fortsatt mildt med regn i høyden. Sterk vind. Pga det fuktige snødekket må man antakelig veldig høyt for å få snøtransport. Under 700 meter kan man forvente våte løssnøskred i bratt terreng. Kanskje store skred. Forecast correct

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 700 masl and 200 masl Det er mye vann i snødekket, men generelt lite snø. Det er sannsynlig med våte skred da bindingene i snøen er svekket. Sørpeskred er observert de siste dagene.

Avalanche Activity

27. Feb. 18-24 (+01:00) No avalanche activity Dårlig sikt over 600 meter gir begrenset oversikt.

Snow Profile

10 cm F DF W, 10 cm 4F RG W, 5 cm P MF M, 10 cm 4F RG W, 10 cm P MF W, 30 cm P RG W, 2 cm P MFcr W Dette er ikke et gjennomfuktet skarelag (blålig), 25 cm 1F MF W, 15 cm P-K MF W, 5 cm 1F MF W 0 °C @ 0 cm, -0.3 °C @ 10 cm, -0.1 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, -0.1 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm, -0.1 °C @ 60 cm, -0.1 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 80 cm, -0.1 °C @ 90 cm, -0.1 °C @ 100 cm, -0.1 °C @ 110 cm, -0.1 °C @ 120 cm

ObsID: 258225

Salten / FAUSKE

Snow

27.02.2021 kl. 10:40

62 masl

kjus@nortind (***)

Notes

Melder inn ordinær obstur her. Fikk ikke meldt inn på vanlig måte. Går mot Kvalhornet. Prøve å komme så høyt vær og føre tillater. Jakt på svake lag (kantkorn). Hvor lavt har disse lagene overlevd mildværet??

ObsID: 258166

Salten / FAUSKE

Snow

26.02.2021 kl. 10:16

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Terreng overfor Kistrand, observert fra Valnesfjord. Mulig spor etter gårsdagens sørpeskred.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Terreng overfor Kistrand, observert fra Valnesfjord. Mulig spor etter gårsdagens sørpeskred.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Ringene indikerer hvor skredene ser ut til å ha løsnet.
ObsID: 257976

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

26.02.2021 kl. 06:22

318 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

5 Extreme Meget Stor skredfare (vurdert fra veg). flere skred i går . Uforandret skredfare neste døgn: Avventer SVV.

ObsID: 262564

Salten / D1807(NFK13) Nord-Salten 2020-2025

Snow

26.02.2021 kl. 05:09

10 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Meldt lite nedbør i dag. Økende nedbør i morgen. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 257908

Salten / FAUSKE

Snow

25.02.2021 kl. 15:06

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Utsikt retning Mjønestindan fra Valnesfjord. Indikerer endring i snødekke etter dager med mildvær og regn når sammenholdt med tilsvarende bilde 23. februar.

Snow Cover

ObsID: 257878

Salten / FAUSKE

Snow

25.02.2021 kl. 09:20

masl

Krille (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Krille

Avalanche Observation

25. Feb 09:20 (+01:00) Slush flow Naturaly released https://www.an.no/bil-tatt-av-skred-pa-riksvei-80/s/5-4-1373256

Incident

Snow People killed Road https://www.an.no/bil-tatt-av-skred-pa-riksvei-80/s/5-4-1373256

ObsID: 257819

Salten / BODØ

Snow

24.02.2021 kl. 23:10

89 masl

Torgny (Unknown)

Avalanche Observation

24. Feb 23:10 (+01:00) Unknown Unknown Naturaly released N-facing Avalanche release at 128 masl and ended at 128 masl Slab Lydobservasjon, observasjonspunkt Heggmoen ved kraftstasjonen. Ukjent størrelse, mørkt og lang avstand men utvilsomt snøskred, antatt naturlig utløst.

Weather

Rain 3 °C 0 m/s Mye regn. Mørkt

Snow Cover

Ukjent, antatt skavler i nordheng etter SØ vind i det siste.

ObsID: 257722

Salten / FAUSKE

Snow

24.02.2021 kl. 13:05

357 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Antatt naturlig utløst. Fersk.

Avalanche Activity

24. Feb. During the day (+01:00) Wet slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Antatt naturlig utløst skred under tregrensen.

ObsID: 257640

Salten / FAUSKE

Snow

24.02.2021 kl. 11:25

329 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 8 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Lang og markant bruddkant, ca. 140 cm på det høyeste.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 8 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Brudd hovedsakelig i kantkorn/begerkrystaller over skare, men også delvis i begerkrystaller under skare/ved bakken.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 8 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Flakskred i skogen.
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 8 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Flere svake lag kommer til syne i bruddkanten.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Store furete begerkrystaller (DHla) fra vedvarende svakt lag over skare. Sprenger skalaen i regobs (over 10 mm). Fotografert på 3 mm grid.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Kantkorn/begerkrystaller fra bruddflaten.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mye fuktig/våt løssnø opp til tregrensen, derfra mer ujevnt fordelt. Avblåste partier i høyden.
Image Of Avalanche Observation
Image 8 of 8 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Fjernutløst skred. Sprekk skyter fra skiløper til henget og utløser 102 meter bredt skred.

Avalanche Observation

24. Feb 11:28 (+01:00) Wet slab avalanche 3 - Large Remotely triggered NW-facing Avalanche release at 342 masl and ended at 331 masl Buried weak layer of faceted snow above a crust 140 cm high and 102 m wide fracture Forest Prøvde å fjernutløse på ca. 30 meters avstand, og lyktes. Fanget på film. Bruddkant målt med GPS til 102 meter. Lengde (løsne + utløp) 30+ meter. Opptil 35-38° på det bratteste i løsneområdet. NNV-vendt. Løsnet hovedsakelig i lag med kantkorn/begerkrystaller over skare, men også delvis i begerkrystaller under skare/ved bakken. Vurdert til stort (størrelse 3) tross kort skredbane. Anslagsvis 3000 m3, og utløpet går inn i terreng som er betydelig slakere enn 30 grader.

Weather

Sleet 2.9 °C 0 m/s 100% clouds Lavt skydekke. Vekslende mellom snø, sludd og regn.

Danger Sign

Quick temperature change

Recent cracks

Whumpf sound

Recent avalanches

Snow Cover

No snowdrift 7 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wet loose snow Moist Fuktig (M) løssnø på starten av turen. Nærmere vått (W) på tampen av turen. Jevnt mye snø opp til tregrensen, derfra har vinden fordelt snøen mer ujevnt. Flere avblåste partier.

Avalanche Danger Assessment

4 High Fjernutløste et stort skred (anslagsvis 3000 m3, utløpet går inn i terreng som er betydelig slakere enn 30 grader) og observerte antatt naturlig utløste skred på denne turen. Vi ser nå en betydelig pålagring oppå allerede vedvarende svake lag. Utbredelsen begrenses noe, men til gjengjeld vil skredstørrelsen kunne bli stor, kanskje til og med svært stor. Mildvær vil kunne skape bedre bindinger og gi mer stabile forhold de neste dagene. Forecast correct

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large Skred løsner naturlig. Kan iallfall bli store.

Incident

Politiet ble rutinemessig varslet om kontrollert fjernutløst skred uten skredtatte. Snow Did not affect anything Other

Snow Profile

6 cm F PP/PPgp 2 mm M, 14 cm 1F-P RG 1 mm D, 3 cm F DF 1 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm F DF/SH 2 mm D, 10 cm 4F/ F-4F RG 1 mm D, 2 cm F DH/DHla 5 mm/10 mm D Hele laget, 2 cm K MFcr, 6 cm F DH/DHch 6 mm D 0 °C @ 0 cm, -1.9 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2.4 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 50 cm, -0.6 °C @ 60 cm Gravepunkt i bruddkant for stort, fjernutløst skred. Skredet har i hovedsak gått i kantkorn/begerkrystaller over skare, men også til dels i begerkrystaller under skare/ved bakken.

ObsID: 257613

Salten / FAUSKE

Snow

24.02.2021 kl. 11:22

337 masl

Jannicke@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jannicke@obskorps Comment:  Fjernutløst av skiløper med vilje som test
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jannicke@obskorps
ObsID: 257608

Salten / FAUSKE

Snow

24.02.2021 kl. 10:46

172 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps

Snow Cover

Nedbør som snø. Ferske 6-7 cm fuktig (M) nysnø på P-plass.

ObsID: 257591

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.