Avalanche forecast for Salten Monday 2021-02-22

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Complex conditions. Avoid avalanche terrain, especially in leeward slopes, Wind deposited snow are covering persistent weak layer. Remotely triggered avalanche are likely. Beware of danger signs like shooting cracks. and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Moderate gale from southeast.
-18 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
-16 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

22.02.2021 kl. 11:31

505 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Ca 15-20 cm ny snø. Myk bundet. Hviler på et lag med fokksnø og videre ned i dekket finnes kantkorn i ulike lag.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  kjus@nortind Comment:  Bilde mot p618 og Kvalhornet. Østryggen på p618
Image Of Weather
Image 3 of 6 Of:  Weather Copyright:  kjus@nortind Comment:  SØ flankene på N Nattmålstuva. Relativt jevnt fordelt snø. Myk bundet og lite preget av vind.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  kjus@nortind Comment:  Skytende sprekker i snødekket overalt og i alle høyder.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er mange utfordringer i fjellet nå. Ulike vindtetninger lokalt lager le-heng i mange eksposisjoner. De svake lagene av kantkorn er aktive nå. Mye drønn og skytende sprekker over store avstander. Det ventes mildere temperaturer og muligens nedbør i form av regn mot midten av uken. Det er lite sannsynlig at dette vil ødelegge de svake lagene over 300 moh. Forecast correct

Tests

ECTP21@39cmQ3 Medium Gravepunkt i 35 grader SØ helling ca 500 moh. Jeg hadde et kraftig drønn på flata under henget som gav forplantningsprekker opp i henget. Valgte å grave her for å sjekke hva bruddet gikk på. Brudd på kantkornlag over skarelag.

Weather

No precipitation -5.8 °C 3 m/s from S ↑ 80% clouds Det var lite vind i fjellet. Ikke observert snøfokk fra toppene. Lite spor i snødekket etter gårsdagens kraftige vind.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snøen i observasjonsområde ligger tilsynelatne relativt jevnt fordelt. Det kan nok ikke stemme helt for regionen generelt. Sterk vind i helga må ha flyttet mye snø inn i vestlige heng, men ny snø og annen vindretning har jevnet ut snødekket. Snødekket er myk bundet hele veien fra vei til 600 moh. Løsere i skogen, men fortsatt bundet.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Varierende vindretning i fjellet. Ny fokksnø befinner seg i østlige eksposisjoner, men det vil ligge endel fokksnø i vestlige eksposisjoner. Med de svake lagene i snødekket er forholdene utfordrende og fjernutløsing av skred er sannsynlig.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl Det har vært ulike vindretninger i fjellet selvom fremherskende vindretning siste dager har vært fra øst. I observert område lå det dyner av snø i SØ eksposisjoner.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Siste døgn har vært preget av mye vind fra øst. Tegn i observasjonsområdet kan imidlertid tyde på lite vindherjing fra øst, men snarere dyner av snø lagt igjen av SV lige vinder. Nytt snøfall kan dekke spor etter gårsdagens øst vind. Det kan bety at vi i fjellet finner fokksnø i mange himmelretninger.

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det drønner i snødekket i alle høyder fra vei og opp til observasjonshøyde ca 500 moh. Mye tegner til at det vil drønne også høyere opp. Drønn er som regel fulgt med skytende sprekker.

Snow Profile

20 cm F DF/PPgp D De øverste 20 cm av snødekket består stort sett av ny snø med noe hagl ispedd., 15 cm 4F RG 1 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm K MFcr, 12 cm F FC 5 mm D, 2 cm K MFcr Ganske porøst skarelag. En mix av Mf og FC?, 3 cm 4F FC/MF 5 mm Ser ut som en mix av FC og avrundede Mf krystaller., 5 cm P FC/MF Nederste laget mot bakken virker relativt "solid". Mye Mf. -4.3 °C @ 0 cm, -5.4 °C @ 10 cm, -4.8 °C @ 20 cm, -3.6 °C @ 30 cm, -1.8 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0.3 °C @ 60 cm Profilet er laget i snødekke som kollapset ved fjernpåvirkning. 35 grader SØ helling.

ObsID: 257244

Salten / FAUSKE

Snow

22.02.2021 kl. 11:14

449 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  kjus@nortind Comment:  SØ helling på N Nattmålstuva. Bruddkant ca 50-100 cm. 200 m bredt. Løsnet på ca 600 moh. I natt?

Avalanche Activity

22. Feb. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release SE

ObsID: 257184

Salten / FAUSKE

Snow

22.02.2021 kl. 11:03

419 masl

kjus@nortind (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 257178

Salten / Fauske / Salten

Snow

22.02.2021 kl. 10:30

291 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kjus@nortind Comment:  Fjernutløst brudd på kantkorn ved bakken.

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 257173

Salten / FAUSKE

Snow

22.02.2021 kl. 10:01

205 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  kjus@nortind
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  kjus@nortind

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Generelt mye drønn i skogen hele veien fra p-plass og hit. Brudd i kantkorn ved bakken.

ObsID: 257167

Salten / FAUSKE

Snow

21.02.2021 kl. 10:56

265 masl

Krille (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Krille

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

ObsID: 256929

Salten / FAUSKE

Snow

21.02.2021 kl. 10:04

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Godt med avblåste rabber i høyden i dette SØ-vendte terrenget.

Snow Cover

ObsID: 256916

Salten / BODØ

Snow

19.02.2021 kl. 12:16

masl

DW (**)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  DW
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  DW

Weather

28 m/s from SE ↖ 30% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det blåser godt med mye snø fortsatt tilgjengelig for transport

ObsID: 256540

Salten / FAUSKE

Snow

19.02.2021 kl. 10:05

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Snødekket er nokså ujevnt fordelt, ser ut til å være godt sintret og kan vel antas å være temmelig hardt de fleste steder.

Snow Cover

ObsID: 256494

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.