Avalanche forecast for Salten Saturday 2021-02-20

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Complex conditions. Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks. Remotely triggered avalanche are possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-16 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-15 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / BODØ

Snow

19.02.2021 kl. 12:16

masl

DW (**)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  DW
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  DW

Weather

28 m/s from SE ↖ 30% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det blåser godt med mye snø fortsatt tilgjengelig for transport

ObsID: 256540

Salten / FAUSKE

Snow

19.02.2021 kl. 10:05

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Snødekket er nokså ujevnt fordelt, ser ut til å være godt sintret og kan vel antas å være temmelig hardt de fleste steder.

Snow Cover

ObsID: 256494

Salten / FAUSKE

Snow

18.02.2021 kl. 15:31

310 masl

DW (**)

Image Of Tests
Image 1 of 5 Of:  Tests Copyright:  DW
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright:  DW Comment:  Undersida av blokka viser det svake laget som ECTP12 gikk på @65cm
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  DW Comment:  Laget bruddet gikk på
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  DW Comment:  Laget bruddet gikk på
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  DW Comment:  Rask profil. Ikke undersøkt hvert lag videre. 20cm F, 30cm 4F, 15cm 1F, 2cm P, 5cm F, 2cm P, 6cm F.

Weather

No precipitation 0 m/s

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

Tests

ECTP11@65cmQ2 Medium

Snow Profile

ObsID: 256405

Salten / FAUSKE

Snow

17.02.2021 kl. 14:28

385 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Snøprofil på tvers av skytende sprekk. Brudd i lag med nedsnødd overflaterim.

Snow Profile

15 cm P RG 1 mm D, 15 cm 4F PP 3 mm D, 2.5 cm F SH 4 mm D, 2.5 cm K MF, 7 cm F DH 6 mm D, 3 cm K MF -13.8 °C @ 0 cm, -11.9 °C @ 10 cm, -6.8 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 45 cm Profil på tvers av skytende sprekk.

ObsID: 256118

Salten / FAUSKE

Snow

17.02.2021 kl. 13:51

464 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Brudd med forplanting ved frigjøring, ECTPV@30. Glatt skare under svakt lag bestående av nedsnødd overflaterim.
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Brudd i nedsnødde overflaterim.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Skytende sprekk. Går via treet i forgrunnen og opp og langs toppen av henget bak.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Snødekket betydelig påvirket av vind, ikke minst over tregrensen. Miks av fokksnøflak og avblåste rabber.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Tydelige faretegn, drønn og skytende sprekker ved belastning av nær sagt alle flak. Svakt lag av nedføyket overflaterim er særlig potent nå. Svært lett å løse ut store skred der fersk fokksnø har lagt seg oppå. Finner også skredproblemene nedføyket nysnø og kantkorn under skare, men disse er mindre utviklet og/eller utbredt som skredproblem. Skredproblemet vil kunne vedvare med fortsatt lave temperaturer. Forecast correct

Weather

No precipitation -9.5 °C 0 m/s 20% clouds

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Vindpåvirket mange steder nå. Ferske flak har lagt seg i dette NV-vendte terrenget, både myke og harde. Over tregrensen er vindutsatt terreng mer avblåst og snøen enda mer ujevnt fordelt.

Danger Sign

Recent cracks Sprekker skyter flere titalls meter. Går ned til lag med nedsnødd/nedføyket overflaterim.

Whumpf sound Mektige drønn, forplanter seg langt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl Betydelig forplantingsevne i det svake laget, mulig å se for seg store skred.

Tests

ECTPV@14cmQ2 Poor Får brudd ved frigjøring også i nedføyket nysnø på tilnærmet samme gravepunkt.

ECTPV@30cmQ1 Poor Brudd med forplantning i overflaterim, som ligger på glatt skare (Q1), ved frigjøring.

Snow Profile

13 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm 4F PP/DF 2 mm D, 3 cm F SH 8 mm D, 4 cm K MF, 10 cm F DH 4 mm D, 5 cm K MF, 5 cm F DH 5 mm D 2 tests connected to snow profile

ObsID: 256104

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.