Avalanche forecast for Salten Wednesday 2021-02-17

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Increasing wind (gale from SE) increase the risk of natural avalanches. Fresh wind slabs might overload persistent weak layers. As a skier, you might trigger avalanches remotely.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the afternoon.
-16 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to fresh breeze from the southeast during the afternoon.
-21 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

17.02.2021 kl. 14:28

385 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Snøprofil på tvers av skytende sprekk. Brudd i lag med nedsnødd overflaterim.

Snow Profile

15 cm P RG 1 mm D, 15 cm 4F PP 3 mm D, 2.5 cm F SH 4 mm D, 2.5 cm K MF, 7 cm F DH 6 mm D, 3 cm K MF -13.8 °C @ 0 cm, -11.9 °C @ 10 cm, -6.8 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 45 cm Profil på tvers av skytende sprekk.

ObsID: 256118

Salten / FAUSKE

Snow

17.02.2021 kl. 13:51

464 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Brudd med forplanting ved frigjøring, ECTPV@30. Glatt skare under svakt lag bestående av nedsnødd overflaterim.
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Brudd i nedsnødde overflaterim.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Skytende sprekk. Går via treet i forgrunnen og opp og langs toppen av henget bak.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Snødekket betydelig påvirket av vind, ikke minst over tregrensen. Miks av fokksnøflak og avblåste rabber.

Weather

No precipitation -9.5 °C 0 m/s 20% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl Betydelig forplantingsevne i det svake laget, mulig å se for seg store skred.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Tydelige faretegn, drønn og skytende sprekker ved belastning av nær sagt alle flak. Svakt lag av nedføyket overflaterim er særlig potent nå. Svært lett å løse ut store skred der fersk fokksnø har lagt seg oppå. Finner også skredproblemene nedføyket nysnø og kantkorn under skare, men disse er mindre utviklet og/eller utbredt som skredproblem. Skredproblemet vil kunne vedvare med fortsatt lave temperaturer. Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Vindpåvirket mange steder nå. Ferske flak har lagt seg i dette NV-vendte terrenget, både myke og harde. Over tregrensen er vindutsatt terreng mer avblåst og snøen enda mer ujevnt fordelt.

Tests

ECTPV@14cmQ2 Poor Får brudd ved frigjøring også i nedføyket nysnø på tilnærmet samme gravepunkt.

ECTPV@30cmQ1 Poor Brudd med forplantning i overflaterim, som ligger på glatt skare (Q1), ved frigjøring.

Danger Sign

Recent cracks Sprekker skyter flere titalls meter. Går ned til lag med nedsnødd/nedføyket overflaterim.

Whumpf sound Mektige drønn, forplanter seg langt.

Snow Profile

13 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm 4F PP/DF 2 mm D, 3 cm F SH 8 mm D, 4 cm K MF, 10 cm F DH 4 mm D, 5 cm K MF, 5 cm F DH 5 mm D 2 tests connected to snow profile

ObsID: 256104

Salten / FAUSKE

Snow

16.02.2021 kl. 14:34

523 masl

Krille (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Krille
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Krille Comment:  Rabber tydligt avblåst mange steder

Snow Cover

Some snow drift

Danger Sign

Whumpf sound Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Tiotal mindre og litt større som tidligere meldt inn

Incident

Kjøring i <30 grader. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

16. Feb 13:59 Dry slab avalanche 1 - Small Remotely triggered 5 m wide fracture Steep slope Litet heng fjernutløst av skiløper på ca 100m.

ObsID: 255951

Salten / BODØ

Snow

16.02.2021 kl. 14:30

391 masl

DW (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  DW
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  DW

Weather

No precipitation 3 m/s from SE ↖ I denne SØ vendt fjellsida er det lite vind. Snøen ligger i fred her i skogen med lite eller ingen vindpåvirkning selv med tydelig tegn til sterk vind (>15-20m/s) i høyfjellet. Tyder på store lokale variasjoner.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye drønn i skogen. Forventet med dagens skredproblematikken. OBS: Fikk drønn flere ganger på samme sted(ene) etter flere runder opp samme spor. Tyder på flere reaktive svake lag i snøen som kan påvirkes av en skikjører med nok kraft. Stemmer også godt overens med dagens varslet skredproblematikken. Men man bør nok være obs på at det er ikke kun det øverste svake laget i snødekket som kan påvirkes og at det er også risiko for type "stepdown" skred, der et mindre skred i det øverste laget kan utløse svake lag lengere ned i snødekket og resultere i større skred. Usikker om dette stemmer også for forholdene over skogsgrensa.

Avalanche Activity

16. Feb. 18-24 Dry slab avalanche One (1). 1 - Small SE Naturlig eller muligens fjernutløst, antageligvis i går

ObsID: 255884

Salten / FAUSKE

Snow

16.02.2021 kl. 13:29

522 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Ingen spor i nærheten av skredet. Naturlig utløst.

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet

Avalanche Activity

16. Feb. 18-24 Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE

ObsID: 255952

Salten / BODØ

Snow

16.02.2021 kl. 13:00

866 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret

Weather

No precipitation -4 °C 16 m/s from SE ↖ Kraftig vind i høyden på Kvalhornet fra sø. Tydelig snøfokk på Kistrandfjellet og Mjønestindan også.

ObsID: 255901

Salten / FAUSKE

Snow

16.02.2021 kl. 12:00

445 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Se venstre for stav

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere små tørre flakskred i østlige heng. Sett fra søndre nattmålstuva.

ObsID: 255836

Salten / FAUSKE

Snow

16.02.2021 kl. 11:43

606 masl

idab@svv (***)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  idab@svv
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  idab@svv
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  idab@svv Comment:  Fra toppen søndre sett mot vest er det observert eldre skredaktivitet. Vestvendt heng. Vanskelig å se på bilden.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -3.2 °C 5 m/s from SE ↖ 1% clouds Pent vintervær. Vindstille under tregrensen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE above 300 masl Usikker på utbredelsen da jeg bare observert i sørvendt heng.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye potensial i snøen, da de ovre lagret ikke skaper noe flak er det liten sannsynlighet for større skred. Når vinden kommer er det en hel del tilgjengelig snø for transport. De ovre lagret forventes stabilisere seg, større flakdannelse og da blir de potential for propagering og større skred spesielt om de skjer ilag med pålagring. Skredfaren øker med vinden. Forecast correct Varslet faregrade er riktigt.

Snow Cover

61 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Tests

LBT@20cmQ1 Bryter svært lett, sprakk å satt seg i bakkant lår jeg tog bort snø på begge kantene, ikke skjært i bakkant uten den sprakk selv.

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

20 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm F SH 2 mm D, 40 cm P FC 2 mm D -4.6 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5.1 °C @ 20 cm, -3.2 °C @ 30 cm, -2.6 °C @ 40 cm, -2.4 °C @ 50 cm, -2.6 °C @ 60 cm

ObsID: 255846

Salten / FAUSKE

Snow

16.02.2021 kl. 11:06

418 masl

idab@svv (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  idab@svv Comment:  Tatt mot kistandryggen fra tur opp mot søndre/kvalhornet

Avalanche Activity

16. Feb. During the day Dry slab avalanche One (1). Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE. Above 400 masl I følge turfølge jeg møtte gikk det igår. Vurderes som mest sannsynlig. Observert på avstand.

ObsID: 255812

Salten / BODØ

Snow

16.02.2021 kl. 09:43

21 masl

DW (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  DW
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  DW
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  DW

Weather

No precipitation -1 °C 15 m/s from SE ↖ Opphold og fint men blåser godt.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vindtransport inn i nord/nordvest vendte sider der det er snø å flytte på. Både i høyfjellet og lavlandet.

ObsID: 255773

Salten / FAUSKE

Snow

16.02.2021 kl. 08:31

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Tørt flakskred på Kvalhornet. I eller like ved normalruten opp/ned, rundt 30° til venstre i løsneområdet. Gikk i går.
ObsID: 255755

Salten / BODØ

Snow

16.02.2021 kl. 08:15

990 masl

Jolys (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Jolys Comment:  Tatt fra nord.

Weather

No precipitation Mye vind og transport av snø i fjellet. Lange "haler" med drivsnø fra toppene.

ObsID: 255753

Salten / FAUSKE

Snow

16.02.2021 kl. 07:43

7 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Kaldt igjen, 13 kuldegrader ved havnivå.

Snow Cover

ObsID: 255748

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 15:32

615 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  LeneP@forsvaret

Avalanche Activity

15. Feb. 12-18 Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Very easy to trigger Specific steep slopes. E Fjernutløst av skiløper

ObsID: 255673

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 15:28

599 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Fjernutløsning av skred. Gikk 2 med 100m mellomrom.
ObsID: 255672

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 14:52

941 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  LeneP@forsvaret

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred på Kvalhornet utløst ila siste halvannen time.

Avalanche Activity

15. Feb. 12-18 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium Specific steep slopes. E, SE. Above 900 masl Flakskred gått i sø/ø helling rett nedenfor toppen av kvalhornet. Bruddkant startet på ca 950moh, anslagsvis 1-1.5 m bruddkant. Går inn i henget mot øst. Skredmassene har gått ca 80m ned på sø siden og ca 250m på øst siden. Dette skredet har gå ila den siste halvannen timen.

ObsID: 255666

Salten / BODØ

Snow

15.02.2021 kl. 14:34

309 masl

Bjørn-Hallvard (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen og snølag som kollapser under bena i hele området.

ObsID: 255660

Salten / Fauske / Salten

Snow

15.02.2021 kl. 13:39

595 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  150m bredt.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Lite skred.
Image Of Notes
Image 3 of 4 Of:  Notes Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Store mengder kantkorn ligger på skarelaget
Image Of Notes
Image 4 of 4 Of:  Notes Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Skredet gikk ned på skarelaget.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mange drønn i snøen, ferske sprekker og skredaktivitet. Virker som nedføyket nysnø har stabilisert seg. Kantkorn lag i dypet er fremdeles aktivt. Stabiliseringen av nedføyket nysnø vil forsette å stabilisere seg. Kantkorn problemet vil fremdeles være potent. Forecast too low Varslet faregrad på 2 i morgen er for lav. Veldig lett å løse ut i noen heng og størrelse middels vil gi faregrad 3.

Danger Sign

Recent cracks

Whumpf sound

Recent avalanches

Notes

Skredene løsnet på kantkorn lag over skare.

Avalanche Activity

15. Feb. 0-6 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Very easy to trigger E, SE, S Fjernutløst av oss på 50m avstand

ObsID: 255648

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 13:30

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Ferske løssnøskred. Små.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Tørre flaksked, ikke helt ferske.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Par dager gamle skred.

Avalanche Activity

15. Feb. During the day SE, S Flere skred på Kistrandtind observert med teleskop fra Valnesfjord. Inkluderer helt ferske løssnøskred og noe mindre ferske flakskred. Se bilder.

ObsID: 255646

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 13:03

927 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Minst 10 skred på bildet.

Avalanche Activity

15. Feb. 18-24 Dry slab avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SE. Above 500 masl

ObsID: 255642

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 12:59

843 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Christen@norskluftambulanse

Avalanche Activity

15. Feb. 18-24 Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes

ObsID: 255640

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 12:55

1054 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Midt i bildet ses flere skred

Avalanche Activity

15. Feb. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). Spontaneous release E, SE

ObsID: 255636

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 12:15

496 masl

LeneP@forsvaret (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere kraftige drønn i snødekket.

ObsID: 255625

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 08:17

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Klarvær, etter dager med snø og snøbyger.

Snow Cover

ObsID: 255567

Salten / FAUSKE

Snow

14.02.2021 kl. 15:15

663 masl

Helgelandsbukken (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Helgelandsbukken

Weather

Snow -5 °C 100% clouds

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm)

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Turen opp ryggen ved Mølnelva. Drønn og skytene sprekker flere plasser på tur opp Kidtrandfjellet. Der bildet ble tett desidert størst drønn over flere titalls meter med godt synlige sprekker ved henget. Målt helning med pieps i dette område ca 26 grader

ObsID: 255516

Salten / FAUSKE

Snow

14.02.2021 kl. 14:39

274 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Assistent studerer flere vedvarende svake lag i profilen, på 275 m.o.h., i NV-vendt side, Østerkløft. Her er det både svære, nedsnødde overflaterim og svære begerkrystaller. Overliggende flak er mykt.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Tre vedvarende svake lag, alle bestående av store og gjenkjennbare krystaller. De to nederste er begerkrystaller under skare, det øverste nedsnødd overflaterim.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Ikke mulig å isolere blokk til ECT. Assistentene peker ut sprekken som skyter gjennom overliggende mykt flak.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Nedsnødd overflaterim skaper betydelig skredfare. 2 mm grid.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Begerkrystaller ved bakken. Her stikker godt synlige lenker av begerkrystaller (DHch) ned fra det nederste skarelaget.

Weather

Snow -2.8 °C 0 m/s 100% clouds Snøbyger. Store nedbørspartikler.

Tests

Ikke mulig å isolere blokk uten at det går brudd i lag med nedsnødd rim. Moderat forplantning.

Danger Sign

Whumpf sound

Snow Profile

5 cm F PP 3 mm D, 20 cm F-4F DF/PP 2 mm D, 7 cm 4F DF 2 mm D, 3 cm F SH 6 mm D, 4 cm K MF, 3 cm F DH 5 mm D, 3 cm K MF, 5 cm F DH/DHch 10 mm D -2.5 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -2.8 °C @ 20 cm, -1.3 °C @ 40 cm, -0.6 °C @ 50 cm 1 tests connected to snow profile Gravepunkt i NV-vendt side 274 m.o.h.

ObsID: 255445

Salten / FAUSKE

Snow

14.02.2021 kl. 11:11

416 masl

SAF (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  SAF Comment:  Flere drønn i snødekket
ObsID: 255373

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.