Avalanche forecast for Salten Tuesday 2021-02-16

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Persistent weak layer near the surface. Avalanches can be very easily triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze from east., change to fresh breeze from the southeast during renoon.
-15 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the afternoon.
-16 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

16.02.2021 kl. 14:34

523 masl

Krille (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Krille
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Krille Comment:  Rabber tydligt avblåst mange steder

Incident

Kjøring i <30 grader. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Snow Cover

Some snow drift

Danger Sign

Whumpf sound Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Tiotal mindre og litt større som tidligere meldt inn

Avalanche Observation

16. Feb 13:59 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Remotely triggered 5 m wide fracture Steep slope Litet heng fjernutløst av skiløper på ca 100m.

ObsID: 255951

Salten / BODØ

Snow

16.02.2021 kl. 14:30

391 masl

DW (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  DW
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  DW

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye drønn i skogen. Forventet med dagens skredproblematikken. OBS: Fikk drønn flere ganger på samme sted(ene) etter flere runder opp samme spor. Tyder på flere reaktive svake lag i snøen som kan påvirkes av en skikjører med nok kraft. Stemmer også godt overens med dagens varslet skredproblematikken. Men man bør nok være obs på at det er ikke kun det øverste svake laget i snødekket som kan påvirkes og at det er også risiko for type "stepdown" skred, der et mindre skred i det øverste laget kan utløse svake lag lengere ned i snødekket og resultere i større skred. Usikker om dette stemmer også for forholdene over skogsgrensa.

Weather

No precipitation 3 m/s from SE ↖ I denne SØ vendt fjellsida er det lite vind. Snøen ligger i fred her i skogen med lite eller ingen vindpåvirkning selv med tydelig tegn til sterk vind (>15-20m/s) i høyfjellet. Tyder på store lokale variasjoner.

Avalanche Activity

16. Feb. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small SE Naturlig eller muligens fjernutløst, antageligvis i går

ObsID: 255884

Salten / FAUSKE

Snow

16.02.2021 kl. 13:29

522 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Ingen spor i nærheten av skredet. Naturlig utløst.

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet

Avalanche Activity

16. Feb. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE

ObsID: 255952

Salten / BODØ

Snow

16.02.2021 kl. 13:00

866 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret

Weather

No precipitation -4 °C 16 m/s from SE ↖ Kraftig vind i høyden på Kvalhornet fra sø. Tydelig snøfokk på Kistrandfjellet og Mjønestindan også.

ObsID: 255901

Salten / FAUSKE

Snow

16.02.2021 kl. 12:00

445 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Se venstre for stav

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere små tørre flakskred i østlige heng. Sett fra søndre nattmålstuva.

ObsID: 255836

Salten / FAUSKE

Snow

16.02.2021 kl. 11:43

606 masl

idab@svv (***)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  idab@svv
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  idab@svv
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  idab@svv Comment:  Fra toppen søndre sett mot vest er det observert eldre skredaktivitet. Vestvendt heng. Vanskelig å se på bilden.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye potensial i snøen, da de ovre lagret ikke skaper noe flak er det liten sannsynlighet for større skred. Når vinden kommer er det en hel del tilgjengelig snø for transport. De ovre lagret forventes stabilisere seg, større flakdannelse og da blir de potential for propagering og større skred spesielt om de skjer ilag med pålagring. Skredfaren øker med vinden. Forecast correct Varslet faregrade er riktigt.

Snow Cover

61 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE above 300 masl Usikker på utbredelsen da jeg bare observert i sørvendt heng.

Danger Sign

No signs observed

Tests

LBT@20cmQ1 Bryter svært lett, sprakk å satt seg i bakkant lår jeg tog bort snø på begge kantene, ikke skjært i bakkant uten den sprakk selv.

Weather

No precipitation -3.2 °C 5 m/s from SE ↖ 1% clouds Pent vintervær. Vindstille under tregrensen.

Snow Profile

20 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm F SH 2 mm D, 40 cm P FC 2 mm D -4.6 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5.1 °C @ 20 cm, -3.2 °C @ 30 cm, -2.6 °C @ 40 cm, -2.4 °C @ 50 cm, -2.6 °C @ 60 cm

ObsID: 255846

Salten / FAUSKE

Snow

16.02.2021 kl. 11:06

418 masl

idab@svv (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  idab@svv Comment:  Tatt mot kistandryggen fra tur opp mot søndre/kvalhornet

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE. Above 400 masl I følge turfølge jeg møtte gikk det igår. Vurderes som mest sannsynlig. Observert på avstand.

ObsID: 255812

Salten / BODØ

Snow

16.02.2021 kl. 09:43

21 masl

DW (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  DW
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  DW
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  DW

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vindtransport inn i nord/nordvest vendte sider der det er snø å flytte på. Både i høyfjellet og lavlandet.

Weather

No precipitation -1 °C 15 m/s from SE ↖ Opphold og fint men blåser godt.

ObsID: 255773

Salten / FAUSKE

Snow

16.02.2021 kl. 08:31

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Tørt flakskred på Kvalhornet. I eller like ved normalruten opp/ned, rundt 30° til venstre i løsneområdet. Gikk i går.
ObsID: 255755

Salten / BODØ

Snow

16.02.2021 kl. 08:15

990 masl

Jolys (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Jolys Comment:  Tatt fra nord.

Weather

No precipitation Mye vind og transport av snø i fjellet. Lange "haler" med drivsnø fra toppene.

ObsID: 255753

Salten / FAUSKE

Snow

16.02.2021 kl. 07:43

7 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Kaldt igjen, 13 kuldegrader ved havnivå.

Snow Cover

ObsID: 255748

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 15:32

615 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  LeneP@forsvaret

Avalanche Activity

15. Feb. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Very easy to trigger Specific steep slopes. E Fjernutløst av skiløper

ObsID: 255673

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 15:28

599 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Fjernutløsning av skred. Gikk 2 med 100m mellomrom.
ObsID: 255672

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 14:52

941 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  LeneP@forsvaret

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred på Kvalhornet utløst ila siste halvannen time.

Avalanche Activity

15. Feb. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium Specific steep slopes. E, SE. Above 900 masl Flakskred gått i sø/ø helling rett nedenfor toppen av kvalhornet. Bruddkant startet på ca 950moh, anslagsvis 1-1.5 m bruddkant. Går inn i henget mot øst. Skredmassene har gått ca 80m ned på sø siden og ca 250m på øst siden. Dette skredet har gå ila den siste halvannen timen.

ObsID: 255666

Salten / BODØ

Snow

15.02.2021 kl. 14:34

309 masl

Bjørn-Hallvard (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen og snølag som kollapser under bena i hele området.

ObsID: 255660

Salten / Fauske / Salten

Snow

15.02.2021 kl. 13:39

595 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  150m bredt.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Lite skred.
Image Of Notes
Image 3 of 4 Of:  Notes Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Store mengder kantkorn ligger på skarelaget
Image Of Notes
Image 4 of 4 Of:  Notes Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Skredet gikk ned på skarelaget.

Danger Sign

Recent cracks

Whumpf sound

Recent avalanches

Notes

Skredene løsnet på kantkorn lag over skare.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mange drønn i snøen, ferske sprekker og skredaktivitet. Virker som nedføyket nysnø har stabilisert seg. Kantkorn lag i dypet er fremdeles aktivt. Stabiliseringen av nedføyket nysnø vil forsette å stabilisere seg. Kantkorn problemet vil fremdeles være potent. Forecast too low Varslet faregrad på 2 i morgen er for lav. Veldig lett å løse ut i noen heng og størrelse middels vil gi faregrad 3.

Avalanche Activity

15. Feb. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Very easy to trigger E, SE, S Fjernutløst av oss på 50m avstand

ObsID: 255648

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 13:30

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Ferske løssnøskred. Små.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Tørre flaksked, ikke helt ferske.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Par dager gamle skred.

Avalanche Activity

15. Feb. During the day (+01:00) SE, S Flere skred på Kistrandtind observert med teleskop fra Valnesfjord. Inkluderer helt ferske løssnøskred og noe mindre ferske flakskred. Se bilder.

ObsID: 255646

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 13:03

927 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Minst 10 skred på bildet.

Avalanche Activity

15. Feb. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SE. Above 500 masl

ObsID: 255642

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 12:59

843 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Christen@norskluftambulanse

Avalanche Activity

15. Feb. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes

ObsID: 255640

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 12:55

1054 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Midt i bildet ses flere skred

Avalanche Activity

15. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). Spontaneous release E, SE

ObsID: 255636

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 12:15

496 masl

LeneP@forsvaret (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere kraftige drønn i snødekket.

ObsID: 255625

Salten / FAUSKE

Snow

15.02.2021 kl. 08:17

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Klarvær, etter dager med snø og snøbyger.

Snow Cover

ObsID: 255567

Salten / FAUSKE

Snow

14.02.2021 kl. 15:15

663 masl

Helgelandsbukken (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Helgelandsbukken

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm)

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Turen opp ryggen ved Mølnelva. Drønn og skytene sprekker flere plasser på tur opp Kidtrandfjellet. Der bildet ble tett desidert størst drønn over flere titalls meter med godt synlige sprekker ved henget. Målt helning med pieps i dette område ca 26 grader

Weather

Snow -5 °C 100% clouds

ObsID: 255516

Salten / FAUSKE

Snow

14.02.2021 kl. 14:39

274 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Assistent studerer flere vedvarende svake lag i profilen, på 275 m.o.h., i NV-vendt side, Østerkløft. Her er det både svære, nedsnødde overflaterim og svære begerkrystaller. Overliggende flak er mykt.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Tre vedvarende svake lag, alle bestående av store og gjenkjennbare krystaller. De to nederste er begerkrystaller under skare, det øverste nedsnødd overflaterim.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Ikke mulig å isolere blokk til ECT. Assistentene peker ut sprekken som skyter gjennom overliggende mykt flak.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Nedsnødd overflaterim skaper betydelig skredfare. 2 mm grid.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Begerkrystaller ved bakken. Her stikker godt synlige lenker av begerkrystaller (DHch) ned fra det nederste skarelaget.

Danger Sign

Whumpf sound

Tests

Ikke mulig å isolere blokk uten at det går brudd i lag med nedsnødd rim. Moderat forplantning.

Weather

Snow -2.8 °C 0 m/s 100% clouds Snøbyger. Store nedbørspartikler.

Snow Profile

5 cm F PP 3 mm D, 20 cm F-4F DF/PP 2 mm D, 7 cm 4F DF 2 mm D, 3 cm F SH 6 mm D, 4 cm K MF, 3 cm F DH 5 mm D, 3 cm K MF, 5 cm F DH/DHch 10 mm D -2.5 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -2.8 °C @ 20 cm, -1.3 °C @ 40 cm, -0.6 °C @ 50 cm 1 tests connected to snow profile Gravepunkt i NV-vendt side 274 m.o.h.

ObsID: 255445

Salten / FAUSKE

Snow

14.02.2021 kl. 11:11

416 masl

SAF (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  SAF Comment:  Flere drønn i snødekket
ObsID: 255373

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 15:59

285 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Christen@norskluftambulanse
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Småskred utløses helt til bakken. Går på kantkorn/begerkrystaller/melt freeze.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løser ut flere små skred i små heng. Der hvor snødekket er tynt løses det ut til bakken.

Recent cracks Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

ObsID: 255232

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 15:45

304 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Undersøkelse viser at det løsnet på nedføyket nysnø. Flaket hadde hardhet 1F.

Danger Sign

Whumpf sound Opplevde flere drønn i snødekket i denne fjellsiden helt med til 100moh.

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite flakskred fjernutløst av skiløper på 30m avstand. Bruddkant 10-40cm. Bredde ca 30m.utløpssone 3-4m. Løsnet på nedføyket nysnø.

Avalanche Activity

13. Feb. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Very easy to trigger Specific steep slopes. E. Below 300 masl Skred i lite heng fjernutløst av skiløper på 30 meters avstand. Bruddkant 30m lang og 10-40cm høy. Skredbanen var ca 4 m lang. Bruddet gikk på nedføyket nysnø.

ObsID: 255200

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 15:02

964 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Snow Cover

Heavy snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Weather

Snow -8 °C 14 m/s from NW ↘ 100% clouds

ObsID: 255231

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 14:19

797 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker i snødekket i området når vi beveger oss på ski.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere kraftige drønn i snødekket

ObsID: 255166

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 14:15

776 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Christen@norskluftambulanse
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Grov meg ned langs sprekken som gikk helt til bunns. Løsnet på kankorn/begerkrystaller langs bakken.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

ObsID: 255230

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 13:54

639 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Lite flakskred utløst av skiløper midt i bildet
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere drønn i snødekket

Weather

No precipitation -5 °C 8 m/s from NW ↘ 80% clouds

ObsID: 255155

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 11:50

379 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  LBT ved tregrensen, Søndre Nattmålstuva. Brudd ved første lille kakk, i gamle fasetterte krystaller (nedsnødd rim/kantkorn). Overliggende flak består av fersk og myk snø, 80-100 cm.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Brudd i lag med kantkornet snø. Ligner kanskje mest på noe avrundede begerkrystaller (DHxr) men det gir mest mening om det er avrundet overflaterim (SHxr) der det ligger.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Myke nysnøflak spekker lett opp.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Nyere snø er ujevnt fordelt fra tregrensen, trolig påvirket av vind fra skiftende retninger. Avsatt mye snø kanskje spesielt i mer Ø- og SØ-vendte heng.
Image Of Weather
Image 5 of 5 Of:  Weather Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Bygevær. Lett til moderat snøfokk i vindkastene på høyfjellet.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Flere faretegn, som sprekker og drønn, og flere mulige skredproblem. Størst fare er kanskje knyttet til et nytt, mykt flak som har lagt seg oppå "gamle" fasetterte krystaller (rim, kantkorn). Samtidig er vedvarende svake lag (kantkorn, begerkrystaller) lenger ned, fra tidligere kuldeperiode, fortsatt potent (gir drønn). I bratte heng under tregrensen vil også flak av nysnø ("nedføyket nysnø") kunne være et forbipasserende problem. Nedsnødd/nedføyket rim/kantkorn: På gravepunkt var krystallene i det vedvarende svake laget noe avrundede men vil nok trenge mer tid på å stabilisere seg. Kantkorn under skare: Ingen gode observasjoner på denne turen utover flere drønn i gammel snø, men lav temperaturgradient bidrar til å få i gang nedbrytingen. Nysnøflak: Stabiliserer seg raskt når det slutter å snø. Forecast correct

Snow Cover

Some snow drift Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Betydelig snøfall over flere dager. Ligger som myke flak med varierende vertikal hardhet (F-1F) i terrenget opp til tregrensen. Rundt tregrensen store forskjeller i dybden på ny(ere) snø, fra null til 100+ cm. På høyfjellet er snødekket ujevnt og vindpåvirket. Ferske flak ligger til dels rett på gamle fasetterte krystaller (rim, kantkorn).

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Vedvarende svakt lag som skriver seg fra tidligere kuldeperiode. Observert som drønn under gammel fokksnø og skare.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 400 masl I bratte heng under tregrensen kan det nok være mulig å dra med seg myke nysnøflak som ligger på ubunden nysnø. Forbipasserende problem.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large E, SE, S Flak med nysnø løsner lett på gammel kantkornet snø. Antas å være avrundet overflaterim (SHxr), men kan ligne på avrundede begerkrystaller (DHxr), se bilde.

Danger Sign

Recent snowdrift Opptil moderat fokksnø i vindkastene.

Large snowfall Betydelig snøfall over flere dager. Fortsatt bygevær. Ujevnt fordelt. I og like over tregrensen varierer nysnødybden mellom null og 100+ cm.

Recent cracks På alle høyder.

Whumpf sound Flere drønn i snøen over tregrensen, både under gamle flak og under ferske, tynne flak.

Snow Profile

1 tests connected to snow profile Rask og ufullstendig profil. Sank ned til livet i snøen uten ski på beina på gravepunkt. Mykt nysnøflak 80-100 cm her, i ØSØ-vendt heng. Løs snø (F) på toppen (PP, sekundært hagl PPgp), deretter et tykt og litt fastere (4F-1F) lag med i hovedsak delvis nedbrutte partikler (DF). Utførte Lille blokktest (LBT): Hele det myke flaket løsnet i overgangen til gamle fasetterte krystaller (rim/kantkorn) på det første lille kakket.

Notes

Retur mellom to snøbyger for å beholde sikt. Observasjon noe avkortet.

Tests

LBT@80cmQ2 Brudd i nedsnødd lag med overflaterim/kantkorn ved første og minste belastning.

Weather

Snow 6 m/s from N ↓ 90% clouds Bygevær. Vind fra nord i ujevne kast. Snøfokk i kastene over tregrensen.

ObsID: 255114

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 09:53

7 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Snø ser ut til å ligge ujevnt fordelt i høyfjellet.

Snow Cover

ObsID: 255084

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.