Avalanche forecast for Salten Saturday 2021-02-13

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Demanding conditions. Heavy snow showers on a weak snowpack makes both natural and remotely triggered avalanches possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from northwest., change to breeze from the northwest during the afternoon.
-13 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from northwest.
-9 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. saturday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 15:59

285 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Christen@norskluftambulanse
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Småskred utløses helt til bakken. Går på kantkorn/begerkrystaller/melt freeze.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løser ut flere små skred i små heng. Der hvor snødekket er tynt løses det ut til bakken.

Recent cracks Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

ObsID: 255232

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 15:45

304 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Undersøkelse viser at det løsnet på nedføyket nysnø. Flaket hadde hardhet 1F.

Danger Sign

Whumpf sound Opplevde flere drønn i snødekket i denne fjellsiden helt med til 100moh.

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite flakskred fjernutløst av skiløper på 30m avstand. Bruddkant 10-40cm. Bredde ca 30m.utløpssone 3-4m. Løsnet på nedføyket nysnø.

Avalanche Activity

13. Feb. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Very easy to trigger Specific steep slopes. E. Below 300 masl Skred i lite heng fjernutløst av skiløper på 30 meters avstand. Bruddkant 30m lang og 10-40cm høy. Skredbanen var ca 4 m lang. Bruddet gikk på nedføyket nysnø.

ObsID: 255200

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 15:02

964 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Snow Cover

Heavy snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Weather

Snow -8 °C 14 m/s from NW ↘ 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

ObsID: 255231

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 14:19

797 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker i snødekket i området når vi beveger oss på ski.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere kraftige drønn i snødekket

ObsID: 255166

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 14:15

776 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Christen@norskluftambulanse
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Grov meg ned langs sprekken som gikk helt til bunns. Løsnet på kankorn/begerkrystaller langs bakken.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

ObsID: 255230

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 13:54

639 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Lite flakskred utløst av skiløper midt i bildet
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret

Weather

No precipitation -5 °C 8 m/s from NW ↘ 80% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere drønn i snødekket

ObsID: 255155

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 11:50

379 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  LBT ved tregrensen, Søndre Nattmålstuva. Brudd ved første lille kakk, i gamle fasetterte krystaller (nedsnødd rim/kantkorn). Overliggende flak består av fersk og myk snø, 80-100 cm.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Brudd i lag med kantkornet snø. Ligner kanskje mest på noe avrundede begerkrystaller (DHxr) men det gir mest mening om det er avrundet overflaterim (SHxr) der det ligger.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Myke nysnøflak spekker lett opp.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Nyere snø er ujevnt fordelt fra tregrensen, trolig påvirket av vind fra skiftende retninger. Avsatt mye snø kanskje spesielt i mer Ø- og SØ-vendte heng.
Image Of Weather
Image 5 of 5 Of:  Weather Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Bygevær. Lett til moderat snøfokk i vindkastene på høyfjellet.

Notes

Retur mellom to snøbyger for å beholde sikt. Observasjon noe avkortet.

Snow Cover

Some snow drift Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Betydelig snøfall over flere dager. Ligger som myke flak med varierende vertikal hardhet (F-1F) i terrenget opp til tregrensen. Rundt tregrensen store forskjeller i dybden på ny(ere) snø, fra null til 100+ cm. På høyfjellet er snødekket ujevnt og vindpåvirket. Ferske flak ligger til dels rett på gamle fasetterte krystaller (rim, kantkorn).

Weather

Snow 6 m/s from N ↓ 90% clouds Bygevær. Vind fra nord i ujevne kast. Snøfokk i kastene over tregrensen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Vedvarende svakt lag som skriver seg fra tidligere kuldeperiode. Observert som drønn under gammel fokksnø og skare.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 400 masl I bratte heng under tregrensen kan det nok være mulig å dra med seg myke nysnøflak som ligger på ubunden nysnø. Forbipasserende problem.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large E, SE, S Flak med nysnø løsner lett på gammel kantkornet snø. Antas å være avrundet overflaterim (SHxr), men kan ligne på avrundede begerkrystaller (DHxr), se bilde.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Flere faretegn, som sprekker og drønn, og flere mulige skredproblem. Størst fare er kanskje knyttet til et nytt, mykt flak som har lagt seg oppå "gamle" fasetterte krystaller (rim, kantkorn). Samtidig er vedvarende svake lag (kantkorn, begerkrystaller) lenger ned, fra tidligere kuldeperiode, fortsatt potent (gir drønn). I bratte heng under tregrensen vil også flak av nysnø ("nedføyket nysnø") kunne være et forbipasserende problem. Nedsnødd/nedføyket rim/kantkorn: På gravepunkt var krystallene i det vedvarende svake laget noe avrundede men vil nok trenge mer tid på å stabilisere seg. Kantkorn under skare: Ingen gode observasjoner på denne turen utover flere drønn i gammel snø, men lav temperaturgradient bidrar til å få i gang nedbrytingen. Nysnøflak: Stabiliserer seg raskt når det slutter å snø. Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift Opptil moderat fokksnø i vindkastene.

Large snowfall Betydelig snøfall over flere dager. Fortsatt bygevær. Ujevnt fordelt. I og like over tregrensen varierer nysnødybden mellom null og 100+ cm.

Recent cracks På alle høyder.

Whumpf sound Flere drønn i snøen over tregrensen, både under gamle flak og under ferske, tynne flak.

Tests

LBT@80cmQ2 Brudd i nedsnødd lag med overflaterim/kantkorn ved første og minste belastning.

Snow Profile

1 tests connected to snow profile Rask og ufullstendig profil. Sank ned til livet i snøen uten ski på beina på gravepunkt. Mykt nysnøflak 80-100 cm her, i ØSØ-vendt heng. Løs snø (F) på toppen (PP, sekundært hagl PPgp), deretter et tykt og litt fastere (4F-1F) lag med i hovedsak delvis nedbrutte partikler (DF). Utførte Lille blokktest (LBT): Hele det myke flaket løsnet i overgangen til gamle fasetterte krystaller (rim/kantkorn) på det første lille kakket.

ObsID: 255114

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2021 kl. 09:53

7 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Snø ser ut til å ligge ujevnt fordelt i høyfjellet.

Snow Cover

ObsID: 255084

Salten / FAUSKE

Snow

12.02.2021 kl. 16:39

350 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Notes
Image 1 of 4 Of:  Notes Copyright:  Christen@norskluftambulanse
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Sprekker og drønn også under skogrensa.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Sprekker overfor et test heng.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Fjernutløsning av testheng.

Notes

Fjernutløsning av heng. 50m langt. Bruddkant fra 10-40cm. Gikk på nedføyket nysnø. I løpet av turen i dag oppsøkte vi test

Snow Cover

110 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Snødekket varierer fra 0 til 110cm i de områdene som ble sjekket. Snøen ligger i lommer og flere områder er avblåst.

Weather

Snow -1.6 °C 10 m/s from N ↓ 100% clouds Alt fra vindstille til liten kuling.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Very easy to trigger 2 - Medium E, SE, S between 600 masl and 200 masl Var ikke høyere opp på fjellet enn 600 moh og kan ikke si noe om forholdene lengre opp.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er 2 vedvarende svake lag i varslet. Fant kantkorn over skare, men det føyket så at rim fant vi ikke. Fant imidlertidig nedføyket nysnø under fokksnø. Fokksnø problem vil utvikle seg etterhvert som vinden får jobbet. Opplevde kun skredutløsning på nedføyket nysnø, men om fokksnøen lastes inn i store heng og kantkornlaget påvirkes kan skredene bli store. Forecast correct ADAM vil med min vurdering gi faregrad 4, men mener det er faregrad 3 da skredstørrelsen vil nok havne mellom små og middels store. Mangler fokksnø problem under skredproblem i varslet.

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker og drønn langt ned under skogrensa, i tillegg til oppå selve fjellet.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange, dvs utrolig mange drønn i snødekket både over og under skoggrensa.

Tests

LBT@90cmQ1 Kantkorn under skarelag.

LBT@15cmQ1 Nedføyket nysnø.

Avalanche Activity

12. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Very easy to trigger Widespread steep slopes. E, SE, S. Between 600 masl and 200 masl Oppsøkte testheng og flere fjernutløste vi fra flatene under henga.

ObsID: 255018

Salten / FAUSKE

Snow

12.02.2021 kl. 13:30

369 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Lite testheng som løsnet av skiløpers påvirkning.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Fjernutløsning av skred i testheng. Mange skytende sprekker omkring skiløper og oppå kulen i høyre kant av bildet.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Testheng som fjernutløste av skiløper på vei inn fra hengets venstre side.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Testheng som utløste av skiløpers påvirkning.
Image Of Danger Sign
Image 5 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Skytende sprekker som oppsto av skiløpers vekt.
Image Of Danger Sign
Image 6 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Fjernutløsning av testheng som strakk seg 50m bortover langs henget. Bruddkanten var på det tykkeste 40cm.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  På fremstikkende kuler og formasjoner i terrenget ser man at det gamle snødekket er kommet frem. Løssnøen som lå i terrenget i går har samlet seg i leheng.

Notes

Skisporene våre over tregrensa var delvis nedføyket på retur etter halvannen time.

Snow Cover

95 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Siste døgnet har det vært bygeaktivitet i området Valnesfjord. Snødekket er tydelig påvirket av vinden siste døgn og nysnøen er flere steder blåst vekk slik at man er nede på det gamle snødekket. Det har bygget seg opp flakdannelse i lesidene mot ø,sø og s. Disse flakene var fra 4 fingre til P hard.

Weather

Snow -1.6 °C 10 m/s from N ↓ 100% clouds Bygevær siste døgn med ca 10cm nysnø. Nullisotermen gikk på ca 150moh. Vinden varierte fra nesten vindstille til liten kuling i kastene.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Very easy to trigger 2 - Medium E, SE, S between 600 masl and 100 masl Vi snudde ved 600moh så kan ikke si noe om forholdene høyere annet enn at man kan anta at problemet også gjelder høyere opp i fjellet.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Snødekket virker veldig potent i store deler av fjellet i de angitte himmelretninger vi oppsøkte helt fra 100moh til 600moh. Med vinden som nå er i fjellet vil dette kunne utvikle seg ytterligere da det vil være snøtransport og oppbygging av mer fokksnø Forecast correct Fokksnøproblematikk over nedføyket nysnø bør inn i skredvarslet.

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vi oppsøkte mange små testheng ila skituen hvor vi løste ut over 10 flakskred med bruddkant fra 10-40 cm. Disse skredene oppsto både lokalt og med forplantning på opptil 50m. Felles for disse var at de løste svært lett av en skiløpers påvirkning.

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange skytende sprekker fra 100-600moh.

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra 100 til 600moh opplevde vi mange og flere kraftige drønn i snødekket, både på flatt terreng og i hellinger.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ila det siste døgnet har vinden transportert nysnøen fra siste dager og bygget opp myke fokksnøflak.

ObsID: 255019

Salten / FAUSKE

Snow

12.02.2021 kl. 10:36

365 masl

Bjørn-Hallvard (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjørn-Hallvard

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort drønn med skytende sprekker. Drønnet forflyttet seg langt nedover

ObsID: 254889

Salten / FAUSKE

Snow

12.02.2021 kl. 10:16

333 masl

Bjørn-Hallvard (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 254884

Salten / FAUSKE

Snow

12.02.2021 kl. 08:28

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord etter dager med mye nysnø. Nå er det +1,5 grader ved havnivå.

Snow Cover

ObsID: 254862

Salten / Fauske / Salten

Snow

11.02.2021 kl. 17:24

495 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Notes

Har ikke gravd eller undersøkt snøen, kun sjekket snødybde.

Snow Cover

No snowdrift 35 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Fra 18 til 40cm nysnø. I løpet av de 2,5 timene(16:00-18:30) vi var på tur kom det nesten 10cm.

Weather

Snow -4 °C 2 m/s from SW ↗ 100% clouds Til tider tett snøvær under nesten vindstille forhold.

Danger Sign

Large snowfall Område: Fylket/varslingsregion

Avalanche Activity

11. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Tett snøvær og tåke i høyden gav nedsatt sikt.

ObsID: 254795

Salten / BODØ

Snow

10.02.2021 kl. 13:09

540 masl

Sølve@Nordland_fk (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Åselitinden
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Børtinden

Snow Cover

Nysnøen er transportert i le før østlig vind. Myke flak.

ObsID: 254519

Salten / BODØ

Snow

10.02.2021 kl. 13:05

540 masl

Sølve@Nordland_fk (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Drønn i vestvendt leformasjon
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Nedføyket rim

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 254518

Salten / FAUSKE

Snow

10.02.2021 kl. 10:40

547 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kjus@nortind Comment:  Skutende sprekk. Løs bundet snø.

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 254466

Salten / FAUSKE

Snow

10.02.2021 kl. 08:38

7 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Svinekaldt, 22 kuldegrader ved havnivå.

Snow Cover

ObsID: 254451

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.