Avalanche forecast for Salten Friday 2021-02-12

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Krevende forhold. Bygevær og vedvarende svake lag i snødekket gjør at både naturlige og fjernutløste skred er mulige.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

15 mm precipitation, up to 22 mm in the most exposed areas.
Breeze from northwest., change to strong breeze from the northwest during the evening.
-16 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from northwest., change to breeze from the northwest during the afternoon.
-13 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

12.02.2021 kl. 16:39

350 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Notes
Image 1 of 4 Of:  Notes Copyright:  Christen@norskluftambulanse
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Sprekker og drønn også under skogrensa.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Sprekker overfor et test heng.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Christen@norskluftambulanse Comment:  Fjernutløsning av testheng.

Weather

Snow -1.6 °C 10 m/s from N ↓ 100% clouds Alt fra vindstille til liten kuling.

Notes

Fjernutløsning av heng. 50m langt. Bruddkant fra 10-40cm. Gikk på nedføyket nysnø. I løpet av turen i dag oppsøkte vi test

Tests

LBT@90cmQ1 Kantkorn under skarelag.

LBT@15cmQ1 Nedføyket nysnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Very easy to trigger 2 - Medium E, SE, S between 600 masl and 200 masl Var ikke høyere opp på fjellet enn 600 moh og kan ikke si noe om forholdene lengre opp.

Avalanche Activity

12. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Very easy to trigger Widespread steep slopes. E, SE, S. Between 600 masl and 200 masl Oppsøkte testheng og flere fjernutløste vi fra flatene under henga.

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker og drønn langt ned under skogrensa, i tillegg til oppå selve fjellet.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange, dvs utrolig mange drønn i snødekket både over og under skoggrensa.

Snow Cover

110 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Snødekket varierer fra 0 til 110cm i de områdene som ble sjekket. Snøen ligger i lommer og flere områder er avblåst.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er 2 vedvarende svake lag i varslet. Fant kantkorn over skare, men det føyket så at rim fant vi ikke. Fant imidlertidig nedføyket nysnø under fokksnø. Fokksnø problem vil utvikle seg etterhvert som vinden får jobbet. Opplevde kun skredutløsning på nedføyket nysnø, men om fokksnøen lastes inn i store heng og kantkornlaget påvirkes kan skredene bli store. Forecast correct ADAM vil med min vurdering gi faregrad 4, men mener det er faregrad 3 da skredstørrelsen vil nok havne mellom små og middels store. Mangler fokksnø problem under skredproblem i varslet.

ObsID: 255018

Salten / FAUSKE

Snow

12.02.2021 kl. 13:30

369 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Lite testheng som løsnet av skiløpers påvirkning.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Fjernutløsning av skred i testheng. Mange skytende sprekker omkring skiløper og oppå kulen i høyre kant av bildet.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Testheng som fjernutløste av skiløper på vei inn fra hengets venstre side.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Testheng som utløste av skiløpers påvirkning.
Image Of Danger Sign
Image 5 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Skytende sprekker som oppsto av skiløpers vekt.
Image Of Danger Sign
Image 6 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Fjernutløsning av testheng som strakk seg 50m bortover langs henget. Bruddkanten var på det tykkeste 40cm.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  På fremstikkende kuler og formasjoner i terrenget ser man at det gamle snødekket er kommet frem. Løssnøen som lå i terrenget i går har samlet seg i leheng.

Weather

Snow -1.6 °C 10 m/s from N ↓ 100% clouds Bygevær siste døgn med ca 10cm nysnø. Nullisotermen gikk på ca 150moh. Vinden varierte fra nesten vindstille til liten kuling i kastene.

Notes

Skisporene våre over tregrensa var delvis nedføyket på retur etter halvannen time.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Very easy to trigger 2 - Medium E, SE, S between 600 masl and 100 masl Vi snudde ved 600moh så kan ikke si noe om forholdene høyere annet enn at man kan anta at problemet også gjelder høyere opp i fjellet.

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vi oppsøkte mange små testheng ila skituen hvor vi løste ut over 10 flakskred med bruddkant fra 10-40 cm. Disse skredene oppsto både lokalt og med forplantning på opptil 50m. Felles for disse var at de løste svært lett av en skiløpers påvirkning.

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange skytende sprekker fra 100-600moh.

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra 100 til 600moh opplevde vi mange og flere kraftige drønn i snødekket, både på flatt terreng og i hellinger.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ila det siste døgnet har vinden transportert nysnøen fra siste dager og bygget opp myke fokksnøflak.

Snow Cover

95 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Siste døgnet har det vært bygeaktivitet i området Valnesfjord. Snødekket er tydelig påvirket av vinden siste døgn og nysnøen er flere steder blåst vekk slik at man er nede på det gamle snødekket. Det har bygget seg opp flakdannelse i lesidene mot ø,sø og s. Disse flakene var fra 4 fingre til P hard.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Snødekket virker veldig potent i store deler av fjellet i de angitte himmelretninger vi oppsøkte helt fra 100moh til 600moh. Med vinden som nå er i fjellet vil dette kunne utvikle seg ytterligere da det vil være snøtransport og oppbygging av mer fokksnø Forecast correct Fokksnøproblematikk over nedføyket nysnø bør inn i skredvarslet.

ObsID: 255019

Salten / FAUSKE

Snow

12.02.2021 kl. 10:36

365 masl

Bjørn-Hallvard (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjørn-Hallvard

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort drønn med skytende sprekker. Drønnet forflyttet seg langt nedover

ObsID: 254889

Salten / FAUSKE

Snow

12.02.2021 kl. 10:16

333 masl

Bjørn-Hallvard (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 254884

Salten / FAUSKE

Snow

12.02.2021 kl. 08:28

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord etter dager med mye nysnø. Nå er det +1,5 grader ved havnivå.

Snow Cover

ObsID: 254862

Salten / Fauske / Salten

Snow

11.02.2021 kl. 17:24

495 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Weather

Snow -4 °C 2 m/s from SW ↗ 100% clouds Til tider tett snøvær under nesten vindstille forhold.

Notes

Har ikke gravd eller undersøkt snøen, kun sjekket snødybde.

Avalanche Activity

11. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Tett snøvær og tåke i høyden gav nedsatt sikt.

Danger Sign

Large snowfall Område: Fylket/varslingsregion

Snow Cover

No snowdrift 35 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Fra 18 til 40cm nysnø. I løpet av de 2,5 timene(16:00-18:30) vi var på tur kom det nesten 10cm.

ObsID: 254795

Salten / BODØ

Snow

10.02.2021 kl. 13:09

540 masl

Sølve@Nordland_fk (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Åselitinden
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Børtinden

Snow Cover

Nysnøen er transportert i le før østlig vind. Myke flak.

ObsID: 254519

Salten / BODØ

Snow

10.02.2021 kl. 13:05

540 masl

Sølve@Nordland_fk (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Drønn i vestvendt leformasjon
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Nedføyket rim

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 254518

Salten / FAUSKE

Snow

10.02.2021 kl. 10:40

547 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kjus@nortind Comment:  Skutende sprekk. Løs bundet snø.

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 254466

Salten / FAUSKE

Snow

10.02.2021 kl. 08:38

7 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Svinekaldt, 22 kuldegrader ved havnivå.

Snow Cover

ObsID: 254451

Salten / FAUSKE

Snow

09.02.2021 kl. 11:07

442 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Bildet av testgrop i SØ helling på ca 400 meter under p618
Image Of Snow Cover
Image 2 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Om man ser godt etter er det skytende sprekker i snødekket. Myk bundet snø (4F).
Image Of Danger Sign
Image 3 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  kjus@nortind Comment:  Bildet fra ca 400 meter på tur mot S Nattmålstuva.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  kjus@nortind Comment:  Bildet fra 600 meter (p618) med utsikt mot NØ. Vi ser mot N Nattmålstuva.
Image Of Weather
Image 5 of 9 Of:  Weather Copyright:  kjus@nortind Comment:  Bilde fra 600 meter. Ser mot vest og Kistrandryggen.
Image Of Weather
Image 6 of 9 Of:  Weather Copyright:  kjus@nortind Comment:  Kvalhornet.
Image Of Tests
Image 7 of 9 Of:  Tests Copyright:  kjus@nortind Comment:  ECTPV@37Q2
Image Of Snow Profile
Image 8 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -6.2 °C 4 m/s from NE ↙ 10% clouds Nydelig vær. På 600 meter var det litt vind (4 m/s) fra NØ. Ingen snøfokk observert av betydning.

Tests

ECTPV@37cmQ2 Poor Spadetester og ECT viser samme resultat. Snødekket bryter lett på ca 35 cm dybde. Brudd på nedføyket nysnø og rim.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 400 masl Det er fortsatt ikke de store snømengdene i fjellet, men nå har det kommet ca 15 cm nysnø. Denne har over 400 meter flyttet seg med nord-østlige vinder og lagt seg i dyner og flak i øslig eksposisjoner. Myk bundet snø. Lett å løse ut på nedføyket nysnø og rim.

Avalanche Activity

9. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Noen veldig små rutsjer er observert. Ny fokksnø som har glidd ut på antakeligvis et rimlag. Rutsjene som er observert har vært i S og SØ hellinger og har vært små (2-10 meter bredde) og med tynt snødekke.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over 400 meter har det vært vindtransport av snø inn i S og Ø heng spesielt. Hardheten på fokksnøen varierer med høyden.

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snødybden varierer fra 15-40 cm. Ujevnt fordelt i fjellet.

Snow Profile

40 cm F RG/DFbk 1 mm D, 5 cm FC 1 mm D, 1 cm K MFcr, 10 cm FC 2 mm, 15 cm 1F FC/MF 4 mm Helt ned mot bakken observerer jeg enkelte begerkrystaller. Lyng ved bakken. -7.1 °C @ 0 cm, -6.5 °C @ 10 cm, -5.8 °C @ 20 cm, -4.3 °C @ 30 cm, -2.7 °C @ 40 cm, -1.7 °C @ 50 cm, -0.6 °C @ 60 cm Profil i SØ heng på 400 meter p618. Løs bundet vindtransportert snø som lett sprekker opp. Bakkehelling ca 40 grader.

ObsID: 254351

Salten / FAUSKE

Snow

09.02.2021 kl. 08:01

7 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Et godt påfyll med nysnø siste døgn. Noe vindpåvirket.

Snow Cover

ObsID: 254311

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.