Avalanche forecast for Salten Wednesday 2021-02-10

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layers. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-18 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-18 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / BODØ

Snow

10.02.2021 kl. 13:09

540 masl

Sølve@Nordland_fk (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Åselitinden
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Børtinden

Snow Cover

Nysnøen er transportert i le før østlig vind. Myke flak.

ObsID: 254519

Salten / BODØ

Snow

10.02.2021 kl. 13:05

540 masl

Sølve@Nordland_fk (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Drønn i vestvendt leformasjon
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Nedføyket rim

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 254518

Salten / FAUSKE

Snow

10.02.2021 kl. 10:40

547 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kjus@nortind Comment:  Skutende sprekk. Løs bundet snø.

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 254466

Salten / FAUSKE

Snow

10.02.2021 kl. 08:38

7 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Svinekaldt, 22 kuldegrader ved havnivå.

Snow Cover

ObsID: 254451

Salten / FAUSKE

Snow

09.02.2021 kl. 11:07

442 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Bildet av testgrop i SØ helling på ca 400 meter under p618
Image Of Snow Cover
Image 2 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Om man ser godt etter er det skytende sprekker i snødekket. Myk bundet snø (4F).
Image Of Danger Sign
Image 3 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  kjus@nortind Comment:  Bildet fra ca 400 meter på tur mot S Nattmålstuva.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  kjus@nortind Comment:  Bildet fra 600 meter (p618) med utsikt mot NØ. Vi ser mot N Nattmålstuva.
Image Of Weather
Image 5 of 9 Of:  Weather Copyright:  kjus@nortind Comment:  Bilde fra 600 meter. Ser mot vest og Kistrandryggen.
Image Of Weather
Image 6 of 9 Of:  Weather Copyright:  kjus@nortind Comment:  Kvalhornet.
Image Of Tests
Image 7 of 9 Of:  Tests Copyright:  kjus@nortind Comment:  ECTPV@37Q2
Image Of Snow Profile
Image 8 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -6.2 °C 4 m/s from NE ↙ 10% clouds Nydelig vær. På 600 meter var det litt vind (4 m/s) fra NØ. Ingen snøfokk observert av betydning.

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snødybden varierer fra 15-40 cm. Ujevnt fordelt i fjellet.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over 400 meter har det vært vindtransport av snø inn i S og Ø heng spesielt. Hardheten på fokksnøen varierer med høyden.

Tests

ECTPV@37cmQ2 Poor Spadetester og ECT viser samme resultat. Snødekket bryter lett på ca 35 cm dybde. Brudd på nedføyket nysnø og rim.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 400 masl Det er fortsatt ikke de store snømengdene i fjellet, men nå har det kommet ca 15 cm nysnø. Denne har over 400 meter flyttet seg med nord-østlige vinder og lagt seg i dyner og flak i øslig eksposisjoner. Myk bundet snø. Lett å løse ut på nedføyket nysnø og rim.

Avalanche Activity

9. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Noen veldig små rutsjer er observert. Ny fokksnø som har glidd ut på antakeligvis et rimlag. Rutsjene som er observert har vært i S og SØ hellinger og har vært små (2-10 meter bredde) og med tynt snødekke.

Snow Profile

40 cm F RG/DFbk 1 mm D, 5 cm FC 1 mm D, 1 cm K MFcr, 10 cm FC 2 mm, 15 cm 1F FC/MF 4 mm Helt ned mot bakken observerer jeg enkelte begerkrystaller. Lyng ved bakken. -7.1 °C @ 0 cm, -6.5 °C @ 10 cm, -5.8 °C @ 20 cm, -4.3 °C @ 30 cm, -2.7 °C @ 40 cm, -1.7 °C @ 50 cm, -0.6 °C @ 60 cm Profil i SØ heng på 400 meter p618. Løs bundet vindtransportert snø som lett sprekker opp. Bakkehelling ca 40 grader.

ObsID: 254351

Salten / FAUSKE

Snow

09.02.2021 kl. 08:01

7 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Et godt påfyll med nysnø siste døgn. Noe vindpåvirket.

Snow Cover

ObsID: 254311

Salten / FAUSKE

Snow

08.02.2021 kl. 13:49

5 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Valnesfjord. Snør ganske tett nå.

Snow Cover

ObsID: 254246

Salten / FAUSKE

Snow

07.02.2021 kl. 12:37

464 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Gravepunkt, NV-vendt.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Begerkrystaller (DH) i et av de vedvarende svake lagene. Her er det også noen store, furete krystaller DHla. 2 mm grid.
Image Of Weather
Image 3 of 8 Of:  Weather Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  NV-heng som har samlet fokksnø. Delvis skyet dag.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Delvis overskyet, delvis «underskyet», som andreas@nve ville ha sagt. Nysnø har lagt seg jevn i terrenget, også oppå terreng som var avblåst fra før.
Image Of Danger Sign
Image 5 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Sprekk skyter i retning et heng. I mykt og tynt (men ikke ferskt) flak.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Under et av skarelagene sitter det noen formidable lenker av begerkrystaller (DHch). Bryter lett under LBT. 2 mm grid.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Blokk løsner ved frigjøring i dette laget med kantkorn (FC), drøyt 10 cm ned i profilen. 2 mm grid.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Nysnøpartikler (PPsd) delvis i ferd med å omdannes til overflaterim (SH). 2 mm grid.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Meget ustabilt snødekke på gravepunkt, her blinker omtrent alle varsellampene. Slike heng, som har samlet (også gamle) fokksnøflak, vil kunne være minelagte med vedvarende svake lag. Samtidig er utbredelsen av denne type flak høyst begrenset i en region som har sett lite snø. Faregrad lander følgelig mellom 1 og 3. Skredproblemene vil vedvare og kanskje utvides når det nå kommer mer snø. Forecast correct Skredproblemene er godt formulert i varselet.

Weather

No precipitation -7.9 °C 0 m/s 20% clouds Delvis overskyet, delvis «underskyet» som andreas@nve ville ha sagt. Ellers klart og tilnærmet vindstille.

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Et dryss av nysnø har kommet siste to netter og lagt seg oppå hard og glatt skare/fokksnø (evt rett på terrenget). PP-stjerner på overflaten allerede i gang med å omvandles til overflaterim (se bilde).

Danger Sign

Recent cracks

Tests

LBT@20cmQ2 Brudd etter lett kakk. På undersiden av blokken som løsner, sitter et skarelag med heftige begerkrystaller i lenker (DHch).

ECTPV@11cm

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Se vurdering.

Snow Profile

1 cm F SH 3 mm D, 2 cm F PP 3 mm D, 7 cm P RG 1 mm D, 4 cm F FC 2 mm D, 2 cm K MFcr, 2 cm F-4F FC 2 mm D, 2 cm K MFcr, 5 cm F DH/DHla 6 mm D, 2 cm K MFcr, 3 cm F DH 3 mm D, 8 cm K MF, 2 cm F FC 3 mm D -8.7 °C @ 0 cm, -5.6 °C @ 10 cm, -3.4 °C @ 20 cm, -2.3 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 254040

Salten / FAUSKE

Snow

07.02.2021 kl. 09:08

7 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Et bittelite dryss av nysnø andre natt på rad.

Snow Cover

ObsID: 253993

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.