Avalanche forecast for Salten Monday 2021-02-08

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from north.
-13 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Breeze from northwest., change to fresh breeze from the northwest during the evening.
-13 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

08.02.2021 kl. 13:49

5 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Valnesfjord. Snør ganske tett nå.

Snow Cover

ObsID: 254246

Salten / FAUSKE

Snow

07.02.2021 kl. 12:37

464 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Gravepunkt, NV-vendt.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Begerkrystaller (DH) i et av de vedvarende svake lagene. Her er det også noen store, furete krystaller DHla. 2 mm grid.
Image Of Weather
Image 3 of 8 Of:  Weather Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  NV-heng som har samlet fokksnø. Delvis skyet dag.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Delvis overskyet, delvis «underskyet», som andreas@nve ville ha sagt. Nysnø har lagt seg jevn i terrenget, også oppå terreng som var avblåst fra før.
Image Of Danger Sign
Image 5 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Sprekk skyter i retning et heng. I mykt og tynt (men ikke ferskt) flak.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Under et av skarelagene sitter det noen formidable lenker av begerkrystaller (DHch). Bryter lett under LBT. 2 mm grid.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Blokk løsner ved frigjøring i dette laget med kantkorn (FC), drøyt 10 cm ned i profilen. 2 mm grid.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Nysnøpartikler (PPsd) delvis i ferd med å omdannes til overflaterim (SH). 2 mm grid.

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Et dryss av nysnø har kommet siste to netter og lagt seg oppå hard og glatt skare/fokksnø (evt rett på terrenget). PP-stjerner på overflaten allerede i gang med å omvandles til overflaterim (se bilde).

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Se vurdering.

Weather

No precipitation -7.9 °C 0 m/s 20% clouds Delvis overskyet, delvis «underskyet» som andreas@nve ville ha sagt. Ellers klart og tilnærmet vindstille.

Danger Sign

Recent cracks

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Meget ustabilt snødekke på gravepunkt, her blinker omtrent alle varsellampene. Slike heng, som har samlet (også gamle) fokksnøflak, vil kunne være minelagte med vedvarende svake lag. Samtidig er utbredelsen av denne type flak høyst begrenset i en region som har sett lite snø. Faregrad lander følgelig mellom 1 og 3. Skredproblemene vil vedvare og kanskje utvides når det nå kommer mer snø. Forecast correct Skredproblemene er godt formulert i varselet.

Tests

LBT@20cmQ2 Brudd etter lett kakk. På undersiden av blokken som løsner, sitter et skarelag med heftige begerkrystaller i lenker (DHch).

ECTPV@11cm

Snow Profile

1 cm F SH 3 mm D, 2 cm F PP 3 mm D, 7 cm P RG 1 mm D, 4 cm F FC 2 mm D, 2 cm K MFcr, 2 cm F-4F FC 2 mm D, 2 cm K MFcr, 5 cm F DH/DHla 6 mm D, 2 cm K MFcr, 3 cm F DH 3 mm D, 8 cm K MF, 2 cm F FC 3 mm D -8.7 °C @ 0 cm, -5.6 °C @ 10 cm, -3.4 °C @ 20 cm, -2.3 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 254040

Salten / FAUSKE

Snow

07.02.2021 kl. 09:08

7 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Et bittelite dryss av nysnø andre natt på rad.

Snow Cover

ObsID: 253993

Salten / FAUSKE

Snow

06.02.2021 kl. 11:07

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Kommet et bitte lite dryss av nysnø gjennom natten.

Snow Cover

ObsID: 253813

Salten / FAUSKE

Snow

05.02.2021 kl. 15:10

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Lite nytt å melde om snødekket.

Snow Cover

ObsID: 253683

Salten / FAUSKE

Snow

05.02.2021 kl. 11:21

511 masl

kjus@nortind (***)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er lav skredfare i observert område. Etter flytur med helikopter igår, med landinger ved Klettkov og ved Lurfjelltind bekreftes beskjedne mengder med snø. Lite vindtransport observert. Overflaterim over alt. Flytur fra Bodø til Dønna på onsdag bekrefter svært lite snø i fjellet. Overflaterim og kantkorn under skare, gir svake lag dersom snøfall. Forecast correct Jeg tenker at FG kan oppleves som 1 slik situasjonen er nå da det er beskjeden vindtransport av snø, men det kan finnes enkelte heng med fokksnø på svake lag. Dette kan rettferdiggjøre en fortsatt FG2.

Snow Profile

2 cm F SH/PP 2 mm D, 3 cm K MFcr, 2 cm F-4F FC 2 mm, 3 cm K MFcr, 10 cm 4F FC 4 mm, 1 cm K MFcr, 6 cm 1F-P FC/MF 4 mm -8.3 °C @ 0 cm, -6 °C @ 5 cm, -4.6 °C @ 10 cm, -2.6 °C @ 15 cm, -1.4 °C @ 20 cm, -0.6 °C @ 25 cm

ObsID: 253676

Salten / FAUSKE

Snow

05.02.2021 kl. 11:19

476 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Bildet viser SØ flanken på Nordre Nattmålstuva. Helt i ve kant av bildet skimtes Kvalhornet. Magert snødekke.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind
Image Of Snow Profile
Image 4 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Vind erosjon av snøoverflaten. Relativt porøst toppdekket mange steder, men stedvis også knallhardt (pencil hard fokksnø/vindpåvirket).
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind

Snow Cover

20 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Surface hoar on a hard surface Dry Snødekket er magert med omtrent ikke snø på 0 meter over havet til kanskje 20 cm over 400 meter. Stedvis er overflaten knallhard (pencil) fokksnø/vindpåvirket og stedvis er det bare "fos" av kantkornsnø. Overflaten bærer preg av vinderrosjon. Overflaten er dekket av rim av ulik størrelse. Fra 0,5 cm-3 cm.

Weather

No precipitation -4.8 °C 2 m/s from E ← 30% clouds Nydelig vær i fjellet. Lite vind på 500 moh og ingen indikasjon på særlig vind i høyden heller. De siste par døgn har vi hatt klarvær og kaldt (-10 grader i Bodø). Utpreget overflaterim dannelse i alle høyder.

Danger Sign

No signs observed Det er lite snø i fjellet og ingen ny vindtransport. Stor utbredelse av overflaterim.

Avalanche Activity

5. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

ObsID: 253668

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.