Avalanche forecast for Salten Wednesday 2021-02-03

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layers. Be careful where the wind slabs are thin/soft and easier to trigger. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-17 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from east., change to breeze from the northeast during the afternoon.
-19 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

03.02.2021 kl. 16:00

5 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Undersiden av tynt fokksnøflak på flatmark ved havnivå, Valnesfjord. Heftige begerkrystaller, her er både store furete krystaller (DHla) og lange lenker (DHch). Omtrent samme bindinger som knekkebrødsmuler. Plate med 2 mm grid for referanse.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Undersiden av tynt fokksnøflak på flatmark ved havnivå, Valnesfjord. Heftige begerkrystaller, her er både store furete krystaller (DHla) og lange lenker (DHch). Omtrent samme bindinger som knekkebrødsmuler. Platen med 2 mm grid for referanse.

Snow Cover

ObsID: 253384

Salten / FAUSKE

Snow

03.02.2021 kl. 10:00

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Ingen større synlige endringer i snødekket. -13.5 grader ved havnivå.

Snow Cover

ObsID: 253284

Salten / FAUSKE

Snow

01.02.2021 kl. 10:27

370 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Stabilitetstest ved tregrensen, Østerkløftfjellet. Brudd med forplantning ved frigjøring -- ECTPV. Høyre del av bruddflaten kostet lett for å vise at det ligger en glatt og potent glideflate under det vedvarende svake laget. Blokka som løsnet ligger oppå til høyre.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Krystallene i bruddflaten etter ECTPV. Angitt til kantkorn FC, sekundært begerkrystaller DH. 2 mm grid.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Snødekke på motsatt side av dalen, hvor terrenget vender mot øst.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Snødekke rundt tregrensen, Østerkløftfjellet. Her har vinden tatt godt.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Undersiden av bokk som løsner ved frigjøring i stabilitetstest. Skjøre kantkrystaller og begerkrystaller i bruddflaten.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Fasetterte krystaller overalt. I overflaten (som rim), ved bakken (som begerkrystaller) og i ulike lag i snødekket (primært som kantkorn).
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Store furete krystaller DHIa ved bakken under tregrensen. 2 mm grid.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl Store begerkrystaller ved bakken. Brudd går først i kantkorn lenger opp i profilen.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Surface hoar on a hard surface Dry Snøen ujevnt fordelt i terrenget. Under tregrensen stort sett tynt snødekke med overflaterim SH i toppen og godt utviklede begerkrystaller DH mot bakken, med skare imellom. Selv lav vegetasjon kan stikke opp. Høyere opp er vindutsatt terreng helt avblåst, og snø med en viss dybde ligger samlet i små og store leheng. Hul lyd under fokksnøflakene.

Weather

No precipitation -10.6 °C 20% clouds

Tests

LBT@48cmQ2 Lett klapp gir brudd i begerkrystaller nær bakken.

ECTPV@27cm Poor Bryter ved frigjøring i kantkorn/begerkrystaller under porøs skare. Dette laget med kantkorn/begerkrystaller ligger på en potent glideflate.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Der hvor det er snø, finnes det også vedvarende svake lag. Ferdsel på sammenhengende snødekke i skredterreng fordrer nøye vurderinger av snødekket. Overliggende flak er generelt hardt og av varierende tykkelse. Der hvor flakene er myke og/eller tynne, er det mulig å (fjern-)utløse større skred, da brudd forplanter seg godt. Samtidig er det mye terreng som knapt har snø og der er skredproblemene naturlig nok mindre relevant. Fortsatt kulde gjør at skredproblemene trolig vil vedvare og at det fortsatt må utvises forsiktighet på sammenhengende snø i skredterreng. Forecast correct Fornuftig å holde på faregrad 2.

Snow Profile

1 cm F SH 5 mm D, 19 cm P RG 1 mm D, 2.5 cm F FC 1 mm D, 0.5 cm P MFcr Porøs skare med relativt dårlige bindinger., 3.5 cm F FC 1 mm D, 0.5 cm P MFcr Porøs skare med relativt dårlige bindinger., 3 cm F FC/DH 3 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 10 cm K-I MF, 5 cm F DH 4 mm D Vegetasjon stikker delvis opp gjennom underliggende is/skare og inn i dette laget., 10 cm K MF -11.5 °C @ 0 cm, -12.8 °C @ 10 cm, -8.6 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -3.7 °C @ 40 cm, -1.3 °C @ 50 cm, -1.2 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile Profil i tregrensen, Østerkløftfjellet.

ObsID: 252968

Salten / FAUSKE

Snow

31.01.2021 kl. 13:30

585 masl

Hcon (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Hcon
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Hcon
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hcon
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hcon

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry

Weather

No precipitation -18 °C 0 m/s

Avalanche Observation

31. Jan 13:12 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Unknown N-facing Avalanche release at 588 masl and ended at 588 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 40 cm high and 200 m wide fracture Lee side

Notes

Ustabilt lag under tykk skare lag. Snøen dropper på flatmark.

ObsID: 252888

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.