Avalanche forecast for Salten Wednesday 2021-01-13

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Be careful in areas with windslabs in the alpine. A weak layer of facets can be present in isolated features, but generally stable conditions. Keep in mind that even small avalanches can have consequences if you fall into rocky terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes in combination with terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Moderate gale from east.
-20 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to breeze from the southeast during the afternoon.
-20 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / BODØ

Snow

13.01.2021 kl. 13:41

641 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Tynt speilskarelag.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Mot toppen av Heggmotinden. Lite snø.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  «Half-pipen» sett fra toppen av Heggmotinden. Ikke skiføre enda.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Aurnestindan, Småtindan og Breiviktinden.

Snow Cover

ObsID: 248909

Salten / FAUSKE

Snow

13.01.2021 kl. 12:25

857 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Gravepunkt, Kistrandtind. Skisporene fra forrige observasjonstur (sist torsdag) fortsatt synlige i siden opp mot Innertind, i bakgrunnen.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Blokken skiver seg i ulike lag med kantkorn under skare. Her er noen av bruddflatene.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Kantkorn er det mye av nå på høyfjellet -- og i alle himmelretninger. Disse er fra høyt i profilen på gravepunktet.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Skytende sprekker der det har samlet seg fersk fokksnø. Ligger på skare med overflaterim.
Image Of Danger Sign
Image 5 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Fersk fokksnø.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Snødekket rundt tregrensen (og to havørner over hodet).
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Fersk fokksnø på høyfjellet mot Kistrandtind.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Kantkorn ved bakken på gravepunkt.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mer fersk fokksnø enn forventet. På vei mot Kistrandtind.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Tynt snødekke, lave temperaturer og lite/ingen nedbør gjør at den oppbyggende omvandlingen i snøen fortsetter. Det finnes flere lag med godt utviklet kantkorn i ulike dybder i snøen på høyfjellet, og der dekket er særlig tynt er det mulig å finne begynnende begerkrystaller (DH) under skare. Ulike skarelag begynner samtidig å bli mer porøse, slik at det er blitt noe lettere (men fortsatt vanskelig) å påvirke svake lag lenger ned.

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 1 - Small W, NW above 400 masl Fersk fokksnø har stedvis lagt seg oppå skare med overflaterim i vest- og nordvestvendte sider. Forventet størrelse på skred begrenses av at sålen er stykket opp av underliggende terreng (på grunn av lite snø så langt i sesongen). En forventning om små skred gir faregrad 1, middels store gir faregrad 2.

Danger Sign

Recent cracks Skytende sprekker i fersk fokksnø, som har lagt seg i mer vest- og nordvesttvendte sider.

Whumpf sound På ett sted rundt 500 m.o.h.

Snow Cover

No snowdrift Dry Se beskrivelse under «skredproblem» og eller oversiktsbilder tatt fra Kistrandtind (egen observasjon).

Weather

No precipitation -8.8 °C 8 m/s from SE ↖ 30% clouds Kuling på toppen av Kistrandtind, 979 m.o.h.

Snow Profile

1 cm K MFcr Porøst lag, sprekker opp som creme brulee., 6 cm F FC 2 mm, 0.5 cm K IF, 2.5 cm 1F-P MF 1 mm, 5 cm P MF 3 mm, 2.5 cm F FC 2 mm, 2.5 cm 4F MF, 22.5 cm P MF 1 mm, 2.5 cm F FC 2 mm, 5 cm P-K MF, 2.5 cm F FC 2 mm, 7.5 cm P MF, 6 cm K MF, 4 cm F FC -9 °C @ 0 cm, -8.5 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -5.5 °C @ 30 cm, -3.8 °C @ 40 cm, -2.7 °C @ 50 cm, -1.5 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 70 cm

ObsID: 248886

Salten / FAUSKE

Snow

13.01.2021 kl. 11:53

977 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Kistrandryggen (t.h.) og Kvalhornet, sett fra Kistrandtind.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan (Innertind t.v. og Midtitind t.h.) sett fra Kistrandtind.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Betydelig mindre snø ut mot kysten. Sett fra Kistrandtind.

Snow Cover

ObsID: 248875

Salten / FAUSKE

Snow

13.01.2021 kl. 11:06

641 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mer fersk fokksnø enn antatt. På vei mot Kistrandtind.

Snow Cover

ObsID: 248861

Salten / FAUSKE

Snow

12.01.2021 kl. 12:29

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord.

Snow Cover

ObsID: 248719

Salten / FAUSKE

Snow

11.01.2021 kl. 09:30

482 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind
Image Of Snow Profile
Image 2 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Skrint med snø. Bare 26 cm tykt dekke. To definerte skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  To definerte skarelag med kantkorn under begge.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn i sjiktet under øverste skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn str 1 mm under øverste skarelag.
Image Of Danger Sign
Image 7 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bilde av p618. Vi ser inn i NØ siden. Magert snødekke.
Image Of Danger Sign
Image 8 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bildet viser mine spor fra nyttårsaften (500 moh) og forteller vel mye om vinteren og snøfallet hittil.
Image Of Tests
Image 9 of 11 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 10 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Skaren bærer ikke en fotsoldat.
Image Of Snow Cover
Image 11 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  SØ flankene på Nordre Nattmålstuva. Bildet er tatt på ca 400 moh.

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small above 500 masl Problemet ligger i snødekket (svake lag av kantkorn under skare), men det er relativt få steder i fjellet der det er nok snø til å bli et markert skredproblcm. Noe fokksnø finnes enkelte steder.

Danger Sign

Kantkorn i snødekket generelt på fjellet kan gi en fremtidig fare. Pr nå er det lite snø i fjellet og relativt lite snø har flyttet på seg, men det kan finnes enkelte steder med fokksnø (vestlig sektor) og denne hviler på et svakt lag samt at fokksnøen innad kan være ustabil.

Tests

ECTP1@7cmQ2

ECTP1@7cmQ2 Poor Gjennomførte to ECT tester i området begge med samme resultat. Bruddet skjer i kantkornsjiktet under det øverste, relativt tykke skarelaget. Størrelsen på kantkornkrystallene er 1 mm.

Avalanche Activity

11. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er lite snø i fjellet og lite tilgjengelig snø for vindtransport. Svake lag finnes (kantkorn under skare) overalt og i alle høyder og vil kunne bli et problem når/hvis vi får snødump før mildvær. Slik været er nå vil fortsatt utvikling av vedvarende svake lag fortsette. Klarvær kan i tillegg gi overflaterim. Forecast too high I observert område vil jeg vurdere FG til 1. Det er lite snø som har flyttet på seg og der er lite snø tilgjengelig. Mine fotspor i fjellet fra 31 des var fortsatt tydelige.

Snow Cover

25 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Crust Dry Det kan nesten ikke forvares å si at snøgrensen er på 0 moh, men i Valnesfjord ligger det altså et par cm snø på 0 moh. Skrint snødekke generelt på fjellet. Skare preger toppdekket og bryter til fots, men kan sikkert bære en skiløper i gange, men ikke i sving.

Weather

No precipitation -8.9 °C 4 m/s from W → 40% clouds Det har gradvis skyet til mer med skyer inn fra sør. Dagen startet (kl 0800) med omtrent skyfritt. Lite vind i fjellet på 500 moh.

Snow Profile

2 cm F PP 0 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 16 cm F FC 2 mm/0 mm D -12.9 °C @ 0 cm, -9.9 °C @ 5 cm, -7.1 °C @ 10 cm, -4.2 °C @ 15 cm, -3.1 °C @ 20 cm, -2 °C @ 25 cm 2 tests connected to snow profile Stedvis bærer skaren (fot), men for det meste bryter foten gjennom og innsynken er til bakken. Med ski på beina vil nok skaren bære ganske bra i gange, men ikke i sving.

ObsID: 248577

Salten / FAUSKE

Snow

10.01.2021 kl. 11:57

7 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord.

Snow Cover

ObsID: 248392

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.