Avalanche forecast for Salten Thursday 2019-03-07

3
Considerable
Published:

Be careful before entering leeward slopes. Large amounts of wind deposited snow has been built up.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

12 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest.
-15 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest., change to fresh breeze from the northeast during the afternoon.
-19 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

07.03.2019 kl. 13:45

468 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Lene
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Lene
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Lene Comment:  Snøen der CT fikk brudd, nedføyket nysnø?
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Lene Comment:  Snøen jeg fant rett under islaget viser at det har vært en oppbygende omvandling og dannelse av kantkorn og begynnende begerkrystaller

Weather

No precipitation 4 °C 2 m/s from E ←

Snow Cover

82 cm in total Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Under tregrensa er snøen ubunden, og flere steder kun løssnø som dekker bar bakke. I tregrensa og opp mot toppen på ca 470moh var underlaget under nysnøen flere steder merkbart påvirket av vinden de siste dagene. Og det hadde dannet seg fokksnø, samt små skavler i østvendte sider.

Tests

CTH27@28cmQ3 Testen ble tatt i 20 graders helling

Snow Profile

7 cm F DF 0 mm/0 mm D, 22 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC/DH 0 mm/0 mm D, 29 cm K MF 0 mm/0 mm D, 20 cm K MF 0 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile Snøprofilen er tatt på en fjelltur i slakt terreng og er ikke representativ for hva vi finner ellers i fjellet der vinden har påvirket snødekket de siste dagene og dannet nysnøflak. I laget under ishinnen mener jeg at det var både kantkorn og begerkrystaller men arrester meg gjerne om det er feil (se vedlagte bilder) Tok en CT og fikk CTH27@28cm Q3, så ut som det var nedføyket nysnø, se eget bilde

ObsID: 184654

Salten / FAUSKE

Snow

07.03.2019 kl. 13:30

436 masl

Michael (Unknown)

Snow Cover

275 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry CT15@22, Q2. Svakt lag med nysnø CT29@55, Q1. Brudd i nysnø over skare

ObsID: 184649

Salten / FAUSKE

Snow

07.03.2019 kl. 13:22

515 masl

Marthe (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Kollaps av svakt lag

ObsID: 184647

Salten / FAUSKE

Snow

07.03.2019 kl. 12:21

515 masl

Marthe (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Marthe Comment:  Ect @21 @ 62 cm. Q3
ObsID: 184630

Salten / FAUSKE

Snow

07.03.2019 kl. 11:00

495 masl

espen@norconsult (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  espen@norconsult Comment:  Mot nord
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  espen@norconsult Comment:  Mot øst

Snow Cover

ObsID: 184610

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snow

07.03.2019 kl. 00:04

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 184542

Salten / FAUSKE

Snow

06.03.2019 kl. 13:13

391 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  kjus@nortind Comment:  Kistrandryggen

Avalanche Activity

6. Mar. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release SE Trolig naturlig utløst.

ObsID: 184470

Salten / FAUSKE

Snow

06.03.2019 kl. 12:57

40 masl

steinar (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  steinar
ObsID: 184465

Salten / FAUSKE

Snow

06.03.2019 kl. 12:33

581 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Mot nord

Snow Cover

Some snow drift

ObsID: 184456

Salten / FAUSKE

Snow

06.03.2019 kl. 12:31

574 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  kjus@nortind Comment:  Snøfokk

Weather

from W →

ObsID: 184455

Salten / FAUSKE

Snow

06.03.2019 kl. 11:51

418 masl

Gaute (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gaute
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gaute

Danger Sign

Recent avalanches

ObsID: 184448

Salten / FAUSKE

Snow

06.03.2019 kl. 11:34

273 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kjus@nortind Comment:  Skytende sprekk

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 184442

Salten / FAUSKE

Snow

06.03.2019 kl. 11:26

262 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  kjus@nortind

Avalanche Activity

6. Mar. During the day Dry slab avalanche One (1). Spontaneous release SE

ObsID: 184435

Salten / FAUSKE

Snow

06.03.2019 kl. 10:20

250 masl

Gaute (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gaute Comment:  Skiløperuløst i testheng

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184420

Salten / FAUSKE

Snow

06.03.2019 kl. 09:45

275 masl

Gaute (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gaute

Weather

Snow -5 °C 5 m/s from NW ↘ 100% clouds Avblåst til mildværsskare og deponert på østsiden/sørøst

ObsID: 184411

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snow

06.03.2019 kl. 05:24

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 184391

Salten / FAUSKE

Snow

05.03.2019 kl. 15:22

888 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Lene
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  Lene

Weather

No precipitation -10 °C 12 m/s from W → 60% clouds Markant økning i vinden da vi passerte 700moh

Tests

CTV@22cmQ1 De øverste 22 cm av blokka kom ut da eg skulle sage bak for å frigjøre CT søylen fra omliggende snø. For meg var det umulig å finne ut hva det svake laget var da det var snøfokk og vind som gjorde forholdene vanskelige for å i det hele tatt kunne se gjennom lupen. Men det var et tynt islag på 1/2 cm på toppen av søyla som sto igjen da blokka hadde glidd ut, så det kan muligens være nedføyket nysnø eller dårlig binding til islaget som førte til at den overstående snøen gled ut. Terrenget var 20 grader bratt der jeg gravde.

Notes

Fra vi startet turen kl 11: 25 til vi var på toppen av Kistrandtinden kl 15:45 var det en økning i vindstyrken etterhvert som vi kom høyere opp i fjellet.

Snow Profile

22 cm F/4F DF/RG 0 mm/0 mm D, 0.5 cm I IF 0 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 105 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile Pga kraftig snøfokk var det umulig å definere hva det var slags snø som lå over islaget og førte til at de øverste 22 cm løsnet og gled ut da jeg saget baksiden for å frigjøre søylen. Bruddet kom helt i øverkant av smelte-fryse-skaren og det var et tynt islag på toppen av søylen som sto igjen. Muligens nedføyket nysnø, eller kanskje dårlig binding til skaren.

ObsID: 184318

Salten / FAUSKE

Snow

05.03.2019 kl. 14:45

699 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret

Weather

No precipitation 7 °C 6 m/s from W → 60% clouds Tiltagende vind i høyden

ObsID: 184314

Salten / FAUSKE

Snow

05.03.2019 kl. 13:37

340 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret

Weather

No precipitation 4 °C 1 m/s from E ← 30% clouds Skispor fra siste dager er noe påvirket av vind på dette stedet. Under tregrensa er snøen upåvirket. Temp skal være minus 4 ( plages m samsung tastatur)

ObsID: 184299

Salten / FAUSKE

Snow

05.03.2019 kl. 12:33

10 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  LeneP@forsvaret
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright:  LeneP@forsvaret

Notes

Kalde klare netter gir god grobunn for rimdannelse

ObsID: 184271

Salten / FAUSKE

Snow

05.03.2019 kl. 11:47

503 masl

idab@svv (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  idab@svv Comment:  Tørr snø. De nederste 50 cm gav en litt antyden av fuktig/vått snø. Under skaret gikk de å se noen antyden av begynnende kantkorn.
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  idab@svv Comment:  Tatt mot øst, kommet inn noe skyer under turen. Når jeg begynne turen kl 9 var det -17 grader ved bilen. Nå står står den på -2 (noe oppværmt av sola)
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  idab@svv Comment:  Tidligere spår er noe igjen føkket
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  idab@svv

Weather

No precipitation 10 °C 0 m/s 10% clouds Påskevær på fjellet, sola værme godt og det er vindstille helt opp til 600 moh gikk ikke høyre idag.

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snøen som kom natt til lørdag har blitt noe transportert men fortsatt mye løs snø å ta av, noe vindtransport antatt skjedde igår. Ser at spåren har føkket igjen noe. De nederste ca 50 cm vær noe antyden av fuktig snø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket oppleves som stabilt. Det er ca. 20 cm tørr løs snø på steinhard skare. Det som er under skaren er ikke mulig å påvirke ved skikjøring med de forholdene som er idag. Med fortsatt kallt og noe vind med snø som er meldt finns det mye løs snø før vindtransport, derav øker skredfaren og skredproblemet dårlig binding i fokksnøen er fortsatt ritkigt. Det er potensial for kantkorn å utvikles mer under skaret men da skaren er så hard har jeg vanskelig å se det som et stort skredproblem så som forholdene er nå. Forecast correct Akkurat nå er det kun faregrad to men det er under dagen meldt vind og snø da øker faregraden 3 som er varslet.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

5. Mar. During the day No avalanche activity God sikt på turen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Widespread steep slopes NE, E, SE, S, SW above 400 masl Det er noe vindtransportert snø men det finns fortsatt mye løs snø og ta av. Gravde på to plasser etter nedføkket nysnø men såg ikke noe. Men kan sikkert finnes i regionen.

ObsID: 184279

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snow

05.03.2019 kl. 05:27

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 184190

Salten / FAUSKE

Snow

04.03.2019 kl. 14:36

599 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  På tampen av obs turen gjorde jeg en rask sjekk av snøen mellom de to skarelagene. Begge skarelag er solide og tåler mye belastning. Det er utvikling av kantkorn under det øverste skarelaget.

Snow Cover

ObsID: 184143

Salten / FAUSKE

Snow

04.03.2019 kl. 12:06

603 masl

steinar (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar Comment:  Rim på overflaten

Snow Cover

ObsID: 184115

Salten / FAUSKE

Snow

04.03.2019 kl. 11:04

855 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  kjus@nortind Comment:  Utsyn mot Kjerringøy (nord).
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  kjus@nortind Comment:  Mot Eitråskardtinden
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Rim på overflaten. Også her på 1000 moh (lite vind).
Image Of Tests
Image 4 of 7 Of:  Tests Copyright:  kjus@nortind Comment:  Brudd i fokksnølag.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind
Image Of Notes
Image 7 of 7 Of:  Notes Copyright:  kjus@nortind Comment:  Kvalhornet.

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from W → 30% clouds Stille og kaldt vær. Mye gløtt av sol.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Det er endel tørr løs snø i fjellet. Fra 10-20 cm. Rim på overflaten.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Pr nå er snødekket stabilt. Lite vindtransport i observert område. Mye tørr løs snø er tilgjengelig for transport. Rim på overflaten. Forecast correct

Tests

ECTN22@42cmQ2 Good

Danger Sign

No signs observed Det har vært lite vind i snødekket. Stabile forhold. Hard isskare under løs snø. Spesielt løs snø i nordsidene.

Notes

Det er flotte forhold i fjellet med hard skare etter mildværsperioden og 10-20 cm tørr løs snø over. Beste skiføre er der snøen er myk bundet (i nordsiden er snøen uten «hold» og man må sette svingene rett på skaren).

Avalanche Activity

4. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 184135

Salten / FAUSKE

Snow

04.03.2019 kl. 09:33

496 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Skispor fra helga. Lite vindpåvirket snødekke.

Snow Cover

ObsID: 184071

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snow

04.03.2019 kl. 05:28

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 184049

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.