Avalanche forecast for Salten Thursday 2019-02-14

4
High
Published:

Temperature increase and extreme amounts of rain gives high avalanche danger. Avoid avalanche terrain.

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Stay away from avalanche terrain and runout zones for avalanches.
3 - Large
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Stay away from avalanche terrain and runout zones for avalanches
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

7 mm precipitation.
Moderate gale from southeast., change to moderate gale from the west during the evening.
-12 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
32 mm precipitation, up to 65 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast., change to strong gale from the southwest during renoon.
-8 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / Solvik

Snow

14.02.2019 kl. 15:46

14 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

14. Feb 15:46 (+01:00) Snø på FV. 830 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <1m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 181660

Salten / Horndaln flåget

Snow

14.02.2019 kl. 10:27

162 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

14. Feb 10:27 (+01:00) Snø på FV. 613 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 181006

Salten / Vassbotten

Snow

14.02.2019 kl. 09:42

88 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

14. Feb 09:42 (+01:00) Snø på FV. 514 løsnet fra tunnelmunning 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 181661

Salten / Snøskred

Snow

14.02.2019 kl. 09:25

80 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

14. Feb 09:25 (+01:00) Snø på FV. 514 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 181662

Salten / Kalovika

Snow

14.02.2019 kl. 06:37

15 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

14. Feb 06:37 (+01:00) Snø på FV. 613 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 181007

Salten / FAUSKE

Snow

13.02.2019 kl. 20:00

428 masl

MK (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow 1 °C 8 m/s from NW ↘

Danger Sign

Quick temperature change

Snow Profile

3 stratigraphy layers observed

Snow Cover

Some snow drift 16 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 181046

Salten / BODØ

Snow

13.02.2019 kl. 07:23

46 masl

Sølve@SVV (***)

Weather

Snow -2 °C from E ← Tett snødrev og kraftig vind. Legger opp snøfonner i boligfelt.

ObsID: 180656

Salten / BODØ

Snow

12.02.2019 kl. 14:52

364 masl

Sølve@SVV (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Sølve@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Sølve@SVV Comment:  N
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Sølve@SVV Comment:  S
Image Of Danger Sign
Image 4 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Sølve@SVV Comment:  Ø-vendt heng. 150 moh.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter Very difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Not given Kornstørrelse 1-2 mm under tynt skarelag. Det svake lag er antatt å være 25 cm tykt lag med delvis nedbrutt snø/finkornet snø som delvis er omdannet til kantkorn.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE, S, SW above 200 masl

Avalanche Danger Assessment

Det er fokksnø som virker å være dagens problem.

Weather

Snow 0 °C 14 m/s from NW ↘ 90% clouds I dag har det vært bygevær med tidvis tette snøbyger og sterk vind. Det har kommet 10-20 cm siste par dager. I natt blåste det opp.

Danger Sign

Recent cracks Skytende sprekker i fersk vindtransportert snø i SØ-sektor. Nedføyket nysnø/hagl

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svak lyd, men person 30 meter fra utløse punkt følte setningen. Det var tykt snødekke med mye fersk vindtransportert snø hvor drønnet ble utløst. På samme sted ble det fremprovosere skytende sprekker i skavl/leformasjon, men antar at drønnet kom fra lag dypere i snødekket det var lite tegn til propagering i fokksnø og heller ikke sprekkdannelse da drønnet ble utløst. Antatt lag er angitt i profil.

Snow Profile

8 stratigraphy layers observed

Snow Cover

Heavy snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry NØ-vind har fraktet mye snø. Over skoggrensen er snødekket vindpåvirket med hard vindskare. Myk vindpåvirket snø i skogen.

ObsID: 180572

Salten / BODØ

Snow

12.02.2019 kl. 14:44

24 masl

Sølve@SVV (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Avalanche Activity

12. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release SE Bruddkant under toppskalv i Mølnelva.

ObsID: 180566

Salten / FAUSKE

Snow

12.02.2019 kl. 10:59

426 masl

kjus@nortind (***)

Snow Cover

Moderate snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 180499

Salten / FAUSKE

Snow

12.02.2019 kl. 10:57

507 masl

kjus@nortind (***)

Weather

No precipitation 13 m/s from W → 60% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 180496

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snow

12.02.2019 kl. 05:36

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift

ObsID: 180445

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snow

12.02.2019 kl. 03:51

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 180443

Salten / BODØ

Snow

11.02.2019 kl. 14:31

259 masl

Martin Sann (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Martin Sann
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Martin Sann
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Martin Sann
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Martin Sann

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye vindtransportert snø i området og flere ferske skavler. Tydelig skarelag under fersk snø.

Incident

Ingen ulykke skjedd. Skiløper kunne blitt tatt av skredet og blitt dratt ned en kort skrent. mulig fall og kollisjon med trær. Ingen stor fare. Snow No one buried, but close call Backcountry skiing

Avalanche Observation

11. Feb 14:31 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered S-facing Avalanche release at 267 masl and ended at 267 masl Buried weak layer of faceted snow above a crust 25 cm high and 4 m wide fracture Lee side Øvre bergområde på østlig oppstigning mot Yttertinden. 260moh. Lite skred av fokksnø i leheng og brattheng, utløst av skiløper. Vindpakket snø over ett finkornet snølag som igjen lå på ett skarelag. Skred løste ut ca. 3m over skiløper.

ObsID: 180411

Salten / FAUSKE

Snow

11.02.2019 kl. 11:39

586 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  kjus@nortind Comment:  Snøfokk på 600 moh

Weather

ObsID: 180322

Salten / FAUSKE

Snow

11.02.2019 kl. 11:39

603 masl

kjus@nortind (***)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S above 300 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Ustabile fokksnølag i ø-s heng. Forecast correct

Weather

Snow -3 °C 9 m/s from NW ↘ 70% clouds Dagen begynte med snøvær via opphold og byger med hagl.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snow Cover

Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snødekket i ø-s helling bærer preg av flakdannelse pga vind, men også pga temp. Litt tung kjøresnø egentlig.

ObsID: 180342

Salten / FAUSKE

Snow

11.02.2019 kl. 11:15

457 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  kjus@nortind

Tests

ECTP3@50cmQ2 Poor

ObsID: 180310

Salten / FAUSKE

Snow

11.02.2019 kl. 11:03

457 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kjus@nortind

Danger Sign

Recent cracks

ObsID: 180306

Salten / FAUSKE

Snow

11.02.2019 kl. 10:57

436 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  kjus@nortind

Avalanche Activity

11. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Easy to trigger S Lite testheng. Uløst med hensIkt.

ObsID: 180303

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snow

11.02.2019 kl. 05:31

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 180239

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.