Avalanche forecast for Sør-Troms Monday 2021-01-25

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid avalanche terrain with wind slabs. Wind slabs are resting on a persistent weak layer and can be easily triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-17 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from east.
-14 °C to -6 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / Gratangen

Snow

25.01.2021 kl. 14:05

703 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Spanstinden/Sølvfjellet tatt fra 700moh mot NØ.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Høgtind. Bilde tatt mot S fra ca. 700moh.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Fokksnø i markert leheng/søkk mot V. Tatt på ca. 550moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Fokksnø som sprekker opp i bunn av markert leheng/søkk mot V. Ca. 550moh
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Velutviklet kantkorn under fokksnø. Funnet i bunn av markert leheng/søkk mot V på ca. 550moh.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Fjellområdet mellom Gratangen/Grovfjord/Herjangsfjorden (Dudalstind, Nonstind etc.) tatt mot V/Nv fra ca. 700moh.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Layered snow begins at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Det er generelt svært lite snø på fjellet. Det finnes enkelte større heng i høyden som har samlet en del snø, ellers er det først og fremst i søkk og markerte le-heng mot vest hvor det ligger noe særlig med snø. Snøoverflaten er flekkvis dominert av skare/is, men består i hovedsak av hard fokksø, som tidvis er ujevn og har vindskavler av varierende størrelse, men er flere steder blåst slett. Under overflaten er det først og fremst kantkorn av varierende størrelse og utvikling (mot ren kant). Skaren som har ligget høyt oppe i snødekket er flere steder på vei til å bli «spist opp» av oppbyggende omvandling.

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Det finnes kantkorn flere steder under både skare og fokksnø og dette laget er flere steder markert tykkere enn 3cm.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er generelt lite snø, men finnes søkk og heng av varierende tykkelse med en del snø, særlig i vestlig sektor etter stormen før/i helga og tidligere. Det finnes over hele fjellet, markerte og velutviklete lag med kantkorn. Opplever imidlertid snøen over som så hard at det ikke er lett å påvirke disse og vurderer skredfaren til å ligge mellom liten og moderat. Kaldt vær kombinert med tynt snødekke, vil medføre at prosessen med oppbyggende omvandling vedvarer. Det er meldt en god del vind fremover, men vurderer dette til å ha liten betydning for skredfaren, da snødekket allerede er svært hardt i overflaten. Er noe usikker på faregrad, da det til tross for markerte svake lag av kantkorn, oppleves at snøen over er så hard at det skal en del til å påvirke denne, og ikke liten tilleggsbelastning som beskrevet i varselet. Imidlertid vanskelig å si noe sikkert om dette, da det er en god del variasjon på snømengde etc. på fjellet og i regionen og velger å foreslå moderat skredfare (men i lavere sjikte).

Weather

No precipitation -15 °C 1 m/s from E ← 5% clouds Klart, kaldt og stille vær.

Avalanche Activity

25. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 251789

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snow

23.01.2021 kl. 08:58

3 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

No precipitation -6 °C Bergsfjord (0moh) kl 08:58 Snøfokk siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye sø vind siste døgn, endel fokk i fjellet.. Uforandret skredfare neste døgn: Ifø yr skal vinden avta mot kveld..

ObsID: 251384

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.