Avalanche forecast for Sør-Troms Monday 2021-01-18

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Wind deposited snow may cover persistent weak layers deeper in the snowpack. Beware of typical signs of instability, like shooting cracks and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Calm/light breeze from north.
-10 °C to -1 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. sunday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-9 °C to -1 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. monday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / Lavangen

Snow

18.01.2021 kl. 13:57

1447 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde av Høgtind tatt fra ca. 900moh på Spanstinden mot S.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Overflaterim (til venstre mot tommelen) fra ca. 700moh).
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabile forhold, men i heng hvor det har samlet seg større menger med vindpåvirket/flakdannet snø, er det mulighet med skred av en viss størrelse. Det varsles en god del vind som kan øke/markere faren noe. Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Layered snow begins at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det er fortsatt generelt lite snø på fjellet, men har i dagene før helgen, kommet opptil ca. 10-15cm. Det var også et mindre snøfall for en to ukers tid siden og kombinert med vind gjør dette at det finnes flakbundet snø av en viss tykkelse i enkelte heng og i søkk. Overflaterim er observert både høyt og lavt på fjellet.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl

Avalanche Activity

18. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

2 cm F SH 10 mm D, 3 cm F DF 2 mm D, 7 cm 1F RG 1 mm D, 7 cm 1F- FC 2 mm/2 mm D, 8 cm P- FC/MF D, 6 cm 4F FC 2 mm/2 mm D, 32 cm 1F+/P- FC 1 mm/2 mm D -8.9 °C @ 0 cm, -8.5 °C @ 5 cm, -7.7 °C @ 15 cm, -5.8 °C @ 25 cm, -4.4 °C @ 35 cm, -3.2 °C @ 45 cm, -2.6 °C @ 55 cm Tatt i sørvendt heng på ca. 1400moh.

ObsID: 250759

Sør-Troms / Gratangen

Snow

18.01.2021 kl. 11:02

776 masl

Marius@obskorps (****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Markert drønn med følbar kollaps ca. 5m diameter. Nysnø (5cm), skare (tynn par mm) fokksnø (ca. 20cm), deretter tynt skarelag med kantkorn under.

ObsID: 250731

Sør-Troms / Lavangen

Snow

18.01.2021 kl. 09:44

422 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Spanstinden fra parkerninga mot N-Nø

Weather

No precipitation -6 °C 0 m/s 80% clouds Rolig og fint vær. Overskyet, men oppleves som relativt lett skydekke. Noe nysnø (ca. 10cm) har kommet før/i helga.

ObsID: 250710

Sør-Troms / Senja

Snow

16.01.2021 kl. 12:09

533 masl

David@midttroms (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  David@midttroms Comment:  Vestlig retning
Image Of Snow Profile
Image 2 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  David@midttroms Comment:  Profil i østlig retning med fokksnø på toppen. Ca 100høydemeter nedenfor gravepunkt. Tok en ECT her med brudd på slag 5, nede på 24 cm, men ikke et rent brudd. Stabilitet vil jeg si er middels her
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 3 of 8 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  David@midttroms Comment:  Store fokkskavler enkelte stedet
Image Of Weather
Image 4 of 8 Of:  Weather Copyright:  David@midttroms
Image Of Weather
Image 5 of 8 Of:  Weather Copyright:  David@midttroms
Image Of Weather
Image 6 of 8 Of:  Weather Copyright:  David@midttroms
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  David@midttroms Comment:  Tråkker nesten 10cm ned med truger
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN5@24cmQ3 Medium Denne ble tatt i østlig retning ca 100 høydemeter lavere enn gravepunkt.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Vil trolig kunne finne mye fokksnø i fjellet nå. Dette vil ligge i østlig, nord/østlig heng. Mest fare vil nå bære i denne himmelretning

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fg 2 oppleves som riktig. Er fortsatt mye variasjoner av snø og hvor det har snødd og ikke. Største problem i dag er fokksnø i østlig og Nordøstlig retning. Denne har ikke fått satt seg og oppleves løs. Lite nedbør kommende dager og fortsettelse av vind vil trolig stabilisere laget med fokksnø noe. Noe kant er utviklet i snødekket, men ser ikke på dette som noen risiko nå og i kommende tid. Forecast correct

Weather

Snow -1 °C 10 m/s from SW ↗ 100% clouds Opp i 10 m/s i kastene.

Snow Cover

84 cm in total Moderate snow drift 8 cm new snow Elevation of new snow 350 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Snøoverflaten er svært varierende. Jeg gikk opp i østlig retning. Men straks jeg kommer i høyden og står åpent for alle himmelretninger så er det mye avblåst og mye is. Mens i lavere terreng der vind ikke tar, er det mye fokksnø og denne oppleves noe ustabil enkelte plasser.snødybde varierer naturligvis også med tanke på mye vind på stedet

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E Ligger mye fokksnø som har dårlig binding mot skare/is

Avalanche Activity

16. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Notes

En finner 24cm fokksnø om en går ca 100høydemeter ned fra dette punkt på Østlig side. Snøpakken er ellers ganske lik den jeg her har beskrevet. Tok en ECT her; ECT5@24cm q3. Men enkelte plasser på Østlig side er mye av fokksnøen også oppå et lag med bare is. Kan vel også være greit å melde om at det fortsatt er dårlig skiføre. Mange steiner som bare ligger rett under overflaten.

Snow Profile

2 cm P IFrc D, 34 cm K MF 1 mm/2 mm D, 2 cm 1F RGxf 0 mm D, 3 cm P MFcr D, 3 cm 1F FCxr 1 mm D, 35 cm P MF 1 mm/2 mm D -1.5 °C @ 10 cm, -1.5 °C @ 20 cm, -1.2 °C @ 30 cm, -1.1 °C @ 40 cm, -0.8 °C @ 50 cm, -0.6 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 70 cm

ObsID: 249482

Sør-Troms / Harstad

Snow

16.01.2021 kl. 12:00

483 masl

SivK (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tydelig kollaps og propagering over større område, sprekker.

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye små drønn med lite forplantning. Men også tydelig over større område med skytende sprekker.

Snow Cover

Har ikke en fullstendig snøprofil, men observasjonene er: Veldig varierende snødekke, kanskje 15 cm tørr finkornet snø på det meste. Flere skarelag i snødekke, men tydelig kankorndannelse i gammel (antageligvis fra tidligere mildværsperiode) grovkornet snø. De mindre drønnene (uten stor propagering) antas å komme fra skarelag lengre opp i snødekket, mens propagering og sprekker antas å komme fra kollaps i kantkorn lengre ned. Kan potensielt bli utfordrende med pålagring av snø? Sammenhengende snødekke på ca 400 hm. Drønn opplevdes fra denne høyden. Snø tilgjengelig for transport.

Avalanche Activity

16. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 249525

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snow

15.01.2021 kl. 11:58

3 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). 5 cm nysnø i lavlandet på kysten, overgang til mildvær og regn. Endel is i fjellsider og bekkeløp men lite snø i kjente skredområder. . Uforandret skredfare neste døgn: Temperaturen skal synke noe utover helga..

Weather

Rain 2 °C Husøy (100moh) kl 12:05 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 249277

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.