Avalanche forecast for Sør-Troms Wednesday 2019-12-18

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with new snow during and after the snowfall until the new snow has stabilized.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the southwest during the evening.
-7 °C to -1 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest.
-6 °C to 0 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

18.12.2019 kl. 13:45

18 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snømengder, vær og værmelding . FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vær og temperatur .

Danger Sign

Large snowfall

Weather

Snow 0 °C Hilleshamn (100moh) kl 13:35 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 203576

Sør-Troms / Kvittinden

Snow

18.12.2019 kl. 11:30

761 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabiliteten i snødekket er god. Fortsatt snøbyger vil føre til mye løs ubunden snø. Lite vind vil føre til liten snøtransport og lite flakdannelse. Der vinden fører til snøtransport vil det dannes svake lag i fokksnøen med begynnende fasetering rett over skarelag. Det er ikke observert skredaktivitet i omr Sørreisa-Finnsnes i dag. Fortsatt snøbyger vil gi mye ubunden ny snø. Lite vind vil føre til liten til moderat snøtransport inn i leheng. Forventer at den begynnende fasseteringen over skarelag vil fortsette å utvikle seg de nærmeste døgn før utviklingen stopper opp grunnet høyere temperaturer. Ved snøtransport inn i leheng i vindutsatte områder vil det danne seg svake lag i fokksnøen og den begynnende faseteringen over skare vil kunne utvikle seg til et skredproblem. Forecast correct Det regional varselet er litt misvisende mtp hvilke eksposisjoner som er skredutsatt. Etter mine observasjoner var det litt vind fra NV i dag. Vinden skal dreie mer på NØ-Ø iht YR.no i denne delen av SØR TROMS. Det vil gi skredproblem i NV-S-SØ eksposisjoner og ikke i NV-N-SØ som beskrevet i varselet.

Tests

LBT Good Får ingen utslag på LBT. Det er 28 cm med løs ubunden snø over frosset smelteomvandlet hard snø. Det er et lag på 3 cm med begynnende fasetering rett over skarelag. Ikke gjennomført CT eller ECT grunnet hard homogen smelteomvandlett snø under løs ubunden nysnø.

Danger Sign

Recent snowdrift Det er observert noe vindtransportert snø over ca 800moh.

Large snowfall har kommet ca 30 cm nysnø siste døgn

Weather

Snow -4.2 °C 2 m/s from NW ↘ 100% clouds Liten trekk fra NV. Lavt skydekke og Whiteout over 800moh

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W, NW above 500 masl Det er et svakt lag i den ubundne nye snøen ifa begynnende fasetering over skarelag.

Avalanche Activity

18. Dec. During the day No avalanche activity Det er ikke observert skredaktivitet i omr Sørreisa-Finnsnes i dag

Snow Cover

140 cm in total Some snow drift 28 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det var lett snøfokk over 800moh. Under nysnøen er det smelteomvandlet hard snø helt til topps på 950moh. Svak vind og liten snøtransport gjør at den nysnøen som er kommet siste døgn er ubunden helt til topps på 950moh

Snow Profile

28 cm F/F PP/FCsf 2 mm/1 mm D Skiktovergang Det er et lag med begynnende fasetering rett over skare fra sist mildvær. laget er ca 3 cm tykt, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 67 cm P MF 2 mm/0 mm D -4.5 °C @ 0 cm, -4.2 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3.5 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -2.8 °C @ 80 cm, -2.6 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 203524

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

18.12.2019 kl. 10:59

83 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø og mildvær.. FV829 Nødsfjellet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Hvis nedbøren går over i regn. .

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Weather

Snow -1 °C Nødsfjellet (100moh) kl 10:59 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 203481

Sør-Troms / Harstad

Snow

17.12.2019 kl. 21:54

534 masl

fred@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  fred@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  fred@obskorps Comment:  Bilde tatt mot nord, tydelig vindtegn i snøen

Avalanche Danger Assessment

To semiskredproblem; kantkorn under skare og svake lag i foksnøen. Ikke aktiv på denne turen, men med vedvarende snø+vind fra vest vil heng og leformasjoner i øst bli lastet med snø. kantkornlag ligger gjemt nede under MF og er ikke aktivt nå men må følges nøye fremover. Mer snø igjennom onsdagen vil gi pålagring av snø i leområder.

Danger Sign

Recent snowdrift Økende vind fra vest, med snøbyger.

Weather

Snow -0.5 °C 6 m/s from W → 100% clouds Snøbyger, med vind fra vest. Vinden var merkbar økende igjennom turen. Våt snø opp til 300MOH, over dette tør.

Avalanche Problems

NE, E, SE Finner ikke noen tydelige skredproblem. Men med snø + vind gjennom natten vil det være god forhold for sjiktoverganger i foksnøen i le-heng.

Avalanche Activity

17. Dec. During the day No avalanche activity

Snow Cover

100 cm in total 20 cm new snow Elevation of new snow 50 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 50 masl Wet loose snow Moist Fuktig løssnø opp til 300MOH, klabber på fellene. Over dette opp til 550MOH er den tørr. På ca 500MOH er det flere MF lag i de første 40 cm av snøpakken. Kantkorndannelse i disse lagene, velutviklet kantkorn i laget der rasteplaten er plassert på bilde. Under dette ca 60 cm med smelteomvandlet blokk ned til bakken.

ObsID: 203420

Sør-Troms / Harstad

Snow

17.12.2019 kl. 21:47

550 masl

Birke (Unknown)

Notes

Alt av tester gikk i bunden av snødekket mot bakken i et løst lag med noen få begerkrystaller blant mellomstore smelteomvandlede krystaller.

Weather

Snow 8 m/s from SW ↗

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab)

ObsID: 203425

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

16.12.2019 kl. 17:56

13 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør av betydning . Uforandret skredfare neste døgn: Ingen større forandring i forholdene .

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 202298

Sør-Troms / Harstad

Snow

16.12.2019 kl. 14:03

460 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet skal prøve å vise hard smeltepakke i bunn med ca 10 cm løst lag med avrundede korn på vei til å bli kant korn (resirkulert pudder).
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps

Danger Sign

No signs observed

Weather

-3 °C 2 m/s from W → 70% clouds

Avalanche Activity

16. Dec. During the day No avalanche activity

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Generelt lite snø i fjellet. Vindutsatte rygger er blåst ren for snø. Mye steiner som stikker frem. Rakk kun opp til tregrensa i dag, men opp til ca 350 ligger det et tynt skarelag på topp over 10 cm løst lag med avrundede korn på vei til å bli kant (resirkulert pudder). Dette skarelaget forsvinner fra ca 400.

ObsID: 202275

Sør-Troms / Harstad

Snow

16.12.2019 kl. 10:30

345 masl

jahsolh (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jahsolh
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jahsolh
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jahsolh Comment:  Skare

Snow Cover

Storm slab (soft slab) Tynt skarelag, over løst lag, opp til ca 400 MOH. Stedvis vindpakket snø opp til ca 520 MOH.

ObsID: 202289

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.