Avalanche forecast for Sør-Troms Monday 2019-12-16

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes with fresh wind slabs in combination with terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-7 °C to -1 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-9 °C to -3 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

16.12.2019 kl. 17:56

13 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør av betydning . Uforandret skredfare neste døgn: Ingen større forandring i forholdene .

ObsID: 202298

Sør-Troms / Harstad

Snow

16.12.2019 kl. 14:03

460 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet skal prøve å vise hard smeltepakke i bunn med ca 10 cm løst lag med avrundede korn på vei til å bli kant korn (resirkulert pudder).
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Generelt lite snø i fjellet. Vindutsatte rygger er blåst ren for snø. Mye steiner som stikker frem. Rakk kun opp til tregrensa i dag, men opp til ca 350 ligger det et tynt skarelag på topp over 10 cm løst lag med avrundede korn på vei til å bli kant (resirkulert pudder). Dette skarelaget forsvinner fra ca 400.

Weather

-3 °C 2 m/s from W → 70% clouds

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

16. Dec. During the day No avalanche activity

ObsID: 202275

Sør-Troms / Harstad

Snow

16.12.2019 kl. 10:30

345 masl

jahsolh (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jahsolh
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jahsolh
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jahsolh Comment:  Skare

Snow Cover

Storm slab (soft slab) Tynt skarelag, over løst lag, opp til ca 400 MOH. Stedvis vindpakket snø opp til ca 520 MOH.

ObsID: 202289

Sør-Troms / Harstad

Snow

14.12.2019 kl. 12:38

450 masl

Birke (Unknown)

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab)

Weather

No precipitation 10 m/s from SE ↖ 85% clouds

Tests

ECTX Good Ingenting skjer de første 30 slagene. På det 32 slaget gikk hele blokken 45cm med Q2.

ObsID: 202045

Sør-Troms / Harstad

Snow

14.12.2019 kl. 12:08

774 masl

fred@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  fred@obskorps

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry

Weather

No precipitation -4 °C 7 m/s from SW ↗ 10% clouds Kaldt fint vintervær. Vind som drar litt snø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE, S, SW above 400 masl

Avalanche Danger Assessment

1 Low Lite snø på dette fjellet. Midlværet tidligere i uken gått opp til ca 550moh. Videre opp er det tør snø til bakken. finner ikke kantkorn over 550moh. Denne ble mest sannsynlig borte med mildværet før polart lavtrykk forgie helg. Finner rester etter nedføyka nysnø, men er godt sintret med resten av snøpakken Utsikten i været er vedvarende klart og kaldt. Dette vil gi gode forhold for groing av kantkorn i laget med nedføyka nysnø som er noe løsere en resten av snøpakken. Klare ikke å finne påbegynning av dette idag, men er noe vi må holde et øye med utover dagene. Forecast too high Ref vår samtale idag, jeg tror det er rett slik som du legger opp varslet framover. så må vi holde ett godt øye med hva som skjer med snøpakken framover neste uke. Tror med den værmeldingen så vil vi ha en oppblomstring av kantkorn i snøpakken her ute med kysten også

ObsID: 202039

Sør-Troms / Harstad

Snow

14.12.2019 kl. 10:58

402 masl

fred@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  fred@obskorps

Weather

ObsID: 202026

Sør-Troms / Snaufjellet

Snow

13.12.2019 kl. 11:57

698 masl

HåvardKreyHansen (Unknown)

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Dry Relativt tørr snø fra ca 200 moh. vindpåvirket snødekke over skogrensa. Vindpakket snø som hviler på is/skarelag. Varierende hardhet. Enkelte søkk med tørr løssnø. Isete skare på toppene.

ObsID: 201964

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.