Avalanche forecast for Sør-Troms Saturday 2019-12-14

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. There might be pockets with a persistent weak layer beneath the wind depposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from south.
-11 °C to -1 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-8 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / Harstad

Snow

14.12.2019 kl. 12:38

450 masl

Birke (Unknown)

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab)

Weather

No precipitation 10 m/s from SE ↖ 85% clouds

Tests

ECTX Good Ingenting skjer de første 30 slagene. På det 32 slaget gikk hele blokken 45cm med Q2.

ObsID: 202045

Sør-Troms / Harstad

Snow

14.12.2019 kl. 12:08

774 masl

fred@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  fred@obskorps

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry

Avalanche Danger Assessment

1 Low Lite snø på dette fjellet. Midlværet tidligere i uken gått opp til ca 550moh. Videre opp er det tør snø til bakken. finner ikke kantkorn over 550moh. Denne ble mest sannsynlig borte med mildværet før polart lavtrykk forgie helg. Finner rester etter nedføyka nysnø, men er godt sintret med resten av snøpakken Utsikten i været er vedvarende klart og kaldt. Dette vil gi gode forhold for groing av kantkorn i laget med nedføyka nysnø som er noe løsere en resten av snøpakken. Klare ikke å finne påbegynning av dette idag, men er noe vi må holde et øye med utover dagene. Forecast too high Ref vår samtale idag, jeg tror det er rett slik som du legger opp varslet framover. så må vi holde ett godt øye med hva som skjer med snøpakken framover neste uke. Tror med den værmeldingen så vil vi ha en oppblomstring av kantkorn i snøpakken her ute med kysten også

Weather

No precipitation -4 °C 7 m/s from SW ↗ 10% clouds Kaldt fint vintervær. Vind som drar litt snø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE, S, SW above 400 masl

ObsID: 202039

Sør-Troms / Harstad

Snow

14.12.2019 kl. 10:58

402 masl

fred@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  fred@obskorps

Weather

ObsID: 202026

Sør-Troms / Snaufjellet

Snow

13.12.2019 kl. 11:57

698 masl

HåvardKreyHansen (Unknown)

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Dry Relativt tørr snø fra ca 200 moh. vindpåvirket snødekke over skogrensa. Vindpakket snø som hviler på is/skarelag. Varierende hardhet. Enkelte søkk med tørr løssnø. Isete skare på toppene.

ObsID: 201964

Sør-Troms / Senja

Snow

12.12.2019 kl. 10:31

419 masl

David@midttroms (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  David@midttroms
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  David@midttroms
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Some loose snow (1-10cm) 400moh eg snøen best. Under dette er den mer kram og påvikrket av mildværet

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate FG 2 i dag og det vil jeg være enig i. Bør være oppmerksom i sider der det har fått legge seg fokksnø. Stabile minusgrader fremover og litt vind. Transport snø vil fortsatt vedvare som et problem. Eller vil trolig den snøballs vi har nå være ganske stabil over helgen. Forecast correct Enig i dagens varsel

Weather

-1 °C 4 m/s from NE ↙ 10% clouds Vært litt vind siste dagene. Noen folder i forskjellige himmelretninger. Vært vind fra Ø/NØ på dette stedet, så mye snø ligger trolig i W retning

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 1 - Small Not given N, SW, W, NW between 600 masl and 300 masl

Tests

ECTN6@15cmQ3 Good

ECTN6@15cmQ3 Good Det lette laget over MFpc bryter lett. Men ser ingen stor fare i dette. Ingen forplantning. Kan naturligvis skli ut flak i bratte sider med belastning. Så en bør ha det meg seg vedr valg av ruter opp og ned

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse:

Snow Profile

15 cm F PP 1 mm/0 mm D, 15 cm P+ MFpc 1 mm/0 mm D, 20 cm K+ MFcr 1 mm/0 mm D, 25 cm P RGsr 0 mm/0 mm D, 5 cm P MFcr 1 mm/0 mm D, 30 cm P MFpc 1 mm/0 mm D, 5 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm M -4.1 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2.2 °C @ 50 cm, -1.7 °C @ 60 cm, -1 °C @ 90 cm, -0.1 °C @ 115 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201770

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.12.2019 kl. 18:55

412 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Weather

Sleet 0 °C 5 m/s from SW ↗ 100% clouds

ObsID: 201712

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

11.12.2019 kl. 15:35

0 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 201678

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

11.12.2019 kl. 10:15

42 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 201598

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

11.12.2019 kl. 10:15

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye vind. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Weather

Snow -2 °C Sennemyra (300moh) kl 10:15 1 cm nysnø akkumulert siste time. Snøfokk i øyeblikket.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 201599

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

11.12.2019 kl. 10:06

13 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind fra sørøst. Men fortsatt lite snø i fjellet. . Uforandret skredfare neste døgn: Minking i vind men meldt litt nedbør og mildere..

Weather

No precipitation -1 °C Fornes (0moh) kl 10:06 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 201673

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

11.12.2019 kl. 09:56

83 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø, hvis vinden vedvarer vil skredfaren øke. FV829 Nødsfjellet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mye vind, meldt noe mer snø.

Weather

No precipitation -2 °C Nødsfjellet (100moh) kl 09:57 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv829 Nødsfjellet - ,

ObsID: 201590

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

11.12.2019 kl. 06:28

141 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet noe tørr løs snø siste dager.. Økende skredfare neste døgn: snøfall di siste dager med tørr løs snø vil flytte lett på seg, Økning i vind utover dagen 16m/s .

Weather

No precipitation -3 °C Bergsboten (0moh) kl 06:29 15 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn. Snøfokk siste 6 timer.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 201565

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.