Avalanche forecast for Sør-Troms Tuesday 2019-12-03

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Be careful in areas with wind deposited snow at high elevations. Increasing temperature and rain will weaken the snow cover during the day and through the night. Natural released wet snow avalanches are possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from northwest., change to fresh breeze from the west during the evening.
-7 °C to -1 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. monday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
12 mm precipitation, up to 18 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from south.
-6 °C to 3 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

03.12.2019 kl. 14:38

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 200470

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

03.12.2019 kl. 14:31

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 200468

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

03.12.2019 kl. 12:36

18 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Weather

Rain 0 °C Hilleshamn (0moh) kl 12:37 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

ObsID: 200440

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

03.12.2019 kl. 12:24

14 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Weather

Sleet -1 °C Strætelia (0moh) kl 12:24 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Quick temperature change

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn,

ObsID: 200434

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

03.12.2019 kl. 12:00

83 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 2 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 3 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 4 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 5 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Weather

Snow -1 °C Nødsfjellet (100moh) kl 12:00 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

Quick temperature change

Large snowfall

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv829 Nødsfjellet - ,

ObsID: 200426

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

03.12.2019 kl. 11:27

13 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Quick temperature change

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vind og snøbyger kombinert med vind men fra fordelaktig retning. FV152 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mildvær og regn høyt til fjells .

ObsID: 200409

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

03.12.2019 kl. 11:19

0 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vind i fjellet og mye nedbør.. FV848 Løksetinden - Seterlia er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Overgang til mildvær og regn høyt til fjells .

ObsID: 200406

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

03.12.2019 kl. 07:24

141 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Endel vind og fokk fra nord/nordvest. Økende skredfare neste døgn: Dreiende til vest/sørvest, melder mye regn..

Weather

Snow 0 °C Bergsboten (0moh) kl 05:24 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 200338

Sør-Troms / Harstad

Snow

02.12.2019 kl. 21:45

534 masl

fred@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  fred@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  fred@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  fred
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredproblemet finnes i de fleste le-områder fra sv til ø. Med liten tilleggsbelastning kan str 2-3 skred utløses. Ikke observert selvutløste skred. Vinden har laget myke flak i skogen også, spesielt i åpninger/glenner i skogen. Regionen vil få mildvær og sterk vind inn mot helgen. Det melder mye regn som vil øke vekten av overliggende lag av fokksnø. Dette vil øke faren for snøskred nå i tirsdag og onsdag. Videre vil mildvære trenge lengre ned i snødekke og være en katalysator i sintringen av svakt lag. Store muligheter for en skredsyklus nå de første to dagene for så å avta etterhvert som mildværet får mer tak ned i snøpakken. Forecast too high Det er ikke nok snø til at vil bli store skre og ikke observert selvutløste skred, derfor ikke faregrad 4. Tirsdag og onsdag skal det komme store mengder nedbør som regn og temperaturer opp mot +5graderC. Fare for selvutløste skred i denne perioden. Faregraden vil da øke opp til 4.

Weather

Snow -0.5 °C 7 m/s from W → 50% clouds Vinden dreier fra NV til V ila turen, skal dreie videre mot sør

Snow Cover

145 cm in total Some snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry I skogen der vinden ikke har fått tak på snøen ligger det svært mye løs snø klar til transport, i skogen er snøen jevnt fordelt rundt hele sirkelen. Over skoggrensen er snøen flytte fra nordvestlige områder til sør/sørøstlig. Ligger som myke flak.

Danger Sign

Recent snowdrift Ferske nysnøflak bygges opp i le-oråder SØ til SV

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large E, SE, S, SW above 400 masl Over skoggrensen; Finner skredproblemet i alle leområder der det er blitt innlastet snø. På dette fjellet var overliggende lag 4F til 1F hardt, ca 40cm tykt. Under skoggrensen; I åpner skogsområder har også vinden laget løse flak over et lag med nedføyka nysnø.

Avalanche Activity

2. Dec. During the day No avalanche activity

Snow Profile

40 cm 4F/1F DFbk/DFbk 1 mm/1 mm D, 3 cm F PP 1 mm/0 mm D Skarelag, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm P MF 2 mm/0 mm M

ObsID: 200323

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

02.12.2019 kl. 13:47

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 200282

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

02.12.2019 kl. 13:45

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet noe mer snø i skjæring, men ikke i skavler so henger. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 200281

Sør-Troms / Harstad

Snow

02.12.2019 kl. 12:59

58 masl

idab@svv (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  idab@svv

Weather

Snow 0 °C 2 m/s from N ↓ 100% clouds

Snow Cover

No snowdrift Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

Danger Sign

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Snøer kraftig, lett vind.

ObsID: 200267

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

02.12.2019 kl. 12:14

141 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind (nv) og snø . Uforandret skredfare neste døgn: Avtar noe med vind. .

ObsID: 200249

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

02.12.2019 kl. 11:01

18 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøfall og mye vind. Men vanskelig å bedømme pga at ser dårlig opp i løsne område . FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vær og værvarsel .

Weather

Snow -1 °C Tjuvskjær (0moh) kl 11:01 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 2 døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær,

ObsID: 200223

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

02.12.2019 kl. 10:47

14 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Pga vær og vindmøller mye snø den siste tiden. . FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Pga vær og værmelding .

Weather

Snow 0 °C Strætelia (0moh) kl 10:47 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn, Veldig vanskelig å bedømme pga at det er mye vegetasjon i fjellsiden.

ObsID: 200221

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

02.12.2019 kl. 10:08

83 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø og se i fjellside . Økende skredfare neste døgn: Vær og værvarsel .

Weather

Snow -2 °C Nødsfjellet (100moh) kl 10:08 10 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

ObsID: 200207

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

01.12.2019 kl. 13:53

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 200129

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

01.12.2019 kl. 13:51

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Har ikke fylt siden, kløfter. Ikke tegn til skavler. Blåst rent på topper. . Uforandret skredfare neste døgn: Observasjon i dagslys.

ObsID: 200127

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

01.12.2019 kl. 08:59

141 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Omslag til mildere ver på ytterstrøk, Fare for sludd og regn. Men enda mye vind og fokk. . Økende skredfare neste døgn: Melder endel snø, men overgang til mildver og regn ut i uka. .

ObsID: 200064

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

30.11.2019 kl. 22:57

141 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sterk økning i vind og fokk. . Økende skredfare neste døgn: Ser ut sø vinden skal vedvare en stund. .

ObsID: 200047

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

30.11.2019 kl. 18:42

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 200042

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

30.11.2019 kl. 18:30

83 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 200043

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

30.11.2019 kl. 16:44

141 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og mye vind. . Økende skredfare neste døgn: Melder endel mer snø i natt/morgen og noen økning i vind..

ObsID: 200023

Sør-Troms / Ibestad

Snow

30.11.2019 kl. 16:04

347 masl

lakrisr (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable

Weather

-3 °C 9 m/s from NW ↘ 100% clouds Liten kuling i kastene Retning varierer. Hovedsakelig NV, men dreier til SØ periodevis

Snow Cover

30 cm in total Heavy snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Den smelteomvandlede og solide sålen begynte å bli mer porøs fra 400 moh. Over sålen ligger et lag på et par cm som en tanke løsere enn folk snøen. Fokksnøtykkelsen varier fra noen cm inntil en meter. Størst variasjon rundt tregrensen

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Liten kuling. Retning varier flere ganger i løpet av turen (NV-SØ)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Unknown

ObsID: 200017

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

30.11.2019 kl. 14:14

42 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199997

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

30.11.2019 kl. 14:14

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199998

Sør-Troms / Harstad

Snow

30.11.2019 kl. 13:30

427 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Såle av MF med ca 10-15 cm snø oppå. Den øverste sneen er noen steder ubunden men mye er vindpåvirket og den økende vinden flytter mye sne allerede. Veien fra Aunfjell til Ervik har mye snøføyke allerede.

Snow Cover

ObsID: 199990

Sør-Troms / Kvittinden

Snow

30.11.2019 kl. 12:30

761 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

70 cm 4F/4F-1F PP/DF 2 mm/1 mm D Skiktovergang mye vindtransportert snø i leheng i S/SØ eksposisjoner. Flere lagdelinger i fokksnøen., 4 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm/0 mm D 2 tests connected to snow profile

Tests

ECTN8@65cmQ2 Medium det er flere svake lag i fokksnøen. ingen av lagene forplanter seg ved ECT da det overliggende laget er myk vindtransportert snø og derved ingen evne til bruddforplantning.

LBT2@74cmQ2 Medium liten belastning ved lille blokktest. brudd i svakt lag i fokksnøen

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er ikke observert skredaktivitet i området Kvittinden. Grunnen er meget dårlig sikt (without). stabiliteten i snødekket virker å være middels til dårlig. Flere drønn i snøen observert over tregrensen. Kantkorn observert der snødekket er tynt, under skarelag fra siste mildværsperiode. Det er mye løs nysnø som vil føre til mye vindtransportert snø inn i ØST/SØRØST/NØRDØST eksposisjoner. Det er økende vind og det er meldt kraftig vind fra V/NV opp i 15-20m/s noen som tilsier meget stor transport av snø inn i SØ/Ø/NØ eksposisjoner. Da det er obsertvert kantkorn der snødekket er tynt vil det kunne føre til kolaps i snødekket og flere naturlig utløste skred av størrelse 2-3 vil kunne forventes det neste døgnet. Det er også observert store områder med rim for 14 dager siden over tregrensen i store deler av midttroms. Nedføyket rimlag vil også kunne føre til ustabile lag i snødekket over skarelag fra mildværsperiode for ca 20 dager siden. Dagens funn tilseier faregrad 2 men økende vind og snøfall tilsier at skredfaren for neste døgn vil være 3, og kan utvikle seg til faregrad 4 alt etter hvor sterk vinden blir og hvor mye nedbør som kommer neste 24 timer. Kantkorn under skare, rim over skare og flere svake lag i fokksnøen tilsier et komplekst snødekke som kan gi store utfordringer mtp å bevege seg i skredterreng.

Weather

Snow -6 °C 5 m/s from NW ↘ 100% clouds Mye snø siste døgn. ca 40 cm på 24 timer. Fortsatt kraftige snøbyger med økende vind.

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Mye løs nysnø opp til tregrense. Vekslende løs nysnø, vindpakket myk og vindpakket hard over tregrensen. Mye løs nysnø tilgjengelig for vindtransport ved meldte økende vindstyrke.

Danger Sign

Recent snowdrift noe vindtransportert snø. Økende vind utover dagen. Forventes at det skal blåse kraftig ila kvelden og morgendagen med stort snøfall

Large snowfall det har falt ca 40 cm nysnø det siste døgnet.

Whumpf sound flere drønn i snødekket over tregrensen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW above 600 masl Det er flere svake lag i fokksnøen. Det er også observert kantkorn under et tynt skarelag etter siste mildværsperiode.

Avalanche Activity

1. Dec. During the day No avalanche activity Veldig dårlig sikt. Whiteout over ca ca 500 moh. Ikke mulig å observere skredaktivitet.

ObsID: 200035

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.