Avalanche forecast for Sør-Troms Saturday 2019-11-30

Highest danger level per day:
No Rating
Published:

No Rating

Observations the last 3 days (map placed)

Observations the last 3 days

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

30.11.2019 kl. 22:57

141 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sterk økning i vind og fokk. . Økende skredfare neste døgn: Ser ut sø vinden skal vedvare en stund. .

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 200047

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

30.11.2019 kl. 18:42

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 200042

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

30.11.2019 kl. 18:30

83 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 200043

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

30.11.2019 kl. 16:44

141 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og mye vind. . Økende skredfare neste døgn: Melder endel mer snø i natt/morgen og noen økning i vind..

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

ObsID: 200023

Sør-Troms / Ibestad

Snow

30.11.2019 kl. 16:04

347 masl

lakrisr (Unknown)

Weather

-3 °C 9 m/s from NW ↘ 100% clouds Liten kuling i kastene Retning varierer. Hovedsakelig NV, men dreier til SØ periodevis

Snow Cover

30 cm in total Heavy snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Den smelteomvandlede og solide sålen begynte å bli mer porøs fra 400 moh. Over sålen ligger et lag på et par cm som en tanke løsere enn folk snøen. Fokksnøtykkelsen varier fra noen cm inntil en meter. Størst variasjon rundt tregrensen

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Unknown

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Liten kuling. Retning varier flere ganger i løpet av turen (NV-SØ)

ObsID: 200017

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

30.11.2019 kl. 14:14

42 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199997

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

30.11.2019 kl. 14:14

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199998

Sør-Troms / Harstad

Snow

30.11.2019 kl. 13:30

427 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Såle av MF med ca 10-15 cm snø oppå. Den øverste sneen er noen steder ubunden men mye er vindpåvirket og den økende vinden flytter mye sne allerede. Veien fra Aunfjell til Ervik har mye snøføyke allerede.

Snow Cover

ObsID: 199990

Sør-Troms / Kvittinden

Snow

30.11.2019 kl. 12:30

761 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -6 °C 5 m/s from NW ↘ 100% clouds Mye snø siste døgn. ca 40 cm på 24 timer. Fortsatt kraftige snøbyger med økende vind.

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Mye løs nysnø opp til tregrense. Vekslende løs nysnø, vindpakket myk og vindpakket hard over tregrensen. Mye løs nysnø tilgjengelig for vindtransport ved meldte økende vindstyrke.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er ikke observert skredaktivitet i området Kvittinden. Grunnen er meget dårlig sikt (without). stabiliteten i snødekket virker å være middels til dårlig. Flere drønn i snøen observert over tregrensen. Kantkorn observert der snødekket er tynt, under skarelag fra siste mildværsperiode. Det er mye løs nysnø som vil føre til mye vindtransportert snø inn i ØST/SØRØST/NØRDØST eksposisjoner. Det er økende vind og det er meldt kraftig vind fra V/NV opp i 15-20m/s noen som tilsier meget stor transport av snø inn i SØ/Ø/NØ eksposisjoner. Da det er obsertvert kantkorn der snødekket er tynt vil det kunne føre til kolaps i snødekket og flere naturlig utløste skred av størrelse 2-3 vil kunne forventes det neste døgnet. Det er også observert store områder med rim for 14 dager siden over tregrensen i store deler av midttroms. Nedføyket rimlag vil også kunne føre til ustabile lag i snødekket over skarelag fra mildværsperiode for ca 20 dager siden. Dagens funn tilseier faregrad 2 men økende vind og snøfall tilsier at skredfaren for neste døgn vil være 3, og kan utvikle seg til faregrad 4 alt etter hvor sterk vinden blir og hvor mye nedbør som kommer neste 24 timer. Kantkorn under skare, rim over skare og flere svake lag i fokksnøen tilsier et komplekst snødekke som kan gi store utfordringer mtp å bevege seg i skredterreng.

Tests

ECTN8@65cmQ2 Medium det er flere svake lag i fokksnøen. ingen av lagene forplanter seg ved ECT da det overliggende laget er myk vindtransportert snø og derved ingen evne til bruddforplantning.

LBT2@74cmQ2 Medium liten belastning ved lille blokktest. brudd i svakt lag i fokksnøen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW above 600 masl Det er flere svake lag i fokksnøen. Det er også observert kantkorn under et tynt skarelag etter siste mildværsperiode.

Danger Sign

Recent snowdrift noe vindtransportert snø. Økende vind utover dagen. Forventes at det skal blåse kraftig ila kvelden og morgendagen med stort snøfall

Large snowfall det har falt ca 40 cm nysnø det siste døgnet.

Whumpf sound flere drønn i snødekket over tregrensen.

Avalanche Activity

1. Dec. During the day No avalanche activity Veldig dårlig sikt. Whiteout over ca ca 500 moh. Ikke mulig å observere skredaktivitet.

Snow Profile

70 cm 4F/4F-1F PP/DF 2 mm/1 mm D Skiktovergang mye vindtransportert snø i leheng i S/SØ eksposisjoner. Flere lagdelinger i fokksnøen., 4 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm/0 mm D 2 tests connected to snow profile

ObsID: 200035

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

29.11.2019 kl. 14:27

42 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199900

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

29.11.2019 kl. 14:27

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199901

Sør-Troms / Senja

Snow

29.11.2019 kl. 12:28

521 masl

Line (Unknown)

Avalanche Observation

29. Nov 12:34 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered SE-facing Poor bonding between crust and overlying snow 20 cm high and 3 m wide fracture Lee side

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakdannelse, 20 cm bruddkant. Ikke bratt nok til å løsne.

ObsID: 199853

Sør-Troms / Harstad

Snow

27.11.2019 kl. 20:59

534 masl

fred@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -6 °C 4 m/s from SW ↗ 35% clouds

Snow Cover

75 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snøfall tirsdag 26.nov etter mildværsperiode. Det kom da ca 10 cm snø, denne snøen har over tregrensen blitt transportert inn i sørlige le-områder. Henteområdene i nord er helt avblåst og er isete eller bar bakke. I le-områdene i sør ligger fokksnøen over ett lag med nedføyka nysnø. Dette laget er tykt og har liten evne til brud. Overliggende lag er bundet men tynt og vil ikke frambringe noen størrelse hvis det går til brudd. Fikk ikke fram dette laget ved bruk av LBT. Med mye kraft kom laget med MF og avrundet FC fram nede med bakken. Under skoggrensen ligger det 10cm nysnø løs og ubundet i alle kardinalretningene. Denne ligger over en homogen masse med smelteomvandlet snøpakke. Den nedføyka nysnøen har gode muligheter for en rask sintring. Dette grunnet høy temperatur i snøen, samt tilgang på fuktighet. Var høyere opp på lørdag 23.nov(ca800moh) Her hadde ikke mildværet fått tak og snøpakken var tørr fra ca 650moh og opp. Dette vil nok gjøre at nedbrytingen av FC nede i snøpakken ikke har vært like effektiv. Fikk ikke noen kat.1 svar fra snøpakken på den turen. Tilnærmet lik lagdeling som idag, foruten fuktigheten og topplagene som kommer av snøfallet på tirsdag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small E, SE, S, SW, W above 500 masl Nysnø som falt i tirsdags formiddag har blitt flyttet i leområder mot sør.

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

15 cm F/4F DFbk/PPgp 0 mm/3 mm D, 5 cm F PP 1 mm/0 mm D, 10 cm P MFcr 1 mm/0 mm D, 40 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 10 cm 4F/4F- MF/FCxr 1 mm/1 mm M Skiktovergang LBT løsnet her. -6.5 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -1.6 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm Gode bindinger mellom lagdelingen. Isoterm under mildværskaren på 30 cm dybde. Her var også snøen godt fuktet. FC ved bakken var godt smeltet.

ObsID: 199726

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

27.11.2019 kl. 10:29

42 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199695

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

27.11.2019 kl. 10:29

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199696

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

27.11.2019 kl. 10:29

42 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199892

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

27.11.2019 kl. 10:29

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199893

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

27.11.2019 kl. 10:29

42 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199895

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

27.11.2019 kl. 10:29

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199896

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.