Avalanche forecast for Sør-Troms Wednesday 2019-11-27

Highest danger level per day:
No Rating
Published:

No Rating

Observations the last 3 days (map placed)

Observations the last 3 days

Sør-Troms / Harstad

Snow

27.11.2019 kl. 20:59

534 masl

fred@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snøfall tirsdag 26.nov etter mildværsperiode. Det kom da ca 10 cm snø, denne snøen har over tregrensen blitt transportert inn i sørlige le-områder. Henteområdene i nord er helt avblåst og er isete eller bar bakke. I le-områdene i sør ligger fokksnøen over ett lag med nedføyka nysnø. Dette laget er tykt og har liten evne til brud. Overliggende lag er bundet men tynt og vil ikke frambringe noen størrelse hvis det går til brudd. Fikk ikke fram dette laget ved bruk av LBT. Med mye kraft kom laget med MF og avrundet FC fram nede med bakken. Under skoggrensen ligger det 10cm nysnø løs og ubundet i alle kardinalretningene. Denne ligger over en homogen masse med smelteomvandlet snøpakke. Den nedføyka nysnøen har gode muligheter for en rask sintring. Dette grunnet høy temperatur i snøen, samt tilgang på fuktighet. Var høyere opp på lørdag 23.nov(ca800moh) Her hadde ikke mildværet fått tak og snøpakken var tørr fra ca 650moh og opp. Dette vil nok gjøre at nedbrytingen av FC nede i snøpakken ikke har vært like effektiv. Fikk ikke noen kat.1 svar fra snøpakken på den turen. Tilnærmet lik lagdeling som idag, foruten fuktigheten og topplagene som kommer av snøfallet på tirsdag.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -6 °C 4 m/s from SW ↗ 35% clouds

Snow Cover

75 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small E, SE, S, SW, W above 500 masl Nysnø som falt i tirsdags formiddag har blitt flyttet i leområder mot sør.

Snow Profile

15 cm F/4F DFbk/PPgp 0 mm/3 mm D, 5 cm F PP 1 mm/0 mm D, 10 cm P MFcr 1 mm/0 mm D, 40 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 10 cm 4F/4F- MF/FCxr 1 mm/1 mm M Skiktovergang LBT løsnet her. -6.5 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -1.6 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm Gode bindinger mellom lagdelingen. Isoterm under mildværskaren på 30 cm dybde. Her var også snøen godt fuktet. FC ved bakken var godt smeltet.

ObsID: 199726

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

27.11.2019 kl. 10:29

42 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199695

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

27.11.2019 kl. 10:29

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199696

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

27.11.2019 kl. 10:29

42 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199892

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

27.11.2019 kl. 10:29

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199893

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

27.11.2019 kl. 10:29

42 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199895

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

27.11.2019 kl. 10:29

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199896

Sør-Troms / kvittind

Snow

26.11.2019 kl. 12:26

561 masl

HåvardKreyHansen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Vindpakket nysnø løsner ved skiløper belastning i små helninger.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 199600

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.