Avalanche forecast for Sør-Troms Thursday 2019-04-18

2
Moderate
Published:

The avalanches danger increases during the day due to solar radiation. Refreezing overnight makes for a strong snowpack during the first part of the day. On shade slopes in the alpine a wind slab may sit ontop of a weak facet layer.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Be careful in avalanche release and runout areas. Avoid skiing in terrain traps. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Wet snow avalanches tend to release spontaneously.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze from southwest.
-2 °C to 6 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-2 °C to 6 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during renoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / BERG

Snow

18.04.2019 kl. 15:38

820 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 0.8 °C 2 m/s from SW ↗ dagen startet med skyfri himmel. Ca kl 1430 skyer fra vest. Overskyet kl 1500

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Wet loose snow Moist Det er våt snøoverflate opp til ca 700moh. Opp til ca 900moh er overflaten våt/fuktig i vest til østlige eksposisjoner

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1000 masl

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1000 masl

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Nede i snødekket der snøen ikke er påvirket av smelteomvandlig er stabilt. Snøoverflaten er smeltepåvirket ned til ca 35 cm på 820moh. Fare for våte løssnø og flakskred opp til ca 1000moh. Det er observert et vått naturlig utløst flakskred i Svandalen. Antas utløst siste 24 timer. Stigende temperatur og nedbør ifa regn opp til ca 800-1000moh vil gi økt smelteomvandling av snødekket og øke faren for våte løssnø og flakskred. Økt belastning av snødekket grunnet større vannmengde i snøen vil øke faren for brudd i kantkornlaget dybt i snødekket og skredene kan bli store til svært store Forecast correct

Tests

ECTN26@28cmQ3 Good

Avalanche Activity

18. Apr. 18-24 Wet slab avalanche One (1). 2 - Medium Specific steep slopes. E, SE, S, SW, W. Below 900 masl

Snow Profile

7 stratigraphy layers observed 11 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 191763

Sør-Troms / SKÅNLAND

Snow

18.04.2019 kl. 14:00

1030 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Mye solskare- bilde viser nordvendt heng på ca. 950moh (Skorvetind)

Weather

No precipitation 8 m/s from SW ↗ 40% clouds Met overskyet utover dagen. Økende vindstyrke, men ingen transport siden overflate er smelteomvandlet.

Snow Cover

Crust Moist Overflate er generelt smelteomvandlet opp til ca. 1000moh. De steder med kald, tørr snø ovenfor dette høyde virker generelt vindpakket. Finnes noen små lomme med myk FCsf, ganske diffus utbredelse.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 191764

Sør-Troms

Snow

18.04.2019 kl. 13:09

883 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser været.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser snødekket på 770 moh. Mye skravler i N og Ø.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet er tatt mot SV. Viser glidesprekker (Venstre for senter i bildet).
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser fravær av kantkorn over skare på steder med tykk snøpakke. Østvendt på ca 700 moh

Weather

No precipitation 4 °C 8 m/s from SE ↖ 20% clouds

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 10 masl. Layered snow begins at 400 masl Wet loose snow Moist Førefall til ca 400 moh. Her begynner rester av gammelt kantlag over skare å dukke opp. Dette kantlaget er på vei til å bli smelteformer. Ingen respons på dette laget opp til 850 hvor jeg var i dag. Finner ikke kantkornlaget på steder med tykk snøpakke. På 700 moh begynner snødekket å bestå av tørrsnø og topplaget er mindre påvirket av sol og varme. Observert glidesprekker (østvendt - se bilde). Er også svært mye og store skavler i år.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Hersker usikkerhet rundt dette laget mtp forplantningsevne. Laget finnes over alt, men steder med mindre påvirkning av sol og varme er det nok sprekere en hva jeg har sett i dag.

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra SØ har hatt en kjølende effekt på snødekket og dermed bidratt til mindre varmepåvirkninf gjennom dagen. Områder i le for vinden har derimot sol og varme stor påvirkning på snødekket.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fortsatt mye snø i fjellet. Solinnstråling og oppvarming av snødekket gir mange våte løssnø skred gjennom dagen. Timing er viktig for god og trygg skikjøring. Noe usikkerhet rundt omfang, belastning og hvor store skred kan bli mtp kantkornlaget vi har i fjellet. Trolig mer potent i Nordlige og Østlige brattheng. Regn og varme til topps vil gi økt skredfare neste dagene. Forecast correct

Avalanche Activity

18. Apr. During the day Loose wet avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S, SW. Above 400 masl Str 1-2

ObsID: 191873

Sør-Troms

Snow

18.04.2019 kl. 12:15

632 masl

Charlotte (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Charlotte
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Charlotte
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright: 

Weather

No precipitation 6 °C 7 m/s from W → 10% clouds Relativt varm vind. Økende skydekke utover dagen.

Snow Cover

210 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 50 masl. Layered snow begins at 650 masl Wet loose snow Wet

Danger Sign

Quick temperature change Solen varmer godt og det var myk snø hele veien opp til toppen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fant skarelag med kantkorn over på ca 25 cm dybde i snøpakken (gravde ca 1 m ned), på god vei til å bli fullstendig smelteomvandlet. Gikk ikke til brudd. Ovenfor var det våt og myk homogen snø. Snøen var myk hele veien til toppen, grense for lagdelning er mest sannsynlig høyere enn på gravestedet. Forecast correct

Avalanche Activity

18. Apr. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. W. Above 1000 masl To skred har gått i de vestvendte rennene på Nona, observert på avstand

ObsID: 191710

Sør-Troms / SKÅNLAND

Snow

18.04.2019 kl. 11:45

568 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Mye smelting de siste dagene. Bilde tatt på 50moh i kystnærstrøk,
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Pf6 i våte MF

Weather

No precipitation 2 °C 2 m/s from S ↑ 10% clouds Fortsatt nydelig oppholdsvær. Sterk solinnstråling. Temperatur er antatt, ikke målt.

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Wet Tidlig på morgen var det skare etter nattefrost. Etter noen timer med sol innstråling er det nå blitt god og myk, på overflate er det grov kornet MF 3-5mm som er våt. Bra skikjøring! Snødekke er homogent på dette høyde.

ObsID: 191702

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

18.04.2019 kl. 05:32

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom .

ObsID: 191618

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snow

17.04.2019 kl. 20:48

643 masl

Havard berg (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Havard berg
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Havard berg
ObsID: 191781

Sør-Troms / SKÅNLAND

Snow

17.04.2019 kl. 17:55

725 masl

JL (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  JL Comment:  Blaute laussnøskred i SV side av Keipen

Snow Cover

Crust

Avalanche Activity

17. Apr. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. S, SW, W Mykje skredaktivitet i S-V vendte heng utløyst av sola og høg temperatur idag.

ObsID: 191597

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

17.04.2019 kl. 14:25

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom .

ObsID: 191579

Sør-Troms

Snow

17.04.2019 kl. 14:00

616 masl

stigf (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  stigf Comment:  Flere våte løssnøskred i området i terreng brattere en 35grd
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  stigf

Weather

No precipitation 4 °C 0 m/s Sol fra skyfri himmel. Varmt i sola. Kaldt (skare) i skygge partier

Avalanche Problems

Loose wet avalanche The overlying slab is soft. Spontaneous release 1 - Small NW

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Våte løssnøskred i bratte (+35grd) helninger

Avalanche Activity

17. Apr. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. NW

ObsID: 191611

Sør-Troms

Snow

17.04.2019 kl. 13:12

731 masl

fred@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  fred@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  fred@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  fred@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 4 °C 2 m/s from SW ↗ Flått påskevær

Snow Cover

180 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 20 masl. Layered snow begins at 620 masl Wind slab (hard slab) Dry Tør snø over 620moh. Under dette er snøen smelteomvandlet fra topp til bunn av snøpakken. Lagdeling videre opp

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl Lagdelingen er fra 620moh og opp. Fra denne høyden er snøen tørr. Stor kraft må til for å påvirke laget, selv ved en isolert blokk. Ingen tegn til å ha evne til å forplante et brudd heller.

Danger Sign

Quick temperature change Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Solen varmer opp snøen

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ingen lagdeling opp til 620moh, snøen er våt og homogen. Videre opp er det tydelig lagdeling med et kantkorn over skare som hoved skredproblem. Den nedføkke nysnøen som jeg så i helgen var blitt helt sintret med RG laget. må bruke stor kraft for å få svar fra kantkornlaget. Dette selv på tynt snødekke. Solen hadde ikke klart å løse opp bindingene i fokksnøen over kantkornlaget i nevneverdig grad. Imorgen vil vi få en ny soldag og lagdelingsgrensen vil nok krype videre opp i hoyden. Dagene videre inneholder regn og høye temperaturer som også vil sende grensen for lagdeling videre opp. Med mye nedbør og høye temperaturer så kan bindingene svekkes i laget over kantkornet og således være mulig å aktivere dette laget i en kort periode inntil laget blir våtet fullstendig. Utvikling av overflatenær kantkorn kan forekomme i natt men vil nok bli smeltet av solen imorgen, slik det ser ut nå skal morgendagen gå over i regn utover ettermiddagen. Så da er ikke dette ett sannsynlig senario for kveld og natt i morgen. Forecast correct

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed Kantkornlaget visser ikke evne til åforplante brudd, må også bruke noe kraft for å få dette fram på lille blokktest. ECTX. Grov denne profilen på grunt snødekke, rett ved siden av var snødekket 180cm med samme lagdeling bare mer RG over kantkornet.

ObsID: 191570

Sør-Troms / BERG

Snow

17.04.2019 kl. 12:30

725 masl

Karin (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Karin
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Karin

Weather

No precipitation Pent vær med mye varm sol idag, litt vind på toppene.

Avalanche Activity

17. Apr. 18-24 Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. E Flakskred på øst-sidan av Stormoa. Antagelig gått for noen dager siden.. Bruddkant ca 20-30cm?

ObsID: 191608

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

17.04.2019 kl. 11:52

42 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 191545

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

17.04.2019 kl. 11:52

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 191546

Sør-Troms / LENVIK

Snow

17.04.2019 kl. 00:44

418 masl

David@midttroms (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  David@midttroms
Image Of Notes
Image 2 of 5 Of:  Notes Copyright:  David@midttroms Comment:  islag nede ved den blå platen, ca 55cm fra toppen.
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  David@midttroms Comment:  Brudd på ECT 10 cm fra topp på slag 16
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  David@midttroms Comment:  ECT16@10cm
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -2 °C 3 m/s from N ↓ 20% clouds

Snow Cover

185 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Crust Dry Tørr i overflate, men rett under overflater er det blitt moist. Dette laget får et brudd i ECT, og dette laget er mykt. Kan tenke seg at det kan gå små sørpeskred her når dette blir varmet opp av solen.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 700 masl and 500 masl Kantkornet er fortsatt å finne. men ikke utviklet seg større. Skjer ingenting i dette laget verken i blokktest eller ect. det har dannet seg en hard pakke over kantkorn som grenser over til moist. denne pakken skal mye belastning til for å påvirke

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate FG 2 i dag er jeg enig i. Skal mye til å påvirke ned til kantkornlag. varmere vær og trolig vil det kunne utløses sørpeskred. Ser av ECT at en får et brudd kun 10 cm ned i dekket. Dette er et smeltelag som er moist og kun 4f hardt. Med mer mildvær på dette vil det kunne gå naturlige skred. Enig i å sette opp grad til 3 fra i morgen. Forecast correct

Tests

ECTN16@10cmQ3 Good

ECTN16@10cmQ3 Good

Snow Profile

11 stratigraphy layers observed 10 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 191472

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

16.04.2019 kl. 13:56

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom .

ObsID: 191439

Sør-Troms / LENVIK

Snow

16.04.2019 kl. 12:48

28 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  mbie@obskorps

Snow Cover

Storm slab (soft slab)

ObsID: 191432

Sør-Troms / BERG

Snow

16.04.2019 kl. 12:15

786 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -1.5 °C 1 m/s from SW ↗ 95% clouds Skydekke rundt 1500moh. Solpåvirkning av snødekket opp til ca 500moh gir vått snødekke fra rundt kl 1200.

Snow Cover

115 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 600 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Storm slab (soft slab) Moist Snødekket er vått opp til ca 500moh, fuktig opp til ca 850moh og tørt over 850moh.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W below 600 masl Grunnet høye temperaturrer utover dagen og solpåvirkning av snøen i SØ-SV eksposisjoner vil det være mulighet for våte løssnø og flakskred opp til ca 600moh

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Kantkorn lag over skare er fortsatt aktivt men det skal stor tillegsbelastning tl for å påvirke det svake laget. Evt skred vil kunne bli store.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE above 600 masl Dårlig binding i fokksnøen grunnet nedføyket løs snø med stort innslag av sprøhagl

Danger Sign

No signs observed Det er ikke observert noen faretegn i denne høyden 790moh. Opp til 500moh er det tidvis mye vann i snøen seint på dagen grunnet høy temperatur og solpåvirkning

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen fra Sørreisa til Kvænan på Senja i dag. Snødekket virker å være stabilt, men sint på dagen er snødekket iunder 600moh vått og det er fare for våte løssnø og flakskred seint på dagen. Været de neste 24 timer tilsier en stabilisering av snødekket ila kveld/natt, med detsabilisering av snødekket utpå dagen grunnet høy temperatur og solpåvirkning av snødekket spesielt i SØ-SV eksposisjoner Været fremover vil stabilisere de svake lagene i fokksnøen. Høy temperatur og solpåvirkning av snødekket vil detsabilisrer det øverste snødekket under 600moh med fare for våte løssnø og flakskred Forecast correct Varslet faregrad for 17 april stemmer. Kan virke som om faregrad for 18 april er noe høy (faregrad 3)

Tests

ECTN28@57cmQ2 Good brudd i kantkornlag uten bruddforplantning

ECTN20@46cmQ2 brudd i sprøhagllag uten bruddforplantning

Avalanche Activity

17. Apr. During the day No avalanche activity Det er ikke observert ferske skred på strekningen fra Sørreisa til Keipen i dag.

Snow Profile

7 stratigraphy layers observed 10 temperature points observed 2 Tests connected to snow profile

ObsID: 191428

Sør-Troms / BERG

Snow

16.04.2019 kl. 11:42

743 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Våt sammenhengende flak går til brudd opp på skare 20cm fra overflate (trolig fra 23e feb)

Weather

No precipitation 3 °C 0 m/s 95% clouds Mildt! Plussgrader på 870moh til og med. Nede ved fjorden er det +11 grader i skyggen. Helt vindstille.

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wet loose snow Wet Snødekke er smelteomvandlet på dette høyde. 20-30cm fuktig/ våt fokksnø opp på gammel skare (fra 23e feb tipper jeg). Resten av snødekke består av MFcl

Danger Sign

Much water in the snow Mildvær høyt til fjells.

Tests

ECTP12@20cm I overgang mellom våt/fuktig fokksnø og skare

Avalanche Activity

16. Apr. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Between 800 masl and 200 masl

ObsID: 191438

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

15.04.2019 kl. 20:15

42 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 191342

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

15.04.2019 kl. 20:15

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 191343

Sør-Troms / GRATANGEN

Snow

15.04.2019 kl. 17:17

794 masl

Lommelun (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Lommelun

Avalanche Observation

15. Apr 17:20 Unknown 1 - Small Naturaly released W-facing Steep slope Naturlig utløst. Sett fra avstand.

ObsID: 191329

Sør-Troms / kvænan

Snow

15.04.2019 kl. 16:30

907 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  mbie Comment:  Bildene viser snødekket ved ca 750moh
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  mbie

Weather

Snow 0 °C 1 m/s from SW ↗ 95% clouds Lett yr/snø ila dagen.

Snow Cover

300 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 600 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Wet loose snow Wet Det er våt løs snø opp til ca 550moh. Fra 550moh opp til 800moh er det fuktig snødekke. Over 800moh er det kram/tørr snø. Snøoverflaten er myk

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 600 masl De øverste 20-30 cm av snødekket under 600moh er våt. Det er mulig å løse ut våte flakskred i angitt høyde. Terrengfeller i skoggrensen kan være kritisk ved våte flak og løssnøskred.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE above 700 masl Det finnes svake lag i fokksnøen, men de er vanskelig å påvirke.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabiliteten i snødekket virker å være god. Det er ikke observert ferske skred i fjellene rundt Kvænan. Heller ikke observert skredpå strekningen Sørreisa-Kvænan. Fortsatt temperaturer over 6 grader på dagtid vil bidra til mer fuktighet i snødekket under 600moh. Kan forvente økning i faren for våte flak og løssnøskred under 600moh. Fokksnøen vil stabilisere seg ved gitte temperaturer. Minusgrader om natten vil stabilisere snødekket under 600moh tidlig på dagen. Temperaturer opp mot 6 plussgrader vil føre til vått snødekke og øke mulighetetn for våte flak og løssnøskred opp til 600moh seint på dagen. Svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg over 600moh. Det vil ikke danne seg nye svake lag i fokksnøen grunnet lite vind og ingen nedbør. Forecast correct

Tests

ECTN25@26cmQ2 Good Får utslag på ECT på 26 cm fra toppen uten bruddforplantning. Det indikerer at det er flere lag i fokksnøen, men ingen av de gir bruddforplantning ved ECT

ECTN9@12cmQ2 Medium ECT gir ingen bruddforplantning. Det er et lag med nedføyket løs ubunden snø i fokksnøen, men det gir ingen bruddforplantning.

CTE5@12cmQ2 Medium

Avalanche Activity

15. Apr. During the day No avalanche activity Det er ikke observert ferske skred på strekningen Sørreisa-Kvænan i dag.

Snow Profile

4 stratigraphy layers observed 8 temperature points observed 3 Tests connected to snow profile

ObsID: 191363

Sør-Troms

Snow

15.04.2019 kl. 14:04

709 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser været
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser snøpakken, med hardhet og svakt lag av kant på vei til smelt.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Svært stor belastning på LB gå brudd i kant på vei til smelt. Liten forplantningsevne. Ca 500 moh, Østlig
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  F, 4F til 1F over kantkornlag. Knivhard smeltepakke i bunn. Ingen beger eller kant i bunn her.

Weather

No precipitation 8 °C 1 m/s from W → 100% clouds Var meldt sol og fint, men forble varmt og overskyet. Skyer/ tåke ned til ca 750 moh. Ingen avkjøling/ gjenfrysing av snødekket på natten.

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Wet loose snow Wet Gikk kun østside i dag. Førefall til ca 300 moh. Gradvis fastere/ kaldere snø oppover. Kald snø fra 600 moh. Kantkorn over skare (gammel smeltepakke) dukker opp på 500 moh, men der er de på tur å bli smelteformasjoner. Svært stor tillegsbelastning må til. Lite evne til forplantning.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Usikkerhet rundt forplantningsevne videre oppover i høyden (kaldere).

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

15. Apr. During the day No avalanche activity

ObsID: 191335

Sør-Troms / TORSKEN

Snow

15.04.2019 kl. 13:00

579 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på ca. 700moh mot SV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Mange små våt løsskred observert fra veien.

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Wet Snødekke gjennomvåt og isoterm opp til ihvertfall 500moh. Ovenfor dette høyde finnes det 5cm fuktig nysnø som virker å ha bunnet seg bra til gammel overflate.

Avalanche Activity

12. Apr. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Between 700 masl and 200 masl Mange små våt løsskred observert fra veien. Uklart nårtid alle gikk, tipper det var størst fare i forbindelse med dette problem for et par dager siden når det var ordentlig mild for første gang (og fravær av nattefrost)

ObsID: 191326

Sør-Troms

Snow

15.04.2019 kl. 12:56

665 masl

Charlotte (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Charlotte Comment:  Toppskavel på Slåttheia.

Weather

5 °C 90% clouds Overskyet, lette skyer kommer og går.

Snow Cover

Wet loose snow Wet Generelt våt snø hele veien opp, noe tørrere siste 50 høydemeter.

Danger Sign

ObsID: 191307

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

15.04.2019 kl. 09:29

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom .

ObsID: 191259

Sør-Troms / BERG

Snow

15.04.2019 kl. 09:24

9 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps

Weather

Rain 3 °C 100% clouds Mildt. Ingen nattefrost i lavlandet. Lett regn på ytterside av Senja under morgentimene. Ser ut som nysnøgrense er ca. 600moh

ObsID: 191258

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.