Avalanche forecast for Sør-Troms Tuesday 2019-03-19

3
Considerable
Published:

Demanding conditions. A persistent weak layer of facets is present above the February 23 crust layer, and is proving very reactive in the northern parts of the region. Avoid recently loaded areas with wind slabs as these areas can be triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-14 °C to -5 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to strong breeze from the southwest during the evening.
-10 °C to -3 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

19.03.2019 kl. 14:59

masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

19. Mar 17:02 - 18. Mar 17:02 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release SE. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 187141

Sør-Troms / LENVIK

Snow

19.03.2019 kl. 14:19

5 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jostein@nve
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jostein@nve

Snow Cover

Some snow drift Varierande snøfokk, opp mot kraftig frå toppane . Har vore aukande i løpet av dagen

ObsID: 187107

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

19.03.2019 kl. 14:07

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 187100

Sør-Troms

Snow

19.03.2019 kl. 13:55

393 masl

saaj@nortind (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  saaj@nortind Comment:  Blyant hard fokksnø over kantkorn på skare. Under er gamle smelteformer. Bryter ved medium belastning på lbt og glatt. Kantkornlaget er ca 2-3cm tykt der jeg står i en nordvendt leformasjon.

Weather

4 m/s from SE ↖ 50% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer.

Snow Cover

No snowdrift

ObsID: 187098

Sør-Troms / BERG

Snow

19.03.2019 kl. 13:11

161 masl

heidi@nve.no (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  hrb@nve.no

Danger Sign

Recent snowdrift Snøfokk

ObsID: 187146

Sør-Troms / BERG

Snow

19.03.2019 kl. 13:00

469 masl

Kristoffer@ObsKorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Gravde ned til bakken på denne posisjonen. Gammelt snødekke besto av smelte-frys helt ned til bakken.
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Blokka går i brudd på kantkornlaget ved frigjøring.
ObsID: 187152

Sør-Troms / BERG

Snow

19.03.2019 kl. 11:37

415 masl

emma@nve (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Jostein Aasen
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Jostein Aasen
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Jostein Aasen

Weather

No precipitation Svak vind. Men aukande i løpet av dagen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 100 masl I skoggrensa kan man si mange heng. Sett skred i alle himmelretninger. De aller fleste i og rett over skoggrensa. Vinden har tatt kraftig mange steder i høyden. Stedvis avblåst ned på skare. Der fokksnøflakene er tynne har kantkorn utviklet seg mest. nærmere 2 mm.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Der fokksnøflakene er tynne og ikke for harde, kan en enkel skiløper lett løse ut skred. Skredene vil i hovedsak løsne på kantkornlaget. enkelte steder også på nedføyka nynsøkrystaller. Kantkorn problemet vil stå seg lenge!! Men vil etter tid kreve stor tilleggsbelating for å løse ut. Man må være forberedt på store naturlige utløste skred ved kraftig svekkelse eller belastning på snødekket. Forecast correct

Danger Sign

Whumpf sound flere kraftige drønn. først når vi var stor gruppe som tok av skiene. men også ved en skikjører.

Snow Cover

Heavy snow drift Storm slab (soft slab) Dry Tidvis kraftig snøfokk frå toppane. aukande i løpet av dagen. laussnø i skogen, over tregense vindpakka mjuk og hard. enkelte stader avblåst ned til skare, men stort sett ein eller annan form for fokksnø i overflata

Avalanche Activity

18. Mar. During the day Several (6-10) N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Har sett flak skred på opptil str 3, mest truleg løysna naturleg ila natt til måndag? har sett skred i alle himmelretningar, meinar difor at det er fornuftig å sette alle himmelretningar på kantkorn skredproblem. Mest skredaktivitet i området like over tregrense. såg også små laussnøskred frå steinar i bratt sørvendt - tyder på at sola har ei viss innvirkning på snødekket.

ObsID: 187137

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

19.03.2019 kl. 11:30

42 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 187040

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

19.03.2019 kl. 11:30

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 187041

Sør-Troms / BERG

Snow

19.03.2019 kl. 11:25

454 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE
ObsID: 187039

Sør-Troms / BERG

Snow

19.03.2019 kl. 11:13

424 masl

David@midttroms (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  David@midttroms Comment:  Nedføket nysnø på 15 cm fra topp. ECT 11@15cm

Tests

ECTN11@15cmQ3 Medium

Danger Sign

Recent cracks Stor tydelig sprekk i snødekket noen høydemeter nedenfor dette gravested.

Snow Cover

Notes

Tok en blokktest og ser gjere svake lag. Både nedføket nysnø og kant ca 55cm ned fra topp.

ObsID: 187058

Sør-Troms / BERG

Snow

19.03.2019 kl. 11:12

408 masl

haso@nve.no (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  haso@nve.no
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  haso@nve.no
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  haso@nve.no

Weather

-2 °C 3 m/s from SE ↖ 70% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger Likely 3 - Large Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Fokksnøflak over kantkorn er skredproblemet. Tegn til at en mann kan påvirke og løse ut pga drønn og kollapser i snødekket. Og ferske sprekker.

Avalanche Danger Assessment

Snøpålagring og vind vil øke faregraden.

Danger Sign

Recent avalanches Gikk mandag på kantkorn, str 1,2 og 3

Recent cracks Oppsprekking av snødekket ned til kantkorn. Hadde gått skred om her hadde vært brattere.

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snødekket både i tregrensen og over konkav formasjon høyere.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Snø til havnivå. Stort sett 30 til 80 cm fokksnø over kantkorn

Avalanche Observation

19. Mar 11:20

ObsID: 187124

Sør-Troms / BERG

Snow

19.03.2019 kl. 10:30

365 masl

David@midttroms (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  David@midttroms Comment:  SV heng ved gravepunkt
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -1 °C 3 m/s from E ← 80% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large S, SW, W between 800 masl and 400 masl Test tatt i SV heng.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Flere drønn, tydelig gjenkjennbar krystall i str opp til 1,5mm. Bryter lett. FG3 Vil vedvare samme skredproblem inntil mildværet klarer å ødelegge kantkornet. En må ta observasjoner etter torsdagen for å se om det har påvirket ned til kantkornet som ligger mellom 45-60cm fra toppen ved dette området. Kan anta naturlig utløste skred om mildværet påviker langt nok ned. FG 3 kommende dager også. Forecast correct

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort tydelig drønn. Dette drønn kommer når jeg tråkker av ski og boot ned ca 50 cm. Litt lengre opp i terrenget kommer det også drønn bare av skigåer på ski, ikke boot.

Snow Profile

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 45 cm 1F/4F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm F FC 1 mm/0 mm D, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm F FC 1 mm/0 mm D, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 30 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -5.5 °C @ 10 cm, -5.9 °C @ 20 cm, -5.6 °C @ 30 cm, -4.8 °C @ 40 cm, -3.5 °C @ 50 cm, -3.1 °C @ 60 cm, -2.2 °C @ 80 cm, -1.5 °C @ 100 cm

ObsID: 187024

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snow

19.03.2019 kl. 10:18

568 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Rim opp til ca 0,5 cm størrelse.

Snow Cover

ObsID: 187112

Sør-Troms / BERG

Snow

19.03.2019 kl. 10:06

365 masl

heidi@nve.no (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lilleblokktest bryter ved frigjøring, men det var etter Massivt drønn i forkant da vi tok av oss skia. Kantkornlaget er 5 cm tykt. Virker nesten som om skarelaget under (23. febr) er i ferd med å bli mer porøst.

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 187022

Sør-Troms / BERG

Snow

19.03.2019 kl. 10:05

366 masl

rue@nve (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Lett å utløse vedvarende svakt lag der det ligger flak over. Drønn og kolaps enkelte steder. Kraftig temperaturøkning og/elller regn vil gi naturlige mange skred. Forecast correct

Danger Sign

Recent cracks

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: kolaps i kantkorn over 23.3 skaren.

ObsID: 187139

Sør-Troms / BERG

Snow

19.03.2019 kl. 10:05

366 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jostein@nve Comment:  Bryter lett på kankorn.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  jostein@nve

Weather

No precipitation Snødde litt for ei stund sidan

Danger Sign

Whumpf sound I tregrense. Svakt lag ca 70 cm under overflate

ObsID: 187095

Sør-Troms / BERG

Snow

19.03.2019 kl. 09:59

366 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Fant og løsere sjikt i fokksnøen, studerte ikke disse, men kan være nedføyka nysnø -slik som vi fant på Kistefjell mandag

Weather

No precipitation -1 °C 5 m/s 70% clouds Overskya med ett par solgløtt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large Drønn og en eldre monstersprekk vitner om at dette er et utbredt problem - kanskje mest hissig til et stykke over skoggrensa

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kantkorn er på menyen og dette problemet er utbredt, særlig potent rundt skoggrensa og et stykke opp. Høyere oppe i fjellet er fokksnøflakene harde og overflata er svært vindpåvirka, men kantkorn er tilstede også her. Forskjellen mellom profil på 350 moh og 450 moh er at det i 450- profilet var at fokksnøen over kantkorn var hardere, og at bruddet var lokalisert i øvre del av et tykt kantkornlag. Dette kantkornlaget var nesten 10 cm, og gradvis hardere nedover i laget. 25 cm under overflata virket det som at det var et kantkornlag under utvikling - ett par cm tykt lag med hardhet mellom 1f og 4f. stedvis kan man finne nedføyka nysnø, men det er kantkornet som er mest aktivit om dagen. Vedvarende svineri som lett kan løses ut av en skiløper, men og ved påfyll av nedbør. Det melder kraftig vind fra sør og det vil bli innlasting n-vendte leheng.

Tests

Lille blokktest. Fikk brudd i øverste kantkornlag -avmerket som kritisk lag i profil

Danger Sign

Whumpf sound Flere drønn rett over skoggrensa

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Vindpakka myk opp et stykke over skoggrensa, deretter stortsett bare harde flak med vindfurer. 10 cm løssnø i skogen, men også der vindpåvirket i varierende grad

Snow Profile

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 30 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC/RGxf 1 mm/0 mm D Skarelag, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm -4.8 °C @ 0 cm, -5.5 °C @ 10 cm, -5.2 °C @ 20 cm, -4.6 °C @ 30 cm, -3.8 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 50 cm, -2.2 °C @ 70 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 187038

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

19.03.2019 kl. 09:56

13 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Weather

No precipitation -1 °C Fornes (0moh) kl 09:56 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ser ut til at det er lite snø i fjellet. Noe avblåst.. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 187017

Sør-Troms / BERG

Snow

19.03.2019 kl. 09:55

365 masl

Kristoffer@ObsKorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Bilde mot SV.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Profil tatt i SV på 360 MOH.

Weather

No precipitation -1 °C 4 m/s from E ← 80% clouds

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn som forplantet seg godt da skiløper gikk av skiene.

ObsID: 187025

Sør-Troms / BERG

Snow

19.03.2019 kl. 09:54

366 masl

heidi@nve.no (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kjempe drønn

ObsID: 187015

Sør-Troms

Snow

19.03.2019 kl. 09:41

373 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Løs ubunden sne øverst. 35 cm gradvis hardere ned mot gammel skare. I overgangen er det ca 0,5 cm mykere lag med MF/FC på ca 1-1,5 mm. Løsnet her på lille blokktest men ikke på ECT. Likevel; glatt bruddflate og sannsynligvis ustabilt i brattheng.

Snow Cover

ObsID: 187110

Sør-Troms / BERG

Snow

19.03.2019 kl. 08:53

226 masl

heidi@nve.no (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  hrb@nve.no

Weather

Snow 100% clouds Lavt skydekke, flatt lys.

ObsID: 187013

Sør-Troms / BERG

Snow

18.03.2019 kl. 18:40

139 masl

Andy Perkins (Unknown)

Avalanche Activity

18. Mar. During the day SW. Below 0 masl Spontaneous pinwheels from about 3pm onwards on steep south west facing slopes in full sunshine.

ObsID: 186941

Sør-Troms / Lenvik

Snow

18.03.2019 kl. 18:13

8 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 6 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

18. Mar 18:13 Snø på FV. 263 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 50-100m. Stengt for all trafikk på FV. 263 mellom 18.03.2019 kl. 17:00 og 18.03.2019 kl. 20:00.

ObsID: 188095

Sør-Troms / Berg

Snow

18.03.2019 kl. 17:48

31 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

18. Mar 17:48 Snø på FV. 862 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft. Stengt for all trafikk på FV. 862 mellom 18.03.2019 kl. 17:00 og 18.03.2019 kl. 18:00.

ObsID: 188099

Sør-Troms / Berg

Snow

18.03.2019 kl. 17:10

283 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

18. Mar 17:10 Snø på FV. 862 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft. Stengt for all trafikk på FV. 862 mellom 18.03.2019 kl. 16:00 og 18.03.2019 kl. 17:30.

ObsID: 188098

Sør-Troms / Torsken

Snow

18.03.2019 kl. 16:33

337 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

18. Mar 16:33 Snø på FV. 232 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: >1000m^3. Blokkert veglengde: >100m. Stengt for all trafikk på FV. 232 mellom 18.03.2019 kl. 15:30 og 18.03.2019 kl. 19:00.

ObsID: 188096

Sør-Troms / LENVIK

Snow

18.03.2019 kl. 16:14

679 masl

emma@nve (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl hovedskredproblem er kant over skare. skredproblem 2 kan vurderes til å være det nedføyka nysnølaget. men dette problemet er ikke så utbredt, men noen leheng finner du det. Over skoggrensa har vinden stort sett blåst bort mye av snøen.

Tests

ECTP3@15cmQ1 Poor På Nedsnødd nysnøkrystaller her. Kantkorn laget dypere løser ut på 29 slag pga tykt innblåst flak her. Ved skoggrensa var det annerledes. Der var det brudd i kantkornlaget over skarelaget som var mest fremtredende.

Danger Sign

Recent cracks I nedføyka nysnølag ved skoggrensa. kun 10 cm flak.

Snow Profile

20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm F PP 2 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F RG/RGxf 1 mm/0 mm D, 35 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm D stopper ved massivt skare-smeltfrys laget. brudd i nedføyka nysnølag ECTP 3@15. Skulle mye til for å løse ut på kantkornlaget som ligger over det massive skarelaget Ved skoggrensa fikk vi derimot lett brudd i kantkornlaget.

ObsID: 186943

Sør-Troms / TORSKEN

Snow

18.03.2019 kl. 16:09

396 masl

Andreas@SVV (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas@SVV
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas@SVV
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas@SVV
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Sifjordbotn

Avalanche Danger Assessment

Daisybell aksjon Senja 18mars: 10-20 ferske skred observert over senja. Ca Str 3. Flakskred i mindre heng antatt utløst på kantkorn over skare. Antatt pålagring med vind fra SØ siste døgn som skredutløser. Vi fikk løst ut ca 5 størrelse 3 skred og ca 5 størrelse 2 skred. Bla i røyrnesbukta, kaperdalen, Kårvika, Huselvdalen, Skalandtunneln. Ring for mer info!

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Daisybell aksjon Senja 18mars: 10-20 ferske skred observert over senja. Ca Str 3. Flakskred i mindre heng antatt utløst på kantkorn over skare. Antatt pålagring med vind fra SØ siste døgn som skredutløser.

Avalanche Observation

18. Mar 16:09 Dry slab avalanche 3 - Large Released by explosives W-facing Buried weak layer of faceted snow above a crust 50 cm high and 250 m wide fracture Steep slope Kaperskaret tunnel vest

ObsID: 186987

Sør-Troms / LENVIK

Snow

18.03.2019 kl. 16:02

703 masl

heidi@nve.no (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Det øverste kantkornlaget
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 2500 masl Der hvor profilen ble tatt ligger det så mye fokksnø over at det er vanskelig å få brudd i kantkornene. Måtte brekke ut blokken. Men: lenger ned, i skoggrensen, er kantkornet lett å løse ut! Vi tenker at str 2 skred kanskje er det mest trolige, men: vi har observert skred som ikke er så mange dager gamle som er str3, så str 3 er mulig!

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium ECT 14@25cm Q1 Lavere ned/der det ikke ligger så mye fokksnø over, er laget svært lett å løse ut, men flakene over er så tynt (<5cm) at skredene ikke blir store. Vi vet ikke nok til å si noe om utbredelsen.

Weather

No precipitation Svakt drag av vind. Lett snøfokk langs bakken. Sol og gradvis kaldere. Kaldt i skyggen utover ettermiddagen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkornlaget er touchy der hvor det ikke ligger mye fokksnø over. Der hvor denne profilen er tatt var det mye inneblåst fokksnø så det var vanskelig å påvirket kantkornlaget. Isteden var det et lag av nedføyket nysnø som brøt sånn passe lett med glatt brudd. Hvordan utbredelse nysnølaget har er vi litt usikre på etter denne obsturen. Oppsummert: de to skp sett under ett er det lett å løse ut skred i noen bratte heng om blir str 2. Lokalt ustabile forhold. Snødekket tåler lite regn, snø og varme. Kantkornet er lett å påvirke at med med snø og regn mot slutten av uken, så vil det føre til økt syklus av naturlig utløste skred. I morgen tenker vi å se om skredproblemene er mer utbredt enn det vi så i dag. I dag kan det være at vi har vært i et område hvor det ferdes mye folk, og dermed at snøen ikke var helt upåvirket.

Avalanche Activity

SVV har vistnok vært ute med Daisybellen og utløst skred på utsatte veier på senja i dag.

Snow Profile

40 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 45 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 3 mm/0 mm D, 30 cm K MF 0 mm/0 mm Gml smeltepakke Lille blokktest: bryter lett og glatt i nysnøen, glatt, men ikke veldig lett i kantkornet

ObsID: 186928

Sør-Troms / LENVIK

Snow

18.03.2019 kl. 15:51

679 masl

rue@nve (*****)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186948

Sør-Troms / Torsken

Snow

18.03.2019 kl. 15:49

2 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

18. Mar 15:49 Snø på FV. 243 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 50-100m. Stengt for all trafikk på FV. 243 mellom 18.03.2019 kl. 14:00 og 18.03.2019 kl. 16:00.

ObsID: 188097

Sør-Troms / BERG

Snow

18.03.2019 kl. 14:53

632 masl

Lukas Heck (Unknown)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Lukas Heck
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Lukas Heck

Avalanche Danger Assessment

Tests

ECTP6@13cmQ3 Medium Fokksnø.

Snow Cover

250 cm in total Moderate snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 186940

Sør-Troms / LENVIK

Snow

18.03.2019 kl. 14:37

418 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jostein@nve

Snow Cover

Storm slab (soft slab) Dry Vindpakka mjuk her i tregrense

ObsID: 186918

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

18.03.2019 kl. 14:05

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No . Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186908

Sør-Troms / LENVIK

Snow

18.03.2019 kl. 13:22

321 masl

heidi@nve.no (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  hrb@nve.no Comment:  Vi har foreløpig smågravd litt i snøen. Fortsettelse følger.

Weather

No precipitation 1 °C 1 m/s 30% clouds Nesten vindstille her i skogen.

Snow Cover

Løs nysnø over nysnøflak over kant over 23. febr

ObsID: 186902

Sør-Troms / LENVIK

Snow

18.03.2019 kl. 12:02

865 masl

Ragnar@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ragnar@NVE Comment:  Om det ble løst ut av skavl, har det i allefall bredd seg ut som flakskred siden det er så bredt øverst i bruddkanten.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ragnar@NVE

Avalanche Activity

17. Mar. During the day Cornice One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE, S, SW Skred trolig løst ut noen av de siste dagene. I går? Ser ut til å ha løsnet øvers ved skavlen. Trolig av skavlen.

ObsID: 186881

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

18.03.2019 kl. 10:01

780 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Endel vind og fokk i fjellene.. FV243 Sifjordbotn - Sifjordskaret er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Dreier og øker på med vind, noe mildere..

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 186858

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

18.03.2019 kl. 07:46

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 186833

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

18.03.2019 kl. 07:32

141 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Noe snøfokk på toppene.. Uforandret skredfare neste døgn: Litt mildere utpå dagen i morgen..

ObsID: 186830

Sør-Troms / Torsken

Snow

18.03.2019 kl. 07:14

28 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

18. Mar 07:14 Snø på FV. 232 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: >1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 188094

Sør-Troms / Torsken

Snow

18.03.2019 kl. 05:11

10 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

18. Mar 05:11 Snø på FV. 243 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 188093

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

17.03.2019 kl. 18:28

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. no. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186786

Sør-Troms / Vetefjellet

Snow

17.03.2019 kl. 17:25

421 masl

Birke (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bildet av skaren under tregrensa

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Unknown SE, S, SW Sjekket nordvendte hang, her var ikke problemet med kartkorn tilstede. Forventer å finne skredproblemet i mange hang.

Weather

No precipitation -4.9 °C 8.3 m/s from E ← 20% clouds Vinden økte i løpet av dagen, den var rett under 5m/s frem til rundt klokken 12.

Tests

CTM12@47cmQ2 Poor

Danger Sign

Recent snowdrift Har vært mye vind i løpet av ettermiddagen

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry I skogen på utsatte plasser hvor solen har fått varmet snøen i løpet av dagen, ligger det et 2cm tykt skarelag. Ellers ligger det på grensa til myk vindpåvirket snø under tregrensa og litt hardere vindpakket over tregrensa, men ennå mykt.

ObsID: 186792

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

17.03.2019 kl. 16:14

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 186826

Sør-Troms / LAVANGEN

Snow

17.03.2019 kl. 16:10

423 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Snowman

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 186766

Sør-Troms / SKÅNLAND

Snow

17.03.2019 kl. 14:49

903 masl

Kristoffer@ObsKorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Ser ut som at det er greit med snøfokk på noen av toppene. På bildet ser vi Skittendalstinden og fjellene rundt sett fra S.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 186756

Sør-Troms

Snow

17.03.2019 kl. 14:30

608 masl

Charlotte (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Charlotte Comment:  Nysnøen blir vindpåvirket og har dannet flak.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Charlotte Comment:  Nysnø fra lørdagen, det begynner å dannes rim.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Charlotte Comment:  Innkommende bygevær fra ca V

Weather

No precipitation -6 °C 4 m/s from W → 20% clouds Klart vær men med innkommende skyer og økende vind fra vest

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lørdagens snøfall var løst lengre ned fjellsiden men fra ca 600 møh var mye omdannet til mer eller mindre myke flak.

Snow Cover

No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Veldig variert nysnø, enten myk eller vindpåvirket slik at flak dannets

ObsID: 186782

Sør-Troms / BERG

Snow

17.03.2019 kl. 14:05

244 masl

David@midttroms (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  David@midttroms Comment:  Blokktest; bryter på 45cm fra toppen. På slag 6 med lett slag. Bryter rett over skarelag der det ser ut til å være et tynt kantkorn lag. Ser ut til å ligge i SV side

Snow Cover

ObsID: 186750

Sør-Troms

Snow

17.03.2019 kl. 14:00

436 masl

edda@regobsTroms (*)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes SE, S, SW above 400 masl

Weather

No precipitation from NE ↙ 75% clouds Vindstyrke var definitiv mer enn 5 m/s pga snøtransport. Tipper på 7-8 m/s.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Tenker det fortsetter så her Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden økte utøver dagen. Ganske mye vindtransport på ettermidaggen.

Snow Cover

Moderate snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

Notes

Vi lagde 3 lille blokktest. 2 i skogen (på rund 350 hm) og en ved 444hm. De i skogen var vanskelig å løse ut (blokk en var helt stabilt, blokk 2 gikk på kantkorn i skarelag mef q2 brudd) - mens den på 444 var lett å løse ut og gikk på kantkorn over skarelag, q1 brudd.

Avalanche Activity

17. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 186787

Sør-Troms / TORSKEN

Snow

17.03.2019 kl. 12:30

738 masl

Lukas Heck (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Lukas Heck

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 186762

Sør-Troms

Snow

17.03.2019 kl. 12:20

470 masl

fred@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  fred@obskorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes SE, S, SW, W, NW above 400 masl Tykt lag med nedføyket løs snø som har utviklet FC. Får ikke påvist evne til å forplante brudd

Weather

No precipitation -3 °C 8 m/s from NE ↙ 40% clouds Snøbyger i natt og på morgenen i dag. Sol utover formiddag med økende vind fra nø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kantkornoppbygging over skare, overliggende lag av RG på ca 20 cm. Kantkornlaget er tykt og har ikke vist noen forplantningsevne der jeg har vært. I forsekninger og leområder er foksnøen tykkere. Kantkornlaget finnes i over hele fjellet over 400 MOH i varierende tykkelse Skredfaren vil være vedvarende og noe økende da det skal komme mer snø i fjellet i innkommende periode

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind fra NØ drar med seg snø som falt i går og i natt.

Snow Cover

200 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Tør løs snø jevnt fordelt på fjellet. Men med den økende vinden ila dagen har denne snøen blitt flyttet over mot S/SV

ObsID: 186796

Sør-Troms / BERG

Snow

17.03.2019 kl. 11:09

569 masl

Lars Berge (Unknown)

Weather

No precipitation -2 °C 6 m/s from N ↓ 50% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fine forhold fra parkeringsplassen og opp bollen. Når vi skulle starte på ryggen opp Stormoa mot den nordøst vendte siden endret forholdene seg. Her opplevde vi skytende sprekker og et fokksnølag på ca 10cm som løsnet veldig lett som flak. Vi snudde her. Fantastisk flott kjøring i bollen med ca. 10cm nysnø og 30cm ubuden snø.

Snow Cover

Moderate snow drift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm)

ObsID: 186745

Sør-Troms / LENVIK

Snow

16.03.2019 kl. 15:02

383 masl

HåvardKreyHansen (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  HåvardKreyHansen
ObsID: 186572

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

16.03.2019 kl. 14:01

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186558

Sør-Troms / BERG

Snow

16.03.2019 kl. 13:25

512 masl

Lars Berge (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Lars Berge Comment:  Grov ned til 110cm. Myk fokksno helt ned til 60cm. Herfra og ned var det hardt is/skare helt ned. Lille blokktest; Brudd etter 5. Slag, 50cm fra toppen.
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Lars Berge Comment:  30cm hardt islag helt nederst.

Weather

-2 °C 6 m/s from S ↑ 70% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snow Cover

Some snow drift 3 cm new snow Much loose snow (10-30cm)

Notes

ObsID: 186643

Sør-Troms / spanst5nd

Snow

16.03.2019 kl. 12:52

1363 masl

magnus@obskorps (****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small E, SE, S inget stort problem. ca 10-20 nysnö. ingen fortplantning men binder dåligt mot fokksnen

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 186600

Sør-Troms

Snow

16.03.2019 kl. 12:24

460 masl

fred@obskorps (***)

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm.

Weather

Snow -2 °C 4 m/s from W → 50% clouds

Danger Sign

Recent avalanches Observerte 2 skred størrelse 1+. få bratte heng mot S

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Under tregrensen ligger det mer tør snø en over, ca 20 cm. Over tregrensen ligger det ca 10cm jevnt fordelt i terrenget.

ObsID: 186606

Sør-Troms

Snow

16.03.2019 kl. 08:07

45 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  5 cm nysnø på bilen i morges.

Weather

Snow 1 m/s from SW ↗ 100% clouds 5 cm snø ila natten.

ObsID: 186501

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.