Avalanche forecast for Sør-Troms Wednesday 2019-03-13

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A persistent weak layer of facets is lingering above the February 23 crust layer. Avoid recently loaded areas with wind slabs as these areas can be triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from south.
-17 °C to -5 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-15 °C to -6 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / Senja

Snow

13.03.2019 kl. 19:08

418 masl

Andy Perkins (Unknown)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Andy Perkins Comment:  Massive whumphing and cracks extending for an estimated few hundred meters.
ObsID: 186043

Sør-Troms / Senja

Snow

13.03.2019 kl. 19:06

592 masl

Andy Perkins (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Andy Perkins Comment:  20 cm storm slab releasing on isolation
ObsID: 186042

Sør-Troms / Senja

Snow

13.03.2019 kl. 19:02

444 masl

Andy Perkins (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Andy Perkins

Avalanche Activity

13. Mar. During the day (+01:00)

13. Mar. During the day (+01:00) NW Remote triggered avalanche. 3 separate releases , all small , of recently transported snow

ObsID: 186041

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

13.03.2019 kl. 14:04

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186001

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

13.03.2019 kl. 09:57

13 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør og ingen vind av betydning. Kaldt og stabilt de siste dagene.. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt noe mer vind fra sørøst, men ingen nedbør..

Weather

No precipitation -2 °C Fornes (0moh) kl 09:57 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv152 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 185936

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

13.03.2019 kl. 07:50

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 185895

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

13.03.2019 kl. 05:55

141 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt etter stort snøfall.. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt og stabilt .

ObsID: 185886

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

12.03.2019 kl. 18:39

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185845

Sør-Troms / Senja

Snow

12.03.2019 kl. 13:59

357 masl

Esten (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Esten

Danger Sign

Whumpf sound

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) Cornice SW

ObsID: 185828

Sør-Troms / Senja

Snow

12.03.2019 kl. 10:22

321 masl

Esten (Unknown)

Weather

0 m/s 100% clouds

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 185726

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

12.03.2019 kl. 07:55

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 185694

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

12.03.2019 kl. 06:42

141 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall på utsatte steder på yttre strøk.. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt og stabilt ver. Iite nedbør kommende døgn..

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 185680

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 16:11

414 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  65 cm flak med små MF/FC mot gammel smelt/fryse snø. Løsner på lille blokktest. CT 27 og ingen forplantning på ECT
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Glatt og jevn bruddkant.

Snow Cover

ObsID: 185613

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 15:39

238 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Ubunden løs sne nedenfor tregrense

Snow Cover

ObsID: 185608

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 13:41

659 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Relativt lite vindpåvirket sne i denne himmelretningen. Representativt til skredet som har gått ved siden av.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Svake lag med 4F både på 25 cm fra overflata og 40 cm. CT 17-18 på begge. Varierer hvem som kollapser først.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  ECT forplanter seg ikke.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Glatt overflate med små MF/FC som ikke gir utslag på ECT
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman

Snow Cover

ObsID: 185578

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 12:54

579 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Snøskred nordøst Sætertinden, rett sør Haukebøtinden som gikk 10.03.2019.

Snow Cover

ObsID: 185571

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 12:34

426 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Mye avblåst og store deler med isskare.

Snow Cover

ObsID: 185565

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 12:29

335 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Vindpåvirket sne og flakdannelse over tregrensen.

Snow Cover

ObsID: 185560

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 12:09

572 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman

Avalanche Activity

10. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. S

ObsID: 185650

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 11:32

495 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser brudd på kantkorn (1-1.2 mm) under skare. Solskare fra forrige helg. Bratte sørvendt sider
Image Of Danger Sign
Image 2 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bildet viser avblåst rygg. Avblåst ned til gammel smelteomvandlet snø.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bildet viser øst og sørvendt terreng med mye innblåst snø. Ligger som 1F til P hard fokksnø. Tatt mot V-NV.
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Bilde viser kantkorn (1-1.5) over skare. 1F hard fokksnø over. Vær obs på steder med hardt og tynn fokksnø.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Bildet viser profilen.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Bildet viser blokktest med brudd i kantkorn under solskare fra forrige helg.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Bilde viser profil av hovedskredproblemet

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vind på lørdagen har rensket rygger og vindutsatte steder ned til gammel smeltepakke. Mye av den fine løse snøen er dundret over i SØ-SV lige le sider og ligger stort sett som harde flak. Nedføyket nysnø har flere steder blitt til kantkorn over skare og dette utgjør nå hovedskredproblemet. Det er funnet kantkorn under solskare fra forrige helg i bratte sørvendte heng. Utglidningsfare grunnet glatt is/skare på avblåste rygger og topper. Skare/ stegjern er nødvendig for trygg ferdsel på disse. Uten mer tilførsel av snø vil neppe FG øke de neste dagene. Utbredelsen av kantkorn over skare må følges med på fremover. Forecast correct

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW above 400 masl Kun funnet i sørvendt brattheng. Kant under solskare fra forrige helg. Hardhet og tykkelse på fokksnøen avgjør hva som skal til av tillegsbelastning. På dette stedet er fokksnøen 1F over solskare/ kant, under er fokksnøen 1F-P.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes SE, S, SW above 400 masl Kant over skare (gammel smeltepakke) der hvor snødekke er tynt. Kan virke som nedføyket nysnø har blitt kantkorn ila siste 2 dager.

Danger Sign

Recent snowdrift Vind fra lørdag har rensket vindutsatte rygger ned til det gamle snødekket av smelteformer. Store mengder snø er flyttet over i informasjoner fra SØ - SV. Her ligger snøen stort sett som harde flak

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Vind fra NV-NØ på lørdag har herjet godt med snødekket. Vindutsatte rygger og topper er blåst ren for snø ned til den gamle smelt/frys pakken fra sist mildværsperioden. Under tregrensa finner man kun stedvis gode skiforhold. Over tregrensa er d Mye av den løse snøen fra forrige uke blåst over i SØ-SV lige le sider. Her ligger snøen som hard fokksnø. Den nedføykede nysnøen har flere steder blitt omvandlet til kantkorn. Solinnstråling forrige helg har gitt solskare i bratte sørvendte heng.

Avalanche Activity

11. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

25 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 2 mm/0 mm D Skarelag, 20 cm 1F/P RG 1 mm/0 mm D, 40 cm K MF 2 mm/0 mm D Profil gravd rett over skredet fra i går. Kritisk lag er kantkorn under solskare fra forrige helg. Solskaren kun funnet i bratte sørvendte heng

ObsID: 185596

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 09:38

221 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Bildet viser skredet som gikk på Grytøya 10.03.2019.

Snow Cover

ObsID: 185518

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 09:06

420 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman

Avalanche Activity

10. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. S. Above 500 masl

ObsID: 185648

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 09:00

349 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman

Avalanche Activity

10. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. S. Above 500 masl

ObsID: 185645

Sør-Troms / Senja

Snow

10.03.2019 kl. 19:34

537 masl

Andy Perkins (Unknown)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Andy Perkins Comment:  Avalanche 300m x 150m estimated. Recent release , possibly yesterday. South aspect 500m altitude.
ObsID: 185442

Sør-Troms / Harstad

Snow

10.03.2019 kl. 18:33

53 masl

JonasD@ObsKorps (*****)

Avalanche Observation

10. Mar 17:30 (+01:00)

ObsID: 185432

Sør-Troms / Senja

Snow

10.03.2019 kl. 18:30

448 masl

Esten (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185446

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

10.03.2019 kl. 18:21

0 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

10. Mar 18:25 (+01:00) - 9. Mar 18:25 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release SE. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 185429

Sør-Troms / Harstad

Snow

10.03.2019 kl. 18:00

291 masl

Ragnar (*****)

Incident

Fra NRK: «Mannen i 20-årene som ble tatt av skredet på Gryøta i Troms søndag ettermiddag døde i natt. Personen ble tatt av snøskred på Grytøya i Troms søndag ettermiddag. Vedkommende ble gravd frem av turkameraten. Da ambulansepersonell ankom stedet kort tid etterpå, ble det igangsatt hjerte- og lungeredning.» Fra NRK: «Personen som ble tatt av skredet, en mann i 20-årene, ble funnet i snømassene nede ved enden av skredet. Vedkommende ble gravd frem av turkameraten. Da ambulansepersonell ankom stedet kort tid etterpå, ble det igangsatt hjerte- og lungeredning, sier operasjonsleder ved Troms politidistrikt.» Snow People killed Backcountry skiing NRK: Mann i 20-årene omkom etter snøskred Obs: Bilde av skredet tatt dagen etter. Obs: Bilde og beskrivelse av skredproblem.

ObsID: 185456

Sør-Troms / Senja

Snow

10.03.2019 kl. 16:29

866 masl

Jonas.hansen@live.no (***)

Incident

Lest dette på nordlys.no.melder det inn.. 3 tatt. 8 i følget. En skadet Snow People hurt Backcountry skiing

ObsID: 185407

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

10.03.2019 kl. 13:56

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185373

Sør-Troms / Kvittinden

Snow

10.03.2019 kl. 12:31

761 masl

mbie@obskorps (*****)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er ikke observert skred i området Finnsnes-Sørreisa. stabiliteten i snødekket virker å være middels god. Lagdeling i fokksnøen rett over til rett under tregrensen i sør-vestlige eksposisjoner er mulig å påvirke ved liten tillegsbelastning. Været neste døgn tilsier at snødedekket vil stabilisere seg noe men det kan ta noe tid (24-48 timer) grunnet lave temperaturer neste døgn. Været de neste dagene vil føre til at snødekket vil stabilisere seg. Fokksnøflak i leheng vil fortsatt være mulig å påvirke ved lliten tilleggsbelastning Forecast correct Grunnet sterk vind fra øst/nørdøst de siste dagene har det vært stor pålagring av fokksnø i sør-vestlige eksposisjoner. Svake lag i fokksnøen tilsier at skredfaren er på en høy grad 2 intil snødekket har stabilisert seg ytterligere.

Weather

No precipitation -12 °C 3 m/s from E ← vindstyrke rundt 6 m/s på toppen av Kvittind 950 moh

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W, NW between 600 masl and 400 masl Det er lagdeling i fokksnøen rett over og rett under skoggrensen.

Danger Sign

Recent snowdrift Etter siste døgn vind fra øst/nord øst har det vært stor pålagring av fokksnø i vest/sørvestlige eksposisjoner

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry store områder med vindpåvirket hard fokksnø over tregrensen. Rett over tregrensen og 50-100 m under tregrensen er det vindpåvirket snø vekslende hard og myk. Lagdeling i fokksnøen rett over og under tregrensen utgjør et skredproblem og det bør derfor vises stor forsiktighet ved ferdsel i dette området spesilet i sørvestlige eksposisjoner.

Avalanche Activity

10. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Det er ikke observert skredaktivitet i fjellene rundt Finnsnes-Sørreisa siste døgn

ObsID: 185425

Sør-Troms / Harstad

Snow

10.03.2019 kl. 12:21

585 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Varierende forhold i fjellsiden. Lengre ned var d svake laget Q3 men nærmere toppen mer Q2. Løsner på lille blokktest men ingen forplantning på ECT 21

Snow Cover

ObsID: 185428

Sør-Troms / Harstad

Snow

10.03.2019 kl. 11:18

447 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Øverste lag på 15 cm løsner på blokktest og på 23 slag ECT men forplanter seg ikke. Q3. Stabile forhold akkurat her.

Snow Cover

ObsID: 185406

Sør-Troms / Kvæfjord

Snow

10.03.2019 kl. 11:00

509 masl

Morten (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Morten Comment:  Harde flak på utsatte steder
Image Of Danger Sign
Image 2 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Morten Comment:  Sprakk opp ved stor tilleggsbelastning. (Skiløper uten ski.) Kantkorn over skare.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Morten Comment:  Lite flakskred i østhelling. 450moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Morten Comment:  Eksponert smelt/frys skare på toppene.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Morten Comment:  En representativ snøprofil for tykt snødekke for dette området. De gamle skredet hadde gått på kantkorn over skare (1-1,5mm), men alle de profilene vi gravde brøt på kantkorn mellom eller under skare (1,5-2mm). Da Q2 og Q3. Der snødekket er tynnere er det påbegynt kantkorn over skare og ingen skikt med kantkorn mellom skarelagene.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Varslet FG2 er riktig. Skredproblemene trenger generelt stor tilleggsbelastning for å løses ut og har liten forplantningsevne. Der det er nedføyket nysnø er flakene generelt myke og skredstørrelsen vil trolig bli små eller middels. Kantkorn over skare er det skredproblemet som fremover kan by på utfordringer, men foreløpig har dette laget liten forplantningsevne. Kantkorn over skare må følges med på ved kalde temperaturer. Dette vil ha størst oppbyggende effekt der det overliggende laget er tynt. Forecast correct

Weather

No precipitation 8 °C 5 m/s from NW ↘ Pent men kaldt vær i fjellet. Fortsatt litt snøtransport rundt toppene og utsatte steder.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Kantkorn under smelt/frys skare. (1,5-2mm). Dette er smelteformer som bygges opp. Der snødekket er tykkere virker det som det er et lag med fokksnø mellom smelteskarene som bygges opp. Trenger stor tilleggsbelastning for å løses ut, Q3.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Dette laget er ikke veldig potent enda, men vil kunne utvikle seg i negativ retning med fortsatt lave temperaturer. Krystallstørrelse på 1-1,5mm nå, kan nok også betegnes som påbegynt kantkorn.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Very difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S above 0 masl Nedføyket nysnø er det minste skredproblemet. Bindingene har her blitt generelt gode. Der det er nedføyket nysnø er mitt inntrykk at det overliggende laget er mykt.

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Like ved gammelt skred som gikk på kantkorn over skare.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det virker som det er generelt gode bindinger til nedføyket nysnø.

Snow Cover

140 cm in total Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry På skjermede plasser er det fortsatt mye ubunde snø tilgjengelig. Avblåst ned til smelt/frys skare på toppene. Harde flak på utsatte steder.

Avalanche Activity

10. Mar. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE. Above 300 masl Ingen helt ferske skred. Alle skredene har fått inn litt snøtransport i skredbane etter at de gikk. Gikk trolig når snøtrensporten var på sitt kraftigste i går, så har det avtatt gradvis.

ObsID: 185410

Sør-Troms / Harstad

Snow

10.03.2019 kl. 10:45

343 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Vindpåvirket sne med flakdannelse

Snow Cover

ObsID: 185405

Sør-Troms / Harstad

Snow

10.03.2019 kl. 09:19

486 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman

Avalanche Activity

10. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. N. Above 500 masl

ObsID: 185403

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.