Avalanche forecast for Sør-Troms Monday 2019-03-11

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. Be aware that there can be pockets with unstable wind slabs. Large avalanches is not very likely but can in some cases be triggered by high additional loads. 

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northeast., change to breeze from the southeast during the evening.
-18 °C to -9 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Breeze from south.
-14 °C to -6 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 16:11

414 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  65 cm flak med små MF/FC mot gammel smelt/fryse snø. Løsner på lille blokktest. CT 27 og ingen forplantning på ECT
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Glatt og jevn bruddkant.

Snow Cover

ObsID: 185613

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 15:39

238 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Ubunden løs sne nedenfor tregrense

Snow Cover

ObsID: 185608

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 13:41

659 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Relativt lite vindpåvirket sne i denne himmelretningen. Representativt til skredet som har gått ved siden av.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Svake lag med 4F både på 25 cm fra overflata og 40 cm. CT 17-18 på begge. Varierer hvem som kollapser først.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  ECT forplanter seg ikke.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Glatt overflate med små MF/FC som ikke gir utslag på ECT
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman

Snow Cover

ObsID: 185578

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 12:54

579 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Snøskred nordøst Sætertinden, rett sør Haukebøtinden som gikk 10.03.2019.

Snow Cover

ObsID: 185571

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 12:34

426 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Mye avblåst og store deler med isskare.

Snow Cover

ObsID: 185565

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 12:29

335 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Vindpåvirket sne og flakdannelse over tregrensen.

Snow Cover

ObsID: 185560

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 12:09

572 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman

Avalanche Activity

10. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. S

ObsID: 185650

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 11:32

495 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser brudd på kantkorn (1-1.2 mm) under skare. Solskare fra forrige helg. Bratte sørvendt sider
Image Of Danger Sign
Image 2 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bildet viser avblåst rygg. Avblåst ned til gammel smelteomvandlet snø.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bildet viser øst og sørvendt terreng med mye innblåst snø. Ligger som 1F til P hard fokksnø. Tatt mot V-NV.
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Bilde viser kantkorn (1-1.5) over skare. 1F hard fokksnø over. Vær obs på steder med hardt og tynn fokksnø.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Bildet viser profilen.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Bildet viser blokktest med brudd i kantkorn under solskare fra forrige helg.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Bilde viser profil av hovedskredproblemet

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW above 400 masl Kun funnet i sørvendt brattheng. Kant under solskare fra forrige helg. Hardhet og tykkelse på fokksnøen avgjør hva som skal til av tillegsbelastning. På dette stedet er fokksnøen 1F over solskare/ kant, under er fokksnøen 1F-P.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes SE, S, SW above 400 masl Kant over skare (gammel smeltepakke) der hvor snødekke er tynt. Kan virke som nedføyket nysnø har blitt kantkorn ila siste 2 dager.

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Vind fra NV-NØ på lørdag har herjet godt med snødekket. Vindutsatte rygger og topper er blåst ren for snø ned til den gamle smelt/frys pakken fra sist mildværsperioden. Under tregrensa finner man kun stedvis gode skiforhold. Over tregrensa er d Mye av den løse snøen fra forrige uke blåst over i SØ-SV lige le sider. Her ligger snøen som hard fokksnø. Den nedføykede nysnøen har flere steder blitt omvandlet til kantkorn. Solinnstråling forrige helg har gitt solskare i bratte sørvendte heng.

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vind på lørdagen har rensket rygger og vindutsatte steder ned til gammel smeltepakke. Mye av den fine løse snøen er dundret over i SØ-SV lige le sider og ligger stort sett som harde flak. Nedføyket nysnø har flere steder blitt til kantkorn over skare og dette utgjør nå hovedskredproblemet. Det er funnet kantkorn under solskare fra forrige helg i bratte sørvendte heng. Utglidningsfare grunnet glatt is/skare på avblåste rygger og topper. Skare/ stegjern er nødvendig for trygg ferdsel på disse. Uten mer tilførsel av snø vil neppe FG øke de neste dagene. Utbredelsen av kantkorn over skare må følges med på fremover. Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift Vind fra lørdag har rensket vindutsatte rygger ned til det gamle snødekket av smelteformer. Store mengder snø er flyttet over i informasjoner fra SØ - SV. Her ligger snøen stort sett som harde flak

Avalanche Activity

11. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

25 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 2 mm/0 mm D Skarelag, 20 cm 1F/P RG 1 mm/0 mm D, 40 cm K MF 2 mm/0 mm D Profil gravd rett over skredet fra i går. Kritisk lag er kantkorn under solskare fra forrige helg. Solskaren kun funnet i bratte sørvendte heng

ObsID: 185596

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 09:38

221 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Bildet viser skredet som gikk på Grytøya 10.03.2019.

Snow Cover

ObsID: 185518

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 09:06

420 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman

Avalanche Activity

10. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. S. Above 500 masl

ObsID: 185648

Sør-Troms / Harstad

Snow

11.03.2019 kl. 09:00

349 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman

Avalanche Activity

10. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. S. Above 500 masl

ObsID: 185645

Sør-Troms / Senja

Snow

10.03.2019 kl. 19:34

537 masl

Andy Perkins (Unknown)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Andy Perkins Comment:  Avalanche 300m x 150m estimated. Recent release , possibly yesterday. South aspect 500m altitude.
ObsID: 185442

Sør-Troms / Harstad

Snow

10.03.2019 kl. 18:33

53 masl

JonasD@ObsKorps (*****)

Avalanche Observation

10. Mar 17:30 (+01:00)

ObsID: 185432

Sør-Troms / Senja

Snow

10.03.2019 kl. 18:30

448 masl

Esten (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185446

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

10.03.2019 kl. 18:21

0 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

10. Mar 18:25 (+01:00) - 9. Mar 18:25 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release SE. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 185429

Sør-Troms / Harstad

Snow

10.03.2019 kl. 18:00

291 masl

Ragnar (*****)

Incident

Fra NRK: «Mannen i 20-årene som ble tatt av skredet på Gryøta i Troms søndag ettermiddag døde i natt. Personen ble tatt av snøskred på Grytøya i Troms søndag ettermiddag. Vedkommende ble gravd frem av turkameraten. Da ambulansepersonell ankom stedet kort tid etterpå, ble det igangsatt hjerte- og lungeredning.» Fra NRK: «Personen som ble tatt av skredet, en mann i 20-årene, ble funnet i snømassene nede ved enden av skredet. Vedkommende ble gravd frem av turkameraten. Da ambulansepersonell ankom stedet kort tid etterpå, ble det igangsatt hjerte- og lungeredning, sier operasjonsleder ved Troms politidistrikt.» Snow People killed Backcountry skiing NRK: Mann i 20-årene omkom etter snøskred Obs: Bilde av skredet tatt dagen etter. Obs: Bilde og beskrivelse av skredproblem.

ObsID: 185456

Sør-Troms / Senja

Snow

10.03.2019 kl. 16:29

866 masl

Jonas.hansen@live.no (***)

Incident

Lest dette på nordlys.no.melder det inn.. 3 tatt. 8 i følget. En skadet Snow People hurt Backcountry skiing

ObsID: 185407

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

10.03.2019 kl. 13:56

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185373

Sør-Troms / Kvittinden

Snow

10.03.2019 kl. 12:31

761 masl

mbie@obskorps (*****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W, NW between 600 masl and 400 masl Det er lagdeling i fokksnøen rett over og rett under skoggrensen.

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry store områder med vindpåvirket hard fokksnø over tregrensen. Rett over tregrensen og 50-100 m under tregrensen er det vindpåvirket snø vekslende hard og myk. Lagdeling i fokksnøen rett over og under tregrensen utgjør et skredproblem og det bør derfor vises stor forsiktighet ved ferdsel i dette området spesilet i sørvestlige eksposisjoner.

Weather

No precipitation -12 °C 3 m/s from E ← vindstyrke rundt 6 m/s på toppen av Kvittind 950 moh

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er ikke observert skred i området Finnsnes-Sørreisa. stabiliteten i snødekket virker å være middels god. Lagdeling i fokksnøen rett over til rett under tregrensen i sør-vestlige eksposisjoner er mulig å påvirke ved liten tillegsbelastning. Været neste døgn tilsier at snødedekket vil stabilisere seg noe men det kan ta noe tid (24-48 timer) grunnet lave temperaturer neste døgn. Været de neste dagene vil føre til at snødekket vil stabilisere seg. Fokksnøflak i leheng vil fortsatt være mulig å påvirke ved lliten tilleggsbelastning Forecast correct Grunnet sterk vind fra øst/nørdøst de siste dagene har det vært stor pålagring av fokksnø i sør-vestlige eksposisjoner. Svake lag i fokksnøen tilsier at skredfaren er på en høy grad 2 intil snødekket har stabilisert seg ytterligere.

Danger Sign

Recent snowdrift Etter siste døgn vind fra øst/nord øst har det vært stor pålagring av fokksnø i vest/sørvestlige eksposisjoner

Avalanche Activity

10. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Det er ikke observert skredaktivitet i fjellene rundt Finnsnes-Sørreisa siste døgn

ObsID: 185425

Sør-Troms / Harstad

Snow

10.03.2019 kl. 12:21

585 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Varierende forhold i fjellsiden. Lengre ned var d svake laget Q3 men nærmere toppen mer Q2. Løsner på lille blokktest men ingen forplantning på ECT 21

Snow Cover

ObsID: 185428

Sør-Troms / Harstad

Snow

10.03.2019 kl. 11:18

447 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Øverste lag på 15 cm løsner på blokktest og på 23 slag ECT men forplanter seg ikke. Q3. Stabile forhold akkurat her.

Snow Cover

ObsID: 185406

Sør-Troms / Kvæfjord

Snow

10.03.2019 kl. 11:00

509 masl

Morten (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Morten Comment:  Harde flak på utsatte steder
Image Of Danger Sign
Image 2 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Morten Comment:  Sprakk opp ved stor tilleggsbelastning. (Skiløper uten ski.) Kantkorn over skare.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Morten Comment:  Lite flakskred i østhelling. 450moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Morten Comment:  Eksponert smelt/frys skare på toppene.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Morten Comment:  En representativ snøprofil for tykt snødekke for dette området. De gamle skredet hadde gått på kantkorn over skare (1-1,5mm), men alle de profilene vi gravde brøt på kantkorn mellom eller under skare (1,5-2mm). Da Q2 og Q3. Der snødekket er tynnere er det påbegynt kantkorn over skare og ingen skikt med kantkorn mellom skarelagene.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Kantkorn under smelt/frys skare. (1,5-2mm). Dette er smelteformer som bygges opp. Der snødekket er tykkere virker det som det er et lag med fokksnø mellom smelteskarene som bygges opp. Trenger stor tilleggsbelastning for å løses ut, Q3.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Dette laget er ikke veldig potent enda, men vil kunne utvikle seg i negativ retning med fortsatt lave temperaturer. Krystallstørrelse på 1-1,5mm nå, kan nok også betegnes som påbegynt kantkorn.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Very difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S above 0 masl Nedføyket nysnø er det minste skredproblemet. Bindingene har her blitt generelt gode. Der det er nedføyket nysnø er mitt inntrykk at det overliggende laget er mykt.

Snow Cover

140 cm in total Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry På skjermede plasser er det fortsatt mye ubunde snø tilgjengelig. Avblåst ned til smelt/frys skare på toppene. Harde flak på utsatte steder.

Weather

No precipitation 8 °C 5 m/s from NW ↘ Pent men kaldt vær i fjellet. Fortsatt litt snøtransport rundt toppene og utsatte steder.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Varslet FG2 er riktig. Skredproblemene trenger generelt stor tilleggsbelastning for å løses ut og har liten forplantningsevne. Der det er nedføyket nysnø er flakene generelt myke og skredstørrelsen vil trolig bli små eller middels. Kantkorn over skare er det skredproblemet som fremover kan by på utfordringer, men foreløpig har dette laget liten forplantningsevne. Kantkorn over skare må følges med på ved kalde temperaturer. Dette vil ha størst oppbyggende effekt der det overliggende laget er tynt. Forecast correct

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Like ved gammelt skred som gikk på kantkorn over skare.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det virker som det er generelt gode bindinger til nedføyket nysnø.

Avalanche Activity

10. Mar. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE. Above 300 masl Ingen helt ferske skred. Alle skredene har fått inn litt snøtransport i skredbane etter at de gikk. Gikk trolig når snøtrensporten var på sitt kraftigste i går, så har det avtatt gradvis.

ObsID: 185410

Sør-Troms / Harstad

Snow

10.03.2019 kl. 10:45

343 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Vindpåvirket sne med flakdannelse

Snow Cover

ObsID: 185405

Sør-Troms / Harstad

Snow

10.03.2019 kl. 09:19

486 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman

Avalanche Activity

10. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. N. Above 500 masl

ObsID: 185403

Sør-Troms / Gratangen

Snow

09.03.2019 kl. 14:29

245 masl

Andreas W (Unknown)

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. S. Below 0 masl

ObsID: 185162

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

09.03.2019 kl. 14:09

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185157

Sør-Troms / Senja

Snow

09.03.2019 kl. 12:13

418 masl

Kim (Unknown)

Avalanche Activity

9. Mar. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S. Between 900 masl and 0 masl

ObsID: 185216

Sør-Troms / Senja

Snow

09.03.2019 kl. 11:33

392 masl

David@midttroms (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  David@midttroms
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  David@midttroms Comment:  Funn av kant 75cm nede i dekket. Disse er små, men under utvikling. ECT på 14cm fra toppen på slag 12 viser at det lett kan komme flakskred i dag. Dette er snø påvirket av vind og under denne snøpåvirkede snøen er det lettere små som lett kollapser med trykk på overliggende lag

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Easy to trigger Likely 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl Velger eksposisjon alle, da vind har vært fra både sør og nord siste dager

Snow Cover

92 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Stor forskjell på skog og over skoggrense. Over skoggrense det mye vindpakket hard snø. Større sannsynlighet å påvirke kantkornlag desto høyere opp en går

Weather

No precipitation -7.5 °C 10 m/s from N ↓ 60% clouds Været har endret seg i dette området. Vind har tidligere kommet inn fra Sør, nå er den dreid slik at den kommer inn fra Nord her. Dette resulterer i at vindtransportert snø ligger i flere heng og skaper større faremomenter. Mindre snø i høyden gjør også at en faktisk kan påvirke det kantkornet som er observert lengre ned i dekket

Tests

ECTN12@14cmQ1 Poor Bryter lett og flaket kan løftes rett av blokk. Glatt og fint brudd

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vurderes til FG 3 i dag. Vind transporterer mye snø rundt om nå. I tillegg vært forskjellig vindretning så faremomenter er flere himmelretninger Interessant å se om det lille kantkornet jeg har funnet kan utvikle seg større. Pr nå ligger det dypt og har noen hardere overliggende lag. Vanskelig å påvirke helt me d til 75cm under disse forhold, men høyere opp i fjelle kan det være annet tema. Været skal være stabilt fremover med hindre vind. Tror den vindpakkede snøen jeg har sett i dag vil stabilisere seg med kommende vær. Men uansett bør en vurdere heng og mengde transport snø som har kommet. Tenker det er fornuftig p justere ned FG til 2 fra i morgen slik det står i varsom. Forecast correct Mener det er riktig vurdert i dag og han vi kan se mer stabilitet i kommende dager i snødekket. Er noen svake lag som ligger her nå, så interessant hvordan blant annet påbegynt kan utvikler seg

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ser at det sprekker opp i høyden der overflaten er påvirket av snø

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 185105

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

09.03.2019 kl. 11:25

0 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

9. Mar 21:29 (+01:00) - 8. Mar 21:29 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release SE. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 185242

Sør-Troms / Kvæfjord

Snow

08.03.2019 kl. 16:30

570 masl

Charlotte (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Charlotte Comment:  Retning S/SV.

Weather

No precipitation -10 °C 10 m/s from NE ↙ 10% clouds Økende vind i løpet av en snau time, fra 6 til 10 m/s, ovenfor tregrensen. Mye vind på de høye toppene på Grytøya

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Økende vind fra NØ, vindpåvirket snø og pågående vindtransport.

ObsID: 185014

Sør-Troms / Kvittinden

Snow

08.03.2019 kl. 14:30

761 masl

mbie@obskorps (*****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, SW, W, NW above 500 masl Siste 20 timer har det blåst kraftig fra Øst og det har vært betydelig snøtansport inn i leheng i vestlige eksposisjoner

Snow Cover

Moderate snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry moderat til kraftig snøfokk i høyden. Over fjelltopper kraftig snøfokk i omr Sørreisa-Finnsnes.

Weather

No precipitation -13 °C 12 m/s from E ← 40% clouds I høyden var det kraftig vind opp i 15-18 ms

Incident

En person tatt av skred mellom STORMOA og LITJEMOA på Senja. Vedkommende ble gravd ut og var uskadet. Snow Person buried, but no injuries Backcountry skiing

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er observert skred på Senja i fjellet mellom STORMOA og LITJEMOA. Stabiliteten i den ferske fokksnøen virker å være dårlig. De siste dagene er det observert naturlige og skiløperutløste skred i regionen Sør Troms og Indre Troms. Stabiliteten i den ferske fokksnøen virker å være dårlig i eksponerte leheng både i østlige og vestlige eksposisjoner grunnet varierende vindretning de to siste dager. Været neste døgn tilsier at snødekket vil stabilisere seg, men det vil ta noe tid da det fortsatt er meldt lave temperaturer. Snødekket vil stabilisere seg men det vil ta tid grunnet lav temperatur Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift sterk vind over 700moh. 12-15 m/s vind. Betydelig snøfokk. Stor snøtransport inn i leheng i vestlige eksposisjoner.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Easy to trigger Specific steep slopes. S. Above 1000 masl Det er observert et skred i et skred mellom STORMOA og LITJEMOA i BERG kommune på Senja.

Avalanche Observation

8. Mar 13:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium S-facing Avalanche release at 747 masl and ended at 584 masl 50 m wide fracture Steep slope Det er observert et skred der en person ble tatt av skred. Han ble gravd frem uskadet fra skredmassene.

ObsID: 185043

Sør-Troms / Gratangen

Snow

08.03.2019 kl. 14:00

440 masl

Andreas W (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  Andreas W
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  Andreas W
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright:  Andreas W

Notes

Weather

No precipitation -5 °C 10 m/s from S ↑ 30% clouds

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Avalanche Activity

8. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Very easy to trigger Widespread steep slopes. N. Below 0 masl

Avalanche Observation

8. Mar 14:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered N-facing Buried weak layer of new snow 40 cm high and 80 m wide fracture Lee side

ObsID: 185161

Sør-Troms / Harstad

Snow

08.03.2019 kl. 13:37

410 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Noe vindpåvirket sne øverst. Gradvis hardere ned ca 60 cm mot gammel smelte/frys sne. I dette laget er det et tynt lag med små kantkorn, under blokktest løsner det her. Ingen utslag på ECT, men et ferskt utløst flakskred i området er et tegn på skredfare. Vil beskrive sneen som ikke helt stabil.

Snow Cover

ObsID: 184990

Sør-Troms / Tjeldsund

Snow

08.03.2019 kl. 13:33

374 masl

Markus (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Markus

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Får stort drønn, graver ned. Kantkorn ovenfor skaret ned 51cm som reagerer på diverse test.

ObsID: 184947

Sør-Troms / Harstad

Snow

08.03.2019 kl. 13:31

516 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman

Avalanche Activity

8. Mar. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 0 masl

ObsID: 184988

Sør-Troms / Harstad

Snow

08.03.2019 kl. 13:20

313 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Lite vindpåvirket sne.

Snow Cover

ObsID: 184991

Sør-Troms / Harstad

Snow

08.03.2019 kl. 13:00

508 masl

Morten (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Morten Comment:  Rim på de fleste flater som ikke er spesielt vindutsatte.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Morten Comment:  Mye tilgjengelig snø i kombinasjon med lett snøtrensport.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Morten Comment:  En profil på tynt snødekke, 50cm. 20cm 4F delvis nedbrutt nysnø oppå 30 cm solid smelt-frys sandwich i bund. Påbegynt kantkorn over smelt-frys skaren gjorde at det myke laget med delvis nedbrutt nysnø skled meget lett ut.
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Morten Comment:  Naturlig utløst «skred» på nedføyket rimlag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes SW, W, NW above 400 masl Har observert rim generelt på fjellet. Dette føyker nå ned i vestvendte sider, men blir blåst bort på utsatte sørvendte sider.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Har bare sett dette problemet der snødekket er tynt, men forventer at dette problemet vil bli tiltagende med fortsatt kalde temperaturer.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes SW, W, NW above 400 masl De tidligere/gamle lagene med nedføyket nysnø er godt på vei stabilisert. Men den pågående snøtrensporten gjør at vi nå får nye nedføykede lag med nysnø i vestvendte sider med lokale variasjoner.

Snow Cover

110 cm in total Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Generelt mye snø tilgjengelig for transport i fjellet. Mindre og mer avblåst mot toppene. Opp mot 90cm tørr ubundet løssnø i skogen og på skjermede steder.

Weather

No precipitation -12 °C 6 m/s from E ← 5% clouds Vært ned mot -19 og vindstille i natt. Dette har lagt tilrette for oppbygging av både rim og påbegynt kantkorn over skare.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Varslet faregrad er riktig. Kompleks situasjon med mange skredproblemer. De nedføykede nysnølagene fra tidligere har i stor grad stabilisert seg, men ny problematikk oppstår nå i vestvendte sider. Både nedføyket rimlag og nysnø vil være problem her. Påbegynt kantkorn over skarelag i flere himmelretninger, men bare observert der snødekket er tynt. Fortsatt stort sett bare myke flak på disse problemene. Harde flak bare på spesielt vindutsatte steder. Forventer hardere flak på steder som er mer vindutsatte enn her. Varslet faregrad vil vedvare dersom varslet vind intreffer. Dette vil føre til økt belastning på de svake lagene og potensielt hardere flak som vil kunne påvirke skredstørrelsen. Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra øst transporterer en del snø inn i vestsidene. Med lokale variasjoner.

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har vært oppbygging av rim generelt på fjellet i natt. Dette er nå blåst bort på utsatte steder, men også nedføyket enkelte steder.

ObsID: 184964

Sør-Troms / Dyrøy

Snow

08.03.2019 kl. 11:57

860 masl

Jonas.hansen@live.no (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Jonas.hansen@live.no

Weather

No precipitation -9 °C Vind transport

ObsID: 184907

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

08.03.2019 kl. 09:18

0 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet mye snø di siste dagene.. FV848 Løksetinden - Seterlia er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ikke meldt mere snø og stabil temp.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

8. Mar 09:28 (+01:00) - 7. Mar 09:28 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release SE. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 184855

Sør-Troms / Lavangen

Snow

08.03.2019 kl. 08:52

229 masl

Sofieeriksson (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Sofieeriksson

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 184849

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

08.03.2019 kl. 07:19

222 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

8. Mar 07:37 (+01:00) - 7. Mar 07:37 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium. Spontaneous release SW. Between 400 masl and 300 masl Gjelder Fv277 Huselva - Husøy, Flere snøras ved tustern, et stort ras gikk over veien og et ble fremprovosert ved daysibel. Et ras ved fjellendstunnelen over vei.

ObsID: 184835

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

08.03.2019 kl. 07:19

291 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

8. Mar 07:37 (+01:00) - 7. Mar 07:37 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium. High additional load N. Between 600 masl and 500 masl Gjelder Fv862 Straumsbotn - Skaland, 2 snøras utløst ved daysibel. Stoppet før vei.

ObsID: 184836

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

08.03.2019 kl. 07:19

12 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

8. Mar 07:37 (+01:00) - 7. Mar 07:37 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium. High additional load N. Between 800 masl and 700 masl Gjelder Fv862 Mefjordbotn - Grashopen, Et snøras i svartholla utløst ved daysibel soppet ved vei.

ObsID: 184837

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

08.03.2019 kl. 07:19

141 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Noe ustabile forhold i fersk fokksnø.. Minkende skredfare neste døgn: Stabelisere seg noe..

ObsID: 184838

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.