Avalanche forecast for Sør-Troms Saturday 2019-03-09

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Locally unstable conditions. Be careful in areas with windslabs in the alpine and inner parts of the region. Lower danger level south in the region due to less wind.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-17 °C to -9 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-20 °C to -9 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / Gratangen

Snow

09.03.2019 kl. 14:29

245 masl

Andreas W (Unknown)

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. S. Below 0 masl

ObsID: 185162

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

09.03.2019 kl. 14:09

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185157

Sør-Troms / Senja

Snow

09.03.2019 kl. 12:13

418 masl

Kim (Unknown)

Avalanche Activity

9. Mar. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S. Between 900 masl and 0 masl

ObsID: 185216

Sør-Troms / Senja

Snow

09.03.2019 kl. 11:33

392 masl

David@midttroms (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  David@midttroms
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  David@midttroms Comment:  Funn av kant 75cm nede i dekket. Disse er små, men under utvikling. ECT på 14cm fra toppen på slag 12 viser at det lett kan komme flakskred i dag. Dette er snø påvirket av vind og under denne snøpåvirkede snøen er det lettere små som lett kollapser med trykk på overliggende lag

Snow Cover

92 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Stor forskjell på skog og over skoggrense. Over skoggrense det mye vindpakket hard snø. Større sannsynlighet å påvirke kantkornlag desto høyere opp en går

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ser at det sprekker opp i høyden der overflaten er påvirket av snø

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Easy to trigger Likely 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl Velger eksposisjon alle, da vind har vært fra både sør og nord siste dager

Tests

ECTN12@14cmQ1 Poor Bryter lett og flaket kan løftes rett av blokk. Glatt og fint brudd

Weather

No precipitation -7.5 °C 10 m/s from N ↓ 60% clouds Været har endret seg i dette området. Vind har tidligere kommet inn fra Sør, nå er den dreid slik at den kommer inn fra Nord her. Dette resulterer i at vindtransportert snø ligger i flere heng og skaper større faremomenter. Mindre snø i høyden gjør også at en faktisk kan påvirke det kantkornet som er observert lengre ned i dekket

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vurderes til FG 3 i dag. Vind transporterer mye snø rundt om nå. I tillegg vært forskjellig vindretning så faremomenter er flere himmelretninger Interessant å se om det lille kantkornet jeg har funnet kan utvikle seg større. Pr nå ligger det dypt og har noen hardere overliggende lag. Vanskelig å påvirke helt me d til 75cm under disse forhold, men høyere opp i fjelle kan det være annet tema. Været skal være stabilt fremover med hindre vind. Tror den vindpakkede snøen jeg har sett i dag vil stabilisere seg med kommende vær. Men uansett bør en vurdere heng og mengde transport snø som har kommet. Tenker det er fornuftig p justere ned FG til 2 fra i morgen slik det står i varsom. Forecast correct Mener det er riktig vurdert i dag og han vi kan se mer stabilitet i kommende dager i snødekket. Er noen svake lag som ligger her nå, så interessant hvordan blant annet påbegynt kan utvikler seg

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 185105

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

09.03.2019 kl. 11:25

0 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

9. Mar 21:29 (+01:00) - 8. Mar 21:29 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release SE. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 185242

Sør-Troms / Kvæfjord

Snow

08.03.2019 kl. 16:30

570 masl

Charlotte (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Charlotte Comment:  Retning S/SV.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Økende vind fra NØ, vindpåvirket snø og pågående vindtransport.

Weather

No precipitation -10 °C 10 m/s from NE ↙ 10% clouds Økende vind i løpet av en snau time, fra 6 til 10 m/s, ovenfor tregrensen. Mye vind på de høye toppene på Grytøya

ObsID: 185014

Sør-Troms / Kvittinden

Snow

08.03.2019 kl. 14:30

761 masl

mbie@obskorps (*****)

Snow Cover

Moderate snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry moderat til kraftig snøfokk i høyden. Over fjelltopper kraftig snøfokk i omr Sørreisa-Finnsnes.

Danger Sign

Recent snowdrift sterk vind over 700moh. 12-15 m/s vind. Betydelig snøfokk. Stor snøtransport inn i leheng i vestlige eksposisjoner.

Avalanche Observation

8. Mar 13:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium S-facing Avalanche release at 747 masl and ended at 584 masl 50 m wide fracture Steep slope Det er observert et skred der en person ble tatt av skred. Han ble gravd frem uskadet fra skredmassene.

Incident

En person tatt av skred mellom STORMOA og LITJEMOA på Senja. Vedkommende ble gravd ut og var uskadet. Snow Person buried, but no injuries Backcountry skiing

Weather

No precipitation -13 °C 12 m/s from E ← 40% clouds I høyden var det kraftig vind opp i 15-18 ms

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er observert skred på Senja i fjellet mellom STORMOA og LITJEMOA. Stabiliteten i den ferske fokksnøen virker å være dårlig. De siste dagene er det observert naturlige og skiløperutløste skred i regionen Sør Troms og Indre Troms. Stabiliteten i den ferske fokksnøen virker å være dårlig i eksponerte leheng både i østlige og vestlige eksposisjoner grunnet varierende vindretning de to siste dager. Været neste døgn tilsier at snødekket vil stabilisere seg, men det vil ta noe tid da det fortsatt er meldt lave temperaturer. Snødekket vil stabilisere seg men det vil ta tid grunnet lav temperatur Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, SW, W, NW above 500 masl Siste 20 timer har det blåst kraftig fra Øst og det har vært betydelig snøtansport inn i leheng i vestlige eksposisjoner

Avalanche Activity

8. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Easy to trigger Specific steep slopes. S. Above 1000 masl Det er observert et skred i et skred mellom STORMOA og LITJEMOA i BERG kommune på Senja.

ObsID: 185043

Sør-Troms / Gratangen

Snow

08.03.2019 kl. 14:00

440 masl

Andreas W (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  Andreas W
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  Andreas W
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright:  Andreas W

Avalanche Observation

8. Mar 14:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered N-facing Buried weak layer of new snow 40 cm high and 80 m wide fracture Lee side

Notes

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

No precipitation -5 °C 10 m/s from S ↑ 30% clouds

Avalanche Activity

8. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Very easy to trigger Widespread steep slopes. N. Below 0 masl

ObsID: 185161

Sør-Troms / Harstad

Snow

08.03.2019 kl. 13:37

410 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Noe vindpåvirket sne øverst. Gradvis hardere ned ca 60 cm mot gammel smelte/frys sne. I dette laget er det et tynt lag med små kantkorn, under blokktest løsner det her. Ingen utslag på ECT, men et ferskt utløst flakskred i området er et tegn på skredfare. Vil beskrive sneen som ikke helt stabil.

Snow Cover

ObsID: 184990

Sør-Troms / Tjeldsund

Snow

08.03.2019 kl. 13:33

374 masl

Markus (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Markus

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Får stort drønn, graver ned. Kantkorn ovenfor skaret ned 51cm som reagerer på diverse test.

ObsID: 184947

Sør-Troms / Harstad

Snow

08.03.2019 kl. 13:31

516 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman

Avalanche Activity

8. Mar. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 0 masl

ObsID: 184988

Sør-Troms / Harstad

Snow

08.03.2019 kl. 13:20

313 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Lite vindpåvirket sne.

Snow Cover

ObsID: 184991

Sør-Troms / Harstad

Snow

08.03.2019 kl. 13:00

508 masl

Morten (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Morten Comment:  Rim på de fleste flater som ikke er spesielt vindutsatte.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Morten Comment:  Mye tilgjengelig snø i kombinasjon med lett snøtrensport.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Morten Comment:  En profil på tynt snødekke, 50cm. 20cm 4F delvis nedbrutt nysnø oppå 30 cm solid smelt-frys sandwich i bund. Påbegynt kantkorn over smelt-frys skaren gjorde at det myke laget med delvis nedbrutt nysnø skled meget lett ut.
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Morten Comment:  Naturlig utløst «skred» på nedføyket rimlag.

Snow Cover

110 cm in total Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Generelt mye snø tilgjengelig for transport i fjellet. Mindre og mer avblåst mot toppene. Opp mot 90cm tørr ubundet løssnø i skogen og på skjermede steder.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra øst transporterer en del snø inn i vestsidene. Med lokale variasjoner.

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har vært oppbygging av rim generelt på fjellet i natt. Dette er nå blåst bort på utsatte steder, men også nedføyket enkelte steder.

Weather

No precipitation -12 °C 6 m/s from E ← 5% clouds Vært ned mot -19 og vindstille i natt. Dette har lagt tilrette for oppbygging av både rim og påbegynt kantkorn over skare.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Varslet faregrad er riktig. Kompleks situasjon med mange skredproblemer. De nedføykede nysnølagene fra tidligere har i stor grad stabilisert seg, men ny problematikk oppstår nå i vestvendte sider. Både nedføyket rimlag og nysnø vil være problem her. Påbegynt kantkorn over skarelag i flere himmelretninger, men bare observert der snødekket er tynt. Fortsatt stort sett bare myke flak på disse problemene. Harde flak bare på spesielt vindutsatte steder. Forventer hardere flak på steder som er mer vindutsatte enn her. Varslet faregrad vil vedvare dersom varslet vind intreffer. Dette vil føre til økt belastning på de svake lagene og potensielt hardere flak som vil kunne påvirke skredstørrelsen. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes SW, W, NW above 400 masl Har observert rim generelt på fjellet. Dette føyker nå ned i vestvendte sider, men blir blåst bort på utsatte sørvendte sider.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Har bare sett dette problemet der snødekket er tynt, men forventer at dette problemet vil bli tiltagende med fortsatt kalde temperaturer.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes SW, W, NW above 400 masl De tidligere/gamle lagene med nedføyket nysnø er godt på vei stabilisert. Men den pågående snøtrensporten gjør at vi nå får nye nedføykede lag med nysnø i vestvendte sider med lokale variasjoner.

ObsID: 184964

Sør-Troms / Dyrøy

Snow

08.03.2019 kl. 11:57

860 masl

Jonas.hansen@live.no (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Jonas.hansen@live.no

Weather

No precipitation -9 °C Vind transport

ObsID: 184907

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

08.03.2019 kl. 09:18

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet mye snø di siste dagene.. FV848 Løksetinden - Seterlia er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ikke meldt mere snø og stabil temp.

Avalanche Activity

8. Mar 09:28 (+01:00) - 7. Mar 09:28 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release SE. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 184855

Sør-Troms / Lavangen

Snow

08.03.2019 kl. 08:52

229 masl

Sofieeriksson (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Sofieeriksson

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 184849

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

08.03.2019 kl. 07:19

222 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

8. Mar 07:37 (+01:00) - 7. Mar 07:37 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium. Spontaneous release SW. Between 400 masl and 300 masl Gjelder Fv277 Huselva - Husøy, Flere snøras ved tustern, et stort ras gikk over veien og et ble fremprovosert ved daysibel. Et ras ved fjellendstunnelen over vei.

ObsID: 184835

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

08.03.2019 kl. 07:19

291 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

8. Mar 07:37 (+01:00) - 7. Mar 07:37 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium. High additional load N. Between 600 masl and 500 masl Gjelder Fv862 Straumsbotn - Skaland, 2 snøras utløst ved daysibel. Stoppet før vei.

ObsID: 184836

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

08.03.2019 kl. 07:19

12 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

8. Mar 07:37 (+01:00) - 7. Mar 07:37 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium. High additional load N. Between 800 masl and 700 masl Gjelder Fv862 Mefjordbotn - Grashopen, Et snøras i svartholla utløst ved daysibel soppet ved vei.

ObsID: 184837

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

08.03.2019 kl. 07:19

141 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Noe ustabile forhold i fersk fokksnø.. Minkende skredfare neste døgn: Stabelisere seg noe..

ObsID: 184838

Sør-Troms / Senja

Snow

07.03.2019 kl. 17:08

605 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas@SVV

Avalanche Observation

7. Mar 15:08 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Released by explosives N-facing Avalanche release at 595 masl Svartholla

ObsID: 184721

Sør-Troms / Senja

Snow

07.03.2019 kl. 15:02

0 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas@SVV
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas@SVV

Avalanche Danger Assessment

Snødekkevurdering etter Daisybell Senja 7 mars: Fått løst ut 3 stk størrelse 3 skred på Hussøya, svartholla (mefjordbotn), skaland tunnelen øst, alle i ulike himelretninger. Også en god del naturlige ferske skred observert. Antar primært ustabil fokksnø

Avalanche Observation

7. Mar 16:04 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Released by explosives S-facing Avalanche release at 549 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow Steep slope Husøya

ObsID: 184719

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

07.03.2019 kl. 14:59

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 184673

Sør-Troms / Salangen

Snow

07.03.2019 kl. 14:28

574 masl

EmilH (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  EmilH

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 184665

Sør-Troms / Berg

Snow

07.03.2019 kl. 14:00

172 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

7. Mar 14:00 (+01:00) Snø på FV. 862 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft. Stengt for all trafikk på Fv. 862 mellom 07.03.2019 kl. 13:00 og 07.03.2019 kl. 14:40.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 184884

Sør-Troms / Harstad

Snow

07.03.2019 kl. 13:57

772 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser Sørvendt fjellside med str 2 løssnø skred. Jakobstinden i Kongsvikdalen.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser sørsiden av Fiskefjordtind. Mange våte løssnøskred grunnet solinnstråling.
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser værforholdene i dag. Tåke i Tjelsundet på ettermiddagen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser fuktige smelteformasjoner i bunnen av snøpakken. 860 moh.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  SV ryggen på Storsteinfjellet i Kongsvikdalen. Bildet viser vindtegn fra vind på SV, samt jevn snøfordeling i fjellet.
Image Of Tests
Image 6 of 7 Of:  Tests Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser ECTN 27@70 Q3.
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 7 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser hvor i snødekket vi finner skredproblemet på nedføyket lag av DF

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 60 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Den gamle snøpakken har vært gjennomfryst til topps. Ligger som en blokk med gjenfryste smelteformasjoner (dry) og løsere smelteformasjoner (moist) i bunn. Snøfall fra tor-fredag forrige uke og fra man-onsd denne uka ligger stort sett jevnt fordelt i fjellet, men vind fra NØ og SV har preget snødekke på utsatte steder. Myke og harde flak finnes fra SV til N himmelretning. Under snølaget fra siste snøfall (man-onsd) finnes det et tynt lag med solskare i S lige sider under tregrensa.

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange str 1 og enkelte str 2 løssnø skred i S og V lige brattheng. Solinstråling

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium S, SW, W above 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S above 400 masl Svakt lag bryter IKKE lett, men glatt. Nedføyket nysnølag er blitt DF. Lite forplantningsevne.

Tests

ECTN27@70cmQ3 Good

Weather

No precipitation 2 m/s from S ↑

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Har flydd gjennom et stort område i dag uten å se noe annet en naturlig utløste løssnø skred (solinnstråling) i S og V. Vinden har preget snødekket mindre en forventet og snøen ligger jevnt fordelt i terrenget. Nedføyket nysnø er skredproblemet, men finner harde flak kun på svært vindutsatte steder. Nedføyket nysnø er på god vei til å stabilisere seg. Mye snø tilgjengelig for vindtransport. Uten vind av betydning forventer jeg ingen endring av FG det neste døgnet. Forecast too high Oppfatter ikke snøsituasjonen som potent nok til å forsvare en FG 3. Har dekt mye terreng i dag uten å se noe annet en gamle str2 flakskred fra forrige helg.

Avalanche Activity

7. Mar. 6-12 (+01:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. S, SW, W. Above 400 masl

ObsID: 184707

Sør-Troms / Senja

Snow

07.03.2019 kl. 13:10

725 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas@SVV
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas@SVV
ObsID: 184723

Sør-Troms / Harstad

Snow

07.03.2019 kl. 11:30

336 masl

Mad-ass (Unknown)

Danger Sign

Large snowfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Stort snøfall (ca 40-50 cm) med mye vind, ganske kompakt. På toppen av dette litt vindpåvirkede laget har det kommet 5-10 cm nysnø etter at vinden har løyet inne i dalen. Lett rimdannelse på snøen. Der sola har stått på oppe i sidene er det øverste laget noe påvirket av den. Noen sluffeskred er observert fra de bratte sidene.

Weather

No precipitation

Avalanche Activity

7. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S. Above 900 masl

ObsID: 184804

Sør-Troms / Berg

Snow

07.03.2019 kl. 11:04

30 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

7. Mar 11:04 (+01:00) Snø på FV. 862 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft. Stengt for all trafikk på Fv. 862 mellom 07.03.2019 kl. 14:00 og 07.03.2019 kl. 16:30.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 184883

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

07.03.2019 kl. 10:35

13 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Weather

No precipitation -9 °C Laberg (0moh) kl 10:35 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Opplagring av snø i enkelte 9renneformasjoner. En del varierende . FV152 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Snø stabiliserer seg etterhvert..

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv152 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 184607

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

07.03.2019 kl. 06:46

106 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør, snø. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 184565

Sør-Troms / Lenvik

Snow

06.03.2019 kl. 18:00

53 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

6. Mar 18:00 (+01:00) Snø på FV. 277 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: >100m. Stengt for all trafikk på Fv. 277 mellom 06.03.2019 kl. 16:13 og 07.03.2019 kl. 07:30.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 184882

Sør-Troms / Harstad

Snow

06.03.2019 kl. 16:00

392 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig bygevær siste 24 t. Kommet ca 60 cm med snø. Lite vind på dagen. Snør fortsatt

ObsID: 184522

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

06.03.2019 kl. 13:56

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. no. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 184482

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

06.03.2019 kl. 11:14

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Weather

Snow -2 °C Hilleshamn strætelia (0moh) kl 07:14 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 07:15 Snø, -2,0 °C.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Store nedbørsmengder. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Mindre nedbør.

ObsID: 184433

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

06.03.2019 kl. 11:11

18 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Weather

Snow -3 °C Hilleshamn (0moh) kl 11:12

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Moderat til stor pga nedbørsmengde. FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Mindre nedbør.

ObsID: 184431

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

06.03.2019 kl. 11:00

0 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Weather

Snow -3 °C Fornes (0moh) kl 11:01 30 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind og snø. Mye løs snø.. FV848 Løksetinden - Seterlia er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt en del snøbyger. .

ObsID: 184427

Sør-Troms / Harstad

Snow

06.03.2019 kl. 08:59

180 masl

Morten (Unknown)

Danger Sign

Large snowfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det har kommet 25-30cm tørr ubunde snø i le områder siden i går kveld. Snør fortsatt.

ObsID: 184405

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.