Avalanche forecast for Sør-Troms Thursday 2019-03-07

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Generally unstable conditions, avoid lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation.
Moderate gale from northwest., change to strong breeze from the west during renoon.
-12 °C to -5 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Strong breeze from northwest., change to breeze from the northeast during renoon.
-16 °C to -6 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / Senja

Snow

07.03.2019 kl. 17:08

605 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas@SVV

Avalanche Observation

7. Mar 15:08 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Released by explosives N-facing Avalanche release at 595 masl Svartholla

ObsID: 184721

Sør-Troms / Senja

Snow

07.03.2019 kl. 15:02

0 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas@SVV
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas@SVV

Avalanche Danger Assessment

Snødekkevurdering etter Daisybell Senja 7 mars: Fått løst ut 3 stk størrelse 3 skred på Hussøya, svartholla (mefjordbotn), skaland tunnelen øst, alle i ulike himelretninger. Også en god del naturlige ferske skred observert. Antar primært ustabil fokksnø

Avalanche Observation

7. Mar 16:04 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Released by explosives S-facing Avalanche release at 549 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow Steep slope Husøya

ObsID: 184719

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

07.03.2019 kl. 14:59

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 184673

Sør-Troms / Salangen

Snow

07.03.2019 kl. 14:28

574 masl

EmilH (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  EmilH

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 184665

Sør-Troms / Berg

Snow

07.03.2019 kl. 14:00

172 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

7. Mar 14:00 (+01:00) Snø på FV. 862 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft. Stengt for all trafikk på Fv. 862 mellom 07.03.2019 kl. 13:00 og 07.03.2019 kl. 14:40.

ObsID: 184884

Sør-Troms / Harstad

Snow

07.03.2019 kl. 13:57

772 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser Sørvendt fjellside med str 2 løssnø skred. Jakobstinden i Kongsvikdalen.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser sørsiden av Fiskefjordtind. Mange våte løssnøskred grunnet solinnstråling.
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser værforholdene i dag. Tåke i Tjelsundet på ettermiddagen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser fuktige smelteformasjoner i bunnen av snøpakken. 860 moh.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  SV ryggen på Storsteinfjellet i Kongsvikdalen. Bildet viser vindtegn fra vind på SV, samt jevn snøfordeling i fjellet.
Image Of Tests
Image 6 of 7 Of:  Tests Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser ECTN 27@70 Q3.
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 7 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser hvor i snødekket vi finner skredproblemet på nedføyket lag av DF

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium S, SW, W above 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S above 400 masl Svakt lag bryter IKKE lett, men glatt. Nedføyket nysnølag er blitt DF. Lite forplantningsevne.

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 60 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Den gamle snøpakken har vært gjennomfryst til topps. Ligger som en blokk med gjenfryste smelteformasjoner (dry) og løsere smelteformasjoner (moist) i bunn. Snøfall fra tor-fredag forrige uke og fra man-onsd denne uka ligger stort sett jevnt fordelt i fjellet, men vind fra NØ og SV har preget snødekke på utsatte steder. Myke og harde flak finnes fra SV til N himmelretning. Under snølaget fra siste snøfall (man-onsd) finnes det et tynt lag med solskare i S lige sider under tregrensa.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Har flydd gjennom et stort område i dag uten å se noe annet en naturlig utløste løssnø skred (solinnstråling) i S og V. Vinden har preget snødekket mindre en forventet og snøen ligger jevnt fordelt i terrenget. Nedføyket nysnø er skredproblemet, men finner harde flak kun på svært vindutsatte steder. Nedføyket nysnø er på god vei til å stabilisere seg. Mye snø tilgjengelig for vindtransport. Uten vind av betydning forventer jeg ingen endring av FG det neste døgnet. Forecast too high Oppfatter ikke snøsituasjonen som potent nok til å forsvare en FG 3. Har dekt mye terreng i dag uten å se noe annet en gamle str2 flakskred fra forrige helg.

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange str 1 og enkelte str 2 løssnø skred i S og V lige brattheng. Solinstråling

Weather

No precipitation 2 m/s from S ↑

Tests

ECTN27@70cmQ3 Good

Avalanche Activity

7. Mar. 6-12 (+01:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. S, SW, W. Above 400 masl

ObsID: 184707

Sør-Troms / Senja

Snow

07.03.2019 kl. 13:10

725 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas@SVV
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas@SVV
ObsID: 184723

Sør-Troms / Harstad

Snow

07.03.2019 kl. 11:30

336 masl

Mad-ass (Unknown)

Danger Sign

Large snowfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Stort snøfall (ca 40-50 cm) med mye vind, ganske kompakt. På toppen av dette litt vindpåvirkede laget har det kommet 5-10 cm nysnø etter at vinden har løyet inne i dalen. Lett rimdannelse på snøen. Der sola har stått på oppe i sidene er det øverste laget noe påvirket av den. Noen sluffeskred er observert fra de bratte sidene.

Weather

No precipitation

Avalanche Activity

7. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S. Above 900 masl

ObsID: 184804

Sør-Troms / Berg

Snow

07.03.2019 kl. 11:04

30 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

7. Mar 11:04 (+01:00) Snø på FV. 862 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft. Stengt for all trafikk på Fv. 862 mellom 07.03.2019 kl. 14:00 og 07.03.2019 kl. 16:30.

ObsID: 184883

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

07.03.2019 kl. 10:35

13 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Opplagring av snø i enkelte 9renneformasjoner. En del varierende . FV152 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Snø stabiliserer seg etterhvert..

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Weather

No precipitation -9 °C Laberg (0moh) kl 10:35 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv152 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 184607

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

07.03.2019 kl. 06:46

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør, snø. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 184565

Sør-Troms / Lenvik

Snow

06.03.2019 kl. 18:00

53 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

6. Mar 18:00 (+01:00) Snø på FV. 277 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: >100m. Stengt for all trafikk på Fv. 277 mellom 06.03.2019 kl. 16:13 og 07.03.2019 kl. 07:30.

ObsID: 184882

Sør-Troms / Harstad

Snow

06.03.2019 kl. 16:00

392 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig bygevær siste 24 t. Kommet ca 60 cm med snø. Lite vind på dagen. Snør fortsatt

ObsID: 184522

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

06.03.2019 kl. 13:56

0 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. no. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 184482

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

06.03.2019 kl. 11:14

14 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Store nedbørsmengder. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Mindre nedbør.

Danger Sign

Large snowfall

Weather

Snow -2 °C Hilleshamn strætelia (0moh) kl 07:14 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 07:15 Snø, -2,0 °C.

ObsID: 184433

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

06.03.2019 kl. 11:11

18 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Moderat til stor pga nedbørsmengde. FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Mindre nedbør.

Danger Sign

Large snowfall

Weather

Snow -3 °C Hilleshamn (0moh) kl 11:12

ObsID: 184431

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

06.03.2019 kl. 11:00

0 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind og snø. Mye løs snø.. FV848 Løksetinden - Seterlia er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt en del snøbyger. .

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Weather

Snow -3 °C Fornes (0moh) kl 11:01 30 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 184427

Sør-Troms / Harstad

Snow

06.03.2019 kl. 08:59

180 masl

Morten (Unknown)

Danger Sign

Large snowfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det har kommet 25-30cm tørr ubunde snø i le områder siden i går kveld. Snør fortsatt.

ObsID: 184405

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

05.03.2019 kl. 14:22

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 184310

Sør-Troms / Torsken

Snow

05.03.2019 kl. 14:20

168 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

5. Mar 14:20 (+01:00) Snø på FV. 243 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på Fv. 243 mellom 05.03.2019 kl. 14:30 og 06.03.2019 kl. 08:00.

ObsID: 184881

Sør-Troms / Senja

Snow

05.03.2019 kl. 13:42

363 masl

Esten (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Esten

Danger Sign

Whumpf sound

Weather

ObsID: 184300

Sør-Troms / Senja

Snow

05.03.2019 kl. 11:53

330 masl

Esten (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Esten

Danger Sign

Recent cracks

Large snowfall 50 cm nysnø

Whumpf sound Svake drønn

ObsID: 184283

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

05.03.2019 kl. 07:18

141 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall siste døgn, endel vind.. Uforandret skredfare neste døgn: Økning i vind utover morgen..

ObsID: 184193

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

04.03.2019 kl. 13:27

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 184131

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

04.03.2019 kl. 13:27

42 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite sny. FV141 Marines - Svarthammeren er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 184132

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.