Avalanche forecast for Sør-Troms Wednesday 2019-03-06

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Generally unstable conditions, avoid lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released avalanches are expected.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from west.
-17 °C to -7 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation.
Moderate gale from northwest., change to strong breeze from the west during renoon.
-12 °C to -5 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / Lenvik

Snow

06.03.2019 kl. 18:00

53 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

6. Mar 18:00 (+01:00) Snø på FV. 277 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: >100m. Stengt for all trafikk på Fv. 277 mellom 06.03.2019 kl. 16:13 og 07.03.2019 kl. 07:30.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 184882

Sør-Troms / Harstad

Snow

06.03.2019 kl. 16:00

392 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig bygevær siste 24 t. Kommet ca 60 cm med snø. Lite vind på dagen. Snør fortsatt

ObsID: 184522

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

06.03.2019 kl. 13:56

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. no. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 184482

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

06.03.2019 kl. 11:14

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Store nedbørsmengder. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Mindre nedbør.

Weather

Snow -2 °C Hilleshamn strætelia (0moh) kl 07:14 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 07:15 Snø, -2,0 °C.

ObsID: 184433

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

06.03.2019 kl. 11:11

18 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Moderat til stor pga nedbørsmengde. FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Mindre nedbør.

Weather

Snow -3 °C Hilleshamn (0moh) kl 11:12

ObsID: 184431

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

06.03.2019 kl. 11:00

0 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind og snø. Mye løs snø.. FV848 Løksetinden - Seterlia er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt en del snøbyger. .

Weather

Snow -3 °C Fornes (0moh) kl 11:01 30 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 184427

Sør-Troms / Harstad

Snow

06.03.2019 kl. 08:59

180 masl

Morten (Unknown)

Danger Sign

Large snowfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det har kommet 25-30cm tørr ubunde snø i le områder siden i går kveld. Snør fortsatt.

ObsID: 184405

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

05.03.2019 kl. 14:22

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 184310

Sør-Troms / Torsken

Snow

05.03.2019 kl. 14:20

168 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

5. Mar 14:20 (+01:00) Snø på FV. 243 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på Fv. 243 mellom 05.03.2019 kl. 14:30 og 06.03.2019 kl. 08:00.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 184881

Sør-Troms / Senja

Snow

05.03.2019 kl. 13:42

363 masl

Esten (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Esten

Danger Sign

Whumpf sound

Weather

ObsID: 184300

Sør-Troms / Senja

Snow

05.03.2019 kl. 11:53

330 masl

Esten (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Esten

Danger Sign

Recent cracks

Large snowfall 50 cm nysnø

Whumpf sound Svake drønn

ObsID: 184283

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

05.03.2019 kl. 07:18

141 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall siste døgn, endel vind.. Uforandret skredfare neste døgn: Økning i vind utover morgen..

ObsID: 184193

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

04.03.2019 kl. 13:27

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 184131

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

04.03.2019 kl. 13:27

42 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite sny. FV141 Marines - Svarthammeren er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 184132

Sør-Troms / Senja

Snow

03.03.2019 kl. 12:38

910 masl

David@midttroms (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  David@midttroms
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Er mye variasjoner på dette stedet. Starten før 400moh er det mye vekselvis med is/skare og fokksnø. Vanskelige forhold å gå opp i. En sklir mye. Men dette laget er hardt og en trenger mye belastning for å påvirke dette. Lengre opp i terrenget er det finere kjøresnø, men ganske mye transportert snø enkelte plass. Denne er variabel hardhet på, og det gjør det veldig vanskelig å kjøre kontrollert på. Mye syre i lår på nedtur. Men forholdene oppleves som stabil og trygg. Noterer meg mye transportert snø i Nordlig heng. FG 2 i dag På dette stedet er jeg spent på når det er kant utviklet. For vi har stabilt vær fremover med minusgrader. Tror det da kan bli en endring i RGxf laget. Men så spørs det da hva som skjer med overliggende lag. Vil det være mer sintret og stabilt, og ikke like lett som i dag? Tror FG2 kan ligge et par dager enda, ut i fra værmelding. Forecast correct

Weather

No precipitation -15 °C 0 m/s

Avalanche Problems

Loose snow Very difficult to trigger 1 - Small N, NE, NW above 900 masl Finner ikke noe svakt lag, men opplever at det ligger mer snø i Nordlig retning. Dette er transport snø, men finner ikke et svakt lag under dette laget, og ser ikke store faren i dette lag. Endel variasjoner i snødekket. Noen plass bar 5 cm lett snø i toppen mens andre plasser ligger det opptil 50 cm lettpakket snø før det blir hardere og kommer ned til RGxf. er mindre snø i bunn, og mer isete, så vil si at utsatt høyde nå er fra 600 og opp

Tests

CTN Tar ingen ECT i dag. Virker å være stabilt og ikke behov for mer en enn CT. Ingen brudd i nedre høyde 500moh og heller ikke på 800moh

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Kombinasjon av vindpakket hard/myk, og enkelte plasser is/skare. Vanskelige kjøreforhold, men tidvis bra. Der vind ikke har påvirket snødekket er det bedre kjøreforhold med lettere snø. Men det virker som det på dette stedet har vært vind de fleste plasser. Spesielt i N retning ligger det mye snø.

Snow Profile

30 cm F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P RGxf 0 mm/0 mm D Ingen store korn her, men dette kan trolig utvikles til mer kant da temperatur i dag ligger på -15 grader i høyden. Det er vind enkelte plass også, som gjør det kaldere, 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D

ObsID: 183955

Sør-Troms / Harstad

Snow

03.03.2019 kl. 12:14

818 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser vær. Tatt mot SØ
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser lett bundet snø, over et tykt lag av nysnø, over skarelag fra mildværsperioden.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser snødekket fra 818 moh og nedover. Tatt mot Ø. Legg merke til str 2 flakskred i sørvendt brattheng. Trolig i forbindelse med vind fra NØ natt til lørdag.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser sørvendt skiløperutløst løssnø skred, trolig fra i går ettermiddag. Solinnstråling gjennom dagen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra NØ har banket den nye snøen til myke og harde flak på vindutsatte rygger (4F til 1F fast fokksnø)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det gamle snødekke består stort sett av smelteformer og ansees som stabil. Nysnø fra fredagen ligger jevnt fordelt i fjellet og vi har fantastiske skiforhold. Skredproblemet er nedføyket nysnø på steder hvor vinden natt til lørdag har lagt igjen fokksnø SV-SØ lige lesider i høyden. Vær obs på solinnstråling i sørvendt brattheng. Mer påfyll av snø i kombinasjon med vind fra N kan gi økt omfang på fokksnøproblematikken. Det ligger mye snø tilgjengelig for vindtransport i fjellet. Forecast correct

Weather

1 m/s from SW ↗

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes S, SW, W above 400 masl Da det svake laget er såpass tykt fremstår problemet som lite potent. Kun enkelte plasser jeg finner flak av betydning, men også her er nysnølaget tykt.

Avalanche Activity

3. Mar. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. S, SW, W. Above 400 masl Solinnstråling gjennom dagen, små løssnø skred på ettermiddagen.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 50 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Den gamle snøen er stort sett gjennomfører og stabil. Nysnøen som kom rett før helga ligger jevnt fordelt i terrenget, men vind natt til lørdag fra NØ har etablert fokksnø flak i SV le sider. Stort sett myke flak (F-4F), men hardere fokksnø på vindutsatte steder i høyden (1F). I nordvente helninger fant jeg antydninger til kantkorn under en tynn regnskare. Ingen respons på dette problemet enda, men bør følges litt med fremover. Mye fukt i den gamle snøen under nysnøen fra fredag.

ObsID: 183980

Sør-Troms / Harstad

Snow

03.03.2019 kl. 10:32

375 masl

Morten (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Morten Comment:  Generelt gode bindinger i øvre del av snødekket. Ved Lille BT kom det ved bakken først der snøen er våtest. Q3. Deretter kom det under skarelag @50cm.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Morten Comment:  Høyde på ca 400moh. Vind fra Nord.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Morten Comment:  Kaldt i overflaten. Overflaterim på 2-3mm.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from N ↓ Klarvær i natt har startet oppbyggingen av overflaterim i leområder.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Wet snow/melting near the ground Within a meter Difficult to trigger Possible 3 - Large Widespread steep slopes below 400 masl Jeg har i dag observert dette opp til 400moh. Usikker på om dette er like fremtredende overalt.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 1 - Small Widespread steep slopes S, SW, W Dette skredproblemet vil kunne gi større og flere skred der det overliggende laget er mer bundet. Jeg har kun observert i vest til sør eksponering.

Avalanche Activity

3. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 25 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Mye tørr ubundet snø i skogen og i leområder over skoggrensen. Generell vindretning fra Nord har flyttet en del snø på snaufjellet. Avblåste rabber enkelte steder og ned til skarelag på utsatte lo områder.

ObsID: 183960

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.