Avalanche forecast for Sør-Troms Monday 2019-03-04

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with wind-deposited snow, it may be resting on a very slippery crust surface.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from south.
-18 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
6 mm precipitation.
Strong breeze from northeast., change to fresh breeze from the north during renoon.
-15 °C to -7 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

04.03.2019 kl. 13:27

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 184131

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

04.03.2019 kl. 13:27

42 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite sny. FV141 Marines - Svarthammeren er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 184132

Sør-Troms / Senja

Snow

03.03.2019 kl. 12:38

910 masl

David@midttroms (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  David@midttroms
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Er mye variasjoner på dette stedet. Starten før 400moh er det mye vekselvis med is/skare og fokksnø. Vanskelige forhold å gå opp i. En sklir mye. Men dette laget er hardt og en trenger mye belastning for å påvirke dette. Lengre opp i terrenget er det finere kjøresnø, men ganske mye transportert snø enkelte plass. Denne er variabel hardhet på, og det gjør det veldig vanskelig å kjøre kontrollert på. Mye syre i lår på nedtur. Men forholdene oppleves som stabil og trygg. Noterer meg mye transportert snø i Nordlig heng. FG 2 i dag På dette stedet er jeg spent på når det er kant utviklet. For vi har stabilt vær fremover med minusgrader. Tror det da kan bli en endring i RGxf laget. Men så spørs det da hva som skjer med overliggende lag. Vil det være mer sintret og stabilt, og ikke like lett som i dag? Tror FG2 kan ligge et par dager enda, ut i fra værmelding. Forecast correct

Tests

CTN Tar ingen ECT i dag. Virker å være stabilt og ikke behov for mer en enn CT. Ingen brudd i nedre høyde 500moh og heller ikke på 800moh

Avalanche Problems

Loose snow Very difficult to trigger 1 - Small N, NE, NW above 900 masl Finner ikke noe svakt lag, men opplever at det ligger mer snø i Nordlig retning. Dette er transport snø, men finner ikke et svakt lag under dette laget, og ser ikke store faren i dette lag. Endel variasjoner i snødekket. Noen plass bar 5 cm lett snø i toppen mens andre plasser ligger det opptil 50 cm lettpakket snø før det blir hardere og kommer ned til RGxf. er mindre snø i bunn, og mer isete, så vil si at utsatt høyde nå er fra 600 og opp

Weather

No precipitation -15 °C 0 m/s

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Kombinasjon av vindpakket hard/myk, og enkelte plasser is/skare. Vanskelige kjøreforhold, men tidvis bra. Der vind ikke har påvirket snødekket er det bedre kjøreforhold med lettere snø. Men det virker som det på dette stedet har vært vind de fleste plasser. Spesielt i N retning ligger det mye snø.

Snow Profile

30 cm F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P RGxf 0 mm/0 mm D Ingen store korn her, men dette kan trolig utvikles til mer kant da temperatur i dag ligger på -15 grader i høyden. Det er vind enkelte plass også, som gjør det kaldere, 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183955

Sør-Troms / Harstad

Snow

03.03.2019 kl. 12:14

818 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser vær. Tatt mot SØ
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser lett bundet snø, over et tykt lag av nysnø, over skarelag fra mildværsperioden.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser snødekket fra 818 moh og nedover. Tatt mot Ø. Legg merke til str 2 flakskred i sørvendt brattheng. Trolig i forbindelse med vind fra NØ natt til lørdag.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser sørvendt skiløperutløst løssnø skred, trolig fra i går ettermiddag. Solinnstråling gjennom dagen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det gamle snødekke består stort sett av smelteformer og ansees som stabil. Nysnø fra fredagen ligger jevnt fordelt i fjellet og vi har fantastiske skiforhold. Skredproblemet er nedføyket nysnø på steder hvor vinden natt til lørdag har lagt igjen fokksnø SV-SØ lige lesider i høyden. Vær obs på solinnstråling i sørvendt brattheng. Mer påfyll av snø i kombinasjon med vind fra N kan gi økt omfang på fokksnøproblematikken. Det ligger mye snø tilgjengelig for vindtransport i fjellet. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes S, SW, W above 400 masl Da det svake laget er såpass tykt fremstår problemet som lite potent. Kun enkelte plasser jeg finner flak av betydning, men også her er nysnølaget tykt.

Weather

1 m/s from SW ↗

Avalanche Activity

3. Mar. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. S, SW, W. Above 400 masl Solinnstråling gjennom dagen, små løssnø skred på ettermiddagen.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 50 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Den gamle snøen er stort sett gjennomfører og stabil. Nysnøen som kom rett før helga ligger jevnt fordelt i terrenget, men vind natt til lørdag fra NØ har etablert fokksnø flak i SV le sider. Stort sett myke flak (F-4F), men hardere fokksnø på vindutsatte steder i høyden (1F). I nordvente helninger fant jeg antydninger til kantkorn under en tynn regnskare. Ingen respons på dette problemet enda, men bør følges litt med fremover. Mye fukt i den gamle snøen under nysnøen fra fredag.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra NØ har banket den nye snøen til myke og harde flak på vindutsatte rygger (4F til 1F fast fokksnø)

ObsID: 183980

Sør-Troms / Harstad

Snow

03.03.2019 kl. 10:32

375 masl

Morten (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Morten Comment:  Generelt gode bindinger i øvre del av snødekket. Ved Lille BT kom det ved bakken først der snøen er våtest. Q3. Deretter kom det under skarelag @50cm.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Morten Comment:  Høyde på ca 400moh. Vind fra Nord.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Morten Comment:  Kaldt i overflaten. Overflaterim på 2-3mm.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Wet snow/melting near the ground Within a meter Difficult to trigger Possible 3 - Large Widespread steep slopes below 400 masl Jeg har i dag observert dette opp til 400moh. Usikker på om dette er like fremtredende overalt.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 1 - Small Widespread steep slopes S, SW, W Dette skredproblemet vil kunne gi større og flere skred der det overliggende laget er mer bundet. Jeg har kun observert i vest til sør eksponering.

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from N ↓ Klarvær i natt har startet oppbyggingen av overflaterim i leområder.

Avalanche Activity

3. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 25 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Mye tørr ubundet snø i skogen og i leområder over skoggrensen. Generell vindretning fra Nord har flyttet en del snø på snaufjellet. Avblåste rabber enkelte steder og ned til skarelag på utsatte lo områder.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183960

Sør-Troms / Ibestad

Snow

02.03.2019 kl. 15:30

783 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Store rimkrystaller øverst på østsiden av Drangen.

Snow Cover

ObsID: 183857

Sør-Troms / Kvæfjord

Snow

02.03.2019 kl. 14:38

700 masl

VegardVB (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183849

Sør-Troms / Kvæfjord

Snow

02.03.2019 kl. 14:38

817 masl

Lars Linaker (Unknown)

Weather

No precipitation -7 °C 0 m/s from SW ↗

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183851

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

02.03.2019 kl. 13:57

0 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183782

Sør-Troms / Ibestad

Snow

02.03.2019 kl. 13:27

757 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman Comment:  Østsiden av Rundtind (872 moh), Drangen - Rolla

Avalanche Activity

2. Mar. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E. Above 800 masl

ObsID: 183843

Sør-Troms / Trolltind/ Grytøya

Snow

02.03.2019 kl. 12:57

677 masl

Charlotte (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Charlotte

Weather

No precipitation -7 °C 7 m/s from NE ↙

Avalanche Activity

2. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. S. Above 700 masl

Snow Cover

No snowdrift 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl

Danger Sign

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Ca halv meter ny, tørr snø i løpet av det siste døgnet.

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere småskred som gått i løpet av det siste døgnet. Solpåvirket side.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø fra sjøen helt til topps, store variasjoner og fortsatt myk snø der vinden ikke kommet til.

ObsID: 183825

Sør-Troms / Kvæfjord

Snow

02.03.2019 kl. 12:32

374 masl

MPT@RØDEKORS (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  MPT@RØDEKORS

Avalanche Observation

2. Mar 12:35 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released SW-facing Close to ridge

ObsID: 183819

Sør-Troms / Ibestad

Snow

02.03.2019 kl. 12:21

550 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  5-30 cm vindpåvirket sne over nysne. For det meste er nysnelaget mer enn 10 cm tykt. Alt er ikke vindpåvirket heller. Usikkert om det er stabilt når det er brattere enn 30 grader hvis man har flakdannelse og nysnelaget blir ned mot 3 cm.

Snow Cover

ObsID: 183838

Sør-Troms / Ibestad

Snow

02.03.2019 kl. 11:49

424 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Ca 40 cm nysne siste døgn, ingen lagdeling før den gamle våte kramsnøen. Noen områder er det flakdannelse men det nedsnødde nysnelaget er over 10 cm tykt.

Snow Cover

ObsID: 183837

Sør-Troms / Ibestad

Snow

02.03.2019 kl. 11:26

357 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Noe vindpåvirket sne noen plasser men ikke flakdannelse med svakt lag som utgjør skredfare.

Snow Cover

ObsID: 183836

Sør-Troms / Harstad

Snow

01.03.2019 kl. 17:33

31 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Danger Sign

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Kommet 55 cm med snø i løpet av dagen.

ObsID: 183679

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.