Avalanche forecast for Sør-Troms Saturday 2019-03-02

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation.
Strong breeze from southwest., change to breeze from the west during renoon.
-10 °C to -3 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from east.
-14 °C to -6 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / Ibestad

Snow

02.03.2019 kl. 15:30

783 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Store rimkrystaller øverst på østsiden av Drangen.

Snow Cover

ObsID: 183857

Sør-Troms / Kvæfjord

Snow

02.03.2019 kl. 14:38

700 masl

VegardVB (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183849

Sør-Troms / Kvæfjord

Snow

02.03.2019 kl. 14:38

817 masl

Lars Linaker (Unknown)

Weather

No precipitation -7 °C 0 m/s from SW ↗

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183851

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

02.03.2019 kl. 13:57

0 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183782

Sør-Troms / Ibestad

Snow

02.03.2019 kl. 13:27

757 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman Comment:  Østsiden av Rundtind (872 moh), Drangen - Rolla

Avalanche Activity

2. Mar. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E. Above 800 masl

ObsID: 183843

Sør-Troms / Trolltind/ Grytøya

Snow

02.03.2019 kl. 12:57

677 masl

Charlotte (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Charlotte

Snow Cover

No snowdrift 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl

Weather

No precipitation -7 °C 7 m/s from NE ↙

Danger Sign

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Ca halv meter ny, tørr snø i løpet av det siste døgnet.

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere småskred som gått i løpet av det siste døgnet. Solpåvirket side.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø fra sjøen helt til topps, store variasjoner og fortsatt myk snø der vinden ikke kommet til.

Avalanche Activity

2. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. S. Above 700 masl

ObsID: 183825

Sør-Troms / Kvæfjord

Snow

02.03.2019 kl. 12:32

374 masl

MPT@RØDEKORS (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  MPT@RØDEKORS

Avalanche Observation

2. Mar 12:35 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released SW-facing Close to ridge

ObsID: 183819

Sør-Troms / Ibestad

Snow

02.03.2019 kl. 12:21

550 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  5-30 cm vindpåvirket sne over nysne. For det meste er nysnelaget mer enn 10 cm tykt. Alt er ikke vindpåvirket heller. Usikkert om det er stabilt når det er brattere enn 30 grader hvis man har flakdannelse og nysnelaget blir ned mot 3 cm.

Snow Cover

ObsID: 183838

Sør-Troms / Ibestad

Snow

02.03.2019 kl. 11:49

424 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Ca 40 cm nysne siste døgn, ingen lagdeling før den gamle våte kramsnøen. Noen områder er det flakdannelse men det nedsnødde nysnelaget er over 10 cm tykt.

Snow Cover

ObsID: 183837

Sør-Troms / Ibestad

Snow

02.03.2019 kl. 11:26

357 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Noe vindpåvirket sne noen plasser men ikke flakdannelse med svakt lag som utgjør skredfare.

Snow Cover

ObsID: 183836

Sør-Troms / Harstad

Snow

01.03.2019 kl. 17:33

31 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Danger Sign

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Kommet 55 cm med snø i løpet av dagen.

ObsID: 183679

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

28.02.2019 kl. 14:16

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183472

Sør-Troms / Lavangen

Snow

28.02.2019 kl. 12:15

1218 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE
Image Of Snow Profile
Image 2 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Hardhet på snøoverflaten veksler mellom myke og harde fokksnøflak, ansamlinger av løs ubunden snø i vindskjermede områder og avblåst skare. Dette gjelder opp til ca 600 moh
Image Of Snow Profile
Image 3 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Under ca 600 moh er det stedvis avblåst helt ned til gammel skare
Image Of Snow Profile
Image 4 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  over ca 600 moh ligger fersk vindtransportert i dyner og større ansamlinger. Snøen er myk og for det meste ubunden. Så flere spor etter miniskred, men også ett par skred str 1-2
Image Of Notes
Image 5 of 8 Of:  Notes Copyright:  Comment:  I høyden, i sørvendt terreng ligger det mye ubunden løs snø, stedvis 30 cm. Virker som at det er vind fra N-NV som har tatt i høyden de siste dagene
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Utsikt mot Sølvfjellet.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  profilen er tatt på ca 1200 moh, i SV-vendt terreng. Traff på et steinhardt islag ved 90 cm. NB; hatt problemer med regobs da jeg la inn bildene, derfor havnet alle under snøprofil..
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright: 

Snow Cover

100 cm in total 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Tørr ubunden snø/lett vindpåvirket snø, gjelder over 600 moh

Weather

No precipitation -10 °C 3 m/s from NW ↘ 30% clouds Ved oppstart av tur var temp på ca -5 i dalbunnen (men over skoggrensa). Snødekket var fuktig og vått under nysnøen. Gradvis opptørking oppover i terrenget og over 700 var snødekket tørt. Nede igjen ved bilen hadde temp sunket igjen og tidligere spor etter vann (typ fotspor og hundespor) var gjenfrosset

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnø i kombinasjon med vind de par siste dagene har lagt opp nysnøflak i flere himmelretninger, men disse virker til å ha stabilisert seg. Flere steder ligger det løs ubunden snø helt til fjelltopphøyde og underlaget varierer mellom skare og gammel fokksnø. Stedvis er denne lett vindpåvirket, men det er begrenset flakdannelse og stabilitetstester viser at forplantnigsevenen er begrenset. Påfyll av nysnø i kombinasjon med kuling vil legge opp fokksnøflak i leområder. Det er mye løs snø tilgjengelig for transport i fjellet og fokksnøflak vil få stor utbredelse. Forecast correct Varselet stemmer godt, beskrivelsen av forskjellen mellom himmelretning pga ulike vindretninger onsdag og torsdag er knall og stemmer for dette området. Det må ha vært begrenset med vind iløpet av natten da siste snøen kom for krystallene på overflaten er intakte! Det virker derimot ikke som at mildværet har gått særlig høyere enn 700 moh i dette området, men opp til dette nivået var det tydelig i form av søkkvåt snø under nysnøen ved 400 til en gradvis opptørking der man kunne høre kramsnøen klage under nysnøen. Obsen ble beklageligvis ikke fullført før nå ikveld grunnet EDB-problemer :s

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW above 700 masl skredproblemet gjelder for denne fjellsiden og vil være representativt for s-vendte heng. Andre steder der vinden har tatt kan nok fokksnø være mer aktuelt.

Danger Sign

Surface hoar Fant små rimkrystaller i høyden.

Recent snowdrift Under ca 600 virker det som at vinden har tatt mest de siste dagene. Harde og myke fokksnøflak.

ObsID: 183424

Sør-Troms / Sørreisa

Snow

28.02.2019 kl. 10:32

367 masl

Eirik@forsvaret (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Eirik Fjær

Tests

ECTN30@70cmQ2 Good

Snow Cover

205 cm in total 15 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation 5 °C 2 m/s from NE ↙ 2% clouds

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183388

Sør-Troms / Lavangen

Snow

28.02.2019 kl. 10:10

473 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  jegu@NVE Comment:  10 cm nysnø, har vært vind fra øst i området

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s 50% clouds Det kom ca 10 nysnø igår og iløpet av natten til idag

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 183382

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

27.02.2019 kl. 14:26

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183287

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.